Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат»

Категорія: Статус: Підписання договору
Стартова ціна:

13 148 368 6 574 184

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴7 777 777

Державне підприємство «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», код за ЄДРПОУ 00376998 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Сердюка, 1) (далі – ДП «Кам’янський СГК»). Основним видом діяльності відповідно до Статуту є: 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023 − 7 осіб. В період з 2004 року – по 2021 рік ДП «Кам’янський СГК» перебувало на різних стадіях банкрутства. Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 27.07.2021 №2 у справі №01-14-01/1198 закрито провадження у справі про банкрутство. Підприємство припинило свою діяльність у 2010 році, не здійснює виробничої діяльності.  На балансі підприємства обліковуються основні засоби: будівлі та споруди, загальною площею 26 032,9 кв.м; транспортні засоби (6 одиниць) та інші активи. На все нерухоме майно ДП «Кам’янський СГК» підрозділами державної виконавчої служби накладено арешти в межах виконавчих проваджень. Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області, листом від 24.05.2023 № 7-23-0.21-2598/2-23, відповідно до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми 6-зем) станом на 01.01.2016 за ДП «Кам’янський СГК» обліковувалися земельні ділянки загальною площею 86,9451 га. Проте станом на червень 2023 року в Державному реєстрі земель відсутні записи про реєстрацію правовстановлюючих документів на земельні ділянки ДП «Кам’янський СГК», кадастрові номери відсутні. За підприємством обліковується державне майно, яке не підлягає приватизації (об’єкти житлового фонду, об’єкт цивільного захисту, гідротехнічна захисна споруда та дизельна/пождепо/гараж). ДП «Кам’янський СГК» надає послуги з водопостачання, водовідведення та електропостачання, для житлових будинків, що обліковуються на балансі підприємства та не підлягають приватизації. Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частин станом на 30.09.2023 відсутні.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат».

Місцезнаходження: *Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00376998.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 рік та 9 місяців 2023 року: підприємство припинило свою діяльність у 2010 році, не здійснює виробничу діяльність. Основні засоби надмірно зношені.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 590  –
2021 рік 2491  –
2022 рік 750  –
9 місяців 2023 року 153  –

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

з/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 року
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн. 9950 9600 11241 13148
2. Основні засоби тис. грн. 4264 4264 4096 4057
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 11  –
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 4901 4562 6403 8349
4.1 запаси тис. грн. 157 157 153 150
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1274 1285 2221 3143
5. Власний капітал тис. грн. 3369 3370 3371 3372
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі (форма №1, рядок 1595) тис. грн.  –
6.1. інші довгострокові зобов’язання тис. грн.  –
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 6581 6230 7870 9776
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) в тому числі за: тис. грн. 6581 6230 7870 9776
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 844 699 790 1190
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 1397 1364 1389 1487
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 526 413 428 510
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 2965 2961 4476 5803
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.  –  –  –  –
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 590 2491 750 153
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.  –  –  –  –
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 590 2491 750 153
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.  –  –  –  –
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 589 2490 749 152
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.  –  –  –  –
9.2 Адміністративні витрати тис. грн.  –  –  –  –
9.3 Витрати на збут тис. грн.  –  –  –  –
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 589 2490 749 152
9.5 Інші витрати тис. грн.  –  –  –
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.  –  –  –  –
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1 1 1 1
11. Середня кількість усіх працівників чол. 8 7 8 7
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 708 895 814 481
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 5512 14642 7762 7629

Станом на 30.09.2023:

Кредиторська заборгованість – 9776,00 тис. грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 5803 тис.грн;
 • за розрахунками з бюджетом – 1487 тис.грн;
 • за розрахунками зі страхування – 510 тис. грн;
 • за розрахунками з оплати праці – 1190 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 786 тис. грн.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру боржників, який функціонує відповідно до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 № 2432/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за №1126/29256, станом на 29.01.2024 щодо ДП «Кам`янський СГК» (код за ЄДРПОУ 00376998) в Єдиний реєстр боржників внесено 8 записів про невиконані майнові зобов’язання (виконавчі провадження). За результатами пошуку виконавчих проваджень в АСВП, станом на 29.01.2024 щодо ДП «Кам`янський СГК» (код за ЄДРПОУ 00376998) в стані зупинення виконавчого провадження перебуває 17 проваджень, а в стадії відкрито 3 провадження.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв. м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/

**орган управління

Головний корпус з котельнею та прибудовами (літ. А-3, А1-5, а, а1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 4329,6 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля машзалу з галереєю (літ. А2-3) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 761,9 відсутній 1242.1 Гаражі наземні Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Спиртосховище з прибудовами (літ. Б-1, Б1-3, б) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 383,7 відсутній 1252.9 Склади та сховища інші Право власності не зареєстровано Державна, Фонд державного майна України
Вуглекислотний цех з прибудовою (літ. В-1, в) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 560,2 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна, Фонд державного майна України
Будівля ГРП (нижня площадка) (літ. Д-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 56,5 відсутній 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Механічна майстерня комбінату (літ. Ж-2) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 1235,3 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Склад металевих конструкцій (літ. З-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 840,4 відсутній 1252.9 Склади та сховища інші Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Теплиця нижньої площадки (в стадії руйнування) (літ. Н-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 85,9 відсутній 1271.6 Будівлі тепличного господарства Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

КПП (нижня площадка) (літ. Л-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 41,4 відсутній 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Контора, будинок культури з підвалом (літ. П-2, п/д) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 1157,2 відсутній 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля медпрофілакторію з підвалом (літ. Р-3, п/д) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 1514,9 відсутній 1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Кузня, склад, гараж  (в стадії руйнування) (літ. І) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Склад готової продукції (літ. К) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1252.9 Склади та сховища інші Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Насосна технічної води (літ. М) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Вольєр (літ. О) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Димова труба (літ. Е) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Каналізаційна насосна (літ. Є) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1999.9 Інші будівлі Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

КПП (верхня площадка) (літ. С-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 13,8 відсутній 1220.5 Адміністративно – побутові будівлі промислових підприємств Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Експедиція сировинного цеху (літ. Т-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 98,1 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Виробничо-побутовий корпус (літ.У-2) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 1081,3 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Склад сировинного цеху (літ. Ф-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 771,9 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля їдальні з підвалом та прибудовою (літ. Ц-1, п/д) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 7543,7 відсутній 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Насосна сировинного цеху (літ. Х-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 37,2 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Теплопункт, електрокарна ділянка, газова котельня (літ. Ч-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 472,4 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Головний корпус ЛГЦ з прибудовою (літ. Ш-3, ш) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 2282,0 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Відділення водопідготовки лужне, компресорна (літ. Щ-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 361,0 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Вагова автомобільна (літ. Ю) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 10,3 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Вагова вагонна (літ. Ю1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 11,0 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Спиртовідпускне відділення (верхня площадка) (літ. Ю2-2) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 98,2 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Пилорама (літ. S) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 204,1 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Насосна оборотного водопостачання (літ. S1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 50,9 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Насосна для перекачування мазуту (літ. S2) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 17,4 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

ГРП  (верхня площадка) (літ. S3) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 34,8 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Градирня (літ. S4) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Пожежний резервуар (літ. S5) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Насосна для перекачування промислових відходів (літ. S6) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля побутового комбінату (літ. N-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 187,9 відсутній 1274.6 Господарські будівлі Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля дитячого садка з плавальним басейном (літ. W-2, w) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 972,5 відсутній 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Будівля підсобного господарства (літ. Z-1) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1 503,9 відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Сарай з погрібом (літ. Y) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа №1-6, 17, 18 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Замощення, I-IV Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Резервуари, № 7-16 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Теплиця верхня площадка (в стадії руйнування), № 45 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  – відсутній 1271.6 Будівлі тепличного господарства Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Ближнє поле фільтрації Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  –  –  – Не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Дальнє поле фільтрації Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  –  –  – Не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Дорога по території ЛГЦ Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  –  –  – Не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Дорога по території комбінату Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  –  –  – Не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

Під’їзні шляхи Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1  –  –  – Не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

*Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» утворено у Черкаській області Черкаський район, до складу якого увійшла Кам’янська міська територіальна громада.

Згідно з рішенням Кам’янської міської ради від 10 березня 2023 року №37-11 «Про перейменування вулиці Сердюка провулку Сердюка у м. Кам’янка, Черкаського району, Черкаської області» вулицю Сердюка перейменовано на вулицю Руднянська.

** Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 16.09.2021 № 1648 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00376998)», об’єкт приватизації прийнято із сфери управління Міністерства економіки України до сфери управління Фонду державного майна України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від 29.01.2024 №363552453, на все нерухоме майно ДП «Кам’янський СГК» накладено арешт, на підставі таких документів:

 1. Номер запису про обтяження: 8626431 (спеціальний розділ); дата державної реєстрації: 05.02.2015; документи, подані для державної реєстрації: Постанова про арешт нерухомого майна боржника, серія та номер: 46076338 виданий 05.02.2015, видавник: Відділ державної виконавчої служби Кам’янського районного управління юстиції.
 2. Реєстраційний номер обтяження: 13009197; зареєстровано 18.09.2012; підстава обтяження: Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, 34328817, 17.09.2012; обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області (код 34924330, м.Черкаси, пр-т Хіміків, 50).

Відомості про земельні ділянки: згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області листом від 24.05.2023 № 7-23-0.21-2598/2-23, відповідно до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми 6-зем) станом на 01.01.2016 за ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» обліковувалися земельні ділянки загальною площею 86,9451 га. Проте, станом на червень 2023 року, в Державному реєстрі земель відсутні записи про реєстрацію правовстановлюючих документів на земельні ділянки ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», кадастрові номери відсутні.

Відомості про транспортні засоби:

з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль TOYOTA CAMRY СА0015АТ 2008
2 Автомобіль OPEL OMEGA СА0072АА 1998
3 Автомобіль ВАЗ 21213 02629МЕ 1996
4 Мікроавтобус HYUNDAI H100 CA5486AB 1995
5 Екскаватор ЕО-612 17626МН 1989
6 Автокран КАТО 6891ЧКЛ 1991

Відомості про фактичне місцезнаходження автомобіля TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер СА0015АТ та правовстановлюючі документи на транспортний засіб підприємством не надано.

Згідно з інформацією, наданою ДП «Кам’янський СГК», автокран КАТО, державний номерний знак 6891 ЧКЛ, рік випуску 1991, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Віто – Литовський, 10.  Правовстановлюючі документи на транспортний засіб підприємством не надано.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Черкаській області (філією ГСЦ МВС), листом від 25.10.2023 № 31/23-2342, станом на 23.10.2023 за ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» зареєстровано 13 транспортних засобів, з них:

 • транспортні засоби з номерними знаками СА0015АТ, СА0072АА, CA5486AB, 02629МЕ обліковуються на балансі підприємства;
 • РАФ 2203-01 2445, реєстраційний номер 5232ЧКА, рік випуску 1989; ЗИЛ 133ГЯ 6000, реєстраційний номер 7096ЧКЛ, рік випуску 1992; ГАЗ 3307 4250, реєстраційний номер 6281ЧКЛ, рік випуску 1990; ГАЗ 5330106 4250, реєстраційний номер 7956ЧКЛ, рік випуску 1981; ЗИЛ 130 6000, реєстраційний номер 7097ЧКЛ рік випуску 1992; ЗИЛ-ММЗ 555 6000, реєстраційний номер 7620ЧКЛ, рік випуску 1993; САЗ 3507 4250, реєстраційний номер 4879ЧКЛ, рік випуску 1988; ГАЗ 3307 4250, реєстраційний номер 6280 ЧКЛ, рік випуску 1990; ПАЗ 3205 4250, реєстраційний номер 7538 ЧКЛ, рік випуску 1993 (вказані транспортні засоби не обліковуються на балансі підприємства (списані), проте не зняті з державної реєстрації).

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області, листом від 25.10.2023 №14-Е/258-23, станом на 25.10.2023 за ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» зареєстрована сільськогосподарська техніка:

 • екскаватор ЕО-612, номерний знак 17626МН, рік випуску 1989;
 • трактор колісний У-445В, номерний знак 17627МН, рік випуску 1987.

Автокран КАТО державний номерний знак 6891 ЧКЛ, рік випуску 1991 в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області не зареєстровано.

Трактор колісний У-445 в переліку списаних транспортних засобів відсутній. Відомості про фактичне місцезнаходження, облік на балансі підприємства та правовстановлюючі документи підприємством не надано.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входить до складу об’єкта приватизації: 430 одиниць (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення). Відомості чи інформацію про фізичний стан та фактичну наявність такого майна ДП «Кам’янський СГК» не надано.

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частин станом на 30.09.2023 відсутні.

На балансі державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації:

№ з/п Інвент. № Назва Рік введення в експлуатацію Адреса
1 18 Сховище для ЦО (літ. И-1) – захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття №89928) 1988 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1
2 15 Дизельна, пождепо, гараж, з прибудовою (літ. Г-1, г) 1949 (1961) Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1
3 23 Житловий будинок №3 1978 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 3
4 24 Житловий будинок №36 1958 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 36
5 26 Житловий будинок №17 1942 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 17
6 27 Житловий будинок № 34 1963 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 34
7 31 Сарай житлового будинку №3 1962 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 3
8 45 Погріб житлових будинків №34, №36 1963 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 36
9 53 Водопровід за межами площадки 1978 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1
10 1508 Житловий будинок 16 квартирний 1988 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 28а
11 1511 Колодязь 1986 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1
12 2048 Житловий будинок № 7 1942 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 7
13 80 Гребля 1968 Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Руднянська (Сердюка), 1

Згідно з інформацією, наданою Департаментом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації листом від 25.05.2023 №02/15-02-03/99/02/15-02-03/12093, за даними обліку захисних споруд цивільного захисту за ДП «Кам’янський СГК» обліковується захисна споруда цивільного захисту Черкаської області − протирадіаційне укриття №89928, 1979 року будівництва (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам’янка, вул. Сердюка, 1), яке не підлягає приватизації.

Згідно з інформацією, наданою Державним агентством резерву України листом від 12.06.2023 №1427/0/4-23, матеріальні цінності державного (в тому числі мобілізаційного) резерву на ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» не обліковуються.

Згідно з «Довідкою про обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг)», наданою ДП «Кам’янський СГК», підприємство надає послуги з водопостачання, водовідведення та електропостачання житловим будинкам (які не підлягають приватизації), а саме: по вул. Сердюка, 1, м. Кам’янка; вул. Сердюка, 3, м. Кам’янка; вул. Сердюка, 36, м. Кам’янка; вул. Сердюка, 17, м. Кам’янка; вул. Сердюка, 34, м. Кам’янка; вул. Сердюка, 28а, м. Кам’янка та вул. Сердюка, 7, м. Кам’янка.

ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», не має шкідливого виробництва, не здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його розташування з 9:00 до 16:00, за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Контактні особи від підприємства:

 • Т.в.о. директора державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» Лисенко Олександр Анатолійович, телефон: +38 (067) 446-72-88;
 • головний бухгалтер державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» Тіщенко Григорій Васильович, телефон: +38 (050) 443-11-14, E-mail: kamsgk2000@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайту – https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел.: (050) 937-29-21; час роботи з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15.

Контактна особа: Буряк Ірина Вікторівна, телефон: (050) 937-29-21, адреса електронної пошти: iryna.buriak@spfu.gov.ua; cherkasy@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 22.03.2024
Адреса активу Україна, 20800, Черкаська обл., Кам’янський р-н, м. Кам'янка, вул. Сердюка, буд. 1
Регiон Черкаська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», код за ЄДРПОУ 00376998
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Буряк Ірина Вікторівна, +38050 937 29 21, cherkasy@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 11.10.2021 № 1799 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 0877-О від 23.10.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 6 574 184,13
Гарантійний внесок 1 314 836,83
Прийом заявок до 21/03/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО МАГНУС", код ЄДРПОУ 44158596, Україна, 04210, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 24, інше БЛОК Г, інше ПРИМІЩЕННЯ 61
Ціна запропонована переможцем 7777777,77

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» ”