Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Бурштин України”

Гідротехнічні споруди, а саме: водовипуск інвентарний № 234, розділова дамба інвентарний № 253, розподільча дамба інвентарний № 240, розподільча дамба інвентарний № 244, контурна дамба інвентарний № 243, водонапуск інвентарний № 246, контурна дамба інвентарний № 239, водонапуск інвентарний № 251, контурна дамба інвентарний № 225, розподільча дамба інвентарний № 230, водовипуск інвентарний № 232, контурна дамба інвентарний № 249, водонапус інвентарний № 226, контурна дамба інвентарний № 236, контурна дамба інвентарний № 233, водонапуск інвентарний № 235, водовипуск інвентарний № 245, водовипуск інвентарний № 241, водовипуск інвентарний № 228, водонапуск інвентарний № 238, водовипуск інвентарний № 237, контурна дамба інвентарний № 247, водовипуск інвентарний № 248, контурна дамба інвентарний № 229, водонапуск інвентарний № 231, водовипуск інвентарний № 250, водонапуск інвентарний № 242, водоподаючий канал інвентарний № 252, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Радухівська сільська радаНежитлова будівля загальною площею 189,8 кв.м
Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

6 434 942

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴8 040 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Бурштин Україна”, за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94, код за ЄДРПОУ – 34112754

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бурштин України».

Місцезнаходження: 33012, м. Рівне, вул. Київська, 94.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 34112754.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 40 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у..

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019р. – 1 півріччя 2022р.: 13 560 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: вироби з бурштину; в тому числі експертної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 р. 6068 6027
2020р. 2707 2441
2021р. 5652 4308
1 півріччя 2022р. 923 784

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. 1 півріччя 2022р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 13846 14084 13115 12870
1.1 Необоротні активи тис. грн 4857 4751 4287 4089
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 68 49 31 21
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 83 83 83 132
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 4706 4619 4173 3936
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 8989 9333 8828 8781
1.2.1 Запаси тис. грн 7600 7512 6802 6737
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 1058 904 1395 1406
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 33 34 56 33
2. Пасиви тис. грн 13846 14084 13115 12870
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн 6382 1688 -329 -1856
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 120 121 120 120
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 7344 12275 13324 14606
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 7008 12064 13169 14457
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 3334 8989 11950 13260
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 795 1804 2660 3234
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 350 99 743 1293
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 80 13 206
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 2109 7073 8547 8527
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 6068 2707 5652 923
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 6027 2441 4308 784
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 41 265 1344 139
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 1
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 10275 7391 7657 2450
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 3793 1713 3906 760
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2540 3381 1908 845
4.3 Витрати на збут тис. грн 786 390 393 212
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 3144 1512 1450 633
4.5 Інші витрати тис. грн 393
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
4.7 Фінансові витрати тис. грн 12 2
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -4207 -4684 -2005 -1527
6. Середня кількість всіх працівників чол 71 50 40 40
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 3642 3484 2735 1445
8. Середньомісячна заробітна плата грн 4275 5807 5698 6021

Станом на 30.06.2022 р.:

Кредиторська заборгованість 14 457 тис. грн. (прострочена – 13 260  тис. грн.), в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 3 336 тис. грн;
  • товари, роботи, послуги – 8 545 тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 1 357 тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 222 тис. грн;
  • інша заборгованість – 997 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м²) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
69/100 частини адміністративно-побутового корпусу (літ. «А-6») м. Рівне, вул. Київська, 94 2 251,9 11950988 1220 – Будівлі офісні Свідоцтво про право власності ЯЯЯ №468567 від 05.09.2005р Державна, Держава Україна
67/100 частини виробничого корпусу (літ. «Б-3») м. Рівне, вул. Київська, 94 2 875,8 1999.9 – Інші будівлі
Трансформаторна підстанція (літ. «К-1») м. Рівне, вул. Київська, 94 54,7 2214.4 – Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі
Контрольно-пропускний пункт (літ. «Л-1») м. Рівне, вул. Київська, 94 9,7 1999.9 – Інші будівлі
Склад балонів з рампою (літ. «М-1») м. Рівне, вул. Київська, 94 1252.9 – Склади та сховища інші
Огорожа з/б (літ. N-1») м. Рівне, вул. Київська, 94 2421.1 – Огородження
Адмінбудівля Рівненська обл., Сарненський р-н,  смт. Клесів, вул. Кузнецова, 7 132,2

 

 

19409347

 

1220 – Будівлі офісні Свідоцтво про право власності САВ №326028 від 03.07.2007р Державна, Держава Україна в особі Кабінету міністрів України
Ангар Рівненська обл., Сарненський р-н,  смт. Клесів, вул. Кузнецова, 7 466,4 2613137756080 1251 – Будівлі промислові Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індекс ний номер:64246152 від 21.07.2022р Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Господарська цегляна будівля Рівненська обл., Сарненський р-н,  смт. Клесів, вул. Кузнецова, 7 56,7 2613045256080 1274.6 – Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 64243628 від 21.07.2022р Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
1 Рівненська обл., Сарненський р-н, сщ/рада Клесівська 2,0847 5625455400:04:002:0004 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Договір про встановлення земельного сервітуту, б/н від 20.06.2022р.
2 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 5,5504 5625455400:04:002:0009 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна власність,  договір оренди б/н виданий 01.07.2013р.
3 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 5,4496 5625455400:04:002:0008 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна власність,  договір оренди б/н виданий 01.07.2013р.
4 Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, вул. Кузнєцова, 7 0,1492 5625455400:01:002:0032 Для обслуговування адмінприміщень та виробничої бази Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№253027 від 23.08.2006р.
5 Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, вул. Кузнєцова, 7 0,5208 5625455400:01:002:0033 Для обслуговування адмінприміщень та виробничої бази Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№253027 від 23.08.2006р.
6 м. Рівне, вул. Київська, 94 0,4221 5610100000:01:035:0041 Для обслуговування частини виробничого приміщення Договір оренди земельної ділянки №040958300029 від 12.01.2009р.
7 м. Рівне, вул. Київська, 94 0,004 5610100000:01:035:0042 Для обслуговування складу балонів з рампою Договір оренди земельної ділянки №040958300030 від 12.01.2009р.
8 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 22,7525 5625455400:04:002:0026 Для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Договір по встановлення земельного сервітуту від 23.07.2021р. №7/14 (з додатковою угодою від 27.05.2022р №1)
9 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 1,5723 5625455400:04:002:0027 Для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Договір по встановлення земельного сервітуту від 23.07.2021р. №7/14 (з додатковою угодою від 27.05.2022р №1)
10 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 0,8194 5625455400:04:002:0028 Для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Договір по встановлення земельного сервітуту від 23.07.2021р. №7/14 (з додатковою угодою від 27.05.2022р №1)
11 Рівненська обл., Сарненський р., сщ/рада Клесівська 3,9223 5625455400:04:002:0029 Для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Договір по встановлення земельного сервітуту від 23.07.2021р. №7/14 (з додатковою угодою від 27.05.2022р №1)

Перелік майна яке передане в оренду:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м²) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 місяць без ПДВ (грн.)
1 ФОП Поліщук Тамара Євстафіївна Частина першого поверху адміністративно-побутового корпусу 234,3 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря №6657-2022 від 20.01.2022р

, термін дії 5 років з дати набрання чинності

7 500, 00
2 ТОВ «Українська Бурштинова Компанія» Виробничі приміщення №94, №95, №96, №97, №115, №117 235,5 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря №5997-2021 від 27.07.2021р, термін дії 5 років з дати набрання чинності 15 339,45

Відомості про транспортні засоби:

Назва Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки Рік випуску Дата реєстрації Серія та номер свідоцтва про реєстрацію
Бульдозер Т-170 М.01 2002 05.09.2006 РВ 000251
Автомобіль УАЗ-31514 2013 26.11.2013 САТ 475369
Кран автомобільний КрАЗ-255 2007 05.10.2006 РСА 798538
Автомобіль ВАЗ-2107 2001 05.10.2021 РСА 798540
Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 2007 30.11.2007 ВКС 046161

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів станом на 30.06.2022 відсутні, екологічні збори та платежі не сплачувались:

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Телефон: (098) 7367877.

Відповідальна особа: Пустовіт Іван Ілліч.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0362) 68-36-93.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 94
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУРШТИН УКРАЇНИ" код за ЄДРПОУ 34112754
Вид діяльності за КВЕД 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. (основний);
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів;
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.;
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Дімітрук Яна Ігорівна, rivne@spfu.gov.ua, +380362683693
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.06.2021 № 1091 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 619 від 29.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 6434941.64
Гарантійний внесок 1286988.33
Прийом заявок до 07/11/2022
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДТРАНС-ЛОГІСТИК" Україна, 33016, Рівненська область, Рівне, вулиця Фабрична, будинок 12, офіс 311
Ціна запропонована переможцем 8040000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 12 від 11.01.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Бурштин України” ”