Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” (код ЄДРПОУ 00274660) у складі: транспортний засіб – 1 од. (ЗИЛ – 138, бортовий-С, рік випуску 1983, встанолено газобалонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар. Будівлі споруди та їх окремі частини на балансі підприємства відсутні. Основни видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво інших меблів. Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року. Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість становить 268,4 тис.грн у тому числі: за товари, роботи, послуги 262,3 тис.грн та розрахуки з бюджетом 6,1 тис.грн.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні».

Місцезнаходження: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00274660.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших меблів.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021р. 2022р. 2023р. І квартал 2024 р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 490,8 490,8 490,8 490,8
2. Основні засоби тис. грн 422,6 422,6 422,6 422,6
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 68,2 68,2 68,2 68,2
4.1 запаси тис. грн 49,7 49,7 49,7 49,7
4.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 17,2 17,2 17,2 17,2
5. Власний капітал тис. грн 222,4 222,4 222,4 222,4
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 268,4 268,4 268,4 268,4
7.1

 

поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) в тому числі за: тис. грн 268,4 268,4 268,4 268,4
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

тис. грн
7.1.2 розрахунками перед бюджетом;

(рядок 1620)

тис. грн 6,1 6,1 6,1 6,1
7.1.3 розрахунками зі страхування;

(рядок 1625)

тис. грн
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги;

(рядок 1615)

тис. грн 262,3 262,3 262,3 262,3
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
8.2 Інші операційні доходи тис. грн
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
9.2 Адміністративні витрати тис. грн
9.3 Витрати на збут тис. грн
9.4 Інші операційні витрати тис. грн
9.5 Інші витрати тис. грн
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
10. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн
11. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1 1
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн
13. Середньомісячна заробітна плата тис. грн

Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 268,4 тис. грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 0 грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 6,1 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 262,3 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.

Відомості про земельні ділянки: відсутня.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль ЗИЛ 138 9662ЖИО 1983

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 46 одиниць (обладнання, меблі, інвентар) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення.

Майно, яке перебуває в оренді, відсутнє.

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: відсутнє.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Буханевич Микола Йосипович. Телефон: (0412) 47-39-36, (097) 682-49-00.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, вебсайт: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zhytomyr.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, моб. тел. (067) 592-49-57, еmail: ztfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу 10029, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні», код за ЄДРПОУ 00274660
Вид діяльності за КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Вознюк Ірина, +380675924957, ztfdmu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження перліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 432 від 07.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” ”