Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Електронмаш”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Електронмаш».

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕЛЕКТРОНМАШ».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14312789.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 136 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2018-30.09.2021 р.: 96 041,00 тис.грн, в тому числі експортної – 39 897,00 тис.грн.

Основна номенклатура  продукції:

 • 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
 • 25.62.20 Механічне виробництво за кресленнями замовника, продукція механічної обробки металів;
 • 25.62.10 Послуги з токарного оброблення виробів металевих;
 • 25.61.11 Послуги з нанесення металевих покриттів на метали (гальванічне покриття металовиробів);
 • 25.50.13.30 Виробництво деталей для машин і механічних приладів, одержані методом листового штампування сталі;
 • 26.11. Виробництво електронних компонентів.

В тому числі експортної:

 • 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
 • 26.11. Виробництво електронних компонентів.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 44000,00 41696,00
2019 р. 26258,00 21536,00
2020 р. 14709,00 14709,00
30.09.2021 р. 11074,00 7 614,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.09. 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 112684,00 93479,00 87392,00 72535,00
1.1 Необоротні активи тис. грн. 87359,00 80408,00 76491,00 66358,00
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 8839,00 8839,00 8840,00 8671,00
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 2550,00 2970,00 2970,00
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 75970,00 68599,00 64681,00 57687,00
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 25325,00 13071,00 10901,00 6177,00
1.2.1 запаси тис. грн. 6246,00 3882,00 3559,00 1223,00
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 12722,00 6360,00 5565,00 1262,00
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 5861,00 1567,00 84,00 19,00
2. Пасиви тис. грн. 112684,00 93479,00 87392,0 72535,00
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 104502,00 87603,00 76724,00 55331,00
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 8182,00 5876,00 10668,00 17204,00
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

 

тис. грн. 745,00 2580,00 3467,00 16822,00
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 7437,00 3296,00 7201,00 11889,51
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 1598,00 495,00 2691,00 6137,70
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 933,00 419,00 1591,00 4357,00
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 600,00 54,00 1029,00
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 4306,00 2328,00 1890,00 2506,00
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 44000,00 26258,00 14709,00 11074,00
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 41696,00 21536,00 14709,00 11040,00
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 2267,00 4720 34,00
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 31,00 2,00
3.4. Інші доходи тис. грн. 6,00
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 52464,00 43157,00 25588,00 30464,00
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 34415,00 35023,00 22243,00 11269,00
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 15250,00 5725,00 3060,00 1514,00
4.3 Витрати на збут тис. грн. 243,00 738,00 161,00 217,00
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 2351,00 1664,00 124,00 13401,00
4.5 Інші витрати тис. грн. 2,00 4063,00
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 203,00 7,00
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -8464,00 -16899,00 -10879,00 19390,00
6. Середня кількість всіх працівників чол. 289,00 238,00 175,00 136,00
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 15433,00 9448,00 9047,00 5294,00
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4451,00 3309,00 4309,00 5160,00

Станом на 30.09.2021:

Поточна кредиторська заборгованість – 17 204 043,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість – 16 821 925,00 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 6 137 710,67 грн;
 • податки з заробітної плати – 2 767 902,68 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 7 916 311,65 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

1.Східна прохідна корпус №35 м.Київ, вул.Кільцева дорога, 4 1153,2

 

1887671980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер 10-15-11813, виданий 26.06.2019, видавник ФДМУ державна

 

2. ІНЖЕНЕРНО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС №31 літера «2Х» м.Київ, вул.Кільцева дорога, 4 12596,63 2470517980000 Будівля науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 03.10.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

3.Будівля для тимчасового проживання зі східною прохідною корпус №35А літера «2Щ» м.Київ, вул.Кільцева дорога, 4 2677,9 2470517480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

4.Склад №9А літера «2М» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 2975,43 2470525380000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

5. База відпочинку

 

Чернігівська область, Чернігівський район, село Соколівка, вул. Перемоги, 49 а 3257,54 Відбувається реєстрація
6. Прибудова до ІЛК №34 літера «2Л»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 2379,29 2470517280000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

7. Складське приміщення корпусу №20 літера «2К»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 1831,6 2470517380000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

8. Конференц зал корпус №33 літера «2Г» *

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 1712,10 2470523080000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

9. Корпус №5А літера «2Д»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 2186,54 2469799980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

10. Котельня №1М літера «2Ш»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 539,16 2469640880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

11. Будівля центрального пропускного  пункту біля корпусу №71 літера №2А м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 6,71 2469588680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

12. Будівля для перекачки мазуту літера «2В»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 543,0 2470525180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

13. Котельня №2В (велика з димовою трубою) літера «2Ф»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 1664,2 2470516580000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

14. Майстерня літера «2Б»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 30,2 2470517080000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

15. Будівля для автомобілів №10 літера «2Ь» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 3278,71 2470517880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

16. Корпус №25 літера «2Ч»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 1664,07 2469678780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

17. Вбудоване приміщення до корпусу №1 РУ 10 КВ літера «2Я»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 102,6 2470517180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

18. Прибудова корпусу №3 склад ГП №55 літера «2У»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 1540,2 2470517580000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

19. Корпус № 9 літера «2Ц»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 2062,77 2470524480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

20. Будівля для компресорів №27 літера «2Т»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 203,3 2468044180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

21. Корпус №18 малярна дільниця літера «2Ж»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 141,87 2470516680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

22. Корпус №49 заготівельна дільниця літера «2Є»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 167,32 2470516480000 Будівля підприємства Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

23. Будівля газорозподільної станції №46 літера «2С» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 52,4 2470516980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

24. Відкритий навіс №9А літера «2Р»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 350,9 2470523980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

25. Корпус для вісової №39 літера «2Й» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 78,19 2469220680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

26. Корпус № 2 літера «2И»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 28895,0 2468035680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

27. Підземне сховище ЦО в корпусі №2 літера «2Ї»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 5788,0 2468061180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

28. Будівля пропускного пункту біля корпусу №2А літера «2З» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 12,0 2470516780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

29. Галерея між корпусами 2 і 3 літера «2О»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 80,5 2468010980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

30. Рампа з пандусом  до корпусу №19 літера «2П»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 654,66 2469224480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

31. Корпус №3 літера «2Н»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 16580,1 2470517680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

32. Їдальня на 1300 місць корпусу №32 літера «2Ґ»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 6233,48 2468052780000 Їдальня, кафе, закусочні та ін.. Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

33. Корпус №5 літера «2Ю»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 5041,5 2470517780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

34 Корпус №22 літера «3А»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 912,01 2469241880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

35.Прибудова до корпусу №2 літера «2І»

 

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 3078,7 2469757780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

36.Насосна станція корпус №42 літера «2Е»

 

м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 64,3 2470516880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

37. Будівля північної прохідної №64 літера «3Б» м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4 132,21 2469230180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

* Згідно листів ДП «ЕЛЕКТРОНМАШ» від 12.10.2021 №167/01-09 та від 23.12.2021 №183/01-09  в ніч на 9 жовтня 2021  року за адресою: м.Київ, вул.Кільцева дорога, 4, в приміщенні конференцзалу корпусу №33, який обліковується на балансі державного підприємства, виникла пожежа. На місце події  були викликані ДСНС та Національна поліція. На підставі наказу ДП «ЕЛЕКТРОНМАШ» від 11.10.2021 №1-ОД створена комісія для обстеження технічного стану будівлі. ДП «ЕЛЕКТРОНМАШ» надало до Регіонального відділення Висновок дослідження технічного стану приміщення конференцзалу корпусу №33 літера «2Г». ДП «ЕЛЕКТРОНМАШ»  направило лист до Бучанського РУ ГУ ДСНС України у Київській області  щодо надання звіту про пожежу.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

 інформація про обтяження

1 с.Петропавлівська Борщагівка, Києво- Святошинського району, Київської області 137617 3222485901:01:015:5007 Промислового призначення державна власність

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, дата реєстрації земельної ділянки 24.10.2014

2 с.Соколівка, Козелецького району, Чернігівської області 49000 відсутній Земельна ділянка під базою відпочинку державна власність

Акт на право постійного користування Б №078027,

1987 рік

3 с.Дзвінкове, Васильківського району Київської області Знаходиться на узгодженні з сільрадою відсутній Сільськогоспо-дарського призначення державна власність

Акт на право постійного користування ІІ-КВ №003224-116 від 12.02.1997

Станом на 30.09.2021 на балансі державного підприємства обліковуються транспортні засоби  і механізми в кількості 32 одиниць (легкові, вантажні автомобілі та спецтехніка).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2021 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1. ПрАТ «МТС» Антено місце 61,30 Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету №5761 від 09.02.2011, 01.11.2026 463,80
2. ПрАТ «Київстар» Антено місце 41,90 Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету №5407 від 06.05.2010, 06.01.2022 688,57
3. ПрАТ «Київстар» Антено місце 13,80 Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету №5441 від 18.05.2010, 18.01.2022 979,95
4. ФОП Ящищина Н.О. Асфальтований майданчик 711,00 Розміщення торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що були у використанні №6269 від 04.09.2012, 31.01.2022 54,77
5. ТОВ «Інвестбудмаш» Асфальтований майданчик 756,00 Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи ; Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів №6267 від 27.08.2012, 31.01.2022 105,06
6. ТОВ «Актив Груп» Земельна ділянка 100,00 Розміщення малої архітектурної форми та організації торгівельної діяльності №62

від 15.04.2016

5,81
7.

 

ГО «Інвалідів по захисту їх прав і свобод» Нежитло-ве приміщення 1153,20 Розміщення інших організацій (асоціацій, редакцій тощо) №113 від 06.08.2019, 05.08.2029 115,18

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: підземне сховище ЦО в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0.
 2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 0 т.
 3. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0,878 тис. грн.
 4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – немає.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • виконання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом – базою відпочинку, розташованої за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, село Соколівка, вул. Перемоги, 49 а, яка входить до складу єдиного майнового комплексу, протягом шести місяців;
 • утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 03180 м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Відповідальна особа: Чорний Володимир Йосипович, Телефон: 044-40643-33, 073-352-32-39, e-mail: chorney_v@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Регiон Київ
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Шкуріна Тетяна Михайлівна, +80044 281 00 35, ts_30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 № 1619 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 866 від 21.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Електронмаш” ”