Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” (код ЄДРПОУ 00274660) у складі: транспортний засіб – 1 од. (ЗИЛ – 138, бортовий-С, рік випуску 1983, встанолено газобалонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар. Будівлі споруди та їх окремі частини на балансі підприємства відсутні. Основни видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво інших меблів. Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року. Станом на 30.09.2022 прострочена кредиторська заборгованість становить 268,4 тис.грн у тому числі: за товари, роботи, послуги 262,3 тис.грн та розрахуки з бюджетом 6,1 тис.грн.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні».

Місцезнаходження: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00274660.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших меблів.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. 9 місяців 2022р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 70,4 70,4 490,8 490,8
1.1 Необоротні активи тис. грн 2,2 2,2 422,6 422,6
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2,2 2,2 422,6 422,6
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи  тис. грн 68,2 68,2 68,2 68,2
1.2.1 Запаси тис. грн 49,7 49,7 49,7 49,7
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 17,2 17,2 17,2 17,2
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 1,3 1,3 1,3 1,3
2. Пасиви  тис. грн 70,4 70,4 490,8 490,8
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн -116,6 -116,6 222,4 222,4
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 187,0 271,3 268,4 268,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 6,1 6,1 6,1 6,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 180,9 265,2 262,3 262,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн.

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість 268,4 тис. грн, у тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 262,3 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 6,1 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.

Відомості про об’єкт (рухоме майно): до складу об’єкта входять: транспортний засіб (автомобіль ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік випуску 1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар.

Відомості про земельні ділянки: відсутня.

Майно, яке перебуває в оренді, відсутнє.

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Буханевич Микола Йосипович. Телефон: (0412) 47-39-36, (097) 682-49-00.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-416, моб. тел. (067) 592-49-57, еmail: ztfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу 10029, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні», код за ЄДРПОУ 00274660
Вид діяльності за КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Вознюк Ірина, +380675924957, ztfdmu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження перліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 432 від 07.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” ”