Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

22 096 883

Кількість учасників аукціону:

10

Переможна пропозиція:

₴99 888 999

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України” (код ЄДРПОУ: 42809403), знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Загальна площа нерухомого майна становить 14 018,50 кв.м. (227/250 частини комплексу нежитлових будівель)

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних України».

Місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 42809403.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 11 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: формування та ведення фонду геопросторових даних України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 1 квартал 2023: 2 248,6 тис. грн, в тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції: поліграфічні послуги з друкування повнокольорової продукції, виготовлення книжкової продукції, в тому числі експортної – відсутня.

ДП «Державний фонд геопросторових даних України» не здійснює господарську діяльність з 2021 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 2822,8 1739,4
2021 р. 1481,8 509,2
2022 р. 356,5
1 квартал 2023 р. 133,2

Основні показники господарської діяльності за три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 1 квартал 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 23 173,0 22 839,7 22 373,2 22 317,9
1.1 Необоротні активи тис. грн. 22 609,9 22 365,0 22 115,2 22 053,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1,5 1,5 1,5 1,5
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 22,3 22,3 20,0 20,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 22 586,1 22 341,2 22 093,7 22 031,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 320,0 474,7 258,0 264,6
1.2.1 запаси тис. грн. 46,7 59,6 44,6 44,6
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 363,1 155,2 118,6 122,7
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,3 53,6 0,9 1,0
2. Пасиви тис. грн. 23 173,0 22 839,7 22 373,2 22 317,9
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 22 257,4 20 987,5 19 920,6 19 628,5
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 32,6 6,8 29,4 45,6
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 883,0 1 845,4 2 423,2 2 643,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок
1695 – 1660 – 1665 – 1670)
тис. грн. 818,5 1845,4 2 423,2 2 643,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 64,5 1 352,6 2 145,9 2 359,8
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 32,2 621,2 1 071,3 1 211,2
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 179,9 354,7 390,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 141,5 279,9 303,2
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 32,3 410,0 440,0 455,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2 822,8 1 481,8 356,5 133,2
3.1 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1 739,4 509,2
3.2 інші операційні доходи тис. грн. 1 083,4 972,6 356,5 133,2
3.3 інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3 580,1 2 751,3 1 442,6 425,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1 691,7 546,4
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1 079,1 947,6 1 012,1 308,3
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1,7 1,2
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 807,6 1 256,1 430,5 117,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -757,3 -1 269,5 -1 086,1 -292,1
6. Середня кількість всіх працівників чол. 28 22 18 16
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1 364,1 955,2 877,2 265,8
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4 872,0 3 618,0 4 061,0 5 538,0

 

Станом на 31.03.2023:
Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі: 2 359 852,82 грн.
·         заборгованість по заробітній платі 1 211 193,43 грн.
·         податки з заробітної плати 597 778,89  грн.
Поточна кредиторська заборгованість,

в тому числі:

122 527,29 грн.
·         заборгованість по заробітній платі 74 350,16 грн;
·         податки з заробітної плати 38 329,59 грн;
·         інша кредиторська заборгованість 9 847,54 грн.
Інші поточні зобов’язання 161 533,69 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№ п/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
  227/250 частини комплексу нежитлових будівель, а саме: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 14081,5 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
1. Виробничий корпус, літера “А”, в тому числі: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 10724,9 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
2. Магазин промислових товарів, літера “А” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 1835,1 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
3. Склад-підвал, літера “В” * Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 1117,3 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
4. Склад ПММ з прибудовою, літера “Д” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 154,4 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
5. Автогараж, склад, літера “Б” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 353,5 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
6. Приміщення №1, літера “Д”, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 79,3 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
7. Приміщення №6, літера “Д” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 44,1 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
8. Автогараж з оглядовою ямою, літера “Є” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 44,4 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
9. Градирня,
літера “Ж”
Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
10. Насосна станція, літера “Е” Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
11. Спортивний майданчик, №ІІ Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
12. Автостоянка, №1 Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
13. Артезіанська свердловина Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
14. Водонапірна башта Рожновського Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
15. Водопровідні мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
16. Теплові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
17. Каналізаційні та водостічні мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
18. Зовнішні електросилові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
19. Внутрішні електросилові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
20. Внутрішні телекомунікаційні лінії Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
21. Зовнішні телекомунікаційні лінії Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
22. Ворота механізовані Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
23. Огородження металеве фігурне Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
24. Огородження території Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
25. Пункт заправки ПММ Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях

* – в будівлі складу-підвалу літера «В» знаходиться сховище – приміщення №1, (обліковий номер: 00209), загальною площею 271,5 кв.м., (обліковий номер: 00209).

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Першим відділом державної виконавчої служби у м. Вінниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) постановою №68549079 від 09.02.2022 накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних України».

Станом на 31.03.2023 на балансі підприємства обліковується транспортний засіб (ГАЗ 3110, д.р.н. АВ0795АА, 2003 року випуску) та виробниче обладнання.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований ЄМК ДП «Державний фонд геопросторових даних України», з кадастровим номером 0510136600:02:045:0027 площею 3,0557 га була перенесена до архівного шару Національної кадастрової системи (програмне забезпечення з ведення Державного земельного кадастру) в зв’язку з її поділом. В результаті поділу даної земельної ділянки утворилося чотири нові ділянки з наступними кадастровими номерами, а саме: 0510100000:02:045:0119 площею 0,1306 га, 0510100000:02:045:0120 площею – 2,6391 га, 0510100000:02:045:0121 – 0,1339 га, 0510100000:02:045:0122 – 0,1521 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня.

Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023 року:

№ п/п Орендар Назва об’єкта оренди Кількість одиниць, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць з урахуванням індексації без ПДВ (ГРН)
1 ФОП Коломійчук Н.А. Нерухоме майно-нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі 3-х поверхового виробничо-адміністративного корпусу (Літера «А»), за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. 24,4 Виготовлення та ремонт окулярів, торгівля окулярами 1759-НМ від 28.12.2016 (з додатковими угодами до договорів  оренди) діє до 26.12.2025 але не довше ніж до переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс до складу якого входить майно) до переможця аукціону, проведеного відповідно до умов Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» 3 179,26
2 ФОП Газаров А.А. Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення №7-№8(32.4кв.м.), чапст.№9(30кв.м.), №10-12(50,8кв.м.), загальною площею 113,2 кв.м. на першому поверсі виробничого корпусу (Літера “А”)»), за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. 113,2 Торгівля продовольчими товарами , крім товарів підакцизної групи 1761-НМ від 05.01.2017 (з додатковими угодами до договорів  оренди) Термін дії на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п.5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 6 883,40
3 ФОП Сойфер О.Я. Нерухоме майно-нежитлові вбудовані приміщення, загальною площею 1835,1 кв.м., у прим.№9 на 1-му та 2-му  поверхах магазину (Літера “А”)»), за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. 1835,1 Спортивний центр для занять різними видами спорту 1741-НМ від 15.11.2016 (з додатковими угодами до договорів  оренди) Термін дії на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п.5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 155 139,38
4 ФОП Щерба О.М. Нерухоме майно-нежитлові вбудовані приміщення №2, №3, №4 загальною площею 845,8 кв.м.на першому поверсі будівлі скаладу (Літера “В”)»), за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. 845,8 Спортивний центр 1695-НМ від 08.07.2016 (з додатковими угодами до договорів  оренди) Термін дії на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п.5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 69 894,94

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації:

  • захисна споруда цивільного захисту – приміщення в будівлі літера «В»: сховище – приміщення №1, (обліковий номер: 00209), загальною площею 271,5 кв.м., (згідно довідки КП «Вінницьке міське БТІ» становить 2/125 частки комплексу нежитлових будівель), за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Державний фонд геопросторових даних України» не здійснює господарську діяльність з 2021 року.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Державний фонд геопросторових даних України» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Державний фонд геопросторових даних України»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Державний фонд геопросторових даних України» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Відповідальна особа: Савченко Максим Ростиславович, т.в.о. директора ДП ««Державний фонд геопросторових даних України», телефон для довідок: +38096-5990486, е-mail: vkf.dzk@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа від організатора аукціону: Дутка Юрій Ігорович, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок: +38067-7528557, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.06.2023
Адреса активу Україна, 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДП "Державний фонд геопросторових даних України", код ЄДРПОУ 42809403
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Дутка Юрій Ігорович, +380677528557, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.05.2020 № 899 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.06.2020 № 638
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 22 096 882,53
Гарантійний внесок 4 419 376,51
Прийом заявок до 14/06/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «СІЛІКАТ ЛТД», код ЄДРПОУ 05518658, Україна, 65031, Одеська область, місто Одеса, Київське шосе, будинок 5-А
Ціна запропонована переможцем 99888999.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 505 від 17.07.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України” ”