Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Науково-технічний центр ”Плазмотрон” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України”

Категорії: , , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

341 200

Кількість учасників аукціону:

16

Переможна пропозиція:

₴11 400 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Науково-технічний центр ”Плазмотрон” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України”

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-технічний центр “ПЛАЗМОТРОН” Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона Національної академії наук України”.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 19026309.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 10 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг) без ПДВ  за період  2018 р. – 9 місяців 2021 р.: 2 743 тис.грн., в  тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: розробка, виготовлення та ремонт обладнання для повітряно-плазмової різки металів,в тому числі експортної:  відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) без ПДВ:

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 840 840
2019р. 928 928
2020р. 549 549
9 місяців 2021р. 426 426

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн.    339     228    226 341
1.1 Необоротні активи тис. грн. 191     158    125     165
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.       –      –       –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.       –      –       –
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 191 158    125 165
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.      –
1.2 Оборотні активи тис. грн. 148 70   101 176
1.2.1 запаси тис. грн.      85 17      11 9
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

 

48

 

39

 

33

 

56

1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.  

15

 

13

 

18

 

72

2. Пасиви тис. грн. 339 228     226 341
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 124 -172    -431 -848
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 215 400 657 1189
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

 

тис. грн. 215 230 429 527
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 170 228 662
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 170 228 431
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 104
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 127
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 840 928 549 426
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 840 928 549 426
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1025 1222 808 909
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 417 610 210 198
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 525 531 531 601
4.3 Витрати на збут тис. грн. 83 81 68 110
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -185 -294 -259 -483
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 11 9 10
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 679 640 506 635
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 56608 53308 42175 70522

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість  становить 661768,90 грн.

Поточна кредиторська заборгованість становить 527464,74 грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 80178,00 грн;
 • податки з заробітної плати – 57296,77 грн;
 • фінансова допомога – 137875,36 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 252114,61 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля №1 (Двоповерхова будівля з прибудовами) (літ. Б) м. Київ, вул.  Цедіка Антона, 9-А 432,5 2372924980000 Адміністративно-виробниче Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна №10-15-9475 від 27.04.2021, видавник: Фонд державного майна України форма власності – державна, власник – Фонд державного майна України
Будівля, металеве складське приміщення, літера “А” м. Київ, вул.  Цедіка Антона, 9-А 105 2372992280000 Складське приміщення Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна №10-15-9475 від 27.04.2021, видавник: Фонд державного майна України форма власності – державна, власник – Фонд державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна ділянка м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А 898 8000000000:88:091:0037 для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного та науково-виробничого призначення Власник: Держава Україна в особі Київської міської державної адміністрації.

Право постійного користування земельною ділянкою оформлено за ДП “Науково-технічний центр “ПЛАЗМОТРОН” Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона Національної академії наук України”

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2021 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за рік
1 ТОВ “Український земельний кадастр” Частина нежитлового приміщення 5 спільне використання приміщення Договір оренди від 01.01.2013 №А-8/2011/1, до 31.12.2021 9000 грн.
2 ТОВ “КИЇВІНЖПРОЕКТ” Частина нежитлового приміщення 3 спільне використання приміщення Договір оренди від 09.01.2015 №А-25/2015, до 31.12.2021 9000 грн.
3 ТОВ “БУД-МАКС КОНСТРАКШН” Частина нежитлового приміщення 5 спільне використання приміщення Договір оренди від 29.10.2015 №А-26/2015, до 31.12.2021 9000 грн.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства – відсутні. Підприємство не є платником екологічних зборів та платежів

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю. Телефон: 044-456-23-36, 096-165-66-28,  e-mail: plasmotron1@ukr.net.

Відповідальна особа: Макарихін Сергій Якович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г,  адреса веб-сайту  –  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 17.12.2021
Регiон Київ
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Бражнюк Інна Володимирівна, biv_30@spfu.gov.ua, +380442810023
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 28.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 341200
Гарантійний внесок 34120
Прийом заявок до 16/12/2021
Інформація про переможця Ярослав Васильович Покотило Україна, 03056, м. Київ, м.Київ, пров. Ковальський, буд. 13, кв. 44
Ціна запропонована переможцем 11400000

 1. oriyanaocenka

  Доброго дня! Я не можу одержати доступ до паспорту обєкта або увійти до віртуальної кімнати. Як мені зареєструватися щоб одержати доступ?

  • Понікарчик Олена

   Доброго дня! Дякуємо за увагу до приватизації!
   З метою отримання доступу до віртуальних кімнат даних всіх акціонерних товариств та єдиних майнових комплексів, які виставлені на продаж, Вам необхідно укласти договір щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації. Зразок заяви та договору, а також пошагова інструкція розміщенні за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/ у розділі: «Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?». Заповнені заяву та договір у трьох примірниках з відповідним пакетом документів надсилаєте до найближчого до Вас регіонального відділення Фонду державного майна України або безпосередньо Фонду державного майна України.

 2. inga290602

  Доброго дня!

  Чи правильно я розумію по боргах підприємства?

  Вартість власного капіталу: – 456 тис.

  Поточні зобов’язання 31.03.21: 760 тис.,

  Прострочена кредиторська заборгованість 31.03.21: 316 тис.

  Гарантії по зарплаті за 6 місяців+податки: 360 тис.грн

  Яка сума кредиторської заборгованості за 2 квартал?

  заборгованість по зарплаті та податки 2 квартал: 180 тис. грн.?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Постанови КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) подається підприємством органам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

   До Регіонального відділення звітність за ІІ квартал 2021 року підприємством не подана, оскільки не настав термін її подачі, тому відсутня інформація щодо заборгованості підприємства за ІІ квартал 2021 року.

   Станом на 31.03.2021:
   – власний капітал становить – 457 тис. грн.
   – зобов’язання підприємства: 760 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість – 444 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість – 316 тис. грн.

   У разі виникнення додаткових питань щодо об’єкта приватизації пропонуємо звертатитсь до контактної особи: Рудчук Галини, телефон: +38 (044) 281 00 35.

 3. glz5

  Доброго дня.
  Чи можете пояснити чому скасовано результати попереднього аукціону..

  Дякую.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   В електронній торговій системі Prozorro.sale за посиланням: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-18-000092-2 у розділі “Протокол розкриття” розміщено документ “Акт про відмову від підписання протоколу про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-06-18-000092-2 від 21.07.2021 року”, в якому зазначено причину скасування результатів аукціону (https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/69a8d6728aa04668977cca28fcfe6f21?KeyID=99379056&Signature=lgiVsegX4LQMsQo+z4FzI2DlByYajUwXhA9CL/5fv+0LVMlWPyXqIz7lO71BbSmw+bEES2fENgQe/ULt64hbBw==).
   Враховуючи, що переможець електронного аукціону відмовився підписувати протокол аукціону, право купити об’єкт переходить до учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією. Такий учасник натиснув відповідну кнопку про відмову від очікування в особистому кабінеті (тобто відмовився від такого права). Як результат, електронною торговою системою відповідно до вимог пунктів 67, 69 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432, аукціон визнано таким, що не відбувся.
   Отже, скоро буде призначено новий аукціон з продажу цього об’єкту – слідкуйте за оновленнями на сайті, наприклад, натиснувши на кнопку: “Слідкувати за об’єктом”, що надасть Вам змогу отримувати сповіщення щодо змін статусу об’єкту.
   У разі виникнення додаткових питань пропонуємо звертатись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, контактна особа – Рудчук Галина, телефон: +38 (044) 281 00 35.

Додайте запитання