Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів», код за ЄДРПОУ 02841711 (Київська область, Миронівський район, с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61)

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

774 000

Переможна пропозиція:

₴957 333

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» (код за ЄДРПОУ 02841711) за адресою: Київська область, Миронівський район, с.Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61.
Об’єкти нерухомого майна: нежитлова будівля, А загальною площею 1513,9 кв.м; нежитлова будівля, Б загальною площею 370,71 кв.м; нежитлова будівля, В загальною площею 194,25 кв.м; нежитлова будівля, Г загальною площею 151,69 кв.м; нежитлова будівля, Д загальною площею 148,58 кв.м; нежитлова будівля, Е загальною площею 30,96 кв.м; нежитлова будівля, Є загальною площею 28,49 кв.м; нежитлова будівля, Ж загальною площею 200,18 кв.м; нежитлова будівля, З загальною площею 141,31 кв.м; нежитлова будівля, І загальною площею 117,54 кв.м; нежитлова будівля, Ї загальною площею 52,51 кв.м; нежитлова будівля, Й загальною площею 71,80 кв.м; погріб з шийкою, К; колодязь, 1; водонапірна башня, 2; свердловина, 3; огорожа, 4; ворота, 5; ворота, 6; ворота, 7; хвіртка, 8; замощення, 9.
Земельна ділянка площею 3,6862 га. Кадастровий номер: 3222981504:02:004:0008. Місцерозташування: Київська область, Миронівський район, с.Ходорів, вул.Героїв Дніпра, 61.
Цільове призначення: 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Категорія земель: землі рекреаційного призначення. Форма власності: державна власність.
Земельна ділянка площею 0,2031 га. Кадастровий номер: 3222981504:02:005:0029. Місцерозташування: Київська область, Миронівський район, с.Ходорів, вул.Героїв Дніпра, 61. Цільове призначення: 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Категорія земель: землі рекреаційного призначення. Форма власності: державна власність.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів».

Вид майна: об’єкт соціально-культурного призначення.

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Миронівський район, с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 02841711.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 4 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання послуг з оздоровлення дітей (комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, надання яких спрямоване не відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини).

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (основний).

Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство недіюче).

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): відсутній (підприємство недіюче).

Підприємство недіюче: діяльність на базі майна єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» не здійснюється більше ніж 3 роки.

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 рік 2019 рік 2020 рік Станом на 30.04.2021
1. Активи тис. грн 774,0 774,0 774,0 774,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 774,0 774,0 774,0 774,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 774,0 774,0 774,0 774,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн
1.2.1 Запаси тис. грн
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн
1.2.3 Гроші тис. грн
2. Пасиви тис. грн 774,0 774,0 774,0 774,0
2.1 Власний капітал тис. грн -982,5 -1512,8 -1826,9 -1975,1
2.2 Довгострокові зобов’язання тис. грн
2.3 Кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 1756,5 2286,8 2600,9 2749,1
2.3.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн 1134,4 1526,8 1721,0 1841,0
2.3.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 130,0 193,0 198,7 200,5
2.3.3 Розрахунками зі страхування тис. грн 482,1 557,0 671,2 697,6
2.3.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.3.5 Інші поточні зобов’язання тис. грн 10,0 10,0 10,0 10,0
3. Доходи всього, у тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, у тому числі: тис. грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн

Станом на 30.04.2021:

Прострочена та поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • з оплати праці: 1841,0 тис. грн;
  • зі страхування 697,6 тис. грн;
  • перед бюджетом: 200,5 тис. грн;
  • інші поточні зобов’язання: 10,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва майна Назва майна згідно із відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Площа згідно із відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (кв.м) Адреса розташування Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Спальний корпус Нежитлова будівля (літ. А) 1 513,90 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Їдальня Нежитлова будівля (літ. Б) 370,71 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Павільйон гральний Нежитлова будівля (літ. В) 194,25 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Будинок арболітовій Нежитлова будівля (літ. Г) 151,69 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Нежитлова будівля (літ. Д) 148,58
Нежитлова будівля (літ. Е) 30,96
Нежитлова будівля (літ.  Є) 28,49
Сауна-котельна Нежитлова будівля (літ.  Ж) 200,18 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Нежитлова будівля (літ.  З) 141,31
Гараж Нежитлова будівля (літ.  І) 117,54 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Нежитлова будівля (літ.  Ї) 52,51
Комора Нежитлова будівля (літ. Й) 71,80 Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Погріб Погріб з шийкою (літ.  К) Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Башта водонапірна Колодязь (1) Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Водонапірна башня (2)
Свердловина (3)
Паркан залізобетонний Огорожа (4) Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Ворота (6)
Ворота (7)
Паркан металевий Хвіртка (8) Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Ворота (5)
Доріжка асфальтна Замощення (9) Київська область, Миронівський район, с. Ходорів,

вул. Героїв

Дніпра, 61

1643960132229 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 43003316 від 14.09.2018 Форма власності: державна.

Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936

Відомості про рухоме майно:

  • автомобіль вантажний РАФ-2920 (фургон), 1993 року випуску, державний номер 58-10 КХС;
  • автомобіль АЗЛК 412, 1991 року випуску, державний номер 16-62 КХВ.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Площа земельної ділянки, (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки Адреса розташування Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка 36862,0 3222981504:02:004:0008 Київська область, Миронівський район, с.Ходорів, вул.Героїв Дніпра, 61 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Державна власність.

Державний акт

від 07.04.1999

ІІ-КВ 001311

Земельна ділянка 2031,0 3222981504:02:005:0029

 Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди: договори оренди відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство недіюче, викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» (код ЄДРПОУ 02841711) (стаття 104 Цивільного кодексу України).

Об’єкт приватизації може бути перепрофільований без збереження профілю діяльності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні за місцем його розташування.

Контактна особа для організації огляду об’єкта: в.о. директора державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» – Чернявський Віктор Миколайович, тел. (050) 144-13-44.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Контактна особа, відповідальна за підготовку: Мельнікова Наталя Олександрівна,

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

 

Додаткова інформація

Дата торгів 23.07.2021
Адреса активу Україна, 08813, Київська обл., Миронівський район, с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Наталя Мельнікова, priv_32@spfu.gov.ua, +380442002538
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.08.2020 № 1320 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574"Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 19.08.2020 № 540
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 77400
Інформація про переможця РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ МОЛОДІЖНА ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА СКІМЕНС (МОЛОДІ ЛЕВИ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА Україна, Київська область, м.Київ, 04128, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 30
Ціна запропонована переможцем 957333.32

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів», код за ЄДРПОУ 02841711 (Київська область, Миронівський район, с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61) ”