Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2»

Стартова ціна:

17 144 945

Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2», код за ЄДРПОУ 00951862, засноване в 1995 році. Знаходиться в місті Кропивницький по проспекту Інженерів, 2, виробничі потужності підприємства також знаходяться за адресою: Кропивницький район, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А . Основними видами діяльності підприємства є: виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (основний); післяурожайна діяльність; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; складське господарство. На підприємстві в місті Кропивницький по проспекту Інженерів, 2 наявний завод з виготовлення комбікормів. Середньооблікова чисельність працівників – 18 осіб.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2».

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00951862.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 18 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – І квартал 2024 року: 9 935,00 тис. грн, в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 рік 7 627 7 448
2022 рік 46
2023 рік 2 262
І квартал 2024 року

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та І квартал 2024 року:

п/п

Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. І квартал 2024 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис.грн. 20 830 20 290 17 644 17 496
2. Основні засоби тис.грн. 5 608 5 170 4 562 4 414
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис.грн. 13 607 13 695 11 796 11 796
4.1. запаси тис.грн. 1 729 1 683 1 666 1 666
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 11 878 12 012 10 130 10 130
5. Власний капітал тис.грн. 71 -2 228 -3 044 -3 366
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 180 52 52 52
6.1. інші довгострокові зобов’язання тис.грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 20 579 22 466 20 636 20 810
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис.грн. 4 686 4 680 2 603 2 603
7.1.1. розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис.грн. 1 415 1 594 1 532 1 532
7.1.2. розрахунками перед бюджетом;(рядок 1620) тис.грн. 5 475 6 225 8 195 8 369
7.1.3. розрахунками зі страхування;(рядок 1625) тис.грн. 362 424 419 419
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;

(рядок 1615)

тис.грн. 8 641 9 543 7 887 7 887
7.1.5. довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис.грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис.грн. 7 627 46 2 262
8.1. Чистий  дохід  від  реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 7 448
8.2. Інші операційні доходи тис.грн. 179 46 2262
8.3. Інші фінансові доходи тис.грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис грн. 13 281 2 345 3 078 322
9.1. Собівартість  реалізованої  продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 3 694 1 341
9.2. Адміністративні витрати тис.грн. 1 701 788 730 181
9.3. Витрати на збут тис.грн. 35 35 33 6
9.4. Інші операційні витрати тис.грн. 7 851 181 2 315 135
9.5. Інші витрати тис.грн.
9.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис.грн. -5 654 -2 299 -816 -322
11. Середня кількість усіх працівників осіб 28 18 19 18
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис.грн. 2 556,8 181,7
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 7 455 7 360

Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість  – 20 809 630,22 грн, в тому числі:

 • розрахунки з оплати праці – 1 531 644,59 грн;
 • розрахунки з бюджетом – 8 368 510,18 грн;
 • розрахунки із страхування (ЄСВ) – 419 268,24 грн;
 • розрахунки за товари, роботи, послуги – 7 886 455,21 грн;
 • інша заборгованість (з підзвітними особами, поворотна фін. допомога, аліменти, податкові зобов’язання, податковий кредит) – 2 603 752,00 грн.

Згідно з рішенням Господарського суду Кіровоградської від 27.09.2021 у справі №912/1911/21 постановлено:

 • зобов’язати ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено незабезпечення збереження, а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6 класу;
 • стягнути з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на користь Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 0101, ідентифікаційний код 37472393) 147 671 475,69 грн 100% штрафу; 7 452 352,28 грн пені та 29 534 295,14 грн. 20% штрафу, а також 794 500 судового збору.

Відомості про нерухоме майно:

№з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (кв. м)***** Реєстраційний номер Функціональне

використання

Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Комплекс, що складається з 93/100 частки, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2
1.1 Адміністративний корпус м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1873,3 2943298535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384 Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024 Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.2 Автовагова м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 264,74 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384 Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024 Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.3 Ангар м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 888,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384 Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024 Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.4 Вбиральня м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2,04 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.5 Димова труба м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.6 Замощення м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 30070,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.7 Артезіанська свердловина м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.8 Насосна м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 188,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.9 Елеватор м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 10659,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.10 Гараж м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 75,9 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.11 Залізнична вагова м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 19,15 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.12 Котельня м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 510,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.13 Комбікормовий завод м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 5004,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.14 Локомотивне депо м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 129,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.15 Млин м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 5327,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.16 Механічна майстерня м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 665,3 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.17 Огородження території м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1625 пог.м 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.18 Компресорна підстанція м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 56,28 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.19 Приймальний пункт з автотранспорту м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 164,32 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.20 Прохідна м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 167,7 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.21 Приймальний пункт із залізничної дороги м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 125,4 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за 1.ЄДРПОУ 00032945)
1.22 Побутовий корпус м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 377,8 2943298535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.23 Резервуар 250 куб. м м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 60,8 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.24 Резервуар 200 куб. м м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 55,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.25 Склад сировини № 4 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1106,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.26 Склад готової продукції № 3 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1198,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.27 Склад м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2843,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.28 Склад м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 305,5 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.29 Склад м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 36,4 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.30 Склад паливно-мастильних матеріалів з резервуаром м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 217,17 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.31 Склад паливно-мастильних матеріалів м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 78,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.32 Склад рідкого палива м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 57,7 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.33 Ремонтна майстерня для тари м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2620,0 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.34 Туалет м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 27,0 2943298535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.35 Цех попереднього змішування м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 4822,4 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.36 Зерносушарка ДСП-3ч м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 61,4 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.37 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.38 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.39 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.40 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.41 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.42 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.43 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.44 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.45 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.46 Ємкість м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 8,6 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.47 Ємність для води м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.48 Ємність для води м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 2943298535040 промислове Свідоцтво від 22.09.2008, серія САС№017384

Витяг з ДРРП 380346040 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.49 Внутрішні  мережі водопроводу м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 950 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.50 Внутрішні мережі каналізації м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1370 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.51 Внутрішні мережі теплопроводу м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 160 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.52 Залізничні колії м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 48 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.53 Зовнішній роз’їзд м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 420,0 Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.54 Зовнішні мережі водопроводу м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 60 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.55 Зовнішні мережі каналізації м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 970 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.56 Зовнішні мережі освітлення м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 550 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.57 Кабель ВП 10 кВ м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 3900 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.58 Кабель ВП 10 кВ м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 3900 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.59 Мережі теплопроводу м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 1574 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
1.60 Транспортний міст елеватор-млинзавод м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 29,7 Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2 Комплекс, що складається з 99/100 частки, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А
2.1 Адміністративна будівля с. Шостаківка,  вул. Гагаріна, 1а 343,1 2943281535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.2 Автопідйомник с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 33,5 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.3 Автопідйомник с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 8,7 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.4 Будівля дизельної с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 205,7 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.5 Вентиляторна с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 5,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.6 Вишка №2 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 9 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.7 Вишка №4 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 9 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.8 Водонапірна вежа с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 3,97 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.9 Ворота с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.10 Ганок с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 6,7 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.11 Ганок с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 3,2 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.12 Ганок с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 3,4 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.13 Ганок с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 2,4 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.14 Душева с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 78,5 2943281535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.15 Здвоєні автомобільні ваги с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 16,8

 

2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.16 Зерновий склад №1 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1245,4 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.17 Зерновий склад №2 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1602,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.18 Зерновий склад №3 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1229,6 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.19 Зерновий склад №4 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1253,6 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.20 Зерновий склад №5 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1497,6 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.21 Зерновий склад №6 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1187,8 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.22 Зерновий склад №7 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1207,3 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.23 Зерновий склад №9 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1008,9 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.24 Зерновий склад №10 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1004,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.25 Зерновий склад №11 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 898,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.26 Зерновий склад №12 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1240,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.27 Зерновий склад №13 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1183,70 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.28 Зерновий склад №14 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 997,4 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.29 Лабораторія з візування с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 118,4 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.30 Молотильно-очисна вежа с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 212,7 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.31 Навіс с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 64,2 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.32 Навіс с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 64,2 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.33 Навіс с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 34,7 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.34 Огорожа с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1873,0 пог.м 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.35 Пожежне водоймище с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 100,0 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.36 Сховище ПММ з насосної станції с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 15,6 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.37 Склад с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 136,1 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.38 Сушарка з топкою с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 104,6 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.39 Тепловозне депо с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 111,2 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.40 Трансформаторна підстанція с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 57,1 2943281535040 промислове Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.41 Убиральня с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 4,264 2943281535040 цивільне (громадське) Свідоцтво від 05.10.2007, серія САВ №351956

Витяг з ДРРП 380341925 від 27.05.2024

Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.42 Автодороги та промислові площадки с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 13064,0 Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.43 Вагонні двоплатформні  ваги НПВ 150тн. с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.44 Водопровід с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 150 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.45 Водовідвід с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 70,0 Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.46 Високовольтна лінія с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 1000 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.47 Низьковольтна лінія с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 980 пог.м Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.48 Пожежний резервуар 250 м3 с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 43,0 Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.49 Скважина с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а Не підлягає реєстрації промислове Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.50 Телятник ВРХ на 260 голів с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а 7560,0 Об’єкт незавершеного будівництва Не зареєстровано Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
2.51 Стоянка для 4-х автомобілів с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а Об’єкт незавершеного будівництва Не зареєстровано Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

**згідно з постановою Верховної Ради України від 20.11.2018 №2615-VIII «Про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області» Кіровоградський район Кіровоградської області перейменовано на Кропивницький район;

***згідно з рішенням тридцять четвертої сесії дев’ятого скликання Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області від 04.05.2023 №2638 «Про перейменування вулиць та територій Миколаївського Старостинського округу Соколівської сільської ради» вулицю Гагаріна перейменовано на вулицю Героїв України;

****на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. № 37-р «Деякі питання управління об’єктами державної власності» за актом приймання-передачі від 10.03.2023 єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» (код за ЄДРПОУ 00951862) був переданий від Державного агентства резерву України до Фонду державного майна України.

*****площі об’єктів нерухомого майна вказані згідно з наданим державним підприємством Переліком нерухомого майна, що обліковується на балансі ДП «Кіровоградський КХП №2» (додаток 1 до листа державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» №47 від 20.05.2024).

Відповідно до листа ГУ ДПС у Кіровоградській області від 20.05.2024
№3386/5/11-28-13-02 за ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» станом на 01.05.2024 рахується податковий борг у сумі 6 090,5 тис. грн. У податкову заставу описано майно за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2, та комплекс за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А (номер запису про обтяження: 49733103  (спеціальний розділ) згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 21.05.2024, номер інформаційної довідки: 379532281).

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 21.05.2024, номер інформаційної довідки: 379533351, на все нерухоме майно ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» накладено арешт (номер запису про обтяження: 38989765 (спеціальний розділ), та номер запису про обтяження: 46001417 (спеціальний розділ).

За наявною інформацією на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження №64310640 від 29.01.2021 про стягнення з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» заборгованості на суму понад 800 тис. грн.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м²) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

інформація про обтяження

1 Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2 79200,0 Кадастровий номер земельної ділянки відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Державний акт на право постійного користування землею, від 02.03.1995,

серія КР №00000123, користувач – Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2

2 Кіровоградська обл., Кропивницький  р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А 112300,0 Кадастровий номер земельної ділянки відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Державний акт на право постійного користування землею, від 13.10.1997,

серія КР №110121, користувач –                         ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

За адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2, знаходиться сторонній землекористувач – ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», якому надана земельна ділянка у постійне користування площею 1,3281 га згідно з державним актом від 30.04.1996 ІІ-КР №001946 на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 №204. На вказаній земельній ділянці знаходяться залізничні колії №3 – 442,70 м (інв. №00091); №4 – 417,20 м (інв. №00077); №5 – 417,8 м (інв. №00093); №7 – 440,50 м (інв. №00095); №9 – 115,00 м (інв. №00076), а також стрілочні переводи №209 (інв. №00045) та №210 (інв. №00084), які належать на праві власності ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

На земельній ділянці, на якій розташований об’єкт приватизації, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький  р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А, знаходяться залізничні колії №6, №9, №10, які належать АТ «Укрзалізниця» (обліковуються регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»), земельна ділянка під вказаними коліями на території ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» у користування АТ «Укрзалізниця» не надавалася.

Доступ до вказаних вище об’єктів здійснюється через земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль ИЖ 2715 01901ОН 1996
2 Автомобіль ИЖ 2715 01530ОН 1996
Автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4502 01228ОН 1991
4 Автомобіль ВАЗ 21124 110 01 ВА9903АВ 2005
5 Бульдозер Д-31336 Т0379КД 1986
6 Екскаватор МТЗ-82***** 1993
7 Трактор підіймач МТЗ-80 ОПТ-9195 ШР0026 1994
8 Пожежна машина ЗИЛ***** 431412 АЦ40 8752КДМ 1988
9 Причіп тракторний 2 ПТС-4***** 1981
10 Причіп тракторний***** 2001
11 Автомобіль ИЖ 2715 4872ЕІА 1996
12 Автомашина Самоскид ГАЗ-САЗ 3507 ВА4486АЕ 1987
13 Пожежна машина ГАЗ***** 5312 8601КДЛ 1985
14 Тепловоз ***** ТГК-2 2011
15 Тракторн. прицеп***** 1992
16 Трактор ЮМЗ Т0377КД 1992

*****на транспортні засоби (екскаватор МТЗ-82, пожежна машина ЗИЛ, причіп тракторний 2 ПТС-4, причіп тракторний, пожежна машина ГАЗ, тепловоз, тракторн. прицеп) технічну документацію втрачено.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» (код за ЄДРПОУ 00951862) та входить до складу об’єкта приватизації: 2185 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 01.05.2024:

№з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

(кв.м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ (грн)
1 Фізична особа – підприємець Кудицька Ірина Анатоліївна Приміщення цокольного поверху будівлі лабораторії з візування площею 59,3 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А 59,3 Для розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів від 17.08.2012 №62-34 (із змінами)/до 13.05.2026 (включно) 15,5

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» згідно з договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 18.06.2019 №18/06 орендує автомобіль ЗАЗ-Daewoo, реєстраційний №АР6674ВХ, модель Nubira, 1998 року випуску, що перебуває на балансі Державної організації «Комбінат «Зірка». Орендна плата за базовий місяць оренди становить 500,00 грн з ПДВ. Орендна плата за кожний наступний місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за звітний місяць. Термін дії договору до 18.06.2024 (включно).

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А;
 • сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2;
 • житловий будинок (жилдом), за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Кільцева, 40/3;
 • громадський туалет, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Кільцева, 40/3;
 • зовнішні мережі каналізації жилдом, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Кільцева, 40/3;
 • гуртожиток, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 35/1;
 • убиральня, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 35/1;
 • сарай, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 35/1;
 • трансформаторна підстанція, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 35/1.

Вказані вище об’єкти державного житлового фонду знаходяться на земельній ділянці площею 0,48 га згідно з державним актом на право постійного користування землею, від 26.02.1997, серія КР №000790, користувач – ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2.

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою реєстрації державного підприємства: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2, а також за адресою місцезнаходження майна єдиного майнового комплексу державного підприємства: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А, за попередньою домовленістю з представником підприємства.

Контактна особа: представник підприємства (виконуючий обов’язки директора) – Бурківський Костянтин Анатолійович, телефон: +38 (050) 592 20 27, адреса електронної пошти: khp2.buh@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (Глинки), 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: Кругаль Євген Олександрович, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 18.07.2024
Адреса активу 25014, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2
Регiон Кіровоградська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2", код за ЄДРПОУ 00951862
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний)
01.63 Післяурожайна діяльність
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
52.10 Складське господарство
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Кругаль Євген Олександрович, +380522332400, kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.10.2023 № 1853 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизацї, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 19.10.2023 № 12/01-213
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 17 144 945,27
Гарантійний внесок 3 428 989,05
Прийом заявок до 17/07/2024

 1. magnustreyding

  Доброго дня. В інформаційному повідомленні вказано, що згідно з рішенням Господарського суду Кіровоградської від 27.09.2021 у справі
  №912/1911/21 постановлено:
  – зобов’язати ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до
  державного резерву матеріальні цінності щодо яких встановлено незабезпечення збереження,
  а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6
  класу;
  – стягнути з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на користь
  Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 0101, ідентифікаційний
  код 37472393) 147 671 475,69 грн 100% штрафу; 7 452 352,28 грн пені та 29 534 295,14 грн.
  20% штрафу, а також 794 500 судового збору.

  Запитання: Всі ці зобов’язання повинен буде погасити новий власник, який виграє об’єкт на аукціоні?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Згідно з фінансовою звітністю на останню звітну дату – 30.09.2023 кредиторська заборгованість ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2», у тому числі прострочена, становить 22 415 351,83 грн. Крім того встановлено, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 27.09.2021 у справі № 912/1911/21: зобов’язано державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено незабезпечення збереження, а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6 класу, а також сплатити на користь Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601, код за ЄДРПОУ 37472393) штрафні санкції на загальну суму 184 658 123,11 грн.
   Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.
   Таким чином, до покупця єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» перейдуть всі зобов’язання державного підприємства.

Додайте запитання