Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Калуська теплоелектроцентраль – нова”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

230 158 661

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴801 000 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства за адресою: м. Калуш, вул. Промислова, 1. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 625 осіб. Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Обсяг продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік – 9 місяців 2021 року: 3 964 761 тис. грн, в тому числі експортної – відсутня. Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): теплова енергія, електрична енергія, в тому числі експортної – відсутня.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплексу державного підприємства “Калуська теплоелектроцентраль – нова”.

Місцезнаходження: місто Калуш, вулиця Промислова, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40885849

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 625 осіб.

Основний вид економічної діяльності  за КВЕД: 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Обсяг продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік –  9 місяців 2021 року: 3 964 761 тис. грн., в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): теплова енергія, електрична енергія, в тому числі експортної – відсутня

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) (тис. грн):

Період Загальний дохід, тис. грн без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн без ПДВ
2018 рік 1 275 309 381 879
2019 рік 1 091 280 398 187
2020 рік 942 242 325 506
За 9 місяців 2021 року 709 000 234 063

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р. 9 міс. 2021 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 577 990 545 029 246 784 230 183
1.1 Необоротні активи тис. грн. 213 489 220 188 163 198 152 430
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 289 301 326 315
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  

 

тис. грн.

 

 

11 110

 

 

21 441

 

 

24 909

 

 

23 710

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  

тис. грн.

 

202 090

 

198 446

 

137 963

 

128 405

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.  

 

 

 

1.2 Оборотні активи тис. грн. 364 501 324 841 83 586 77 753
1.2.1 запаси тис. грн. 133 318 14 719 37 143 10 630
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

 

195 599

 

 

301 777 26 762 52 755
1.2.3 гроші

(форма .№ 1, рядок 1165)

 

тис. грн.

 

30 620

 

472

 

2 144

 

75

2. Пасиви тис. грн. 577 990 545 029 246 784 230 183
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495)  

тис. грн.

 

289 076

 

228 646

 

-153 171

 

-219 361

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)  

тис. грн.

 

356

 

356

 

482

 

482

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.  

288 558

 

316 027

 

399 473

 

449 062

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

 

тис. грн.

 

 

277 597

 

 

311 434

 

 

391 176

 

 

444 451

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:  

тис. грн.

 

1

 

79 109

 

180 213

 

214 069

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги  

тис. грн.

 

1

 

79 109

 

180 213

 

214 069

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 1 275 309 1 091 280 942 242 709 000
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. грн.

 

1 270 283

 

1 080 876

 

934 829

 

678 773

3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 3 979 9 733 6 884 30 156
3.3 Інші доходи тис. грн. 1 047 671 529 71
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1 265 801 1 151 710 1 314 508 775 069
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1 205 025 1 089 298 887 669 718 197
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 36 974 34 025 40 796 28 886
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1 599 7 384 11 163
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 14 225 19 851 339 053 16 823
4.5 Інші та фінансові витрати тис. грн. 6 738 6 937 39 480
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 2 839 126
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 9 508 -60 430 372 266 -66 069
6. Середня кількість всіх працівників чол. 650 649 638 628
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 109 917,5 114 977,9 137 627,6 101 635,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 14 092,0 14 763,5 17 976,4 17 982,1

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість складає 214 069 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 230 382 тис. грн.

 • заборгованість по заробітній платі – 5 112 тис. грн.;
 • податки з заробітної плати – 1 233 тис. грн.;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно –
 • туристичний збір –
 • фінансова допомога –
 • інша кредиторська заборгованість – 224 047 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Реєстраційний номер Загальна площа (м кв) Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності  та власник
Прохідна двоповерхова м.Калуш Промислова,1 1230254526104 375,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 Державна, в особі Міненерго України
Гараж м.Калуш Промислова,1 1230254526104 66,60 Гаражі наземні
Їдальня м.Калуш Промислова,1 1230254526104 750,90 Їдальні, кафе, закусочні тощо
Автобусна зупинка м.Калуш Промислова,1 1230254526104 11,10 Будівлі з облаштування населених пунктів
Ресивери вуглекислотні з площадкою м.Калуш Промислова,1 1230254526104 277,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Баштово-пліночна градирня м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1959,50 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Пожежний водозабір м.Калуш Промислова,1 1230254526104 38,70 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Головний розподільчий пристрій м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1345,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Комора м.Калуш Промислова,1 1230254526104 42,30 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Пост м.Калуш Промислова,1 1230254526104 8,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Сховище реагентів хімводоочистки м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1795,9 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Площадки під баки м.Калуш Промислова,1 1230254526104 314,3 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Об’єднано- допоміжний корпус м.Калуш Промислова,1 1230254526104 7691,50 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Головний корпус м.Калуш Промислова,1 1230254526104 30108,30 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266
Відкрита площадка установки димососів м.Калуш Промислова,1 1230254526104 6413,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Димова труба м.Калуш Промислова,1 1230254526104 165,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок багерної насосної м.Калуш Промислова,1 1230254526104 509,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля пожежної насосної м.Калуш Промислова,1 1230254526104 53,20 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок водогрійної котельні м.Калуш Промислова,1 1230254526104 4379,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Приміщення нейтралізації обливочних вод м.Калуш Промислова,1 1230254526104 12,10 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Протипожежна насосна станція м.Калуш Промислова,1 1230254526104 34,0 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля вагоноперекидача м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1484,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Галерея стрічкового конвеєру СК №5 та будівля вузла пересипки м.Калуш Промислова,1 1230254526104 377,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Галерея  стрічкового конвеєру СК №3 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 713,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Галерея  стрічкового конвеєра СК №1 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 171,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Галерея  стрічкового конвеєру СК №2 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 529,20 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Галерея  стрічкового конвеєру СК №8 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 243,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266
Галерея  стрічкового конвеєру СК №7 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 189,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля вузла пересипки СК8-2 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 308,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля вузла пересипки СК1-2 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 140,50 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля вузла пересипки СК7-8 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 289,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля молоткових дробарок м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1480,30 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок залізнодорожної ваги м.Калуш Промислова,1 1230254526104 9,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Проборорозборочна м.Калуш Промислова,1 1230254526104 49,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Зарядний пункт для електрокар м.Калуш Промислова,1 1230254526104 66,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Станційно-будівельний склад № 1 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 883,10 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Гараж для тракторів та бульдозерів м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1072,20 Гаражі наземні
Постова будка м.Калуш Промислова,1 1230254526104 2,70 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Піднавіс металевий м.Калуш Промислова,1 1230254526104 170,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Маслогосподарство м.Калуш Промислова,1 1230254526104 163,20 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266
Будівля насосів піногасіння м.Калуш Промислова,1 1230254526104 67,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок реагентного господарства м.Калуш Промислова,1 1230254526104 887,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Ацетилокиснева генераторна м.Калуш Промислова,1 1230254526104 228,3 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Склад паливомастильних матеріалів м.Калуш Промислова,1 1230254526104 788,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок ГРП м.Калуш Промислова,1 1230254526104 288,60 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Об’єкт 30/35 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 553,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля нососної розвантаження кислот м.Калуш Промислова,1 1230254526104 77,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Піднавіс металевий м.Калуш Промислова,1 1230254526104 142,20 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Побутовий корпус м.Калуш Промислова,1 1230254526104 464,20 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Оздоровчий комплекс м.Калуш Промислова,1 1230254526104 911,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Склад-амбар м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1274,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Постова будка м.Калуш Промислова,1 1230254526104 3,70 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266
Насосна станція перекачки промислових стоків м.Калуш Промислова,1 1230254526104 12,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будинок мазутонасосної м.Калуш Промислова,1 1230254526104 483,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Гаражі м.Калуш Промислова,1 1230254526104 70,70 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Постова будка м.Калуш Промислова,1 1230254526104 2,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Мазутні резервуари м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1376,10 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Будівля стрілочної будки м.Калуш Промислова,1 1230254526104 7,80 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Теплиця 1 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 643,60 Будівлі тепличного господарства
Теплиця 2 м.Калуш Промислова,1 1230254526104 1041,90 Будівлі тепличного господарства
Перехідний мостик між гол.корпусом і ОДК м.Калуш Промислова,1 1230254526104 124,70 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Трансформаторна м.Калуш Промислова,1 1230254526104 66,40 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Насосна станція освітленої води м.Калуш Промислова,1 1230254526104 104,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
Ємкість м.Калуш Промислова,1 53 куб.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Автомобільна дорога м.Калуш Промислова,1 1505 пог.м Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Внутрішня площадка автодороги м.Калуш Промислова,1 2330  пог.м Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Огорожа м.Калуш Промислова,1 2360 пог.м Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Огорожа бетонна м.Калуш Промислова,1 552 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Під’їзна дорога м.Калуш Промислова,1 400 пог.м. Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Відкритий розподільчий пристрій м.Калуш Промислова,1 7200,00 Місцеві електросилові мережі *
Гнучкий струмопровід від стінки машзалу до трансформатора 3 м.Калуш Промислова,1 80 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Гнучкий токопровід від стінки машзалу до генератора м.Калуш Промислова,1 150 пог. м. Місцеві електросилові мережі *
Електромережа 0,4 кВт зовнішнього світла ТЕЦ м.Калуш Промислова,1 3300 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Кабельні канали м.Калуш Промислова,1 330 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Кабельні тунелі від ГК до ГРУ 6 м.Калуш Промислова,1 76 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Комплектна трансформаторна підстанція 6 кВт м.Калуш Промислова,1 16 Місцеві електросилові мережі *
Комплектний трьохфазний шинопровід м.Калуш Промислова,1 110 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Комплектний шинопровід для резервування секцій м.Калуш Промислова,1 110 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Лінія електропередач м.Калуш Промислова,1 3000 пог.м Місцеві електросилові мережі *
Лінія електропередачі на насосну освітленої води м.Калуш Промислова,1 3000 пог.м Місцеві електросилові мережі *
Лінія охорони освітлення 270м м.Калуш Промислова,1 270 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Маслопроводи м.Калуш Промислова,1 500 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Естакада маслопроводів від маслогосподарства до головного корпусу м.Калуш Промислова,1 348,9 пог.м. Місцеві електросилові мережі *
Площадка під ресівери м.Калуш Промислова,1 277,8 Місцеві електросилові мережі *
Головний розпридільчий пристрій 6 кв м.Калуш Промислова,1 1404,00 Місцеві електросилові мережі *
Автодороги в середині площадки м.Калуш Промислова,1 334 пог.м. Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Благоустрій мазутогосподарства м.Калуш Промислова,1 28 700 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Бункер вугілля м.Калуш Промислова,1 52 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Бункер вугілля м.Калуш Промислова,1 52 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Вузол загрузки бункерний м.Калуш Промислова,1 72 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Вузол загрузки бункерний м.Калуш Промислова,1 72 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Естакада трубопроводів мазутоскладу мазутогосподарства м.Калуш Промислова,1 490 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
З-д щляхи до мазутобази м.Калуш Промислова,1 273пог. м. Залізничні колії промислових підприємств *
Залізнична колія до ДП “Калуська ТЕЦ” м.Калуш Промислова,1 387,5 пог.м. Залізничні колії промислових підприємств *
Залізнична колія ТЕЦ з 10 стрілочними переводами м.Калуш Промислова,1 3155 пог. м. Залізничні колії промислових підприємств *
Мачти прожекторні металічні м.Калуш Промислова,1 64 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації *
Мачти прожекторні металічні м.Калуш Промислова,1 64 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації *
Мачти прожекторні металічні м.Калуш Промислова,1 64 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації *
Огорожа мазутонасосної і складу мазутогосподарства м.Калуш Промислова,1 503 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Під’їздна автодорога м.Калуш Промислова,1 87 пог.м. Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Приймально-зливний пристрій мазутогосподарства ТЕЦ м.Калуш Промислова,1 100 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Склад палива м.Калуш Промислова,1 25 600 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Незавершена будівництвом вітка залізнична від стріл.-пер. №2 м.Калуш Промислова,1 350 пог.м. Залізничні колії промислових підприємств *
Рельси марки Р-50 м.Калуш Промислова,1 383,9 Залізничні колії промислових підприємств *
Аварійний попеловідвал м.Калуш Промислова,1 2920 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Естакада трубопроводів промплощадки ТЕЦ м.Калуш Промислова,1 963 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Естакада трубопроводів мазутогосподартсва до головного корпусу м.Калуш Промислова,1 836 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Кабіна управління ремонтами електроблоків м.Калуш Промислова,1 28 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Попеловідвал м.Калуш Промислова,1 51 000 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Самостічні водоводи м.Калуш Промислова,1 120 пог. м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Секція освітленої води м.Калуш Промислова,1 10 120 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Теплотраса від ТЕЦ до насосної 1 м.Калуш Промислова,1 6 292 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Шлаковідвал м.Калуш Промислова,1 9 300 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Шлаковідвал для водонагрівної котельні м.Калуш Промислова,1 250 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Газоходи м.Калуш Промислова,1 432 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Аварійна маслостанція м.Калуш Промислова,1 180 пог.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Бак ємкістю 250 м. куб. м.Калуш Промислова,1 250 куб.м. Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Водопровід протипожежний м.Калуш Промислова,1 95 пог. м. Місцеві водопровідні мережі *
Водопровід м.Калуш Промислова,1 278 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Водопровід м.Калуш Промислова,1 40 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Водопровід м.Калуш Промислова,1 700 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Водопровід м.Калуш Промислова,1 576 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Водопровід м.Калуш Промислова,1 50 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Фекальна каналізація м.Калуш Промислова,1 110 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Госпфікальна каналізація м.Калуш Промислова,1 120 пог. м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Госпфікальна каналізація м.Калуш Промислова,1 167 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Дорога брометилової станції м.Калуш Промислова,1 20 пог.м. Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств *
Естакада трубопроводів м.Калуш Промислова,1 90 пог.м. Місцеві водопровідні мережі *
Зливна каналізація м.Калуш Промислова,1 47 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Зовнішні комунікації м.Калуш Промислова,1 430 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Зовнішні сітки м.Калуш Промислова,1 720 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Площадка м.Калуш Промислова,1 232,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Промстічна каналізація м.Калуш Промислова,1 420 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Сховище реагентів м.Калуш Промислова,1 1795,90 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Теплові сітки м.Калуш Промислова,1 1486 пог.м. Місцеві теплові мережі *
Трубопровід технологічний м.Калуш Промислова,1 920 пог. м. Місцеві теплові мережі *
Фекальна каналізація м.Калуш Промислова,1 205 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Цистерна м.Калуш Промислова,1 53 куб Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Промзливна каналізація м.Калуш Промислова,1 800 пог.м. Місцеві каналізаційні та водостічні мережі *
Площадка під бак м.Калуш Промислова,1 123,00 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Бак ємкістю 250 м.куб. м.Калуш Промислова,1 250 куб Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші *
Кабельна лінія зв’язку ТЕЦ-мазутонасосна м.Калуш Промислова,1 1000 пог.м. Місцеві телекомунікаційні лінії *
Комп’ютерно-телефонна мережа м.Калуш Промислова,1 6605 пог.м. Місцеві телекомунікаційні лінії *
Залізна колія з’єднувальна до ТЕЦ м.Калуш Промислова,1 641,5 пог.м. Залізничні колії промислових підприємств *
Стрілочний перевід № 57 м.Калуш Промислова,1 62 пог.м. Залізничні колії промислових підприємств *
З’єднувальна залізнична колія №44/а м.Калуш Промислова,1 440,8 пог.м. Залізничні колії промислових підприємств *

*Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(м кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Калуш, вул. Промислова, земельна

ділянка 1

501 194 2610400000:02:001:0135 Для розміщення, будівництва,

експлуатації та обслуговування

будівель і споруд об’єктів

енергогенеруючих підприємств,

установ і організацій

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні
Земельна ділянка Калуський р-н, с. Мостище 2 637 2622884301:01:003:0061 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,

очищення та розподілення води)

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні
Земельна ділянка Калуський р-н, с. Мостище 10 838 2622884301:02:002:0010 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,

очищення та розподілення води)

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні
Земельна ділянка Калуський р-н,

с. Мостище

3 995 2622884301:01:006:0017 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,

очищення та розподілення води)

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні
Земельна ділянка Калуський р-н,

с. Мостище

1 703 2622884301:02:002:0009 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,

очищення та розподілення води)

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні
Земельна ділянка м. Калуш, вул. Промислова, земельна

ділянка 1

1 147 118 2610400000:01:001:0017 Для розміщення, будівництва,

експлуатації та обслуговування

будівель і споруд об’єктів

енергогенеруючих підприємств,

установ і організацій

Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266,  обтяження відсутні

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 30.09.2021:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1 ПАТ “Київстар” частина асфальто-бетонної площадки та частини димової труби 20

70

встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції зв’язку № 255 від 23.05.2012 (зі змінами), термін дії – до 22.01.2024 6 679,44
2 ТзОВ “Астеліт” частина відкритої площадки та частина поверхні димової труби 60

10

встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції зв’язку № 367 від 30.09.2013 (зі змінами), термін дії  – до 27.08.2023 5 650,00

 

На балансі підприємства обліковуються 5 вантажних автомобілів, 8 легкових автомобілів, 12 одиниць спецтехніки.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

Назва активу Балансова вартість, тис. грн.
Захисна споруда цивільного захисту – об’єкт 30/35, площа 553,90 кв м, адреса м.Калуш Промислова,1 14,009
Засоби цивільного захисту 10,687

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 9 місяців 2021 року (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 10580,881 т; крім того діоксид вуглецю – 770 596,570 т.
 2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 36 604,894 т.

у тому числі:

1 клас небезпеки – 0,129 т:

 1. Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть – 0,129 т.

2 клас небезпеки – 0,345 т:

 1. Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані – 0,345 т.

3 клас небезпеки – 1,395 т:

 1. Нафтошлами (в процесі виробництва енергії електричної) – 1,395т.

4 клас небезпеки – 36 603,025 т:

 1. Тирса деревинна – 2,0 т.
 2. Шлак паливний – 7 280,058 т.
 3. Пил зольний вугільний – 29 120,232 т.
 4. Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – 68,5т.
 5. Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн – 24,0 т.
 6. Брухт чорних металів дрібний інший – 101,561 т.
 7. Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації – 0,934 т.
 8. Ошурки та стружка токарна металів чорних, що утворюються від процесів їх формування (у т.ч. кування, зварювання, пресування, волочіння, токарного оброблення, різання та обпилювання) – 5,740 т.
 9. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1-екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 24 637,8 тис. грн., у т.ч.:
 •  за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення –  24 147,6 тис. грн.;
 • за розміщення відходів –  488,7 тис. грн.

4.Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

У поверхневі водойми скинуто нормативно-очищених виробничо-дощових зворотних вод за 2020 рік (згідно форми 2-ТП (вода) річна) – 261, тис. куб. м.

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності підприємства протягом п’яти років;
 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на момент переходу права власності на об’єкт приватизації, протягом шести місяців;
 • погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, у розмірі, що складеться на момент переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року з моменту переходу права власності до покупця, при цьому у цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового колективного договору (стаття 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи  власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”);
 • працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (стаття 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) – протягом одного року;
 • здійснення витрат на охорону праці у розмірі не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік (стаття 19 Закону України “Про охорону праці”) – протягом одного року;
 • відшкодування протягом 30 календарних днів після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації витрат Регіонального відділення Фонду державного майна по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на проведення екологічного аудиту державного підприємства «Калуська теплоелектроцентраль – нова»;

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.00 в робочі дні за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта: місто Калуш, вулиця Промислова, 1.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 30.11.2021
Адреса активу Україна, 77304, Івано-Франківська обл., м, Калуш, вул. Промислова, 1
Регiон Івано-Франківська область
Балансоутримувач ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова", код ЄДРПОУ 40885849
Вид діяльності за КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний);
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
56.29 Постачання інших готових страв;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
35.11 Виробництво електроенергії;
35.14 Торгівля електроенергією.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA, 050 4330668
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 30.09.2021 № 1736 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 30.09.2021 № 862
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 230158661.27
Гарантійний внесок 23015866.13
Прийом заявок до 29/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" Україна, 87420, Донецька область, Мангушський р-н, с. Комишувате(з), вул. Центральна, буд. 24
Ціна запропонована переможцем 801000000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Калуська теплоелектроцентраль – нова” ”