Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд»

Категорія: Статус: Підписання договору
Стартова ціна:

6 021 882

Кількість учасників аукціону:

21

Переможна пропозиція:

₴27 500 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, (код за ЄДРПОУ 21638184).
До складу об’єкта приватизації входять:
– офісне приміщення загальною площею 62,7 кв.м за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В;
– база відпочинку за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с/р Гнідинська, урочище «Млиново», вул. Княжна, 6 (спальний корпус загальною площею 1746,6 кв.м; їдальня-ангар загальною площею 732,0 кв.м; 11 будиночків для відпочинку – по 110-120 кв.м кожен).

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд».

Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21638184.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 25 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: комплексне обслуговування об’єктів.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2021 – 2023: 18 883,5 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,
тис. грн
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн
2021 р. 8340,6 5755,0
2022 р. 5141,9 2566,0
2023 р. 5401,0 2953,0

Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Інжексбуд» за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи  (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 5780,0 5428,2 6023,5
2. Основні засоби тис. грн. 5183,6 5146,3 5658,0
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 596,4 281,9 365,5
4.1 запаси тис. грн. 119,1 97,3 80,3
4.2. сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн. 99,4 52,4 65,2
5. Власний капітал тис. грн. 5700,9 5374,4 5929,1
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 79,1 53,8 94,4
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна,
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)
в тому числі за:
тис. грн. 79,1 53,8 94,4
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 81,0
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 79,1 46,7 4,9
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 1,0
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) тис. грн. 7,1 7,5
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8340,6 5141,9 5401,0
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 8250,8 5045,5 5305,0
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 89,8 96,4 96,0
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 8340,6 5141,9 5401,0
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6234,6 3343,0 3644,0
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2091,0 1795,0 1754,0
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн.
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 2,7 0,7 0,5
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 12,3 3,2 2,5
11. Середня кількість усіх працівників чол. 35 24 25
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 5401,0 3511,0 3702,0
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 12859 12191 12340

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023: відсутня.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п Назва Місце-знаходження Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/ орган управління
Будівлі бази відпочинку у складі:
1. Будинок відпочинку №1, Н ІІ Київська обл., Бориспільський р-он, урочище Млиново, вул.Княжна, 6

 

124,1 164366832208

 

1212.3 Центри та будинки відпочинку Свідоцтво про право власності Серія САК №377326 від 23.09.2013; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №356060704

 

Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
2. Будинок відпочинку №2, О ІІ 122,2 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
3. Будинок відпочинку №3, П ІІ 125,9 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
4. Будинок відпочинку №4, Р ІІ 122,7 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України.
5. Будинок відпочинку №5, С ІІ 123,2 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
6. Будинок відпочинку №6, Т ІІ 113,4 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
7. Будинок відпочинку №7, У ІІ 121,6 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
8. Будинок відпочинку №8, Ф ІІ 121,9 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
9. Будинок відпочинку №9, Х ІІ 113,8 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
10. Будинок відпочинку №10, Ц ІІ 113,6 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
11. Будинок відпочинку №11, Ч ІІ 121,6 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
12. Гараж, Б І 70,9 1242.1 Гаражі наземні Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
13. Гараж З І 10,5 1242.1 Гаражі наземні Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
14. Щитова, Ж І 7,2 1274.6 Господарські будівлі Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
15. Будівля, гуртожиток, А ІІ (спальний корпус), підвал, АІ 1746,6 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
16 Їдальня-ангар, Е ІІ 732,1 1212.3 Центри та будинки відпочинку Державна,       ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України
17 Вагончик, М І 30,8 1274.6 Господарські будівлі Державна / Фонд державного майна України
18. Навіс 39,0 не підлягає реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
19. Навіс 46,5 не підлягає реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
20. Навіс 78,0 не підлягає реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
21. Яма вигрібна (9 з/б кілець) 9 пог.м не підлягає реєстрації 2223.2 Колектори каналізаційні Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
22. Ворота 7,4 не підлягає реєстрації 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
23. Ворота 9,4 не підлягає реєстрації 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
24. Хвіртка 2 не підлягає реєстрації 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
25. Хвіртка 2,1 не підлягає реєстрації 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
26. Колодязь(7 з/б кілець) 7 пог.м не підлягає реєстрації 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
27. Огорожа 374 пог.м не підлягає реєстрації 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна / Фонд державного майна України
Адмінприміщення
28. Нежитлові офісні приміщення в житловому будинку з №1 по №8 (групи приміщень №135а) м.Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В 62,7 1621175280000 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №363562435

Державна

/Фонд державного майна України

* Згідно статуту ДП «Інжексбуд» затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 15.02.2023 №273: ДП «Інжексбуд» є правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків державного підприємства «Хвиля».

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

1. Київська область, Бориспільський р-он, Гнідинська с/р, урочище Млиново, вул..Княжна, 6 17343 3220882600:04:002:0921 Оздоровчого призначення Державний акт на право постійного користування землею серія І-КВ № 003062 від 01.09.1999  Правокористувач – ДП «Хвиля»* Міністерства економіки України

* Згідно статуту ДП «Інжексбуд» затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 15.02.2023 №273: ДП «Інжексбуд» є правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків державного підприємства «Хвиля».

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка  

Модель

Реєстраційний номер Рік випуску
1. ГАЗ 31105 АА4859НР 2005
2. ЗИЛ 130 АА8384РК 1978

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації, наведено у додатку до інформаційного повідомлення.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.01.2024 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВ «ВОРК АУТ ЕВЕНТС ЮЕЙ» Частина нежитлового приміщення «їдальня-ангар (водна станція)» 40,0 сауна Договір оренди №4 від 27.03.2013

Строком дії на один рік з правом пролонгації на той же термін

75,00

За інформацією ДП «Інжексбуд» частина приміщень бази відпочинку, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-он, урочище Млиново, вул.Княжна, 6, яка перебуває на балансі ДП «Інжексбуд»,  передані  в користування відповідно до договорів найму.

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме:

  • водонапірна башня за адресою: Київська область, Бориспільський район, урочище Млиново, вул.Княжна, 6.

Підприємство не здійснює  викидів та скидів  забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Інжексбуд»  зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В.

Відповідальна особа: Ніколенко Мирослав  (директор ДП «Інжексбуд»), телефон: 068-082-12-06, е-mail: nikolenkomir@gmail.com.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Відповідальна особа від організатора аукціону: Шкуріна Тетяна Михайлівна, телефони для довідок (044) 281-00-35, графік роботи: понеділок – четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-45, обідня перерва з 12-00 до 12-45.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.04.2024
Адреса активу 01042, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд», код ЄДРПОУ 21638184
Вид діяльності за КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Шкуріна Тетяна Михайлівна, +38044 281 00 35, ts_30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.09.2023 № 1698 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 10.10.2023 № 1062
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 6 021 882,34
Гарантійний внесок 1 204 376,47
Прийом заявок до 22/04/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНІ-АГРО-ТЕХ" (код ЄДРПОУ 41912349), Україна, 08120, Київська область, Бучанський район, село Бузова, вулиця Садовського, будинок 2
Ціна запропонована переможцем 27500001.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд» ”