Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2»

Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2», код за ЄДРПОУ 00951862, засноване в 1995 році. Знаходиться в місті Кропивницький по проспекту Інженерів, 2, виробничі потужності підприємства також знаходяться за адресою: Кропивницький район, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А . Основними видами діяльності підприємства є: виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (основний); післяурожайна діяльність; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; складське господарство. На підприємстві в місті Кропивницький по проспекту Інженерів, 2 наявний завод з виготовлення комбікормів. Середньооблікова чисельність працівників – 19 осіб.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2».

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00951862.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2023: 19 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 9 місяців 2023 року: 15 045,00 тис. грн, в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 рік 7 266
2021 рік 7 627
2022 рік 46
9 місяців 2023 року 106

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців

2023 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 21 436 20 830 20 290 19 036
1.1 Необоротні активи тис. грн 7 920 7 223 6 595 6 135
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 568 568 568 568
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 891 857 857 857
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 6461 5 798 5 170 4 710
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Інвестиційна нерухомість тис. грн 190 190
1.2 Оборотні активи тис. грн 13 516 13 607 13 695 12 901
1.2.1 запаси тис. грн 2 671 1 729 1 683 1 666
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 10 558 11 304 11 299 10 495
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 155
1.2.4. Інші оборотні тис. грн 132 574 713 740
2. Пасиви тис. грн 21 436 20 830 20 290 19 036
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 5 725 71 -2 228 – 3 431
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 69 180 52 52
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 15 642 20 579 22 466 22 415
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 15 642 20 579 22 466 22 415
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 15 642 20 579 22 466 22 415
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 3 532 1 415 1 594 1 594
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 4 749 5 475 6 225 6 732
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 858 362 424 423
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 2 037 8 641 9 543 8 989
2.4.5 Інші поточні зобов’язання тис. грн 4466 4686 4680 4677
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 7266 7627 46 106
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 6911 7448
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 355 179 46 106
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 9123 13281 2 345 1309
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 5612 3694 1341 578
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2718 1701 788 549
4.3 Витрати на збут тис. грн 42 35 35 26
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 721 7851 181 156
4.5 Інші витрати тис. грн 30
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -1857 -5654 – 2299 -1203
6. Середня кількість всіх працівників чол. 58 28 18 19
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 3935,4 2556,8 181,7
8. Середньомісячна заробітна плата грн 5840 7455 7360

Станом на 01.10.2023:

Кредиторська заборгованість, у тому числі прострочена – 22 415 351,83 грн, в тому числі:

 • розрахунки з оплати праці – 1 593 574,36 грн;
 • розрахунки з бюджетом – 6 732 046,68 грн;
 • розрахунки зі страхування – 423 382,60 грн;
 • розрахунки за товари, роботи, послуги – 8 989 300,87 грн;
 • інша заборгованість (з підзвітними особами, поворотна фін. допомога, аліменти, податкові зобов’язання, податковий кредит) – 4 677 047,32 грн;

Згідно з рішенням Господарського суду Кіровоградської від 27.09.2021 у справі №912/1911/21 постановлено:

 • зобов’язати ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до державного резерву матеріальні цінності щодо яких встановлено незабезпечення збереження, а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6 класу;
 • стягнути з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на користь Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 0101, ідентифікаційний код 37472393) 147 671 475,69 грн 100% штрафу; 7 452 352,28 грн пені та 29 534 295,14 грн. 20% штрафу, а також 794 500 судового збору.

Відомості про об’єкти нерухомого майна, що входять до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв.м) Реєстраційний номер Функціональне використання за класифікатором державного майна Підстава виникнення права власності / Інформація щодо реєстрації права власності Форма власності та власник/орган управління****
за адресою: м. Кропивницький(м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2
Адміністративний корпус Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1873,3 24773712 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Автовагова Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 264,74 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Ангар Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 888,0 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Замощення Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 30070,0 24773712 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Артезіанська свердловина Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 24773712 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008, номер: 20306021

Державна. Фонд державного майна України.
Автоматична пожежна сигналізація Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Насосна Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 188,6 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Елеватор Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 10659,0 24773712 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Візіровочна площадка Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 83,2 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Державна. Фонд державного майна України.
Внутрішні мережі водопроводу Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 950 пог.м 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна. Фонд державного майна України.
Внутрішні мережі каналізації Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1370 пог.м 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна. Фонд державного майна України.
Внутрішні мережі теплопроводу Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 160 пог.м 2222.2 Місцеві теплові мережі Державна. Фонд державного майна України
Внутрішні радіолінії Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 350 пог.м 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Внутрішні  телефонні лінії Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1100 пог.м 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України.
Гараж Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 75,9 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України.
Залізнична вагова Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 19,15 24773712 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв`язку інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Залізничні колії Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 48 пог.м 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Державна. Фонд державного майна України
Зовнішній роз’їзд Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 420 пог.м 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна. Фонд державного майна України
Зовнішні мережі водопроводу Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 60 пог.м 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна. Фонд державного майна України
Зовнішні мережі каналізації Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 970 пог.м 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна. Фонд державного майна України.
Зовнішні мережі освітлення Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 550 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна. Фонд державного майна України
Котельня Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 510,0 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Комбікормовий завод Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 5004,0 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Кабель ВП 10 кВ Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 3 900 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна. Фонд державного майна України
Кабель ВП 10 кВ Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 3 900 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна. Фонд державного майна України
Комплекс тривожної сигналізації Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж, інші Державна. Фонд державного майна України
Локомотивне депо Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 129,0 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Лінія зв’язку УТЕЛ Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 600 пог.м 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії Державна. Фонд державного майна України
Млин Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 5327,6 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Механічна майстерня Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 665,3 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Мережі теплопроводу Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1574 пог.м 2222.2 Місцеві теплові мережі Державна. Фонд державного майна України
Огородження території Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1625 пог.м 24773712 2421.1 Огородження Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Охоронна сигналізація Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 76 пог.м 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Компресорна підстанція Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 56,28 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Приймальний пункт з автотранспорту Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 164,32 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Прохідна Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 84,5 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Приймальний пункт із залізничної дороги Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 125,4 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Пожежна сигналізація Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2320 пог.м 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Пожежна сигналізація (прилад) Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Побутовий корпус Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 377,8 24773712 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008,  серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Резервуар 250 куб. м Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 60,8 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Резервуар 200 куб. м Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 55,0 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад сировини №4 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1106,0 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад готової продукції № 3 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1198,0 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 3717,9 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 305,5 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад паливно-мастильних матеріалів з резервуаром Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 217,17 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад паливно-мастильних матеріалів Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 78,0 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Склад рідкого палива Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 57,7 24773712 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ремонтна майстерня для тари Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2620,0 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Транспортний міст елеватор-млинзавод Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 29,7 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Державна. Фонд державного майна України
Туалет Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 27,0 24773712 1274.6 Господарські будівлі Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Цех попереднього змішування Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 4822,4 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Зерносушарка ДСПЧ-3ч Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 61,4 24773712 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Ємкість Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 8,6 24773712 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.09.2008, серія САС №017384. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.09.2008, номер: 20306021 Державна. Фонд державного майна України
Проектно-кошторисна документація реконструкції переходу комбікормового цех Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 4100.1 Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані Державна. Фонд державного майна України
за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А
Адміністративна будівля Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 343,1 20538237 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Автодороги та промислові площадки Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 13064,0 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна. Фонд державного майна України
Автоматизована система пожежної сигналізації та оповіщення Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші Державна. Фонд державного майна України
Молотильна-очисна вежа Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 212,7 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Сушарка з топкою Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 104,6 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084

Державна. Фонд державного майна України
Вагонні двоплатформні ваги НПВ 150тн. Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Державна. Фонд державного майна України
Водопровід Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 150 пог.м 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна. Фонд державного майна України
Убиральня Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 4,264 20538237 1274.6 Господарські будівлі Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Вишка №2 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 9 20538237 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Вишка №4 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 9 20538237 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Пожежне водоймище Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 100,0 20538237 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007,  серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Водонапірна вежа Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 3,97 20538237 2222.5 Водонапірні башти, фонтани Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Водовідвід Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 70,0 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони Державна. Фонд державного майна України
Високовольтна лінія Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1000 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна. Фонд державного майна України
Душева Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 78,5 20538237 1274.6 Господарські будівлі Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Тепловозне депо Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 111,2 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Здвоєні автомобільні ваги Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 16,8 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №1 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1245,4 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №2 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1602,0 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №3 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1229,6 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №4 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1253,6 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №5 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1497,6 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №6 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1187,8 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №7 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1207,3 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007,  серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №9 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1008,9 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №10 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1004,0 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №11 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 898,0 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №12 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1240,0 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №13 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1183,7 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Зерновий склад №14 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 997,4 20538237 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Лабораторія з візування Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 118,4 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007,  серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Міні АТС АТКМС-8Д Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1,0 2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку Державна. Фонд державного майна України
Низьковольтна лінія Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 980 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна. Фонд державного майна України
Огорожа Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1873,0 пог.м 20538237 2421.1 Огородження Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Автопідйомник Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 33,5 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Автопідйомник Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 8,7 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Пожежний резервуар 250 м3 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 43,0 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна. Фонд державного майна України
Будівля дизельної Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 205,7 20538237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Сховище ПММ з насосної станції Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 15,6 20538237 1252.1 Резерви для нафти, нафтопродукті та газу Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Склад Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 136,1 20538237 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Скважина Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна. Фонд державного майна України
Трансформаторна підстанція Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 57,1 20538237 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.10.2007, серія САВ №351956. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.10.2007, номер: 16198084 Державна. Фонд державного майна України
Телятник ВРХ на 260 голів Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 7560 4100.1 Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані ОНБ не зареєстровані Державна. Фонд державного майна України
Стоянка для 4-х автомобілів Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 4100.1 Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані ОНБ не зареєстровані Державна. Фонд державного майна України

* згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

**згідно з постановою Верховної Ради України від 20.11.2018 №2615-VIII «Про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області» Кіровоградський район Кіровоградської області перейменовано на Кропивницький район;

***згідно з рішенням тридцять четвертої сесії дев’ятого скликання Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області від 04.05.2023 №2638 «Про перейменування вулиць та територій Миколаївського старостинського округу Соколівської сільської ради» вулицю Гагаріна перейменовано на вулицю Героїв України;

****на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 №37-р «Деякі питання управління об’єктами державної власності» за актом приймання-передачі від 10.03.2023 ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» був переданий від Державного агентства резерву України до Фонду державного майна України.

Відомості про транспортні засоби:

Назва ТЗ Місцезнаходження Рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатацію) Реєстраційний номер
Автомашина ІЖ 2715 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1997 ЕІС118465
Автомашина ІЖ-2715 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1997 ЕІС116772
Автомашина ММЗ-4502 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1998 ЕІС110235
Автомобіль ВАЗ 21124 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2005 СРВ411704
Бульдозер Д-31336 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1986 К008256
Екскаватор МТЗ-82 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1993 реєстрація відсутня
Погрузчик на базі МТЗ-80 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1994 АКН111181
Пожежна машина ЗИЛ 431412 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1988 реєстрація відсутня
Причіп тракторний Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2001 реєстрація відсутня
Причіп тракторний Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 2001 реєстрація відсутня
Автомашина ІЖ-27-15 Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 1977 ЕІС102380
Автомашина Самоскид ГАЗ-САЗ-3507 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1989 РСА435431
Пожежна машина ГАЗ-5312 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1970 реєстрація відсутня
Тепловоз ТГК-2 Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 2011 реєстрація відсутня
Тракторн. прицеп Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1992 реєстрація відсутня
Трактор ЮМЗ Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 1992 КД008276

Крім нерухомого майна та транспортних засобів до складу ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» входять: рухоме майно, машини та обладнання, інструменти, інвентар тощо.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Кіровоградській області від 31.10.2023 №10588/6/11-28-13-02-04 за ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» станом на 01.10.2023 рахується податковий борг у сумі 6 090,5 тис. грн. У податкову заставу описано майно за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), просп. Інженерів, 2, та комплекс за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський) р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна), 1А (номер запису про обтяження: 49733103 (спеціальний розділ) згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 18.10.2023, номер інформаційної довідки: 350894429).

Крім того відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 18.10.2023, номер інформаційної довідки: 350893716, на все нерухоме майно ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» накладено арешт (номер запису про обтяження: 38989765 (спеціальний розділ), та номер запису про обтяження: 46001417 (спеціальний фонд).

За наявною інформацією на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження №64310640 від 29.01.2021 про стягнення з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» заборгованості на суму понад 800 тис. грн.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2 7,92 Кадастровий номер земельної ділянки відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Державний акт на право постійного користування землею, від 02.03.1995, серія КР №00000123, користувач – Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2
Земельна ділянка Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 11,23 Кадастровий номер земельної ділянки відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Державний акт на право постійного користування землею, від 13.10.1997, серія КР №110121, користувач – ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

За адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2, знаходиться сторонній землекористувач – ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», якому надана земельна ділянка у постійне користування площею 1,3281 га згідно з державним актом від 30.04.1996 ІІ-КР №001946 на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 №204. На вказаній земельній ділянці знаходяться залізничні колії №3 – 442,70 м (інв. №00091); №4 – 417,20 м (інв. №00077); №5 – 417,8 м (інв. №00093); №7 – 440,50 м (інв. №00095); №9 – 115,00 м (інв. №00076), а також стрілочні переводи №209 (інв. №00045) та №210 (інв. №00084), які належать на праві власності ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

На земельній ділянці, на якій розташований об’єкт приватизації, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А, знаходяться залізничні колії №6, №9, №10, які належать АТ «Укрзалізниця» (обліковуються регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»), земельна ділянка під вказаними коліями на території ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» у користування АТ «Укрзалізниця» не надавалася.

Доступ до вказаних вище об’єктів здійснюється через земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації.

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 23.11.2023:

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа(кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
Фізична особа – підприємець Кудицька Ірина Анатоліївна Приміщення цокольного поверху будівлі лабораторії з візування площею 59,3 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А 59,3 Для розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів від 17.08.2012 №62-34 (із змінами) / до 13.05.2026 (включно) 870

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» згідно з договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 18.06.2019 №18/06 орендує автомобіль ЗАЗ-Daewoo, реєстраційний №АР6674ВХ, модель Nubira, 1998 року випуску, що перебуває на балансі Державної організації «Комбінат «Зірка». Орендна плата за базовий місяць оренди становить 500,00 грн з ПДВ. Орендна плата за кожний наступний місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за звітний місяць. Термін дії договору до 18.06.2024 (включно).

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А;
 • сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2;
 • житловий будинок (жилдом), за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Кільцева, 40/3;
 • громадський туалет, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Кільцева, 40/3;
 • зовнішні мережі каналізації жилдом, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Кільцева, 40/3;
 • гуртожиток, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;
 • убиральня, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;
 • сарай, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;
 • трансформаторна підстанція, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1.

Вказані вище об’єкти державного житлового фонду знаходяться на земельній ділянці площею 0,48 га згідно з державним актом на право постійного користування землею, від 26.02.1997, серія КР №000790, користувач – ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2.

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою реєстрації державного підприємства: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2, а також за адресою місцезнаходження майна єдиного майнового комплексу державного підприємства: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А, за попередньою домовленістю з представником підприємства.

Контактна особа: представник підприємства (виконуючий обов’язки директора) – Лізунов Артур Сергійович, телефон: +38 (093) 093 0401, адреса електронної пошти: khp2.bux@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (Глинки), 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: Кругаль Євген Олександрович, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу 25014, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2
Регiон Кіровоградська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2", код за ЄДРПОУ 00951862
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний)
01.63 Післяурожайна діяльність
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
52.10 Складське господарство
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Кругаль Євген Олександрович, +380522332400, kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.10.2023 № 1853 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизацї, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 19.10.2023 № 12/01-213
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

 1. magnustreyding

  Доброго дня. В інформаційному повідомленні вказано, що згідно з рішенням Господарського суду Кіровоградської від 27.09.2021 у справі
  №912/1911/21 постановлено:
  – зобов’язати ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до
  державного резерву матеріальні цінності щодо яких встановлено незабезпечення збереження,
  а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6
  класу;
  – стягнути з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на користь
  Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 0101, ідентифікаційний
  код 37472393) 147 671 475,69 грн 100% штрафу; 7 452 352,28 грн пені та 29 534 295,14 грн.
  20% штрафу, а також 794 500 судового збору.

  Запитання: Всі ці зобов’язання повинен буде погасити новий власник, який виграє об’єкт на аукціоні?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Згідно з фінансовою звітністю на останню звітну дату – 30.09.2023 кредиторська заборгованість ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2», у тому числі прострочена, становить 22 415 351,83 грн. Крім того встановлено, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 27.09.2021 у справі № 912/1911/21: зобов’язано державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено незабезпечення збереження, а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6 класу, а також сплатити на користь Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601, код за ЄДРПОУ 37472393) штрафні санкції на загальну суму 184 658 123,11 грн.
   Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.
   Таким чином, до покупця єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» перейдуть всі зобов’язання державного підприємства.

Додайте запитання