Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

6 208 650

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴16 896 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України” за адресою: м. Львів, вул. Ткацька, 9

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”

Юридична адреса: м. Львів, вул. Ткацька, 9.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Ткацька, 9А, 9Б, 9В.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 03534423.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 8 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20).

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за період 2019р. – І півріччя 2022р.: 601,1 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019р. 229,3 151,3
2020р. 177,9 115,12
2021р. 175,5 61,56
І півріччя 2022р. 61,7 21,82

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. І півріччя 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 280,4 262,7 12612,0 12417,3
1.1. Необоротні активи тис. грн. 251,9 251,9 12539,5 12413,5
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 251,9 251,9 12539,5 12413,5
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 28,5 10,8 72,5 3,8
1.2.1. Запаси тис. грн.
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 9,7 0, 7 3,2
1.2.3. Гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 18,8 10,8 71,8 0,6
2. Пасиви тис. грн. 280,4 13 394,0 12 612,0 12417,3
2.1. Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. -279,6 -789,6 10443,1 9878,7
2.2. Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн. 21,6   175,8 129,4
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 560,0 1030,5 1 993,1 2409,2
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 560,0

 

1030,5 1 993,1 2409,2
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 229,3 177,9 175,5 61,7
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 186,0 177,9 175,5 61,7
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 43,3   –
3.3. Інші доходи тис. грн.        –
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 434,4 687,7 1092,3 626,1
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 367,3 505,1 959,8 514,6
4.2. Адміністративні витрати тис. грн.
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн.
4.5. Інші витрати тис. грн. 67,1 182,6 132,5 111,5
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн.  –
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 205,1 -509,8 -916,8 -564,4
6. Середня кількість всіх працівників чол. 4 8 8 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 225,228 276,300 756,0 409,500
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4692,25 2878,13 7875,0 8531,25

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • Заборгованість по заробітній платі – 1186,03 тис. грн.;
  • За товари, роботи, послуги – 185,7 тис. грн.;
  • Розрахунки з бюджетом – 601,2 тис. грн.;
  • Розрахунки зі страхування – 436,5 тис. грн.;
  • Інші поточні зобов’язання – –

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

 

Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

Будівля, “А-2” Лабораторний корпус м. Львів, вул. Ткацька, 9А 916,1 2616980346060 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ від 04.07.2022

Витяг з Державного реєстру речових прав № 306244170  від 01.08.2022

державна, ДП “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”
Будівля “Г-2” Корпус хімлабораторії м. Львів, вул. Ткацька, 9Б 404,6 2617000346060 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ від 04.07.2022

Витяг з Державного реєстру речових прав № 306248704  від 01.08.2022

державна, ДП “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”
Будівля “Д-1” Корпус  Д1 м. Львів, вул. Ткацька, 9В 93,2 2617026646060 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ від 04.07.2022

Витяг з Державного реєстру речових прав № 306252447  від 01.08.2022

державна, ДП “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”

На об’єкти нерухомого майна накладено арешт Шевченківським відділом державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (постанова № ВП 56877363 від 30.07.2018 та № 60455689 від 19.10.2021).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Львів, вул. Ткацька, 9 0,2172 виробничі потреби Користування земельною ділянкою на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 06.02.1998 № 51

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.06.2022 року:

Орендар Назва об’єкта оренди Площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін дії

 

Орендна плата, грн./міс
ФОП Орловський В.С. Нежитлове приміщення №1 в будівлі Д-1 1-й поверх 12,1 Надання

побутових послуг для населення

№ 04/19 від 20.03.19,

до 31.12.2022

505,0
ТзОВ «ВСВ МЕТАЛ ГРУП» Частина нежитлового приміщення №12 в будівлі А-2 1-й поверх 26,5 Розміщення складу №01/19 від 20.03.19, до 31.12.2022 2724,0
ФОП Ільницький А.М. Обладнання:

Верстат заточн. 1шт

Прес ручний 4шт

Прес гвинтовий 1шт

Вальці гібоні

Трьох вал.1шт

Ножиці важельні 1шт

Контактна зварка 1шт

Верстат свердл. 1шт

Верстат свердл.1шт

Верстат свердл.1шт

Верстат свердл.1шт

Гільйотина1шт

Проведення виробничої діяльності №03/19 від 20.02.2019,

до 31.12.2022

 

500,0

На балансі підприємства не перебувають обєкти, що не підлягають приватизації.

ДП “Львівський дослідний завод Національної академії наук України” в своїй діяльності не використовує речовини, які забруднюють навколишнє середовище, в тому числі паливно-мастильні матеріали та природній газ.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м.Львів, вул..Ткацька, 9.

Контактна особа: Возний Святослав, 067-933-55-88, s.voznyy@gmail.com, в.о.директора державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.11.2022
Адреса активу Львівська обл., м. Львів, вул. Ткацька, 9
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський дослідний завод Національної академії наук України», код ЄДРПОУ 03534423
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
16.24 Виробництво дерев'яної тари
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +380322616214
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України №1269 від 29.07.2020 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.08.2020 № 01033
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 6208650
Гарантійний внесок 1241730
Прийом заявок до 04/11/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ" Україна, 79000, місто Львів, вул. Вороного, буд. 2
Ціна запропонована переможцем 16896000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 01800 від 12.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України” ”