Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лубенське агроторгове підприємство”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

7 570 370 3 785 185

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴5 198 000

Основним видом діяльності підприємства відповідно до Статуту є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023 – 3 особи. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн. Підприємство не працююче. На балансі підприємства обліковується 19 од. будівель та споруд, загальною площею 7703 кв.м., рухоме майно – 11 од. (водопровід, каналізація, резервуар на 1500 дал. (9 од.)).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство».

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39802083.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 3 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2015 року.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 9 місяців 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. 9 місяців 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 0,0 0,0 7 570,4
2. Основні засоби тис. грн. 0,0 0,0 7 570,4
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн.
4.1 запаси тис. грн.
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн.
5. Власний капітал тис. грн. -285,9 -651,6 6 596,5
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
6.1. інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 285,9 651,6 973,9
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 285,9 651,6 973,9
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 186,7 427,8 640,4
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 45,2 103,6 155,2
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 51,0 117,2 175,3
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 3,0 3,0 3,0
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 0,0 0,0 0,0
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
8.2 Інші операційні доходи тис. грн.
8.3 Інші доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 285,9 365,7 322,2
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн.
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -285,9 -365,7 -322,3
11. Середня кількість всіх працівників чол. 3 3 3
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 231,9 299,5 264,1
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 7,7 8,3 9,8

Станом на 30.09.2023 прострочена кредиторська заборгованість – 938 077,44 грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі праці – 616 811,85 грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 149 414,05 грн;
  • розрахунками зі страхування – 168 851,54 грн;
  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 3 000,00 грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м²) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1. Головний корпус, літ. А2,а,а1, ганок Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 1018,1 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
2. Виносховище №4, літ. Б1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 781,2 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
3. Адмінкорпус, літ. В2 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 496,6 2480032853040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
4. Бутилкомиючий відділ, цех розливу, тарний цех, склад готової продукції, літ. Г1,г; навіс, літ. г1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 3235,0 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
5. Виносховище №2, матеріальний склад №2, літ. Д1,д Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 342,1 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне; 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
6. Гараж для транспорту, літ. Е1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 171,5 2480032853040 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
7. Зал засідань орендаторів (клуб), літ. Ж1, ганок Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 211,1 2480032853040 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
8. Столярна майстерня, літ. З1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 404,1 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
9. Виносховище №1, котельня на газу, літ. К1,к,к2,к3,к4 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 437,3 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне; 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
10. Механічна майстерня, літ. Л1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 172,7 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
11. Прохідна, літ. М1, ганок Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 29,9 2480032853040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
12. Виносховище №3, літ. Н1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 368,6 2480032853040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
13. Трансформаторна підстанція, літ. Р1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 34,8 2480032853040 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
14. Погріб, С Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 2480032853040 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
15. Вимощення, І Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 2480032853040 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
16. Огорожа №4, №5 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 2480032853040 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України
17. Ворота №6 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 2480032853040 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер: 279723188 Державна, Фонд державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 1,6625 5310700000:02:073:0055 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 28.12.2023 №360305087

2 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76 0,0506 5310700000:02:0730048 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Комунальна власність.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 28.12.2023 №360284535

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство»:

№ п/п Назва № інвентарний (у разі наявності) Місцезнаходження
1. Резервуар на 1500 дал 3.3 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
2. Резервуар на 1500 дал 3.4 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
3. Резервуар на 1500 дал 3.5 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
4. Резервуар на 1500 дал 3.6 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
5. Резервуар на 1500 дал 3.7 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
6. Резервуар на 1500 дал 3.8 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
7. Резервуар на 1500 дал 3.9 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
8. Резервуар на 1500 дал 4.0 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
9. Резервуар на 1500 дал 4.1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
10. Каналізація чугунна 3.2 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76
11. Водопровід чугунний 3.1 Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 76

Станом на 01.01.2024 договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягає приватизації.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

За інформацією Лубенського відділу державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на виконанні перебувають два виконавчі провадження про стягнення заборгованості з ДП «Лубенське агроторгове підприємство» на користь ГУ ДПС у Полтавській області заборгованості (недоїмки) по єдиному внеску у загальному розмірі 136 570,93 грн.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
  • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 76.

Відповідальна особа: в.о. директора ДП «Лубенське агроторгове підприємство» – Андреєнко Микола Васильович, телефон: (067)3240660, e-mail: andreenko.n@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Толста Ірина Борисівна, телефон для довідок: (0532) 500612, e-mail: i.tolsta@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.02.2024
Адреса активу Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, буд. 76
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУБЕНСЬКЕ АГРОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО", код за ЄДРПОУ 39802083
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Толста Ірина Борисівна, +38 (053) 250-06-12, i.tolsta@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінми)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 575 від 26.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 3 785 185,00
Гарантійний внесок 757 037,00
Прийом заявок до 19/02/2024
Інформація про переможця Фізична особа-підприємець Легенчук Олександр Миколайович, № 2746814596
Ціна запропонована переможцем 5198000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 191 від 20.03.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лубенське агроторгове підприємство” ”