Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

28 901 501

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴54 334 828

Об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект” (код за ЄДРПОУ 04689369). Основним видом діяльності підприємства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект».

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (Карла Маркса), 40.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04689369.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.08.2023: 206 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – І півріччя 2023 року: 136 328 тис. грн., в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції станом на 30.06.2023: інжинірингові послуги –розробка проектно-кошторисної документації та її експертиза, в тому числі експортна – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 рік 47 880 45 696
2021 рік 51 155 49 803
2022 рік 28 174 24 461
І півріччя 2023 року 9 119 8 138

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період, тис. грн:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 І півріччя 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 41379 39689 32685 28902
1.1 Необоротні активи тис. грн. 7085 7136 6030 5536
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 397 295 186 149
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 15
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 6688 6826 5844 5387
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 34294 32553 26655 23366
1.2.1 запаси тис. грн. 952 1361 1313 4982
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 14631 22907 21793 15593
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 18104 7720 2961 2566
1.2.4 Витрати майбутніх періодів(форма № 1, рядок 1170) тис. грн. 89 103 108 66
1.2.5 Інші оборотні активи(форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 518 462 480 159
2. Пасиви тис. грн. 41379 39689 32685 28902
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 28173 28384 22928 21529
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 13206 11305 9757 7373
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 10426 7805 6047 3674
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 740 740 740 740
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 740 740 740 740
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 47880 51155 28174 9119
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 45696 49803 24461 8138
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 2182 1336 3696 981
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 2 16 17
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 46929 50102 33630 10518
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 38602 41334 26707 7210
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4946 5470 3991 1882
4.3 Витрати на збут тис. грн. 13 14 6 3
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3102 2995 2904 1423
4.5 Інші витрати тис. грн. 22
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 266 289
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. +951 +1053 -5456 -1399
6. Середня кількість всіх працівників осіб 292 285 249 232
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 32528 34988 21207 8734
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 9371,3 10466 7095,1 6506,6

Станом на 30.06.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 740,00 тис. грн., в тому числі за:

 • за товари, роботи, послуги – 740,00 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 2 934 тис. грн, у тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 657 тис. грн;
 • за розрахунками з бюджетом – 589 тис. грн;
 • за розрахунками зі страхування – 217 тис. грн;
 • за розрахунками з оплати праці – 647 тис. грн;
 • за одержаними авансами – 809 тис. грн;
 • інші поточні зобов’язання – 15 тис. грн.

Поточні забезпечення – 3699 тис. грн.

Відомості про об’єкт.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Н/житл.приміщення виробничий корпус № 6, літ А-2 н/ж Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 1126,8 2112352112110 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Адмін. будівля, літ. А-3 н/ж; А-5 н/ж Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 10214,6 2112352112110 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будівля котельні, літ. Б Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 114,4 2112352112110 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будівля гаражу, літ. В Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 414 2112352112110 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будівля прохідної, літ. Г Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 47,4 2112352112110 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Буд. складу та майстерні, літ. К-1 н/ж; К1-1 н/ж Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 867,8 2112352112110 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Теплотраса Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 263пог.м 2222.2 Місцеві теплові мережі Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Ворота, №1, огорожа №2,3, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 2112352112110 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Підпірна стінка, №4 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 2112352112110 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Замощення, І Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 2112352112110 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Спортивний майданчик, ІІ Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 2112352112110 2444.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2020 №214567759 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, А Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 107,97 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, Б Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 48,79 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, В Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 102,17 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Склад, Г Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 23,56 (основи) 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Павільон, Д Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 208,28 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будівля охорони, Е Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 54,58 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, Ж Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 52,86 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, З Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 50,08 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, И Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 18,09 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Будинок для відпочинку, К Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 17,16 2302130312218 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Душ, Л Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 10,51 (основи) 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Туалет, М Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 5,5 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

КТП, Н Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 12,81 2302130312218 2224.3 Трансформаторні підстанції та підстанції місцевих електромереж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Пірс, О Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 64,7 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Навіс, П Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 9,03 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Навіс, Р Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 9,03 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Навіс, С Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 32,4 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Навіс, Т Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 11,2 2302130312218 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Паркан, №1-3 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 124 пог.м 2302130312218 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Замощення, І Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 1057 2302130312218 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Волейбольна площадка, ІІ Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 287 2302130312218 2444.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2021 №248968257 Державна,

в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Лінія електропередач Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, c. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7 500 пог.м 2214.2 Магістральні лінії електропередачі повітряні –ЛЕП високої напруги в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596)

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 RENAULT TRAFIC легковий універсал-В АЕ4116НС 2012
2 RENAULT LOGAN легковий універсал-В АЕ5254ЕТ 2011
3 SKODA SUPERB COMFORT легковий СЕДАН-В АЕ9391СХ 2009
4 RENAULT LOGAN VF14SRCL468030101 АЕ6055РЕ 2021
5 TOYOTA AVENSIS загальний легковий седан-В АЕ3321ВО 2004
6 ГАЗ-САЗ 3507 ЗНГ самоскид-С АЕ3395ВО 1988
7 ГАЗ 66 спеціальний вантажний-С АЕ3396ВО 1987
8 УАЗ 3303 бортовий-малотонажний-В АЕ7555СА 2007
9 FORD TRANSIT АЕ8435КН 2018
10 КАМАЗ 43114 буровий-С АЕ4791ЕР 2011
11 УАЗ* 3151 легковий універсал-В АЕ3633ВО 2006
12 УАЗ* 3909 легковий вантажопасажирський-В АЕ4639АЕ 2004
13 ГАЗ* 322132 мікроавтобус-D АЕ2776АА 2002
14 ЗИЛ* 431410 бортовий-С АЕ3392ВО 1989
15 Автонавантажувач Автонавантажувач 1976

*Автотранспортні засоби передані ЗСУ.

До складу об’єкта входять також: прилади, меблі, інвентар, тощо.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (Карла Маркса), 40 та вул. Гірничозаводська, 12а (вул. Цини, 12)* 17789 Для розміщення виробничих приміщень Державна.

Державний акт на право постійного користування землею №29 від 23.02.1993.

2 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт Кудашівка, вул.  Лівобережна сторона, 7 9800 1221882900:02:001:0548 07.01 Землі рекреаційного призначення. Для бази відпочинку «Проект». Державний акт на право постійного користування землею №193 від 09.03.1999 (серія ДП КВ 000150).

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-1200450122013 від 15.07.2013

* – згідно інформації, наданої підприємством та інформації, яка міститься у технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), у постійному користуванні ДП «ДПІ «Кривбаспроект» за адресою проспект Поштовий,40 перебуває земельна ділянка площею 1,4175 га, з якої кадастровий номер 1211000000:08:306:0029 присвоєний на 1,3378 га за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки (код цільового призначення земель: 03.11). Залишок площею 0,0797 га, від загальної площі 1,4175 га, знаходиться на праві спільного користування з КБ «Приватбанк», входить до площі прибудинкової території площею 0,2325 га на яку був присвоєний кадастровий номер 1211000000:08:306:0017 під розміщення відділення КБ «Приватбанк». Площа земельної ділянки по вул. Гірничозаводська, 12а складає 0,36 га.

– на земельній ділянці наявні будівлі та споруди, які належать іншим власникам:

 • по просп. Поштовому, 40: АТ «ПУМБ» (276,4 кв.м) та ТОВ «Ранте Істейт» (1273,6 кв.м);
 • по вул. Гірничозаводська, 12а: ТОВ «Кривбас Трак Сервіс» (3570 кв.м) – на теперішній час підприємством здійснюються заходи щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою у зв’язку з продажем об’єкта нерухомого майна, розташованого на цій земельній ділянці.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.08.2023:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 Негода В.В.ФОП Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 180,95 Кафе та продаж товарів №12/02-6983-ОД від 15.11.2019.

Термін дії – на період дії воєнного сану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану

90,7
2 Комунальний заклад культури «Міська бібліотека для дорослих» Криворізької міської ради Нежитлові вбудовані приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 460,0 Розміщення бібліотеки №12/02-3854-ОД від 08.04.2021.

Термін дії – до 30.11.2023

21,4
3 Ринковой В.В. ФОП Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 84,0 Будь яке №12/02-5970-ОД від 24.02.2022.

Термін дії – до 23.02.2027

110,4
4 ТОВ «Техноінжиніринг» Нежитлові вбудовані приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 187,8 Розмішення офісних приміщень №38 від 19.07.2021.

Термін дії – до 19.06.2024

26,2

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Коломоєць Вікторія Олександрівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.10.2023
Адреса активу 50000 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач ДП "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", код за ЄДРПОУ 04689369
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Коломоєць Вікторія Олександрівна, +38056 744 11 41, dkp1_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 03.08.2023 № 1378 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 10.08.2023 № 12/01-97-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 28 901 500,91
Гарантійний внесок 5 780 300,18
Прийом заявок до 11/10/2023
Інформація про переможця Галіц Дар'я Юріївна, № 3580505461
Ціна запропонована переможцем 54334828.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 12/01-29-ЗВП від 27.11.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» ”