Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Ганнопільський спиртовий завод”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Ганнопільський спиртовий завод”

Місцехнаходження: 30030, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ганнопільський спиртовий завод».

Місцезнаходження: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374893.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2023: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2011 року, номенклатура продукції відсутня.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 рік 2021 рік 2022 рік за 9 місяців 2023 року
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн  3897  3904 3857  3857
1.1 Необоротні активи тис. грн  3818 3818  3818 3818
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн  –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 269 269 269 269
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 3549 3549  3549 3549
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн  –
1.2 Оборотні активи тис. грн 79 86 39 39
1.2.1 Запаси тис. грн 23  23  8 7
1.2.1 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн  11  6  5 6
1.2.3 Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн  45  57  26 26
2 Пасиви тис. грн  3897  3904  3857 3857
2.1 Власний капітал (форма №1,  рядок 1495) тис. грн -7696 -9399  -11440 -12978
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн  –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн  11593  13303 15297 16835
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн  11593  13303 15297 16835
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн  11593  13303 15297 16835
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 55 253  587 680
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 5113  6554  8126 9498
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 2167 2245  2337 2411
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 911 1188  1188 1188
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1945 241   25 315
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1070 241  25 315
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2727  1944  2066  1853
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн  1910  1846 2051 1704
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн  817 98 15 149
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5 Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -782   -1703 -2041  -1538
6 Середня кількість всіх працівників чол.  3 3 2 2
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 304,8   400,2  462,6 351,9
8 Середньомісячна заробітна плата грн 8,5  11,1   19,3 19,6

Станом на 01.10.2023:

Кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена) – 16834,8 тис.грн, в т.ч.:

Найменування Сума, тис. грн
1 Заборгованість до бюджету за податками 10293,3
2 Пенсійні внески до 01.01.2011р. 1487,9
3 Пенсійний фонд (з відшкодування пільгових пенсій) 64,6
4 Фонд соціального страхування України 62,6
5 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 66,6
6 Заборгованість за товари, роботи, послуги, фін.допомогу 4012,7
7 Заборгованість із виплати заробітної плати 679,9
8 Заборгованість із перерахування стягнутих аліментів 10,9
9 Заборгованість із сплати внесків профспілковій організації 10,7
10 Заборгованість із розрахунків з підзвітними особами (за авансовими звітами) 145,6

Відомості про нерухоме майно, що підлягає приватизації у складі єдиного майнового комплексу:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник/Орган управління*
Будівлі та споруди заводу
Головний корпус Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1250,9 2183961368000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Цех розливу горілчаних виробів та очисного відділення Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1392,4 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Конюшня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 529,3 2183961368000 1271.1 Будівлі для твариництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Солодовня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1171,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Вагова Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 144,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Склад зерна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1198,7 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Насосна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 12,5 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України  
Гаражі з кузнею Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 401,7 2183961368000 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Компресорна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 75,3 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Будівля горизонтальної пісколовки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 29,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України  
Цех дизельної та водопідготовки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 295,6 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Мехмайстерня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 672,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Спиртосховище Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 287,0 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Свинарник Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 124,3 2183961368000 1271.1 Будівлі для твариництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Склад мастильних матеріалів Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 93,7 2183961368000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Електроцех Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 103,3 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Прохідна Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 95,9 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Адмінбудинок Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 819,8 2183961368000 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Бардяна будка Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 16,2 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Млин Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 168,1 2183961368000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Матеріальний склад Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 480,8 2183961368000 4109.9 Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226594605 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Огорожа заводу (шлак) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2421.1 Огородження Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Огорожа заводу (цегляна) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2421.1 Огородження Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Криниця Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Кладова кислоти** Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1252.9 Склади та сховища інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Контора з прибудовами** Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Артсвердловина №1 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Артсвердловина №2 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Артсвердловина №3 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Артсвердловина №4 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Зливна ємність мазуту з-д Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Водоочисна споруда Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2999.9 Інші інженерні споруди
Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Ворота від’їзні (5500-2200) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2421.1 Огородження Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Горизонтальна пісколовка (інв.№12136) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Вертикальний відстійник (інв.№12137) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Ілові площадки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Горизонтальна пісколовка (інв.№12141) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Вертикальний відстійник (інв.№12142) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2153.5 Споруди зливових мереж Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Аеротенк І ступеня (інв.№12143) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Аеротенк І ступеня (інв.№12144) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Контактний резервуар Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Вертикальна площадка Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Автопідвізні площадки Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Внутрішні площадкові мережі каналізації Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Внутрішні мережі каналізації Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Димова труба, боров. Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 2999.9 Інші інженерні споруди Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Ємність для спирту (інв.№19032) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Ємність для спирту (інв.№19033) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с. Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Ємність для спирту (інв.№19034) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська територіальна громада, с.Ганнопіль 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
* Єдиний майновий комплекс ДП «Ганнопільський спиртовий завод» згідно з Наказом ФДМУ від 24.02.2021 №274 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ганнопільський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00374893)» був прийнятий із сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Фонду державного майна.

**Будівлі знаходяться в зруйнованому стані, технічна документація не виготовлялась.

Будівлі та споруди пристанційного господарства
Вагова Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 52,1 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Мазутно-насосна будка №1 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 8,6 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Мазутно-насосна будка №2 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 19,2 2183478568000 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Адмінбудинок Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 87,6 2183478568000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Спиртосховище Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 147,0 2183478568000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Зерносклад Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 493,8 2183478568000 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України  
Котельня Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 36,4 2183478568000 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Під’їзна залізнична колія Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 258,7 пог.м 2183478568000 2121.2 Під’їзні, станційні та сортувальні колії Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.10.2020 інд.№226514447 Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Огорожа (інв.№12128) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 2421.1 Огородження Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Бак для патоки (інв.№12162) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
Бак для патоки (інв.№12163) Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства / Фонд державного майна України
За інформацією підприємства (довідка від 10.11.2023) на майно та рахунки підприємства накладено арешт, про що внесені відповідні записи до Державного реєстру обтяжень майна.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка с. Ганнопіль, вул. Миру (колишня назва вул. Будьоного), 21*** 14,6887 Для виробничих потреб Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 05.02.1997 №9, серія І-ХМ №000825
Земельна ділянка м. Славута, вул. Привокзальна 1,4259 Для виробничого призначення Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 30.11.1995 №51, серія ХМ

*** Згідно з Рішенням Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької області від 01.07.2016 №6-9/2016 вулиця Будьоного була перейменована на вулицю Миру.

Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання.

Перелік іншого рухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, наведено у додатку до цього інформаційного повідомлення.

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ганнопільський спиртовий завод», не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме об’єкти житлової нерухомості:

  1. Квартира (реєстраційний номер 2183110068000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н****), с. Ганнопіль, вул.Ватутіна,5.
  2. Квартира (реєстраційний номер 2183049268000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н****), с. Ганнопіль, вул.Шевченка,8.
  3. Квартира (реєстраційний номер 2183081868000), адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н (колишній Славутський р-н****), с. Ганнопіль, вул.Шевченка,8.
  4. Будівля свердловини №5**, адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул.Миру;
  5. Артсвердловина №5, адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул.Миру.

****Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про утворення та ліквідацію районів» Славутвський район ліквідовано.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Ганнопільський спиртовий завод» не здійснює господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Ганнопільський спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Ганнопільський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Матвійчук Інна Володимирівна, тел. (097) 232 51 98.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа від представника організатора аукціону: Харюк Юлія Василівна, тел. (096) 049 43 91.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 30030, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21
Регiон Хмельницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАННОПІЛЬСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД, код ЄДРПОУ 00374893
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
46.34 Оптова торгівля напоями;
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Харюк Юлія Василівна, +38096 049 43 91, julia.kharyuk@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2021 № 469 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році(із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 529 від 19.04.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Ганнопільський спиртовий завод” ”