Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

52 726 300 26 363 150

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴26 364 150

Івано-Франківський комбікат хлібопродуктів заснований в 1979 році. Знаходиться на околиці міста Івано-Франківська і села Микитинці. Потужності одночасного зберігання елеватора складає 79 тис. т. пшениці Трьохсортний помел по зерну 150 т в добу, а односортний помел жита – 35 т в добу. На підприємстві наявний також завод з виготовлення комбікормів. Штатна чисельність працівників складає 180 чоловік. Підприємство зупинило роботу в 2019 році через значну заборгованість перед кредиторами, бюджетом, працівниками.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів”.

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2В.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05513715.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.09.2023: 19 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0,00 тис. грн., в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): борошно, в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) (тис. грн):

Період Загальний дохід, тис. грн без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн без ПДВ
2020 рік 35,0 0
2021 рік 231,0 0
2022 рік 199,0 0
За 9 місяців 2023 року 761,0 0

З 2019 року виробництво зупинене, підприємство основний вид діяльності не здійснює.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№п/п Показник Одиниця виміру 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.09.2023
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 66 238 64 288 53 231 52 863
1.1 Необоротні активи тис. грн. 53 782 52 429 51 143 50 216
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 0 45 435
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 226 226 226 226
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 53 556 52 203 50 917 4 555
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 12 456 11 859 2 088 2 647
1.2.1 Запаси тис. грн. 1 541 1 547 1 547 1 547
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн. 10 493 10 033 367 986
1.2.3 Гроші та їх еквіваленти тис. грн. 228 279 174 114
1.2.4 Інші оборотні активи тис. грн. 194 0 0 0
2 Пасиви тис. грн. 66 238 64 288 53 231 52863
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -5 762 -10 011 -14 783 -16 751
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 72 000 74 299 68 014 69614
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 72 000 74 299 68 014 69614
3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 35 231 199 761
3.1 Чистий дохід від реалізації тис. грн. 35 231 199 761
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0 0 0 0
3.3 Інші доходи тис. грн. 0 0 0 0
4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 49 748 4 480 4 971 2 709
4.1 Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 2 496 3 122 1 342 2 709
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2 411 1 165 912 0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 3 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 44 838 193 2 717 0
4.5 Інші та фінансові витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -49 713 -4 249 -4 772 -1 948
6 Середньооблікова чисельність працівників чол. 22 22 22 19
7 Фонд оплати праці працівників тис. грн. 4 283 2 586 1 902 140
8 Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 16 10 7 7

Станом на 30.09.2023 р.:

 • Прострочена кредиторська заборгованість – 69441 тис. грн.
 • Заробітна плата – 11601 тис. грн.
 • Платежі до бюджету – 7429 тис. грн.
 • Розрахунками зі страхування – 3061 тис. грн.
 • Інша кредиторська заборгованість – 38808 тис. грн.
 • Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 8 414 тис. грн.

Станом на 31.10.2023 р.:

 • Прострочена кредиторська заборгованість – 69982тис. грн.
 • Заробітна плата – 11716 тис. грн.
 • Платежі до бюджету – 7824 тис. грн.
 • Розрахунками зі страхування – 3223 тис. грн.
 • Інша кредиторська заборгованість – 38808 тис. грн.
 • Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 8 414 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 173 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 115 тис. грн.
 • податки з заробітної плати – 58 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що підлягає приватизації у складі об’єкта малої приватизації ЄМК ДП “Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів”:

Назва Адреса розташування Загальна площа приміщень (м2) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Їдальня Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2В 791,7 2746885526040 Їдальні, кафе, закусочні тощо Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Адміністративно-побутовий корпус Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2В 769,0 2746843226040 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Інженерно-лабораторний корпус. Група нежитлових приміщень №1 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Б, приміщення №1 1 181,0 2746986326040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335269086 Державна, Фонд державного майна України
Інженерно-лабораторний корпус. Група нежитлових приміщень №2 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Б, приміщення №2 275,6 2746919626040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335269191 Державна, Фонд державного майна України
Прийомна лабораторія Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 125,7 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Прохідна Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 83,6 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Автомобільні ваги Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 53,0 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Виробничий корпус комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 10 858,2 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Побутовий корпус комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 976,6 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Пункт прийому з автотранспорту комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 173,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Прийом з залізної дороги з галереєю комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 225,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Цех попереднього змішування з корпусом для мучнистої сировини комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 4 205,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Галерея від складу попереднього змішування комбікормового заводу Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 213,3 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Пункт обліку теплової енергії Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 19,0 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Каналізаційна насосна станція побутових стоків Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 36,7 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Котельня приміщення круп’яного цеху Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 343,8 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Млин сортового помелу пшениці, склад зберігання борошна в тарі Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 7 773,0 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Залізнодорожний  пункт безтарного відпуску муки з теплим переходом Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 246,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Автомобільний пункт безтарного відпуску муки Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 234,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Цех відходів з відпуском на автотранспорт Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 219,9 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Будівля елеватора з силосними корпусами №№1,2,3,4 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 9 624,2 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Приймальний залізнодорожний пристрій Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 176,8 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Прийом з автотранспорту біля елеватора з конвеєрною галереєю Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 39,2 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Конвеєрна галерея Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 434,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Зерносушильний агрегат ДСП Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 59,7 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Каналізаційна насосна станція дощових стоків Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 40,9 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Розподільчий пункт Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 162,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Залізничні ваги Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 25,8 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Пункт управління залізничними стрілками Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 6,3 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Тепловозне депо Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 153,0 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Матеріальний склад Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 1 059,2 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Склад паливно-мастильних матеріалів, зблокований з насосною станцією Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 57,1 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Майстерня Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 1 059,5 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Корівник Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 392,3 2747113226040 Будівлі для тваринництва Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Пташник, бойня Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 372,5 2747113226040 Будівлі для птахівництва Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Водопровідна насосна станція Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 34,4 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Дворовий туалет Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 26,2 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Гараж для автомобілів Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 213,4 2747113226040 Гаражі наземні Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Корівник, об’єкт незавершеного буд-ва Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі для тваринництва Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Мелясна установка комбікормового заводу № 1 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Мелясна установка комбікормового заводу № 2 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Бункер для відходів № 3 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Бункер для відходів № 4 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Бункер для відходів № 5 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Бункер для відходів № 6 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Будівлі підприємств харчової промисловості Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Резервуар для води № 7 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Резервуари та ємності інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Резервуар для води № 8 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Резервуари та ємності інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Резервуар зварний № 9 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Резервуари та ємності інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Резервуар зварний № 10 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 2747113226040 Резервуари та ємності інші Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 12.06.2023 № 335268549 Державна, Фонд державного майна України
Автодорога №6 територія  Ів.-Фр. КХП Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Промплощадки автодороги мелясної установки Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Автодороги промплощадки територія Iв.-Фр. КХП Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Асфальтована площадка Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Внутрішній автопiдiзд Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Пожежна водойма 4 тис.кв.м Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г 4000 Споруди пожежного водопостачання Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Огорожа виробничої площадки Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Інші споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Асфальтована площадка Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Залiзнодорожнi внутрiшньоплощадочнi шляхи довжиною 3701 м Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Г Залізничні колії промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка № 54211733 від 14.11.2023) частина об’єктів нерухомості ДП “Івано-Франківський КХП” перебувають в податковій заставі. На все нерухоме майно підприємства накладено арешт державною виконавчою службою.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 (Автоливмашівська, 2-б) 78 668 2610193001:15:007:0003 для обслуговування адміністративно-виробничих приміщень, господарських будівель та споруд Комунальна, Державний акт на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 9125515 від 22.08.2006
Земельна ділянка Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Юності, 2 44 720 2610197401:18:001:0004 для обслуговування адміністративно-виробничих приміщень, господарських будівель та споруд Державна,

Державний акт на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 9125514 від 22.08.2006

На земельній ділянці, кадастровий номер 2610193001:15:007:0003 площею 7,8668 га, наявні нежитлові приміщення загальною площею 122,9 кв. м, що належать на праві приватної власності фізичній особі.

Перелік державного майна, яке передане в оренду станом на 30.09.2023:

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа, кв.м. Цільове призначення Реквізити договору оренди, термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ», код 36856932 група інвентарних об’єктів (18 об’єктів нерухомості загальною площею 35 212,0 кв.м. та залiзнодорожні внутрішньоплощадочні шляхи), які розташовані заадресом: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці Івано-Франківської ОТГ, вул. Юності, 2В, та обліковуються на балансі державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», до складу якої входять:

• Їдальня (Літера А), площею 791,70 кв.м.;

• Адміністративно – побутовий корпус (Літера Б), площею 769,00кв.м.;

• Інженерно – лабораторний корпус (Літера В), площею 1 455,40кв.м.;

• Прийомна лабораторія (Літера Г), площею 125,70кв.м.

• Прохідна (Літера Д), площею 83,60кв.м.;

• Автомобільні ваги (Літера Е ), площею 53,00кв.м.;

• Виробничий корпус комбікормового заводу (Літера Є), площею 10 858,20кв.м.;

• Котельна. Приміщення круп’яного цеху (Літера Л), площею 343,80кв.м.;

• Млин сортового помелу пшениці. Склад зберігання борошна в тарі (Літера М),

площею 7 773,00кв.м.;

• Робоча будівля елеватора з силосними корпусами 1,2,3,4 (Літера Р), площею

9624,20кв.м.;

• Зерносушильний агрегат ДСП (Літера Ф), площею 59,70кв.м.;

• Вагонна вага (Літера Ч), площею 25,80кв.м.;

• Тепловозне депо (Літера Щ), площею 153,00кв.м.;

• Матеріальний склад (Літера Ю), площею 1 059,20кв.м.;

• Майстерня (Літера 1А), площею 1 059,50кв.м.;

• Корівник (Літера 1Б), площею 392,30кв.м.;

• Пташник. Бойня (Літера 1В), площею 372,50кв.м.;

• Гараж для автомашин (Літера 1Е), площею 213,40кв.м.;

• Залiзнодорожнi внутрішньоплощадочнi шляхи 3701 м.

35 212,0 За будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря № 30/22 від 10.11.2022 термін дії на період воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану з дати набрання чинності цим договором, але не довше ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс) підприємства, до складу якого входить орендоване майно 150 283,86

Згідно договору № IF1063 від 29.09.2022 частина даху нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2В використовується для розміщення комунікаційного обладнання ТОВ “Лайфселл”. Термін дії договору – 5 років. Згідно договору № І-200-06 від 10.08.2006 на території підприємства розміщена базова станція та антенно-фідерні пристрої ПАТ “Київстар”. Термін дії договору – до 08.08.2024 (з можливістю пролонгації дії договору).

Інформація про транспортні засоби, які знаходяться на балансі ДП “Івано-Франківський КХП”:

№ п/п Назва Адреса розташування Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1 ЗИЛ 130 пожежна Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 3458 ІВА 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IBC №080106, дата реєстрації 22.07.1997 Державна
2 Легковий автомобіль Шкода Октавія Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 87803ІВ 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IBТ №003600, дата реєстрації 26.12.2003 Державна
3 Вантажний автомобіль ГАЗ 53 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
4 Вантажний автомобіль, самоскид ГАЗ-САЗ 3507 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 АТ5081АІ 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АТСО14091, дата реєстрації 06.03.2007 Державна
5 Вантажний автомобіль КАМАЗ 5410 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
6 Вантажний автомобіль МАЗ-53371-029 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
7 Автомобіль УАЗ 3303 02-40 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
8 Вантажний автомобіль бортовий ЗИЛ 130 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 АТ3602АА 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АТС037216, дата реєстрації 06.12.2007 Державна
9 Причіп 2ПТС-4 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 02503АТ 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ№544350, дата реєстрації 18.03.2009 Державна
10 Трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 00200МА 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ№490387, дата реєстрації 27.03.2008 Державна
11 Тепловiз ТГМ 23Б Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
12 Цементовоз Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
13 Напівпричіп МАЗ 9380 ДНЗ 07357ІВ Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна
14 Причіп МАЗ 8926 ДНЗ 08787ІВ Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вулиця Юності, 2 6000.5 – автомобільні транспортні засоби Державна

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту, площа 327,8 кв.м, адреса Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, 2Д.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів

Оскільки підприємство не здійснює виробничої діяльності, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на момент переходу права власності на об’єкт приватизації, протягом шести місяців;
 • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2В.

Контактна особа: Гавриляк Михайло Васильович, начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0342) 752367, адреса електронної пошти: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ivano-frankivsk.html, тел. (0342) 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа – Гавриляк Михайло Васильович, начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0342) 752367, адреса електронної пошти: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 27.12.2023
Адреса активу Україна, 76495, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2В
Регiон Івано-Франківська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 05513715
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);
01.45 Розведення овець і кіз;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
52.10 Складське господарство;
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, +380504330668, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.06.2021 № 1091 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 654 від 07.07.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 26 363 150,00
Гарантійний внесок 5 272 630,00
Прийом заявок до 26/12/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВЕЛЬ", код ЄДРПОУ 40628724, Україна, 78593, Івано-Франківська область, місто Яремче, село Поляниця, Участок Щивки, будинок 2
Ціна запропонована переможцем 26364150,00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» ”