Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України”

Стартова ціна:

22 096 883

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України” (код ЄДРПОУ: 42809403), знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Загальна площа нерухомого майна становить 14 018,50 кв.м. (227/250 частини комплексу нежитлових будівель)

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних України» (код за ЄДРПОУ: 42809403).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Орган управління: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (код за ЄДРПОУ: 42964094).

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: друкування іншої продукції (КВЕД 18.12).

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023 р.: 11 осіб.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 1 квартал 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 23 173,0 22 839,7 22 373,2 22 317,9
1.1 Необоротні активи тис. грн. 22 609,9 22 365,0 22 115,2 22 053,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1,5 1,5 1,5 1,5
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 22,3 22,3 20,0 20,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 22 586,1 22 341,2 22 093,7 22 031,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 320,0 474,7 258,0 264,6
1.2.1 запаси тис. грн. 46,7 59,6 44,6 44,6
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 363,1 155,2 118,6 122,7
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,3 53,6 0,9 1,0
2. Пасиви тис. грн. 23 173,0 22 839,7 22 373,2 22 317,9
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 22 257,4 20 987,5 19 920,6 19 628,5
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 32,6 6,8 29,4 45,6
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 883,0 1 845,4 2 423,2 2 643,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок
1695 – 1660 – 1665 – 1670)
тис. грн. 818,5 1845,4 2 423,2 2 643,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 64,5 1 352,6 2 145,9 2 359,8
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 32,2 621,2 1 071,3 1 211,2
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 179,9 354,7 390,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 141,5 279,9 303,2
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 32,3 410,0 440,0 455,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2 822,8 1 481,8 356,5 133,2
3.1 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1 739,4 509,2
3.2 інші операційні доходи тис. грн. 1 083,4 972,6 356,5 133,2
3.3 інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3 580,1 2 751,3 1 442,6 425,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1 691,7 546,4
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1 079,1 947,6 1 012,1 308,3
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1,7 1,2
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 807,6 1 256,1 430,5 117,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -757,3 -1 269,5 -1 086,1 -292,1
6. Середня кількість всіх працівників чол. 28 22 18 16
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1 364,1 955,2 877,2 265,8
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4 872,0 3 618,0 4 061,0 5 538,0

Опис: об’єкт приватизації – частина комплексу нежитлових будівель єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних України».

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№ п/п Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
  227/250 частини комплексу нежитлових будівель, а саме: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 14081,5 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
1. Літера “А”, Виробничий корпус Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 10724,9 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
2. Літера “В”, Склад-підвал. Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 1117,3 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
В тому числі споруда цивільного захисту №1, (обліковий номер: 00209),  не підлягає приватизації. 271,5
3. Літера “Д”, Склад ПММ з прибудовою Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 154,4 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
4. Літера “Б”, Автогараж, склад Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 353,5 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
5. Літера “Д”, Приміщення №1 Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 79,3 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
Літера “Д”, Приміщення №6 44,1
6. Літера “Є”, Автогараж з оглядовою ямою Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 44,4 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
7. Літера “А”,  Магазин промислових товарів Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 1835,1 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
8. Літера “Ж”, Градирня Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Адміністративні та виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
9. Літера “Е”, Насосна станція Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
10. №ІІ, Спортивний майданчик Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
11. №1, Автостоянка Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 375379205101 Інженерні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер витягу: 329199846 від 14.04.2023 Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
12. Артезіанська свердловина Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
13. Водонапірна башта Рожновського Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
14. Водопровідні мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
15. Теплові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
16. Каналізаційні та водостічні мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
17. Зовнішні електросилові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
18. Внутрішні електросилові мережі Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
19. Внутрішні телекомунікаційні лінії Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
20. Зовнішні телекомунікаційні лінії Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
21. Ворота механізовані Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
22. Огородження металеве фігурне Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
23. Огородження території Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
24. Пункт заправки ПММ Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації Державна, РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях

Відомості про транспортні засоби: станом на 31.03.2023 на балансі підприємства обліковується 1 одиниця транспортного засобу (ГАЗ 3110, д.р.н. АВ0795АА, 2003 року випуску, номер кузова: 31100030593414, VIN-код: Y6F31100040006764) та виробниче обладнання.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований ЄМК ДП «Державний фонд геопросторових даних України», з кадастровим номером 0510136600:02:045:0027 площею 3,0557 га була перенесена до архівного шару Національної кадастрової системи (програмне забезпечення з ведення Державного земельного кадастру) в зв’язку з її поділом. В результаті поділу даної земельної ділянки утворилося чотири нові ділянки з наступними кадастровими номерами, а саме: 0510100000:02:045:0119 площею 0,1306 га, 0510100000:02:045:0120 площею – 2,6391 га, 0510100000:02:045:0121 – 0,1339 га, 0510100000:02:045:0122 – 0,1521 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Державний фонд геопросторових даних України» з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Державний фонд геопросторових даних України»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Державний фонд геопросторових даних України» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Відповідальна особа: Савченко Максим Ростиславович, т.в.о. директора ДП ««Державний фонд геопросторових даних України», телефон для довідок: +38096-5990486, е-mail: vkf.dzk@gmail.com.

Орган приватизації та контактна особа: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях. Головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях – Дутка Юрій Ігорович, телефон для довідок: 067-7528557, е-пошта: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.06.2023
Адреса активу Україна, 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДП "Державний фонд геопросторових даних України", код ЄДРПОУ 42809403
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Дутка Юрій Ігорович, +380677528557, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.05.2020 № 899 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.06.2020 № 638
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 22 096 882,53
Гарантійний внесок 4 419 376,51
Прийом заявок до 14/06/2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Державний фонд геопросторових даних України” ”