Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

15 390 048

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴20 714 042

Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості”

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Щекавицька, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 16287311.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 20 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є  дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – I півріччя 2022: 16747,9 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: в’язані матеріали та еластичні текстильні матеріали для засобів реабілітації, в тому числі експортної: – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 6620,0 6619,0
2020 р. 5138,0 5138,0
2021 р. 4286,0 4285,2
I півріччя 2022 р. 705,7 705,7

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. I півріччя 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 1751,0 2082,0 1884,0 15 390,0
1.1 Необоротні активи – всього тис. грн 116,0 99,0 86,8 13421,5
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 4567,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 116,0 99,0 86,8 8854,5
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи – всього тис. грн 1635,0 1983,0 1797,2 1968,5
1.2.1 запаси тис. грн 1442,0 1767,0 1585,0 1690,9
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 94,0 102,0 117,2 66,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 1,0 3,0 0,8 90,5
2. Пасиви – всього тис. грн 1751,0 2082,0 1884,0 15390,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 714,0 731,0 449,2 12818,3
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1037,0 1351,0 1434,8 2571,7
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 1030,0 1344,0 1434,8 2571,7
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 1216,3
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 663,3
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 421,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 132,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 6620,0 5138,0 4286,0 705,7
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 6619,0 5138,0 4285,2 705,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1,0 0,8
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 6551,0 5121,0 4640,3 6126,8
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 4358,0 3203,0 3125,1 1111,9
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2056,0 1815,0 1436,6 4180,0
4.3 Витрати на збут тис. грн 102,0 77,0 11,6
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 35,0 26,0 62,1 834,6
4.5 Інші витрати тис. грн 1,8
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 3,1 0,3
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 69,0 17,0 -354,3 -5421,1
6. Середня кількість всіх працівників чол. 35,0 34,0 20,0 20,0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 3157,0 2772,0 2296,0 742,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 7516,7 6794,1 9566,0 6183,0

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 1216,3 тис. грн., у тому числі:

 • розрахунками з оплати праці – 663,3 тис. грн.;
 • розрахунками перед бюджетом – 421,0 тис. грн.;
 • розрахунками зі страхування – 132,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 1355,4 тис. грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 760,3 тис. грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 84,2 тис. грн.;
 • розрахунки по заробітній платі – 126,9 тис. грн.;
 • розрахунки зі страхування 35,6 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 348,4 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація Форма власності та власник
Адміністративно – лабораторний корпус (літ.Б) м. Київ, вул. Щекавицька, 7 660,0 2401647880000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

№264600153 від 06.07.2021

Державна, Фонд державного майна України
Виробничо-господарський корпус (літ. А) м. Київ, вул. Щекавицька, 7

 

365,7 2401688180000 Будівлі підприємств легкої промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

№264607793 від 06.07.2021

Державна, Фонд державного майна України
Блок допоміжних приміщень (літ. В) м. Київ, вул. Щекавицька, 7

 

97,6 2401406980000 Господарчі будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

№264553133 від 06.07.2021

Державна, Фонд державного майна України
Двір м. Київ, вул. Щекавицька, 7 506,0 Майдани, тротуари та пішохідні зони Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Огорожа м. Київ, вул. Щекавицька, 7 44,31 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Київ, вул. Щекавицька, 7 1446,0 8000000000:85:347:003 Експлуатація та обслуговування адміністративно-лабораторних та експериментально-виробничих будівель Державний акт на право постійного користування землею

від 27.02.2002 №008201

На балансі державного підприємства «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості» перебуває два автомобілі:

 • ГАЗ – 3307, рік випуску 1992;
 • ВАЗ – 21043, рік випуску 2003.

Майно підприємства не передано в оренду.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 10-00 до 16-00 за попередньою домовленістю.

Телефон: 067-979-43-80,  E-mail: nditex@i.ua.

Відповідальна особа: Прокопова Євгенія Анатоліївна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву. Адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-Г. Адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-35.

Час роботи: з 08:00-17:00 (крім вихідних), п’ятниця з 08:00-15:45. Обідня перерва: з 12:00-12:45.

Контактна особа організатора аукціону: Голішевська Лариса Миколаївна.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.10.2022
Адреса активу Україна, 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 7
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства ''Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості'', код за ЄДРПОУ 16287311
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Бражнюк Інна Володимирівна, biv_30@spfu.gov.ua, +380442810023
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1619 від 06.10.2020 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 863 від 21.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15390047.79
Гарантійний внесок 3078009.56
Прийом заявок до 18/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ШАБАЛІН І КОСТЯНЧУК" Україна, 01011, м. Київ, Київ, вул. Рибальська, 13
Ціна запропонована переможцем 20714041.73
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 1198 від 25.11.2022

 1. metissgt

  Добрый день! С кем можно обсудить вопросы по этому объекту?

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюється підготовка об’єкта до продажу.
   Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду по місту Києву. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Бражнюк Інни Володимирівни, +380442810023.

 2. metissgt

  Благодарю

Додайте запитання