Єдиний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України “Готель “Власта”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

6 993 600

Кількість учасників аукціону:

23

Переможна пропозиція:

₴115 000 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Готель “Власта” за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Готель “Власта” 12 поверхова будівля, загальною площею 8174,7 кв. м. Розташована на відстані 1,7 км від центру міста.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Готель “Власта”.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Клепарівська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 31362413.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 30 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (55.10).

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за період 2019р. – 9 місяців 2022р.: 24581,0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019р. 7513,0 7298,0
2020р. 5054,0 4793,0
2021р. 7487,0 7162,0
9 місяців 2022р. 5549,0 5328,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. 9 місяців 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4989,0 6779,0 6916,0 6994,0
1.1. Необоротні активи тис. грн. 3199,0 3692,0 3632,0 3804,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 653,0 850,0 1090,0 1090,0
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн.. 2033,0 2363,0 2295,0 2440,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Інші необоротні активи тис.грн. 480,0 446,0 214,0 241,0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1790,0 3087,0 3284,0 3190,0
1.2.1. Запаси тис. грн. 55,0 118,0 114,0 157,0
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 227,0 218,0 0188,0 158,0
1.2.3. Гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 29,0 40,0 19,0 22,0
2. Пасиви тис. грн. 4989,0 6779,0 6916,0 6994,0
2.1. Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. -234,0 -485,0 -563,0 -984,0
2.2. Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 5223,0 7264,0 7479,0 7978,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 5223,0 7264,0 7479,0 7978,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 3696,0 4928,0 5347,0 5978,0
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 3696,0 4928,0 5347,0 5978,0
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 7513,0 5054,0 7487,0 5549,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 7298,0 4793,0 7162,0 5328,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 214,0 261,0   325,0 221,0
3.3. Інші доходи тис. грн. 1,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 7493,0 5305,0 7565,0 5970,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6157,0 4180,0 5868,0 4663,0
4.2. Адміністративні витрати тис. грн. 1067,0 1005,0 1237,0 975,0
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 259,0 118,0 453,0 328,0
4.5. Інші витрати тис. грн. 6,0 2,0 7,0 4,0
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн. 4,0  –
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 20,0 -251,0 -78,0 -421,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 37 36 29 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2858,0 2469,0 2854,0 2211,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6436,9 5715,3 8201,1 7925,0
9. Обсяг продукції (робіт, послуг) тис.грн 7298,0 4793,0 7162,0 5328,0
9.1 в тому числі експортної (за наявності) тис.грн

Станом на 30.09.2022:

Кредиторська заборгованість – 7 977 920,93 грн, в тому числі:

 • розрахунки з постачальниками – 13 127,81 грн.;
 • розрахунки з іншими кредиторами – 1 670 253,93 грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 6 177 613,83 грн., в тому числі

– прострочена заборгованість – 5 978 214,59 грн.;

 • розрахунки з оплати праці – 116 925,36 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівля готелю літ. “А-12” м. Львів, вул. Клепарівська, 30 8174,7 764845346101 Для забезпечення виробничої діяльності Свідоцтво про право власності №46756799 від 02.11.2015 державна, Міністерство оборони України

На об’єкт нерухомого майна накладено арешт Шевченківським відділом державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (постанова № ВП 59438499 від 03.07.2019). Нерухоме майно перебуває у податковій заставі, рішення про державну реєстрацію обтяжень від 13.10.2017, обтяжувач Головне управління ДФС у Львівській області.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Львів, вул. Клепарівська, 30 0,5631 виробничі потреби Користування земельною ділянкою на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.02.1985 № 3-С, наказу начальника Львівського гарнізону від 27.01.1998 № 2. Земельна документація відсутня.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2022 року:

Орендар Назва об’єкта оренди Площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін дії Орендна плата, грн./міс
 ТзОВ “Лайфселл” Частина даху площею 34,9 кв.м 34,9 Для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання № LV0009 від 30.06.17, до 01.08.24 9688,0

На підставі укладених Договорів про надання послуг з тимчасового довгострокового проживання №№ 468, 469, 471, 477, 478, 480, 494 від 01.11.2022 в готелі проживають сім’ї з дітьми (7 двокімнатних номерів). Договори чинні до кінця 2022 року з правом пролонгації.

На балансі підприємства не перебувають обєкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП “Готель “Власта” в своїй діяльності не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, не утворює і не розміщує відходів.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30.

Контактна особа: Сенишак Володимир, 096-853-92-84, vlasta.lviv@i.ua, т.в.о. директора державного підприємства “Готель “Власта”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005,  м. Львів, вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.01.2023
Адреса активу Україна, 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Клепарівська, 30
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Власта», код ЄДРПОУ 31362413
Вид діяльності за КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний);
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +380322616214
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.12.2021 № 2220 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 03287 від 31.12.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 6 993 599.89
Гарантійний внесок 1 398 719.98
Прийом заявок до 22/01/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", № 43079744
Ціна запропонована переможцем 115000000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00210 від 13.02.2023

 1. leonidpokrova

  До сфери управління якого органу належить ДП “Готель “Власта” – ФДМУ чи МОУ?
  Який орган має прийняти рішення про припинення вказаного ДП відповідно до умов договору (п. 13.1.)?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Єдиний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України “Готель “Власта” належить до сфери управління Фонду державного майна України.
   Відповідно до пункту 13.1 Договору Фонд державного майна України відповідним наказом прийматиме рішення про припинення єдиного майнового комплексу державного підприємства.
   Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Дідик Оксани Степанівни, lviv@spfu.gov.ua, +38 (032) 261 62 14.

Додайте запитання