Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лубенське агроторгове підприємство”

До складу об’єкта входять: Головний корпус літ. А2,а,а1, ганок – рік побудови 1913. Загальна площа – 1018,1 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, бетон, покрівля – шифер, перекриття – дерево, з/б плити, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Виносховище №4, літ. Б1 – рік побудови 1989. Загальна площа – 761,2 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, з/б плити, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Адмінкорпус, літ. В2 – рік побудови 1984. Загальна площа – 496,6 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Бутилкомиючий відділ, цех розливу, тарний цех, склад готової продукції, літ. Г1,г, – рік побудови 1988. Загальна площа – 3235,0 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/б плити, металоконструкція, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Навіс г1 – стіни – металоконструкція, покрівля – шифер, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Виносховище №2, матеріальний склад №2, літ. Д,д1 – рік побудови 1913. Загальна площа – 342,1 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Гараж для транспорту, літ. Е1 – рік побудови 1973. Загальна площа – 171,5 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/б плити, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Зал засідань орендаторів (клуб), ганок, літ. Ж1 – рік побудови 1938. Загальна площа – 211,1 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Столярна майстерня, літ. З1 – рік побудови – 1976. Загальна площа – 404,1 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Виносховище №1, котельня на газу, літ. К1,к, к2,к3,к4 – рік побудови – 1913. Загальна площа – 437,3 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, з/б плити, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Механічна майстерня, літ. Л1- рік побудови – 1961. Загальна площа – 172,7 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/б плити, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Прохідна, ганок, літ. М1 – рік побудови – 1974. Загальна площа – 29,9 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – металопрофіль, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Виносховище №3, літ. Н1 – рік побудови – 1963. Загальна площа – 368,6 кв.м. Фундамент – бутобетон, покрівля – метал, підлога – бетон. Стан – незадовільний; Трансформаторна підстанція, літ. Р1 – рік побудови – 1980. Загальна площа – 34,8 кв.м. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/бетон, підлога – попр. Стан – незадовільний; Погріб, літ. С1- рік побудови -1976, фундамент – котлован, стіни – цегла, перекриття – з/бетон. Стан – незадовільний. Обладнання, устаткування, інвентаря та інше рухоме майно – 15 од., рік вводу в експлуатацію 1939-1976, загальний технічний стан – незадовільний.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство».

Місцезнаходження: Полтавська обл, м. Лубни,  просп. Володимирський, 76.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39802083.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 3 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг), в  тому числі експортної – не має.

Основна номенклатура продукції: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, в тому числі експортної: не має.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 місяців 2021 р. 0,0 0,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р.  

9 місяців 2021 р.

 

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 0 0 0 0
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн.
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.
2. Пасиви тис. грн. 179,8
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн.
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 179,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 179,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 143,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 94,4
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 22,9
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 25,8
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 179,8
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 179,8
4.2 Інші операційні витрати тис. грн.
4.3 Інші витрати тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (179,8)
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 3
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 145,7
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5,4

Станом на 30.09.2021 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 143,1 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 94,4 тис. грн.;
 • розрахунки по ЄСВ – 25,8 тис. грн.;
 • розрахунки по ПДФО – 21,1 тис. грн.;
 • військовий збір – 1,8 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 36,7 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 22,9 тис. грн;
 • розрахунки по ЄСВ – 6,3 тис. грн;
 • розрахунки по ПДФО – 5,1 тис. грн;
 • військовий збір – 0,4 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 2,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв.м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Головний корпус, А2,а,а1, ганок Полтавська обл.,

м. Лубни,  просп. Володимирський, 76

 

 

 

 

 

1018,1 10015721 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2021 індексний номер витягу 279723188, номер запису про право власності 44488188, дата державної реєстрації 12.10.2021

 

Державна, Фонд державного майна України
Виносховище №4, Б1 781,2
Виносховище №2, Матеріальний склад №2, Д1,д 342,1 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне; 1252.9 Склади та сховища інші
Гараж для транспорту, Е1 171,5 1242.1 Гаражі наземні
Зал засідань орендаторів (клуб), Ж1, ганок 211,1 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
Столярна майстерня, З1 404,1 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
Виносховище №1, Котельня на газу, К1,к,к2,к3,к4 437,3 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне; 1999.9 Інші будівлі
Механічна майстерня, Л1 172,7 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
Прохідна, М1, ганок

 

29,9 1999.9 Інші будівлі
Бутилкомиючий відділ, цех розливу, тарний цех, склад готової продукції, Г1,г, навіс, г1 3235,0 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
Адмінкорпус, В2 496,6 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
Виносховище №3, Н1 368,6 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
Трансформаторна підстанція, Р1 34,8 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі
Погріб, С 1274.6 Господарські будівлі
Вимощення, І 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств
Огорожа №4, №5 2421.1 Огородження
Ворота №6 2421.1 Огородження

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (гектари) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка Полтавська обл.,

м. Лубни, просп. Володимирський, 76 (стара назва: вул. Радянська, 76)

1,6625 5310700000:02:073:055 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність.

Договори оренди від 20.02.2008 між Лубенською міською радою та ТОВ «Алко-Трейдінг», термін оренди 25 років.

В зв’язку з припиненням юридичної особи орендаря земельних ділянок, Лубенською міською радою проводиться робота по скасуванню державної реєстрації речового права.

Обтяження прав на земельну ділянку не зареєстроване

0,0506 5310700000:02:0730048 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Лубенське агроторгове підприємство», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224), шляхом  проведення   незалежної  оцінки станом на 31.08.2021 року, становить 5 365 666,00 грн.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації;
 • погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості державного підприємства у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • відшкодування протягом 30 календарних днів від дати переходу права власності на об’єкт приватизації  витрат, понесених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуг, наданих суб’єктом оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 30 035,00 (тридцять тисяч тридцять п’ять гривень 00 копійок) гривень (без ПДВ).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем розташування об’єкта, за попередньою домовленістю.

Контактна особа на об’єкті: Андреєнко Микола Васильович, телефон 067 324 06 60, адреса електронної пошти: andreenko.n@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Ірина Толста. Телефон для довідок (0532)500612.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, буд. 76
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУБЕНСЬКЕ АГРОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО", код за ЄДРПОУ 39802083
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Толста Ірина Борисівна, +38 (053) 250-06-12, i.tolsta@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінми)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 575 від 26.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лубенське агроторгове підприємство” ”