Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Ганнопільський спиртовий завод”

Стартова ціна:

3 849 076 1 924 538

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴57 736

Місцехнаходження: село Ганнопіль, вулиця Миру, 21, Шепетівський р-н, Хмельницька область, 30030, Україна.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ганнопільський спиртовий завод».

Місцезнаходження: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374893.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2023: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2011 року, номенклатура продукції відсутня.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період

п/п

Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 Станом на 30.06.2023
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн  3897  3904 3857 3856
1.1 Необоротні активи тис. грн  3818 3818  3818 3818
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн  –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 269 269 269 269
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 3549 3549  3549 3549
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн  –
1.2 Оборотні активи тис. грн 79 86 39 38
1.2.1 Запаси тис. грн 23  23  8 7
1.2.1 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн  11  6  5 5
1.2.3 Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн  45  57  26 26
2 Пасиви тис. грн  3897  3904  3857 3856
2.1 Власний капітал (форма №1,  рядок 1495) тис. грн -7696 -9399  -11440 -12417
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн  –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн  11593  13303 15297 16273
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн  11593  13303 15297 16273
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн  11593  13303 15297 16273
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 55 253  587 590
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн  5113  6554  8126 9051
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн  2167 2245  2337 2386
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн  911 1188  1188 1188
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн  1945 241  25 309
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1070 241  25 309
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2727 1944 2066 1286
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн  1910  1846 2051 1137
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн  817 98 15 149
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5 Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -782  -1703 -2041 -977
6 Середня кількість всіх працівників чол.  3 3 2 2
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 304,8  400,2  462,6 234,6
8 Середньомісячна заробітна плата грн 8,5 11,1  19,3 19,6

Станом на 01.07.2023

Кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена) – 16272,5 тис.грн, в т.ч.:

Найменування Сума,

тис. грн

1 Заборгованість до бюджету за податками 9821,1
2 Пенсійні внески до 01.01.2011р. 1487,9
3 Пенсійний фонд (з відшкодування пільгових пенсій) 64,6
4 Фонд соціального страхування України 62,6
5 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 66,6
6 Заборгованість за товари, роботи, послуги, фін.допомогу 4012,7
7 Заборгованість із виплати заробітної плати 589,8
8 Заборгованість із перерахування стягнутих аліментів 10,9
9 Заборгованість із сплати внесків профспілковій організації 10,7
10 Заборгованість із розрахунків з підзвітними особами (за авансовими звітами) 145,6

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівлі та споруди заводу
Головний корпус Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1250,9 2183961368000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Цех розливу горілчаних виробів та очисного відділення Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1392,4 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Конюшня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 529,3 2183961368000 1271.1 Будівлі для твариництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Солодовня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1171,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Вагова Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 144,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Склад зерна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1198,7 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Насосна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 12,5 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Гаражі з кузнею Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 401,7 2183961368000 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Компресорна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 75,3 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Будівля горизонтальної пісколовки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 29,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Цех дизельної та водопідготовки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 295,6 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Мехмайстерня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 672,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Спиртосховище Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 287,0 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Свинарник Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 124,3 2183961368000 1271.1 Будівлі для твариництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Склад мастильних матеріалів Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 93,7 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Електроцех Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 103,3 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Прохідна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 95,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Адмінбудинок Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 819,8 2183961368000 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Бардяна будка Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 16,2 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Млин Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 168,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Матеріальний склад Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 480,8 2183961368000 4109.9 Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна
Огорожа заводу (шлак) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2421.1 Огородження Державна
Огорожа заводу (цегляна) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2421.1 Огородження Державна
Криниця Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Кладова кислоти* Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1252.9 Склади та сховища інші Державна
Контора з прибудовами* Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Державна
Будівля скважини №5* Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Артсвердловина №1 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Артсвердловина №2 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Артсвердловина №3 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Артсвердловина №4 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Артсвердловина №5 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна
Зливна ємність мазуту з-д Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна
Водоочисна споруда Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2999.9 Інші інженерні споруди
Державна
Ворота від’їзні (5500-2200) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2421.1 Огородження Державна
Горизонтальна пісколовка (інв.№12136) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Вертикальний відстійник (інв.№12137) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна
Ілові площадки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с.Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна
Горизонтальна пісколовка (інв.№12141) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Вертикальний відстійник (інв.№12142) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна
Аеротенк І ступеня (інв.№12143) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Аеротенк І ступеня (інв.№12144) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Контактний резервуар Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
Вертикальна площадка Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
Автопідвізні площадки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна
Внутрішні площадкові мережі каналізації Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна
Внутрішні мережі каналізації Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна
Димова труба, боров. Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2999.9 Інші інженерні споруди Державна
Ємність для спирту (інв.№19032) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
Ємність для спирту (інв.№19033) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
Ємність для спирту (інв.№19034) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
*Будівлі знаходяться в зруйнованому стані, технічна документація не виготовлялась.
Будівлі та споруди пристанційного господарства
Вагова Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 52,1 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Мазутно-насосна будка №1 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 8,6 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Мазутно-насосна будка №2 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 19,2 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Адмінбудинок Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 87,6 2183478568000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Спиртосховище Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 147,0 2183478568000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Зерносклад Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 493,8 2183478568000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Котельня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 36,4 2183478568000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Під’їзна залізнична колія Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 258,7 пог.м 2183478568000 2121.2 Під’їзні, станційні та сортувальні колії Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна
Огорожа (інв.№12128) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 2421.1 Огородження Державна
Бак для патоки (інв.№12162) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
Бак для патоки

(інв.№12163)

Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна
За інформацією підприємства (довідка від 01.08.2023) на майно та рахунки підприємства накладено арешт, про що внесені відповідні записи до Державного реєстру обтяжень майна.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка с. Ганнопіль, вул. Миру (колишня назва вул.Будьоного), 21** 14,6887 для виробничих потреб Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 05.02.1997 №9, серія І-ХМ №000825
Земельна ділянка м. Славута, вул. Привокзальна 1,4259 для виробничого призначення Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 30.11.1995 №51, серія ХМ

** Згідно з Рішенням Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької області від 01.07.2016 №6-9/2016 вулиця Будьоного була перейменована на вулицю Миру.

Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання.

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ганнопільський спиртовий завод»  не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме об’єкти житлової нерухомості:

  1. Квартира (реєстраційний номер 2183110068000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н***), с. Ганнопіль, вул. Ватутіна, 5;
  2. Квартира (реєстраційний номер 2183049268000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н***), с. Ганнопіль, вул. Шевченка, 8;
  3. Квартира (реєстраційний номер 2183081868000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н***), с. Ганнопіль, вул. Шевченка, 8.

***Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про утворення та ліквідацію районів» Славутвський район ліквідовано.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Ганнопільський спиртовий завод» не здійснює господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Ганнопільський спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Ганнопільський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Матвійчук Інна Володимирівна, тел. (097) 232 51 98.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа від представника організатора аукціону: Зеленська Олена Валентинівна, тел. (098) 150 10 88.

Додаткова інформація

Дата торгів 18.09.2023
Адреса активу Україна, 30030, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21
Регiон Хмельницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАННОПІЛЬСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД, код ЄДРПОУ 00374893
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
46.34 Оптова торгівля напоями;
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Зеленська Олена Валентинівна, +380981501088, elenazelenskaya2015@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2021 № 469 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році(із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 529 від 19.04.2021
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 1 924 538,00
Гарантійний внесок 384 907,60
Прийом заявок до 18/09/2023
Інформація про переможця ТОВ " Антіс - Інвест", код ЄДРПОУ 38606041, Україна, 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41
Ціна запропонована переможцем 57736.14

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Ганнопільський спиртовий завод” ”