Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Геройське дослідно-промислове підприємство”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

6 130 331

Кількість учасників аукціону:

8

Переможна пропозиція:

₴44 040 000

Державне підприємство, основним видом діяльності якого є видобуток солі кухонної харчової осадочної, отриманої шляхом випарювання з морської води Чорного моря у відкрити осадових басейнах. Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 70 км від районного центру – м. Гола Пристань. Виробничі потужності підприємства по видобутку солі представляють собою гідротехнічні споруди (басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою Ягорликської затоки Чорного моря.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство».

Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00383604.

Місцезнаходження об’єкта: 75620, вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 70 км від районного центру – м. Гола Пристань. Виробничі потужності по видобутку солі –  гідротехнічні споруди (басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою Ягорликської затоки Чорного моря.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 17 осіб.

Основними напрямками діяльності підприємства  відповідно до Статуту є добування солі (КВЕД-08.93).

Операційний виробничий цикл по вирощуванню та видобуванню солі складає 12 місяців, сіль видобувається раз на рік, у вересні-жовтні.

У 2021 році видобуток солі не здійснювався. Дохід отримувався за рахунок  накопичених  запасів солі видобутку 2020 року.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги)

 

За

2018 рік

За

2019 рік

За

2020 рік

За 6 місяців

2021 року

Добування солі, тонн (сіль морська осідна першого та другого ґатунку, сертифікат відповідності UA 1.189.Х000175-18, термін дії: 22.11.2018 – 31.12.2020) 4 100,0 4 600,0 4 500,0

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021 – 10503,1 тис. грн., в тому числі експортної – 0.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Дохід за основним видом діяльності, тис.грн Загальний дохід, тис.грн
За 2018 рік 2 554,0 2 554,0
За 2019 рік 2 896,0 2 896,0
За 2020 рік 4 026,7 4 026,7
За 6 місяців 2021 року 1 026,4 1 026,4

Основні показники господарської діяльності ДП «Геройське ДПП» за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. І півріччя 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 11734,2 11612,3 13404,4 11737,7
1.1 Необоротні активи тис. грн. 5981,00 5958,8 5918,50 5904,1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 5981,00 5958,8 5918,50 5904,1
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 5753,20 5653,5 7485,9 5833,60
1.2.1 запаси тис. грн. 3503,6 4009,7 4473,9 4473,9
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 2212,90 1599,90 2862,3 1358,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 36,7 43,9 149,7 1,0
2. Пасиви тис. грн. 11734,2 11612,3 13404,4 11737,7
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 5777,6 6036,9 5970,8 4339,5
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 5652,3 5271,10 7129,3 7398,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 5652,3 5271,10 7129,3 7398,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2554 2896 4026,7 1026,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2554 2896 4026,7 1026,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 2712,10 2888,3 4060,4 2657,7
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1744,5 1904,3 3095,5 831,4
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 967,6 984 964,9 1438,2
4.3 Витрати на збут тис. грн. 388,1
4.4. Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.6 Інші витрати тис. грн.
4.7 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -158,1 7,7 -33,7 -1631,3
6. Середня кількість всіх працівників осіб 18 18 18 17
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 180,5 180,5 180,5 150,371
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 10,028 10,028 10,028 8,846

Дебіторська заборгованість ДП «Геройське ДПП» станом на 30.06.2021:

Дебітор

найменування

Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку всього, грн
АКВА КОСМЕТИКС ГРУП ТОВ 70000
Бетрія Груп ТОВ 329156,5
ЕЛЄНСІ ТОВ 58131,16
Голопристанська ДЕД 899404,1
ПП ТДС 2016,6
Разом 1358708,36

Кредиторська заборгованість ДП «Геройське ДПП» станом на 30.06.2021:

Станом на 30.06.2021:  – 7398232,80 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Земельний податок – 252895,27 грн.

Податок на нерухомість – 5891,95 грн.

Податок на прибуток – 1310,0 грн.

ПДВ 20% – 199394,81 грн.

ЄСВ 22% – 1070883,48 грн.

ПДФО 18% – 867352,23 грн.

Військовий збір 1,5% – 72275,35 грн.

Заборгованість із заробітної плати –152700,00 грн.

Інша кредиторська заборгованість – 4775529,71 грн.

Всього кредиторська заборгованість – 7398232,80 грн.

 Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа будівлі кв.м Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля майстерні.

Літ.Б

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

58,4 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Будівля контори.

Літ.А

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

122,9 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Склад матеріальний.

Літ. В

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

207,5 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Склад матеріальний.

Літ. Г

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

140,4 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Склад матеріальний.

Літ. Д

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

68,8 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Цех фасувальний.

Літ.Е

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

575,10 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Будівля для зберігання солі. Літ.Ж вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

205,0 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Гараж.

Літ. И

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

81,6 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Трансформаторна підстанція (будівля).Літ.К вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

27,88 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Столярний цех.    Літ. М вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

11,3 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Огорожа.№ 1 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Огорожа № 2,3 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Огорожа № 4 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Причал № 5 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Туалет.Літ.З, Літ.Л вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

2,9 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Естакада № 7 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Ємність для зберігання ППМ

№ 6

вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Навіс Літ.Н вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

25,2 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Навіс Літ. О вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

14,3 Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Технологічна споруда оз.”Кругле” №ХІІ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Технологічна споруда оз.”Гаркушеве” №VІІІ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Складський майданчик оз.”Гаркушеве” №27 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Технологічна споруда оз.”Дубова Засуха” №Х вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Складський майданчик оз.”Дубова Засуха” №27 вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Технологічна споруда оз.”Змійове” №ХІ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Складський майданчик оз.”Фенькіне” №ХІІ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Технологічна споруда оз.”Північно Змійове” №ІХ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.
Складський майданчик оз.”Північно Змійове” №ІХ вул. Дубинди, 17,

с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл.

 

Тривають дії щодо реєстрації майна Використовується Державна.

Станом на 30.06.2021 у підприємства відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно ДП «Геройське дослідно – промислове підприємство».

 Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м.кв.) Кадастровий номер земельної ділянки* Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл. 3407646 6522381500:03:001:0001;

6522381500:07:001:0001;

6522381500:07:001:0002;

6522381500:07:001:0003;

6522381500:07:001:0004;

6522381500:07:001:0006;

6522381500:07:001:0010;

6522381500:07:001:0011;

6522381500:07:001:0012; 6522381500:07:001:0013;

6522381500:07:001:0014;

6522381500:07:001:0015;

6522381500:07:001:0016;

6522381500:07:001:0017;

6522381500:07:001:0005;

6522381500:07:001:0007;

6522381500:07:001:0008;

6522381500:07:001:0009;

6522381500:07:009:0001.

Категорія земель: Землі промисловості.

Цільове призначення:

Видобутку, переробки та поставки кухонної солі

Державна. Державний акт на право постійного користування землею.

 

*Земельні ділянки, ідентифіковані в Відкритому державному земельному кадастрі.

На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать іншому власнику.

Договори оренди, щодо нерухомого майна ДП «Геройське дослідно – промислове підприємство» станом на 30.06.2021 не укладались.

На балансі ДП «Геройське дослідно – промислове підприємство» перебувають об’єкти, які не підлягають приватизації, а саме: земельна ділянка загальною площею 3407646 кв.м. Балансова вартість – 5 607 336,42 гривень.

Дана земельна ділянка підприємства по видобутку солі знаходиться в межах об’єкту «Смарагдової мережі» Європи в Україні – «Kinburnska Kosa» код території:UA0000215, що накладає певні обмеження на їх використання.

Смарагдова мережа (Emerald Network) – мережа природоохоронних територій, створена задля збереження видів та оселищ, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні. Смарагдова мережа формується у країнах, які не є членами ЄС, і є аналогічною до мережі Natura 2000, яка функціонує у країнах ЄС.

В межах підписання Угоди про асоціацію, Україна прийняла зобов’язання щодо реалізації цілої низки природоохоронних директив, серед них – Оселищної (Директива 92/43/ЄЕС) та Пташиної директиви (Директива 2009/147/ЄС).

На підприємстві не ведеться облік викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство», здійснюється відповідно до вимог:

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу покладаються на покупця.

Умови продажу: Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство», від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

 • збереження основного виду діяльності підприємства, а саме: 08.93 Добування солі;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності;
 • недопущення звільнення працівників державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • фінансування охорони праці на державному підприємстві «Геройське дослідно-промислове підприємство» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
 • відшкодувати протягом 10 календарних днів після переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця витрати Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на проведення екологічного аудиту державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» у сумі 20 000, 00 грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не менше п’яти років з дня переходу права власності на Об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування: вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл., за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;

Контактна особа від ДП «Геройське дослідно – промислове підприємство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Бухтіяров Дмитро Борисович (095) 704-31-11.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з органiзацiї аукцiону: понедiлок – четвер з 08:00 до 17:00,
п’ятниця з 08:00 до 15:45, веб-сайт: www.spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 09.12.2021
Адреса активу Україна, 75620, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Геройське, вул. Дубинди, 17
Регiон Херсонська область
Балансоутримувач Державне підприємство "Геройське дослідно-промислове підприємство", код ЄДРПОУ 00383604
Вид діяльності за КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці;
01.49 Розведення інших тварин;
03.21 Морське рибництво (аквакультура);
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);
08.93 Добування солі (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
82.92 Пакування;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ, код ЄДРПОУ 21295778
Контактна особа по об'єкту Оксана Тищенко, +380671803863
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами) №899 від 26.05.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.06.2020 № 244
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 6130330.58
Гарантійний внесок 613033.06
Прийом заявок до 08/12/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРИН-ГРУП" Україна, 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 63/3
Ціна запропонована переможцем 44040000

 1. advokatdks

  Чи враховано суму боргу ДП “Геройське” перед ТОВ “НВП “5 елемент” в сумі 2 млн 700 тис грн при визначенні ціни об’єкта приватизації?

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюється підготовка об’єкта до продажу, тому стартова ціна не визначена. Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Тищенко Оксани Анатоліївни, +380522224444.
   Додатково інформуємо, що вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті та у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення аукціону.
   Доступ до віртуальної кімнати даних об’єкта Ви зможете отримати на підставі укладеного договору щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації. Зразок заяви та договору, а також пошагова інструкція розміщенні за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/ у розділі: «Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?».
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання