Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 565 982

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴11 501 000

До складу ЄМК входять контора за адресою: м. Одеса, вул.Семінарська,15а та виробнича база за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 5.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Енергомонтажний поїзд №754”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01387828.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 3 особи.

Основний вид діяльності відповідно Статуту: електромонтажні роботи.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2020 – 2022, в т.ч експортної  –  0 грн.

Основна номенклатура продукції: продукція, в т.ч. експортна – відсутня.

Протягом 2020 – 2022 років державне підприємство діяльність не здійснювало

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 р.
2021 р.
2022 р.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис: гри. 1568 1568 1568
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1537,9 1537,9 1537,9
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1537,9 1537,9 1537,9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 30,1 30,1 30,1
1.2.1 запаси тис. грн. 30 30 30
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 0 0 0
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,1 0,1 0,1
2. Пасиви тис. грн. 1568 1568 1568
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -5370,2 – 4039,4 – 5022,4
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 6938,2 5607,4 6590,4
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 6938,2 5607,4 6590,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 6938,2 5607,4 6590,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 2881,3 1559,6 2083,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1011,4 899,6 899,6
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 1033,9 1136,6 1406,7
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 59,6 59,6 248,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. (373,6) (320,7) (983,0)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. (373,6) (320,7) (983,0)
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -373,6 -320,7 – 983,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 3
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 155,4 130,2 651,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4439,2 4340,0 31 000,0

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 6590,4 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість співпадає з поточною кредиторською заборгованістю.

Поточна кредиторська заборгованість 6590,4, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 2083,7 тис. грн.;
  • податки з заробітної плати – 1406,7 тис. грн.;
  • заборгованість перед бюджетом – 899,6 тис.грн.;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – 0,0 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 2200,4 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Контора черв. кут, А Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 129,7 кв.м. 547697251237 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Гараж блочний, Б Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 391,2 кв. м. 547697251237 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Склад цегляний, В Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 184,1 кв.м. 547697251237 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Ганок, в Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 площа забудови 38,6 кв.м. 547697251237 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Навіс, Г Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 площа забудови 229,1 кв.м 547697251237 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Цех-склад поб. роб., Д Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 193,1 кв.м. 547697251237 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
 

Склад РУХ-20, Е

Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 246,9 кв.м. 547697251237 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Ремонтна, Ж Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 325,6 кв.м. 547697251237 1999.9 Інші будівлі Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Навіс, З Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 площа забудови 216,1 кв.м. 547697251237 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Кузня, И Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 36,4 кв.м. 547697251237 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Споруди №1-6 Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 547697251237 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Вимощення, І Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 547697251237 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно №32127222 від 12.01.2015 Державна, Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області2
Під’їзний залізничний шлях до бази 3 Одеська обл., Одеський р-н1, Авангардівська територіальна громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5

 

Відсутній

Нежиле приміщення* м. Одеса, вул.Семінарська 15-А 147,2 кв.м. 13307806 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №9475559 від 29.12.2005/ номер запису про право власності 8850411 від 25.02.2015 Державна, державне підприємство «Енергомонтажний поїзд №754»

На все нерухоме майно підприємства Державною виконавчою службою накладено арешти.

* відповідно до Рішення ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області №35692/8/25-01 від 01.10.2014 згідно акту опису майна №58/23-02 від 22.02.2016 Нежитлове приміщення розміром 147,2 кв.м за адресою м. Одеса, вул. Семінарська, 15-а внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна як таке, що знаходиться у податковій заставі (номер запису обтяження 13444737).

Нежитлове приміщення знаходиться в підвальному поверсі житлового будинку.

1 Овідіопольський район в Одеській області ліквідовано та утворено Одеський район відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ „Про утворення та ліквідацію районів”.

2 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області реорганізовано в Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях  наказом ФДМУ від 11.05.2019 №445 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України».

3 Під’їзний шлях був демонтований у 2010 році у зв’язку з непридатністю до експлуатації. Документи на списання не були оформлені, залишився на балансі підприємства.

До складу об’єкта приватизації входять транспортні засоби:

  • автомобіль ГАЗ – 52 (інв №364) 1987 року випуску,
  • автомобіль УАЗ – 469 (інв №124) 1992 року випуску,
  • автомобіль УАЗ – 452 (інв №604) 1978 року випуску.

Правовстановлюючі документи на транспортні засоби на підприємстві відсутні. Здійснюються заходи щодо відновлення документів на транспортні засоби.

На балансі ДП наявні основні засоби (балансова вартість 2,372 тис.грн.) та запаси (балансова вартість 30 тис.грн), які фактично відсутні станом на 31.12.2022

Відомості про земельні ділянки:

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, власник, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Одеська обл., Овідіопольський р-н1, смт. Авангард, вул. Базова, земельна ділянка 5 1,4305 5123755200:02:002:0614 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної, іншої промисловості Державна власність

Власник – Держава в особі РВ ФДМУ по Одеській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  власності №32033318 від 05.01.2015

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права – права постійного користування земельною ділянкою  №32035151 від 05.01.2015. Правокористувач – ДП «Енергомонтажний поїзд №754»

На балансі ДП «Енергомонтажний поїзд №754» перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ з/п Назва майна Місцезнаходження Залишкова вартість, грн станом на 31.12.2022:
1 Автомобіль МАЗ-54-324 м. Ілловайськ 770,69
2 н/причіп МАЗ-9397 м. Ілловайськ 185,69
3 автомобіль ГАЗ-66 м. Ілловайськ 0
4 траншейник ЕТЦ-165 (екскаватор) м. Ілловайськ 1058,64
5 бензоагрегат АБ-4 м. Ілловайськ 0
6 Бурмашина БМ-302 м. Ілловайськ 0

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Договори оренди, укладені щодо майна підприємства у відповідності із Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим Постановою КМУ від 03.06.2020 року №483, відсутні.

У підприємства відсутні  встановлені законодавством мобілізаційні завдання.

Умови продажу:

Покупець об’єкта „Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд №754»  зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  1. Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
  2. Недопущення звільнення працівників ДП «Енергомонтажний поїзд №754» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) .

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з керівником підприємства – Заярським Павлом Івановичем, тел. 0503201218, адреса електронної пошти – zayarskiy.pavel@gmail.com або з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Демідюк Світлана Іванівна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 22.03.2023
Адреса активу Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 15а
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754», код за ЄДРПОУ 1387828
Вид діяльності за КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Контактна особа по об'єкту Демідюк Світлана Іванівна +380487314051, spfu51@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 457 від 25.04.2018
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1 565 981.81
Гарантійний внесок 313 196.36
Прийом заявок до 21/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЙОРК ІНДУСТРІ", № 44983024
Ціна запропонована переможцем 11501000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 555 від 23.05.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» ”