Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Електронмаш”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

61 298 102

Кількість учасників аукціону:

6

Переможна пропозиція:

₴120 810 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕЛЕКТРОНМАШ», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Кільцева дорога, 4.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕЛЕКТРОНМАШ».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14312789.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 127 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 2022 рік: 40 242 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): надання в оренду нерухомого майна та отримання компенсації комунальних платежів, в тому числі експортної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 р. 14709,0 14709,0
2021 р. 15117,0 15083,0
2022 р. 10416,0 10380,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 87392,00 70370,0 67556,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 76491,00 65368,0 61468,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 8840,00 8661,0 8661,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 2970,00
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 64681,00 56707,0 2807,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 10901,00 5002,0 6088,0
1.2.1 запаси тис. грн 3559,00 1138,0 1120,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 5565,00 1524,0 2627,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 84,00 26,0 327,0
2. Пасиви тис. грн 87392,0 70370,0 67556,0
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 76724,00 52681,0 44470,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 10668,00 17689,0 23086,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 10036,0 17372,0 23086,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 7201,00 17365,0 21396,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 2691,00 7624,0 9204,0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 1591,00 4673,0 5374,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 1029,00 993,0 1778,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 1890,00 4075,0 5040,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 14709,00 15117,0 10416,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 14709,00 15083,0 10380,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 34,0 36,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 25588,00 39150,0 18627,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 22243,00 29607,0 10566,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3060,00 2085,0 1666,0
4.3 Витрати на збут тис. грн 161,00 271,0 73,0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 124,00 3124,0 6322,0
4.5 Інші витрати тис. грн 4063,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -10879,00 -24033,0 -8211,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 175 149 127
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 9047,0 8655,0 4413,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 739 000,0 721 000,0 368 000,0

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 21 396,00 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 1 690,00 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 240,00 тис. грн.;
  • податки по заробітній платі – 209,00 тис. грн.;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно (земля) – 50,00 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

1. Східна прохідна корпус №35 м. Київ, Кільцева дорога, 4 1153,2 1887671980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер 10-15-11813, виданий 26.06.2019, видавник ФДМУ державна

 

2. ІНЖЕНЕРНО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС  №31 літера «2Х» м. Київ, Кільцева дорога, 4 12596,63 2470517980000 Будівля науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 03.10.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

3. Будівля для тимчасового проживання зі східною прохідною корпус №35А літера «2Щ» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 2677,9 2470517480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

4. Склад №9А літера «2М» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 2975,43 2470525380000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

5. База відпочинку Чернігівська область, Чернігівський район, село Соколівка, вул. Перемоги, 49 а 3383,8 2588420874100 База відпочинку Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : 10-15-23161, виданий 04.10.2021, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

6. Прибудова до ІЛК №34 літера «2Л» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 2379,29 2470517280000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

7. Складське приміщення корпусу №20 літера «2К» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 1831,6 2470517380000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

8. Конференц зал корпус №33 літера «2Г» * м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 1712,10 2470523080000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

9. Корпус №5А літера «2Д» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 2186,54 2469799980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

10. Котельня №1М літера «2Ш» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 539,16 2469640880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

11. Будівля центрального пропускного пункту біля корпусу №71 літера №2А м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 6,71 2469588680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

12. Будівля для перекачки мазуту літера «2В» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 543,0 2470525180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

13. Котельня №2В (велика з димовою трубою) літера «2Ф» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 1664,2 2470516580000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

14. Майстерня літера «2Б» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 30,2 2470517080000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

15. Будівля для автомобілів №10 літера «2Ь» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 3278,71 2470517880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

16. Корпус №25 літера «2Ч» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 1664,07 2469678780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державно-го майна України

17. Вбудоване приміщення до корпусу №1 РУ 10 КВ літера «2Я» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 102,6 2470517180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

18. Прибудова корпусу №3 склад ГП №55 літера «2У» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 1540,2 2470517580000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

19. Корпус № 9 літера «2Ц» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 2062,77 2470524480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

20. Будівля для компресорів №27 літера «2Т» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 203,3 2468044180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

21. Корпус №18 малярна дільниця літера «2Ж» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 141,87 2470516680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

22. Корпус №49 заготівельна дільниця літера «2Є» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 167,32 2470516480000 Будівля підприємства Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

23. Будівля газорозподільної станції №46 літера «2С» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 52,4 2470516980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

24. Відкритий навіс №9А літера «2Р» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 350,9 2470523980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 30.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

25. Корпус для вісової №39 літера «2Й» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 78,19 2469220680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

26. Корпус № 2 літера «2И» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 28895,0 2468035680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

27. Підземне сховище ЦО в корпусі №2 літера «2Ї» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 5788,0 2468061180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

28. Будівля пропускного пункту біля корпусу №2А літера «2З» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 12,0 2470516780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

29. Галерея між корпусами 2 і 3 літера «2О»

 

м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 80,5 2468010980000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

30. Рампа з пантусом до корпусу №19 літера «2П» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 654,66 2469224480000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

31. Корпус №3 літера «2Н» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 16580,1 2470517680000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

32. Їдальня на 1300 місць корпусу №32 літера «2Ґ» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 6233,48 2468052780000 Їдальня, кафе, закусочні та ін.. Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

33. Корпус №5 літера «2Ю» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 5041,5 2470517780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

34 Корпус №22 літера «3А» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 912,01 2469241880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

35. Прибудова до корпусу №2 літера «2І» м. Київ,  вул. Кільцева дорога, 4 3078,7 2469757780000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

36. Насосна станція корпус №42 літера «2Е»

 

м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 64,3 2470516880000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

37. Будівля північної прохідної №64 літера «3Б» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 132,21 2469230180000 Будівлі підприємств Витяг з ЄРОДВ щодо державного майна, серія та номер : б/н, виданий 28.09.21, видавник ФДМУ державна,

Фонд державного майна України

* В жовтні 2021 року в будівлі Конференц залу корпус №33 літера «2Г» сталася пожежа. Стан будівлі визначено у Висновку дослідження технічного стану громадської будівлі Конференц-залу за адресою: місто Київ, Святошинський район, вулиця Велика Окружна (Кільцева дорога), 4.

Перелік транспортних засобів:

Назва активу Рік випуску
1. Автобус ІКАРУС 1986
2. Мікроавтобус NISSAN 1988
3. Автомобіль ЗІЛ (вантажний) 1978
4. Пожежна машина 1979
5. Автомобіль ГАЗ (вантажний) 1986
6. Автомобіль з бункером 1988
7. Автомобіль ВАЗ (легковий) 1992
8. Автомобільний причеп 1989
9. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1990
10. Автомобіль DAEWOO (легковий) 2007
11. Легковий автомобіль ГАЗ 2001
12. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1989
13. Автомобіль ГАЗ (легковий) 1987
14. Автомобіль  МЕРСЕДЕС БЕНС (вантажна) 1995
15. Автомобіль АВІА (вантажний) 1983
16. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1989
17. Автомобіль РАФ 1980
18. Автомобіль  FORD (вантажна) 1991
19. Автомобіль  Volkswagen (вантажна) 1990
20. Автомобіль ЗІЛ (вантажний) 1978
21. Автомобіль ВАЗ (легковий) 2003
22. Автомобіль ГАЗ (легковий) 1987
23. Автомобіль ВАЗ (легковий) 2003
24. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1990
25. Автомобіль ЗІЛ (вантажний) 1979
26. Автомобіль  МЕРСЕДЕС БЕНС (вантажна) 1995
27. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1990
28. Автомобіль КАМАЗ (вантажний) 1979
29. Кран стрелевий 1989
30. Автомобіль ГАЗ (легковий) 1987
31. ТРАКТОР 1989

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 с. Петропавлівська Борщагівка, Києво – Святошинського району, Київської області 137617 3222485901:01:015:5007 Промислового призначення державна власність,

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, дата реєстрації земельної ділянки 24.10.2014

2 с. Соколівка, Козелецького району, Чернігівської області 49000 відсутній Земельна ділянка під базою відпочинку державна власність,

Акт на право постійного користування Б №078027,  1987 рік

3 с. Дзвінкове, Васильківського району Київської області Знаходиться на узгодженні з сільрадою відсутній Сільськогосподарського призначення державна власність,

Акт на право постійного користування ІІ-КВ №003224-116 від 12.02.1997

Договори про встановлення земельних сервітутів**

№ з/п Орендар (Сервітуарій) Назва об’єкта оренди Орендована площа (га) Реквізити договору оренди та термін його дії
1. ТОВ «УКРАЗТУРК» Земельна ділянка

3222485901:01:015:5007

3,7607 №17  від 01.11.2021, безстрокове
2. ПП «Технопарк» Земельна ділянка

3222485901:01:015:5007

3,7607 №03.12 від 01.11.2021, безстрокове
3. ТОВ «МАУЛД-ІНВЕСТ» Земельна ділянка

3222485901:01:015:5007

3,7607 №01-11/21 від 01.11.2021, безстрокове
4. ТОВ «Н.С.К.» Земельна ділянка

3222485901:01:015:5007

3,7607 №01/03 від 05.03.2021, безстрокове
5. ТОВ «РІЕЛТІКО» Земельна ділянка

3222485901:01:015:5007

3,7607 №02/03 від 05.03.2021, безстрокове

**Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1. ПрАТ «ВФ Україна» Антено місце 61,30 Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету №5761/05 від 09.02.2011, 01.11.2026,  але у будь-якому разі не довше  ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс до складу якого входить майно) до переможця аукціону 463,8
2. Київське квартирно-експлуатаційне управління Нежитлові приміщення корпусу 5 літера «2Ю»

 

4576,00 Розміщення бюджетної установи, яка повністю фінансується з Державного бюджету – Київське квартирно-експлуатаційне управління №9220 від 28.03.2023,

на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану, але у будь-якому разі не довше  ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс до складу якого входить майно) до переможця аукціону

0 (сплата в рік 1 грн.)
3. ФОП Ящищина Н.О. Асфальтований майданчик 711,00 Розміщення торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що були у використанні №6269 від 04.09.2012, 20.09.2023 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634) 54,77
4. ТОВ «Інвестбудмаш» Асфальтований майданчик 756,00 Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи ; Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів №6267 від 27.08.2012, 20.09.2023 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634) 105,06
5. ГО «Інвалідів по захисту їх прав і свобод» Нежитлове приміщення 1153,20 Розміщення інших організацій (асоціацій, редакцій тощо) №113 від 06.08.2019, 05.08.2029, але у будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно 115,18

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: підземне сховище ЦО в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 залишковою вартістю 6 257 673,47 грн.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Відповідальна особа: Чорний Володимир Йосипович  (представник ДП «ЕЛЕКТРОНМАШ»)

Телефон: 050-352-32-39,  E-mail: chorney_v@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 29.05.2023
Адреса активу Україна, 03180, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство «Електронмаш», код за ЄДРПОУ 14312789
Вид діяльності за КВЕД 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання
26.11 Виробництво електронних компонентів
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
56.29 Постачання інших готових страв
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Шкуріна Тетяна Михайлівна ,+380442810035, tatianaadam@ukr.net
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 № 1619 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 866 від 21.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 61 298 102, 46
Гарантійний внесок 12 259 620, 49
Прийом заявок до 28/05/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «ІНКОМ РЕНТ» (код ЄДРПОУ 42283072), Україна, 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 7, офіс 5
Ціна запропонована переможцем 120810000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 713 від 04.07.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Електронмаш” ”