Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд»

Стартова ціна:

510 430

Кількість учасників аукціону:

6

Переможна пропозиція:

₴19 006 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд» за адресою: м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9 (юридична адреса). Місцезнаходження майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу: м.Львів, вул.Січинського, 28; м.Львів, вул. Академіка Богомольця, 9.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9 (юридична адреса).

Місцезнаходження майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу: м. Львів, вул. Січинського, 28; м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03329054.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 3 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявні відомості про відокремлений підрозділ державного підприємства “Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”:

  • філія “Дніпродзержинськцивільпроект” ДП “Львівдіпрокомунбуд”, код ЄДРПОУ ВП 36929827; місцезнаходження: 51934 Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023 роки: 120,2 тис. грн., в тому числі експортної – 0.

Основна номенклатура продукції: коригування робочого проекту, в тому числі експортної -.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
 2021р. 1360,3 120,2
2022р. 1491,1
 2023 р. 1305,1

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 798,3 723,7 511,7
2. Основні засоби тис. грн. 132,7 89,1 7,6
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи тис. грн. 665,6 634,6 504,1
4.1. Запаси тис. грн. 264,5 220,7 220,7
4.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 369,4 390,5 271,7
5. Власний капітал тис. грн. -305,0 -305,0 -1609,7
6. Довгострокові зобов’язання тис. грн.
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис.грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1103,3 1028,7 2121,4
7.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) , в тому числі за: тис. грн. 1103,3 1028,7 2121,4
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 52,6 35,0 241
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 8,3 0,7 34,9
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 51,5
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 80,3 18,3 1233,9
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
7.1.6 інші поточні зобов’язання (рядок 1690) тис. грн. 962,1 974,7 560.1
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 1360,3 1491,1 1305,1
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 120,2
8.2. Інші операційні доходи тис. грн. 1240,1 1300,4 1305,1
8.3. Інші доходи тис. грн. 190,7
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1358,1 1490,9 2609,8
9.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 19,0
9.2. Адміністративні витрати тис. грн.
9.3. Витрати на збут тис. грн.
9.4. Інші операційні витрати тис. грн. 1339,1 1490,9 2545,9
9.5. Інші витрати тис. грн. 63,9
9.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 2,2 0,2 -1304,7
11. Середня кількість всіх працівників чол. 4 3 3
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 247,5 361,1 351,4
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 5157 10029 9761

Станом на 31.12.2023 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник/орган управління
Нежитлові приміщення, (гараж на 1-му поверсі будівлі літера “А-2”)** м. Львів, вул. Січинського, 28 334,1 763064646101 1242.1 Гаражі наземні Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер довідки 368513830 від 05.03.2024, Свідоцтво про право власності, 46620040 від 30.10.2015 Державна,

Фонд державного майна України*

Гаражний бокс літера “Б-1” м. Львів, вул. Січинського, 28 244,6 763064646101 1242.1 Гаражі наземні Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер довідки 368513830 від 05.03.2024, Свідоцтво про право власності, 46620040 від 30.10.2015 Державна,

Фонд державного майна України*

Прохідна літера “Г-1” м. Львів, вул. Січинського, 28 23 763064646101 1242.1 Гаражі наземні Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер довідки 368513830 від 05.03.2024, Свідоцтво про право власності, 46620040 від 30.10.2015 Державна,

Фонд державного майна України*

Навіс літера “В-1” м. Львів, вул. Січинського, 28 297,5 763064646101 1242.1 Гаражі наземні Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер довідки 368513830 від 05.03.2024, Свідоцтво про право власності, 46620040 від 30.10.2015 Державна,

Фонд державного майна України*

Асфальтована площадка м. Львів, вул. Січинського, 28 Не підлягає реєстрації 2112.9 Державна,

Фонд державного майна України*

Загорожа на кам’яному фундаменті м. Львів, вул. Січинського, 28 Не підлягає реєстрації 2421.1 Державна,

Фонд державного майна України*

* На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 1010-р “Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна”, відповідно до акту приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства “Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд” (ЄДРПОУ 03329054) від 11.02.2021 Об’єкт передано із сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України до сфери управління Фонду державного майна.

**Нежитлові приміщення (гараж) площею 334,1 кв.м розташовані на 1-му поверсі будівлі літера “А-2” (гуртожиток, гараж) загальною площею 698.2 кв.м. На другому поверсі будівлі літера “А-2” розташований гуртожиток, який не підлягає приватизації.

Відповідно до висновку Обласного комунального підприємства “Бюро  технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 16.05.2023 № 1849:

  • об’єкти нерухомого майна, що підлягають приватизації, становлять частку 71/100 загальної площі 1263,3 кв.м об’єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 763064646101) та включають: приміщення гаражу (334,1 кв.м), гаражний бокс літ.”Б-1″ (244,6 кв.м), навіс літ.”В-1″ (297,5 кв.м), прохідна “Г-1” (23.0 кв.м);
  • об’єкт, що не підлягає приватизації, становить частку 29/100 загальної площі 1263,3 кв.м об’єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 763064646101) та включає: на першому поверсі будівлі “А-2” сходову клітку та на 2-му поверсі приміщення гуртожитку загальною площею 364,1 кв.м.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта наявний запис про арешт нерухомого майна ДП “Львівдіпрокомунбуд”, накладений Личаківським відділом державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки не виділені.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 ГАЗ 3110 28093 ТА 2003
2. УАЗ * 2206 28128 ТА 2003

*Мікроавтобус УАЗ, 28128 ТА, 2003 року випуску (вилучений в межах виконання військового транспортного обов’язку; акт №94 від 31.05.2022).

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації, станом на 31.12.2023: 59 одиниць (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2023 року:

Орендар Назва об’єкта оренди Площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін дії Орендна плата, грн./міс
ПУ Науково-дослідний Інститут судових експертиз та права Нежитлові приміщення (№№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13) першого поверху будівлі гуртожитку, гаражу, “А-2 “площею 269,8 кв м; нежитлові приміщення цегляного одноповерхового гаражного боксу “Б-1” (№1 площею 103,7 кв м та частини приміщення №2 площею 56,0 кв м) аг.пл.159,7 кв.м та навіс пл.38,6 кв.м за адресою: м. Львів, вул.Січинського, 28 468,1 кв.м. Розміщення науково-дослідної установи

Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Договір оренди №51 від 21.04.2017 (із змінами).

Термін дії відповідно до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

Договір суборенди №1-51 від 12.12.2022.

Термін дії відповідно до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

6394

50% відповідно до постанови КМУ №634

21629

Державне підприємство “Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд” у своїй діяльності не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, не утворює і не розміщує відходів.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства “Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”  зобов’язаний  протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Львів, вул. Січинського, 28.

Контактна особа: Мамедханов Іван Асланович 067-906-24-73, lvivdiprokomunbud@ukr.net, директор державного підприємства “Львівдіпрокомунбуд”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 10.04.2024
Адреса активу 79000, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9
Регiон Львівська область
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, +38050 538 83 63, lviv@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 24.03.2023 № 563 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 18.04.2023 № 00592
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 510 430,18
Гарантійний внесок 102 086,04
Прийом заявок до 09/04/2024
Інформація про переможця МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ "АВІОКОН ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 23958467), Україна, 79035, Львівська область, місто Львів, вулиця Січинського, будинок 7
Ціна запропонована переможцем 19006000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд» ”