Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дашавський завод композиційних матеріалів”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський завод композиційних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 00152402) за адресою: Львівська обл., Стрийський район, смт. Дашава.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства «Дашавський завод композиційних матеріалів»

Юридична адреса: Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Дашава.

Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00152402.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 33 особи.

Основним видом діяльності є діяльність із виробництва неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у (23.99).

Основна номенклатура продукції:

 • асфальтно-смолистий пом’якшувач гранульований (АСПГ) для шинної та гумово-технічної промисловості;
 • мастика бітумно-гумова ізоляційна (МБР-90, МБР-100) та мастика бітумно-полімерна ізоляційна МБПІ-Д для ізоляції нафтопроводів і газопроводів;
 • послуги з водопостачання та водовідведення для потреб населення с.Загірне та смт.Дашава Стрийського району Львівської області.

Обсяг основної номенклатури продукції:

Період Вид продукції Обсяг, тонн
2018р. АСПГ

МБПІ-Д

181

717

2019р. АСПГ

МБПІ-Д

233

250

2020р. АСПГ

МБПІ-Д

166

182

І півріччя 2021 АСПГ

МБПІ-Д

125,5

194

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018р. 22631,0 22082,0
2019р. 8192,0 6814,0
2020р. 17979,0 15212,0
І півріччя 2021р. 9312,0 9 198,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 6 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 11 356,0 9 503,0 13 394,0 39 386,0
1.1. Необоротні активи тис. грн. 2 486,0 2 323,0 2 135,0 30 251,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 46,0 46,0 46,0 46,0
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2 440,0 2 277,0 2 089,0 30 205,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 8 870,0 7 180,0 11 259,0 9 135,0
1.2.1. Запаси тис. грн. 1 299,0 4 967,0 3 512,0 3 178,0
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1135+1140+

1145+1155+1170+1190)

тис. грн. 3 815,0 865,0 4 266,0 528,0
1.2.3. Гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 3 756,0 1 348,0 3 481,0 5 429,0
2. Пасиви тис. грн. 11 356,0 9 503,0 13 394,0 39 386,0
2.1. Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 7 693,0 6 470,0 8 922,0 37 059,0
2.2. Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн. 250,0 173,0 42,0
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3 663,0 2 783,0 4 299,0 2 285,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 3 003,0 2 783,0

 

4 299,0 2 285,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 22 631,0 8192,0 17 979,0 9 312,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 22 292,0 7 019,0 15 212,0 9 297,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 216,0 831,0 2 750,0 15,0
3.3. Інші доходи тис. грн. 123,0 342,0 17,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 21 379,0 9 406,0 17 239,0 9 302,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 16 694,0 5985,0 10 777,0 6 831,0
4.2. Адміністративні витрати тис. грн.
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 4 653,0 3418,0 6 462,0 2 358,0
4.5. Інші витрати тис. грн. 32,0 3,0 113,0
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн. 225,0 206,0
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 1 027,0 -(1 214,0) 534,0 10,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 32 33 33 33
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4999,8 2605,0 4640,0 2953,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13020,0 6578,0 11717,0 14915,0

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • Заборгованість по заробітній платі – 296,0 тис.грн.
 • Розрахунки з бюджетом – 36,0 тис.грн.
 • Розрахунки зі страхування – 1 880,0 тис.грн.
 • Інші поточні зобов’язання – 73,0 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

 

Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будинок грануляції і склад готової продукції, “А-1” Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/1 1874,9 2276949846253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 241863477 від 26.01.2021

державна,

ДП “Дашавський завод композиційних матеріалів”

Реакторне відділення, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/2 420,3 2312654546253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248301161 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Допоміжний корпус, А-2 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/3 498,5 2312636646253 Для забезпечення виробничої діяльності  Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248297907 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Будинок зарядної станції, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/4 126,8 2312594846253 оренда Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248290666 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Склад АСПГ, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/5 323,4 2312583346253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248288815 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Депо тепловозне, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/6 104,1 2312569846253 Не використовується Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248286829 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Склад амбарного типу, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/7 375,3 2312560246253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248285142 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Баня-прачечна,

А-1

Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/8 1451,9 2312528846253 Не використовується Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248279986 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Приміщення заводоуправління, А-2 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/9 576 2312517846253  Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248278425 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Склад-модуль, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/10 328,4 2312508846253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248276936 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Збірний склад чехословацького типу, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/11 596,8 2312456646253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248269173 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Склад-модуль, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/12 455 2312448146253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248267667 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Гараж, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/13 206,5 2312440846253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248266424 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Приміщення мехмайстерні А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/14 324,9 2312434746253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

248265382 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Конюшня, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/15 145,8 2312425846253 Не використовується Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248263720 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Матеріальний склад, А-2 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/16 365,5 2312421446253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248262893 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Приміщення столярного цеху, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/17 171,1 2312418646253 Не використовується Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248262293 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Приміщення ЦЗЛ, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне, вул. Ясенівецька,, будинок 24/18 258,4 2312416846253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-26679 від 29.12.20

Витяг з Державного реєстру речових прав № 248262011 від 16.03.2021

державна, Фонд державного майна України
Насосна станція І підйому, А-1 Львівська обл., Стрийський р-н, смт.Дашава, вул. Бандери С., будинок 31а 23,1 2369029446253 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з Державного реєстру речових прав № 258503607 від 21.05.2021 державна, Фонд державного майна України
База відпочинку “Над Опором” Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів, вул.. Шевченка, 84ж 438,9 Не використовується В процесі реєстрації

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль RENAULT 22 GXA 1, сідловий тягач-Е, 1998 року випуску.
 2. Напівпричіп-цистерна STADLER JS27, н/причіп-цистерна-Е, 1978 року випуску.
 3. ГАЗ 33023, бортовий малотонажний, 2000 року випуску.
 4. SEAT TOLEDO 1.6Е, загальний легковий хетчбек, 2005 року випуску.
 5. КАМАЗ 55111, вантажна с/скид, 1989 року випуску.
 6. ЗІЛ-431412, спеціальний пожежний, 1991 року випуску.
 7. ЗІЛ-133ГЯ, спеціальний автокран, 1991 року випуску.
 8. КАМАЗ-5320, вантажний бортовий, 1988 року випуску.
 9. Причіп автомобільний, ГКБ-8350, 1989 року випуску.

Автомобіль вантажний бортовий КАМАЗ-5320, реєстраційний номер 31-55 ЛВП, рік випуску 1988, вилучено для потреб АТО відповідно до розпорядження Стрийської районної державної адміністрації Львівської області від 19.01.2015 № М-1дек та від 23.01.2015 № М-2дек.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне 40,81 виробничі потреби Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЛВ, виданий 03.03.1998
Земельна ділянка Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів 1,792 організація відпочинку Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія І-ЛВ № 005257, виданий 30.12.1999

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.06.2021 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць, грн
1 ФОП Бабій Я.В. Приміщення №1 в будинку зарядної станції 67,5 Виготовлення гумо-технічних виробів Договір оренди від 25.09.2017 №117,

термін дії до 20.09.2023

1504,71 (базовий місяць – липень 2020 року;

погодинне використання)

2 ФОП Бабій Я.В. Прес вулканізаційний 800х800, модель 10011/Р9Е Договір оренди від 27.10.2017 №254/17,

термін дії до 26.10.2023

73,87

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

 1. Об’єкти водопостачання та водовідведення села Загірне:
№ п/п Інвентарний номер Назва об’єкта Балансова вартість, тис.грн
1. 522 Біофільтр 2 шт. 1177,6
2. 500 Відстійник каналізаційний вторинний 89,7
3. 443 Водонапірна башня 28,0
4. 136 Водопровід 238,9
5. 449 Водопровід від промплощадки до пос. Сажовик- 29,4
6. 450 Водопровід Дашава-пос. Сажовик завод техвуглецю 37,4
7. 137 Зовнішня водопровідна мережа 33,4
8. 138 Зовнішня водопровідна мережа 15,0
9. 139 Зовнішня водопровідна мережа 18,8
10. 134 Зовнішня водяна мережа 14,2
11. 135 Каналізаційна мережа 100,9
12. 614 Лічильник холодної води ЛЛТ 100Х,фланцевий 2,1
13. 649 Машина секційного типу К-1500 8Е, 50-250мм (комплект спіралей д.32мм. довж.32м +насадки) 230В 4,2
14. 354 Намулові майданчики 102,4
15. 517 Насос МК 45/30 4,1
16. 516 Насос МК 45/30 0,8
17. 438 Насосна станція 1-го підйому 11,9
18. 437 Насосна станція 2-го підйому 14,0
19. 499 Насосна станція перекач.стічних вод 164,4
20; 439 Очисні споруди 122,7
21. 442 Очисні споруди 716,9
22. 447 Резервуар круглий 19,0
23. 448 Резервуар круглий № 2 19,0
24. 440 Сточні канали 3,5
25. 441 Сточні канали 1,9
 1. Автодороги:
№ п/п Інвентарний номер Назва об’єкта Балансова вартість, тис.грн
1. 420 Під’їзна дорога автомобільна (завод-Загірне) 2100,4
2. 422 Внутрішня дорога пос.Сажовик (с.Загірне) 1250,7

Балансова вартість активів, що не підлягають приватизації, станом на 30.06.2021 становить 6 321 434,39 грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів за 2020 рік:

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти Утворення і розміщення відходів
Кількість, тн Сплачено екологічного збору, грн. Кількість, тн Сплачено екологічного збору, грн. Утворилося відходів, тн Зберігається у складських приміщеннях, тн Сплачено екологічного збору, грн.
2.268 3091.39 8.791 3728.55

 

10.864 0.052 1513.73

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності підприємства протягом трьох років з дати переходу права власності на Об’єкт приватизації;
 • у разі передачі об’єктів системи водопостачання та водовідведення села Загірне, які не підлягають приватизації, у комунальну власність Стрийської міської ради, покупець зобов’язанй подавати (за окремим договором) електроенергію до насосної станції 2-го підйому подачі води та насосної станції перекачки стічних вод;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс ( у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне.

Контактна особа: Цап Василь Антонович 050-103-63-73, 067-340-23-04, dzkm@meta.ua, директор державного підприємства “Дашавський завод композиційних матеріалів”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005,   м. Львів, вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Адреса активу Львівська обл., Стрийський район, смт. Дашава
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський завод композиційних матеріалів», код ЄДРПОУ 00152402
Вид діяльності за КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
36.00 Забір, очищення та постачання води
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +380322616214
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.08.2020 №01035
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дашавський завод композиційних матеріалів” ”