Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білгород-Дністровський морський торговельний порт”

Основним видом діяльності ДП “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” відповідно до статуту є допоміжне обслуговування водного транспорту. Спеціалізується підприємство на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів. Захід суден здійснюється підхідним каналом морської частини Дністровсько-Царгородського гирла довжиною 1,5 км і Дністровсько-Лиманської частини – 14,5 км, глибина підхідного каналу – 3.0 м (паспортна 3.5-4.5 м). Єдиний майновий комплекс розташований на території площею 64,4 га за адресами: м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81; м. Білгород-Дністровський , смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93; м. Білгород-Дністровський, смт.Затока, вул. Приморська, 1.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт”.

Місцезнаходження:

 • 67701, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81;
 • 67772, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93;
 • 67704, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт.Затока, вул. Приморська, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01125689.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.09.2023: 164особи.   

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: допоміжне обслуговування водного транспорту.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023року: 87 492,0 тис. грн, в тому числі експортної – 3 562,2тис.грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): вантажно-розвантажувальні роботи, послуги вантажів, а саме: лісні вантажі, мінеральні добрива, залізорудні окатки, зернові вантажі, металопродукція, в тому числі експортної: лісні вантажі, зернові вантажі.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід ,тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 16 548 14 621
2021 р. 4 737 1 660
2022 р. 43 825 36 914
9 місяців 2023р. 22 382 21 403

Основні показники господарської діяльності ДП «Білгород – Дністровський морський торговельний порт» за останні три роки та 9 місяців 2023 року:

п/п

Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. Станом на 30.09.23
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. гри. 178499 182694 186310 183993
2. Основні засоби тис. грн. 149743 151967 151911 148893
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 19661 21645 32100 32847
4.1 запаси тис. грн. 2565 3226 3208 3216
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,рядок1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 15079 16252 21747 23844
5. Власний капітал тис. грн. 94969 72766 65387 46551
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 419 141 152 105
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис.грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 83111 109787 120771 137337
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670), в тому числі за: тис. грн. 83111 109787 120657 137223
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 9469 21349 12686 12489
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 43705 52502 68608 78775
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 5334 9754 11357 14215
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 16468 17169 18967 18170
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис.грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 16548 4737 43825 22382
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 14621 1660 36913 21403
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 1788 2560 4845 597
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 139 517 2067
8.4. Інші доходи тис.грн. 382
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 41774 33219 43762 38180
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 30558 21973 27244 24768
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 6844 8171 8744 9853
9.3 Витрати на збут тис. грн. 352 438 694 731
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3229 2113 7038 2784
9.5 Інші витрати тис. грн. 791 524 42 44
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (25226) (28482) 63 (15798)
11. Середня кількість всіх працівників чол. 206 185 157 164
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 19687 16759 15114 17596
13. Середньомісячна заробітна плата  грн. 7964 7549 8022 11921

 

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 128 181 618,23 грн, в томучислі:

 • заборгованість по заробітній платі – 11 076 324,26 грн;
 • заборгованість перед бюджетом – 89 718 882,83 грн;
 • інша кредиторська заборгованість- 27 386 411,14 грн.

За даними Державного підприємства “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” станом на 30.09.2023 року борг по заробітній платі та платежам в бюджет складає: 105 478 580,80 грн., у тому числі пеня 1 700 584,71грн.

Заборгованість по сплаті земельного податку станом на 30.09.2023 складає 32 014 187,86 грн. За три останні роки та 9 місяців 2023 року податок на землю підприємством не сплачувався.

Відомості про об’єкт нерухомого майна:

Об`єкти нерухомого майна підприємства розташовані за адресами:

 • Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81;
 • Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, 1;
 • Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт Затока, бульвар Золотий беріг, 93.
Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м./площа забудови (основи) кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівлі та споруди морського торговельного порту за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 (загальна площа 31324,1 кв.м.)
Будівля адміністративно-побутового комплексу літ. «А»

прибудова літ.«А1»

прибудова літ. «А2»

прибудова літ. «а»

ганок літ «а1»

ганок літ.«а2»

прибудова літ. «а3»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 3199,5

 

 

 

 

 

/165,4

 

/166,5

 

/16,2

 

/8,1

/8,1

/2,4

78176851103 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення№1 адміністративно-господарського відділу літ. «Б» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 177,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення №6 літ. «В»

 

прибудова літ. «В1»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 112,5

 

 

 

 

/23,8

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля спорткомплексу з прибудовами адміністративно-

побутового призначення літ. «Г»

прибудова літ. «Г1»,

прибудова«Г2»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1194,0

 

 

 

 

 

/149,3

 

/226,3

78176851103 1265.9 Зали спортивні інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення №2 літ. «Д» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 97,5 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення №4 літ. «Е» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 232,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення№3 (інтерклуб) літ. «Є»

навіс літ. «є»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 164,2

 

 

 

 

 

/70,3

78176851103 1212.3 Центри та будинки відпочинку витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення №5 літ. «Ж» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 230,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративного призначення №7літ. «З» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 117,0 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Будівля заготовочного цеху ПМ-463 літ. «И»

прибудова літ. «и»,

навіс літ. «и1»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 320,6

 

 

 

 

/42,2

/81,6

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Склад критий №10 літ. «І» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1031,1 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Склад критий №6 літ. «Ї» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1909,3 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Пункт вивантаження залізничних вагонів у складів критих №6,10 літ.«Й»

прибудова літ. «й»

прибудова літ.«й1»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 661,0

 

 

 

 

 

 

/17,7

 

/7,8

78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
пункт вивантаження залізничних вагонів у складів критих №9,6 літ. «К»

навіс літ.«к1»,

прибудова літ.«к2»

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 198,4

 

 

 

 

/203,5

 

/14,7

78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №9 літ. «М» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1767,8 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля ТП №1008 літ. «Н» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 195,0 78176851103 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електро – мереж витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №8 літ. «О» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1849,3 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий комплексу технологічного оснащення літ.«П» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 695,6 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля виробничо-побутового призначення комплексу технологічного оснащення літ. «Р» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 804,7 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля водонасосної порту літ. «С» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 34,9 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №7 літ. «Т» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1985,9 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля рем. Майстерень рем-буд. дільниці літ.«Х» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 474,3 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля розподільчого пристрою рем-буд. дільниці на 0.4 кВ літ.«Ц», Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 11,9 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля пилорами рем-буд. дільниці літ. «Ч» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 524,5 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля адміністративно-побутово виробничого комплексу рем-буд. дільниці літ.«Ш»

прибудова літ. «Ш1»,

прибудова літ. «ш»,

прибудова літ. «ш1»,

навіс літ. «ш2»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 824,9

 

 

 

 

 

 

 

/296,2

 

/20,7

 

/12,5

/19,6

 

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля побутового призначення рем-буд. дільниці літ.«Щ» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 49,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля боксів рем-буд. дільниці на 6 автомашин літ. «Ь» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 264,7 78176851103 1242.1 Гаражі наземні витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля боксів рем-буд. дільниці на 5 автомашин літ. «Ю» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 205,2 78176851103 1242.1 Гаражі наземні витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля тепловозного депо літ. «Я» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 311,6 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №1 літ.«1А» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1396,2 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля операторської управління шлагбаумами літ. «1Б» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 5,0 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №2літ. «1В» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1493,0 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля каналізаційно-насосної станції літ. «1Г» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 22,4 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля ТП №1268 літ. «1Д» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 180,2 78176851103 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля залізничної вагової літ. «1Е» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 12,6 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля автомобільної вагової літ.«1Є» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 21,0 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля прохідної №1 літ. «1Ж» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 108,4 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля для зберігання велосипедів літ. «1З

навіс літ. «1з»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 71,6

 

 

 

/68,3

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля санітарно-епідеміологічної станції з гаражами літ. «1И», Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 304,2 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля бухгалтерії літ. «1І»

прибудова літ.«1і»,

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 474,7

/13,7

78176851103 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля ТП №1007 літ. «1Ї»

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 77,0 78176851103 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля магазину літ. «1Й» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 73,1 78176851103 1230.9 Будівлі торговельні інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
центр відпочинку моряків літ. «1К» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 677,7 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №5,літ. «1Л»

прибудова літ.«1л»

прибудова літ. «1л1»

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1445,4

 

 

/13,3

/13,0

78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля овочесховища літ. «1М Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 31,7 78176851103  1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №3 літ. «1Н» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1513,6 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад критий №4 літ. «1О» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1502,2 78176851103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля портонагляду, учбово-виробничий комбінат літ. «1П» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 365,9 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля механізації літ. «1Р»

прибудова літ. «1р»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 285,6

 

/7,9

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля електромайстерні і боксів механізації літ.«1С» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 91,5 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля котельної літ. «1Т» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 101,2 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля боксів автомобільного господарства на 17 автомашин літ. «1У» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 520,7 78176851103 1242.1 Гаражі наземні витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля боксів автомобільного господарства з блоком побутових приміщень літ. «1Ф» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 474,8 78176851103 1242.1 Гаражі наземні витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля КТП автомобільного господарства літ. «1Х»

навіс літ. «1х»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 22,8

 

 

/25,4

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля управління автомобільного господарства, пункт екоконтролю літ. «1Ц»

навіс літ. «1ц»

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 226,7

 

 

 

/11,9

78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля компресорної автомобільного господарства літ.«1Ч» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 39,6 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля складу-майстерні АЗС літ. «1Ш» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 21,4 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля операторів АЗС літ.«1Щ» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 20,0 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля сепараторної АЗС літ. «1Ь» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 7,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
склад тари літ. «1Ю» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 33,8 78176851103  1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля ТП літ.«1Я» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 55,3 78176851103 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля розподільчого пристрою 0,4 кВ літ. «2Б» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /6,1 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля туалету №3 літ.«2В» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /20,4 78176851103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
навіс комплексу технологічної оснастки літ. «2Г» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /184,2 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
будівля бетонного вузла літ. «2Д» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /87,5 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
 навіс рем-буд. дільниці літ.«2Е» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /479,3 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
 

будівля туалету №1 літ. «2Є»

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /25,5 78176851103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
щитова на відкритому вантажному складі №6 літ. «2Ж Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 3,9 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
рем. бокси механізації літ. «2З», Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /174,5 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
надземний перехід через залізничні колії з приміщенням посту №2 літ. «2И» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /2,3 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
навіс автогосподарства літ. «2І» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /87,0 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
навіс літ. «У» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /31,3 78176851103  2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
навіс ПМ-463(склад для балонів) літ. «Ф» Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /21,2 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
 

будівля туалету №2 літ. «2А»

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /9,8 78176851103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ворота №1, шлагбаум №2, ворота№3, хвіртка №4, ворота №5, ворота №6, ворота№7, огорожа№8, огорожа№9, огорожа№10, огорожа№11, огорожа№12, огорожа№13, ворота№14, хвіртка№15, ворота№16, ворота№17, ворота №18, огорожа №19, огорожа №20, ворота №21, огорожа №22, ворота №23, ворота №24, ворота №25, ворота№26, ворота №27, огорожа№28, горожа№29, ворота №30, огорожа №31, ворота №32, огорожа №33, ворота №34, огорожа №35, огорожа №36, ворота№37, огорожа №38, огорожа №39, хвіртка №40, ворота №41, огорожа №42, хвіртка №43, огорожа №44, хвіртка №45, ворота  №71, шлагбаум  91,

хвіртка №92, ворота №93, ворота №94

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2421.1 Огородження витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
 огорожа порту вздовж лиману №74 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2421.1 Огородження витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
прожекторна

щогла №1-№47, прожекторна щогла №2 – №53, прожекторна щогла №3 – №52, прожекторна щогла №4-№48, прожекторна щогла №5-№50, прожекторна щогла №6-№46,

прожекторна щогла №7 – №54,

прожекторна щогла №8 – №62, прожекторна щогла №9 – №55,

прожекторна щогла №10 – №96,

прожекторна щогла №11 – №51,

прожекторна щогла №12-№49,  прожекторна щогла №13 – №57, прожекторна щогла №14 – №56, прожекторна щогла №15 – №58,

прожекторна щогла №16 – №61,  прожекторна щогла №17 – №59, прожекторна щогла №18 – №60

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
пожежна водойма – №63 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
мийка автомобільного господарства – №64

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
естакада зливу паливно-мастильних матеріалів з підземними ємностями АЗС – №65 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2420.9 Споруди автозаправних станцій витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ємність для пожежогасіння АЗС – №66 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ємність АЗС-№67 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ємність АЗС-№68 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1252.2 Резервуари та ємності інші

 

витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ємність АЗС-№69 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
ємність АЗС- №70 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
рейкові кранові колії на відкритому вантажному складі № 6 – №80 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
рейкові кранові колії в тилу причалу № 8 – №81 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
рейкові кранові колії в тилу причалів 2-4 – №82 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
рейкові кранові колії № 1 на відкритому складі № 3 – №73 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Бункер для переробки зернових на причалі №5- №77 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
артсвердловина №1 порту, водонапірна вежа№1 – №75 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
артсвердловина №2 порту, водонапірна вежа №2 – 76, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
автоперекидач з бункером прийому на причалі №9 – №78 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
залізнична колія – №72,

залізнична колія – №83, залізнична колія – №84, залізнична колія – №85, залізнична колія -№86, залізнична колія – №87, залізнична колія – №88, залізнична колія – №89, залізнична колія – №90

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспо витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Оглядова яма №95 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Прожекторна з/б щогла №1 вистав.парк – №97 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Прожекторна з/б щогла №2 вистав.парк – №98 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Прожекторна з/б щогла №3 вистав.парк – №99 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Прожекторна з/б щогла №4 вистав.парк – №100 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад РБД – І Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1880 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад в тилу причалів 4-5 – ІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /3035 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля адм. буд. № 1 – ІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1187 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля складу № 7 – IV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /736 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля зернокомплексу № 2 – V,

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /950 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик в тилу причалів №1-4 – VІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /5258 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №4 – VІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /5845 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад за складом № 8 – VІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1083 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад за складом № 9 – ІХ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1109 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля навісу ПМ-463 – Х Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /660 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля складу № 10 – ХІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /976 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №2 – ХІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /4065 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №4 – ХІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /3907 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №3 – ХІV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /3135 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля складу № 1/1 – ХV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1094 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля складу № 1/2 – ХVІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /877 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля тепловозного депо – ХVІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1112 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №2 – ХVІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /6748 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №5 – ХІХ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /2257 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №6– ХХ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1730 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик в тилу причалів №5-7 – ХХІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /2752 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №7(два трикутника) – ХХІІ Одеська обл., м.Білгород-

Дністровський, вул. Шабська, 81

/4438 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №8 – ХХІV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /5210 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля ТП №1268– ХХV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1337 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад вздовж залізничного шляху 17/1– ХХVІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /559 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад вздовж залізничного шляху 17/2 –ХХVІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /3370 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №9 – ХХVІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /4807 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний в тилу причалу №9 – ХХІХ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /17188 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №3 – ХХХ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /11398 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №6 – ХХХІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /26988 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №5 – ХХХІІ, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /2241 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад №1 – ХХХІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /6504 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля будівлі портонагляду – XXXIV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1262 78176851103  1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалів 4-5 – XXXV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /618 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля КНС –ХLV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /303 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
відкритий вантажний склад біля рем.боксу механізації – ХLVІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /776 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик автогосподарства – XLVII Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /4077 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик біля АПК – XLVIІI, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1600 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
 

майданчик біля гаражів –ХLIX

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /651 78176851103  2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик вантажний граничний причалу №1 – L Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /747 78176851103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик біля РМЦ – LІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /483,9 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик КТ3 – LІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /3404 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик РБД – LІІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /8508,3 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик АЗС – LIV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1414,6 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик біля ЦВМ – LV Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /417,5 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
майданчик метео – LVІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
територія для обслуговування складів РБД –LVІІ Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 /1008,5 78176851103  2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
мостіння – ХLІ

мостіння –ХLІІ

мостіння – ХLІІІ

мостіння – ХLІV

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 78176851103  2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
автодорога центральна – XXXVI Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 6148 78176851103 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
автодорога на автовагову – XXXIX Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 2965 78176851103 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
автодорога від відкритого вантажного складу №3 до відкритого вантажного складу № 6 – XL Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 9253 78176851103 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320517205 Державна, Фонд державного майна України
Теплотраса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Фрунзе, 15 Г не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
рейкові кранові колії №2 на відкритому складі №3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська обл., м.Білгород-

Дністровський, вул. Шабська, 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська обл., м.Білгород-

Дністровський, вул. Шабська, 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не підлягає реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не підлягає реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не підлягає реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна, Фонд державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна, Фонд державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна, Фонд державного майна України

водопровід
водопровід
водопровід
Теплотраса на надземному переході через залізничні колії
Кабельна лінія 0.4кв від ТП №1268 к е/кол.№58, №59
Кабельна лінія 0.4кв від ТП відкритого вантажного складу №6 до ел./колонки №№62,63
Кабельна лінія 0.4 кВт від ТП №1268
Кабельна високовольтна лінія 10 кВ    від ГПП 110/10 “МИЗ” до ТП№1007
Кабельна лінія 0.4кВ від ТП №1268 до причалів №8-9
Кабельна лінія 0.4кВ від ТП№1008 до складу №10
Кабельна лінія 0.4 кв від будівлі ТП№1268 до е/щитової на відкритому вантажному складі №6
Кабельна лінія 0.4 кв від е/к №61 до    окорювальної машини на відкритому вантажному складі №3
Кабельна лінія 0.4 кв від ел./щитової   відкритого вантажного складу №6 до ПЩ №16
Кабельна лінія 0.4кв від ТП№1008 до складу №8
Кабельна лінія 0.4 кв від ТП №1007 к ПЩ№2
Кабельна лінія 0.4кв від ТП№1268 к ПЩ№14
Кабельна лінія 0.4 від ПЩ №14 до ПЩ №15
Кабельна лінія 0.4 кв від ШС до ПЩ №17
Кабельна лінія 0.4кв від ШС №63 до адмінбудинку №7 на відкритому вантажному складі №6
Кабельна лінія 0.4 кв від ТП№1268 до е/к№№ 60,61
Кабельна лінія 0.4кВ від ТП №1007,1008 до причалів №1-6,скл.№1-7,ПЩ№1-12
Кабельна лінія 10кВ від ТП №1007 до ТП№1008
в тилу причалу №1
Зливова каналізація у тилу причалу №9
Зливова каналізація на відкритому вантажному складі №3
Зливова каналізація від перехрестя біля  склада №3 до автогосподарства
Зливова каналізація від  прохідної №1 до причалу №7
Зливова каналізація причалів №1-7
Напірний госп.-фекальний каналізаційний колектор
Охоронне освітлення порту
Система пожежогасіння в тилу причалів №2-4
Теплотраса внутрішньопортова (дл.590 м.п.)
Каналізація
Кабельна лінія 0.4кВ від е/колонки №54 до е/колонки №64
Зливова каналізація вздовж залізничної колії №16 (порт)
Кабельна лінія 0.4 кВ від ТП №1268 до ТП
Будівлі та споруди бази відпочинку „Прибой” за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 (загальною площею 1700,2 кв.м.)
Будівля службово- побутового призначення літ. «А» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, ВН93 66,0 562307251103

 

1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля спального павільйону №2 літ. «Б»

навіс літ. «б»

навіс літ. «б1»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 102,6

 

/28,2

/28,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля спального павільйону №3 літ. «В»

навіс літ. «в»

навіс літ. «в1»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 102,4

 

/28,2

/28,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Г»

навіс літ. «г»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 16,2

/7,8

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Д»

навіс літ.«д»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 16,2

/7,8

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку «Е»

навіс літ.«е»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 16,2

/7,8

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Є»

навіс літ. «є»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Ж»

навіс літ. «ж»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «З»

навіс літ. «з»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «И»

навіс літ.«и»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Ї»

навіс літ. «ї»

м. Білгород -Дністровський , смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Й»

навіс літ.«й»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «К»,

навіс літ. «к»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ.«Л»,

навіс літ. «л»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «М»,

навіс літ. «м»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Н»,

навіс літ. «н»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «О»

навіс літ.«о»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «П»

навіс літ. «п»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,6

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля літнього кінотеатру літ. «Т» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 /38,2 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля допоміжна літ. «Р» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 /80,7 562307251103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Сарай літ. «С», м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 /17,1 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Туалет літ.«У», м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 /20,0 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Насосна літ. «Х», м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 5,7 562307251103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля клубу літ. «Ф» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 227,8 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля їдальні з харчоблоком літ. «Ч»

щитова літ. «ч»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 391,5

 

/6,4

562307251103 1999.9 Інші будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Ш»

навіс літ. «ш»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 11,0

/5,4

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Щ»

навіс літ. «щ»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 11,0

/4,5

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Ю»

навіс літ. «ю»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 11,0

/4,5

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «Я»,

навіс літ.«я»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 11,0

/4,5

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Туалет літ. «1А» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 28,0 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Душова «1Б» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 28,0 562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1В»,

навіс літ. «1в»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Г

навіс літ. «1г»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Д»,

навіс літ. «1д»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Е»,

навіс літ. «1е»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Є»,

навіс літ. «1є»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку «1Ж»,

навіс літ. «1ж»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1З»,

навіс літ. «1з»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1И»,

навіс літ. «1и»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Ї»,

навіс літ. «1ї»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Й»,

навіс літ. «1й»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ.«1К»,

навіс літ. «1к»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1Л»,

навіс літ.«1л»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1М»,

навіс літ. «1м»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ.«1Н»,

навіс літ. «1н»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1О»,

навіс літ. «1о»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будинок відпочинку літ. «1П»,

навіс літ. «1п»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 12,7

/5,2

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля спального корпусу №1 літ. «1Р»,

навіс літ. «1р»,

навіс «1р1»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 76,4

 

/20,6

/20,6

562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля спального корпусу №4 літ. «1С», м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 186,4 562307251103 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Будівля службово-побутового призначення літ. «1Т»,

навіс літ.«1т»,

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 38,4

 

/5,9

562307251103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
огорожа №1, ворота №2, ворота №3, огорожа №4, огорожа №5огорожа №6, ворота №7 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 562307251103 2421.1 Огородження витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Ємність підземна №1  літ.№8

ємність підземна№2літ.№9

колодязь літ.№10

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 562307251103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Пожежна ємність літ.№12 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 562307251103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Ємність надземна технічної води №3 б/в Прибой(територія №1), літ.№11 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 562307251103 1252.2 Резервуари та ємності інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Вимощення І, вимощення

ІІ, вимощення ІІІ, вимощення ІV.

 

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 562307251103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320520373 Державна, Фонд державного майна України
Водопровід на б/в “Прибой” м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
Система сонячного гарячого водопостачання (геліосистема)
Зовнішнє електроосвітлення б/в Прибой
Каналізація госп. фекальна с транзитними ємностями
Будівлі та споруди за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 (загальна площа 2873,7 кв.м.)
Будівля прохідної літ. «А»

 

 

 

 

м.Білгород-

Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1

9,3 479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративно-побутового призначення № 1 літ. «Б»

прибудова літ. «Б1»

прибудова літ. «б»

прибудова літ. «б1»

веранда літ. «б2»

 

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 140,1

 

 

 

 

 

/26,8

/11

 

/12,3

/13,5

 

479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля АПВК літ. «В»

Прибудова літ. «в»

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 441,3

 

/13,5

479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Вбиральня – душова літ. «Г», м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 3,2 479920451103 1274.6 Господарські будівлі витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля ТП – 1009 літ. «Д» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 68,4 479920451103 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Склад літ.«Е» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 1850,5 479920451103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля адміністративно-побутового призначення № 2 літ. «Є» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 274,5 479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Котельня літ. «Ж»

 

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 16,7

 

479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

 

витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Навіс літ. «Й» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 /13,1 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля складу ПММ літ. «З» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 55,1 479920451103 1252.9 Склади та сховища інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Будівля водонасосної літ.«И» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 14,6 479920451103 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Вагова літ. «Ї» м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 /16,2 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Огорожа №1, ворота №2, огорожа№3, ворота №4, ворота №5, огорожа №6, ворота №7, огорожа №8, ворота№9 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2421.1 Огородження витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Водонапірна вежа №10 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2222.5 Водонапірні башти, фонтани витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Артсвердловина №4 Бугаз №11 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Залізнична колія №12:

 

залізнична колія №8 п/п Бугаз (з`єднувальна), залізнична колія № 9 п/п Бугаз (вистав.), залізнична колія № 10 п/п Бугаз (вистав.), залізнична колія №12 п/п Бугаз (навантаження-розвантаження),

 

стрілочний перевід №201 п/ п Бугаз, стрілочний перевід № 203 п/п Бугаз, стрілочний перевід № 207 п/п Бугаз, переїзд № 1 п/п Бугаз(у прожекторної щогли), переїзд №2 п/п Бугаз(у ТП-1009),

 

фундамент для встановлення вагонних ваг,фундамент для монтажу технологічного обладнання

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103  

 

 

2122.4 Залізничні колії промислових підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші;

 

 

 

 

 

2999.9 Інші інженерні споруди

витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
залізнична колія №14 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Рейкові кранові колії п/п Бугаз №13 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Прожекторна щогла №1 п/п Бугаз №15 м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Майданчик прикордонний причалу п/п Бугаз літ. І м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 /3600,0 479920451103 1252.7 Складські майданчики витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Вимощення ІІ, вимощення ІІІ, вимощення VІІ, вимощення VІІІ, вимощення ІХ, вимощення Х, вимощення ХІ м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Фундамент для встановлення автомобільних ваг ІV м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Бетонний пандус V м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Фундамент під автоперекидач VІ м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2999.9 Інші інженерні споруди витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України
Санітарна зона арт свердловини №4 п/п Бугаз ХІІ

 

 

м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 479920451103 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 №320519051 Державна, Фонд державного майна України

 

Кабельна лінія 0.4кВ від ТП№1009 п/пБугаз м. Білгород- Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 1 не підлягає реєстрації  

Державна, Фонд державного майна України

 

Кабельна лінія 10кВ до ТП №1009 п/пБугаз
Зливова каналізація
Електрокабельна мережа

За інформацією, наданою листом ГУ ДПС в Одеській області ДПС України від 16.11.202320911/5/15-32-13-07-05, у зв`язку з несплатою податкового боргу відповідно до вимог статті 89 Податкового кодексу України описано майно підприємства та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані обтяження об`єктів нерухомого майна (податкова застава).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(га)

Цільове призначення земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Форми власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Одеська обл., Лиманський район, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий берег, 93 0,3734 Е.07.01Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 5110300000:02:012:0136 Державна власність. Право постійного користування, розпорядження Одеської ОДА від 19.03.2018 №243/А-2018.Власник – Одеська обласна державна адміністрація. Обмеження та обтяження відсутні.
2 Одеська обл., Лиманський район, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока,бульвар Золотий берег, 93 0,7349 для експлуатації та обслуговування бази відпочинку «Прибой» 5110300000:02:012:0137 Комунальна власність. Право оренди, договір оренди від 10.09.2014 №2223 терміном на 10 років. Орендна плата – 22002,90грн. на рік. Власник -територіальна громада смт Затока в особі Затоківської селищної ради. Обмеження та обтяження відсутні.
3 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 33 0,1195 J.12.02Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 5110300000:01:001:0135 Державна власність. Право постійного користування, державний акт на право постійного користування ЯЯ№205410 від 22.09.2010. Власник – Одеська обласна державна адміністрація. Обмеження та обтяження відсутні.
4 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 3,9999 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 5110300000:01:010:0003 Державна власність. Право постійного користування, державний акт на право постійного користування ІІ-ОД№000022 від05.03.2004.Власник – Одеська обласна державна адміністрація. Обмеження та обтяження відсутні.
5 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 55,0381 12.02Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 5110300000:01:010:0001 Державна власність. Право постійного користування, державний акт на право постійного користування ІІ-ОД№000022 від 05.03.2004.Власник – Одеська обласна державна адміністрація. Обмеження у використанні: охоронна зона навколо (уздовж) об`єкта транспорту. Обтяження відсутні.
6 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, Центральний район, смт Затока, вул. Приморська, 1 5,371 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського траспорту 5110300000:02:028:0019 Державна власність. Право постійного користування, державний акт на право постійного користування ІІ-ОД№000018 від 22.01.2004. Власник – Одеська обласна державна адміністрація. Обмеження та обтяження відсутні.

Відомості про транспортні засоби:

Судна портового флоту ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

Назва плавзасобу, регістровий номер Місцезнаходження Параметри

Довжина/ширига/осадка/валова місткість/чиста місткість

Призначення та тип Свідоцтвона право власності Підстава виникнення права власності Форма власності та судновласник Класифікаційне свідоцтво Регістра судноплавства України Свідоцтво пр право плаванння під державним прапором України (судновий патент)
1 РТ-306

SRU 040078

м. Білгород-Дністровський Довжина-23,39м; ширина-5,35м;осадка- 1,47м;валова місткість-80т Буксир-штовхач PV 00320 від 16.11.2007 2-040078 від 06.08.2007 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 105-1-19158-13 PF04330 від 09.12.2011
2 РБ Святий ІОАНН СОЧАВСЬКИЙ

SRU 040055

м. Білгород-Дністровський довжина-27,0м; ширина-8,3м;

осадка- 3,39м;

валова місткість-182од.;

чиста місткість-54од.

буксир АС000037 від 30.11.2022 1-040055 від 01.07.2002 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» *311-12727-17 АС000021 від 11.11.2022
3 ДМ-2394

 

м. Білгород-Дністровський довжина-38,25м; ширина-11,0м; осадка- 3,09м;валова місткість-530т.; чиста місткість – 361 т. Суднова баржа *СЕ 02243 від 12.03.2002 87.0403.183 від 10.12.1987 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» *відсутні *РА02230 від 12.03.2002

 

4 ДМ-2402

 

м. Білгород-Дністровський довжина-38,25м; ширина-11,0м; осадка- 3,09м; валова місткість-530т.; чиста місткість – 361 т. Суднова баржа *СЕ 02241 від 12.03.2002 88.0061.183 від 29.08.1988 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» *відсутні *РА02232 від 12.03.2002

 

5 “Метель”

SRU 040048

м. Білгород-Дністровський довжина-13,5м; ширина-3,7м; осадка- 1,6м; валова місткість-35,0т. буксир ПВ №000817 від 27.12.2016 311-10177-16 від 16.11.2016 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 105-07263-21 КВ001452 від02.12.2016
6 “Ветеран”

SRU 040046

м. Білгород-Дністровський Довжина-13,97м; ширина-3,8м; осадка – 1,4м; валова місткість  – 29,0т буксир PV №00332 від 27.12.2007 1-040046 від 05.10.2007 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» *105-1-0992-09 від 25.12.2009 PF №00334 від 27.12.2007
7 РБТ-17

SRU 040079

м. Білгород-Дністровський довжина-14,07м; ширина-3,82м; осадка -2,2 м; валова місткість -35,0т буксир PV №00326 від 19.11.2007 2-040079 від 06.08.2007 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 311-10062-19 СВ№001602 від 24.10.2019
8 ПК-VІ-62

SRU 040069

м. Білгород-Дністровський довжина-38,0м; ширина-13,7м; осадка-2,21м; валова місткість-615т; чиста місткість -185т. Плавучий кран PV №00325 від 19.11.2007 1-040069 від 17.06.2004 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 311-11360-16 КВ №001427 від 16.09.2013
9 РК-30

SRU 401645

м. Білгород-Дністровський довжина-11,76м; ширина-2,86м; осадка – 0,62м; валова місткість – 11т; чиста місткість – 3т. Службово- роз’їзний катер СЕ №02226 від 18.12.1998 86.6158.130 від 28.05.1986 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 105-1-5099-12 РА02226від 18.12.1998

*- оригінали документів відсутні

Перелік автомобільного транспорту ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»:

№ з/п Марка Місцезнаходження Регістраційний номер Призначення та тип  Об`єм двигуна/інвентарний номер Підстава виникнення права власності/Реєстраційний номер Форма власності та власник
1 ОДАЗ 9357 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 5668 ОГ Напівпричіп н/д ОІС №225512 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
2 АЦ 4.9 на шасі ГАЗ – 53 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 47424ОВ Вантажна цистерна 4250 ОІС №596054 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
3 TOYOTA LH 112L м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 69179 ОЕ Мікроавтобусвантажопасажирський н/д ОІС №398786 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
4 КАМАЗ54112 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 3565ОДТ Вантажний сідловий пристрій н/д ОІС №225315 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
5 Т-40 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  11127ОК Трактор н/д АА №272526 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
6 ВАЗ2107 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ОДВ 09-74 Легковий седан н/д ВЦ №801804 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
7 МАЗ64229 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 6481ОДС Сідловий тягач 14860 ОІС №225640 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
8 МАЗ54331 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН6069СР вантажний сідловий тягач-Е 11150 САЕ 324895 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
9 “КАТО” КR-500 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 03569ОК Кран н/д АК №175363 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
10  МАЗ5551 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 16254 ОВ самоскид-С 2325 ОІС №283180 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
11  ЗИЛ433362    КО440 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 162-70 ОВ сміттєвоз – С 6000 ОІС №283553 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
12 ГАЗ2705 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  18109 ОВ вантажопасажирський 2445 ОІС №342813 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
13 ГАЗ3110 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  47683 ОЕ Легковий седан-В 2445 ОІС №343604 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
14 2 ПТС-4 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  08919 ВН причіп н/д

 

АБ №602972 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
15 ГАЗ 5201 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 47423ОВ Вантажний фургон 3480 ОІС №547974 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
16 МАЗ54331 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН6068СР вантажний сідловий тягач – Е 11150 САЕ324896 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
17 КАМАЗ54112 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 13336ОВ сідловий тягач – Е н/д ОІС №227440 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
18 МАЗ5205 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 5315 ОЭ Напівпричіп (площадка для перевезення контейнерів) н/д ОІС №224501 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
19 УАЗ-4696 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 06-75 ОДВ Спеціальна технологічна н/д ВХ №420034 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
20 TOYOTA  CAMRY м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН5445СР легковий сєдан 2362 САА728380 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
21 МАЗ504А м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН9053АІ вантажний сідловий тягач – Е 11150 КХС №904743 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
22 ЗИЛ 4331 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  ВН 8063 ЕС вантажний бортовий 8740 СХХ 622654 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
23 МАЗ 5335 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 64-67 ОДС Вантажна платформа н/д ВН №565629 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
24 МАЗ 555102-2120 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 44288ОВ Вантажний самоскид 11150 ОІС №634546 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
25 МАЗ54329 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 50688 ОВ вантажний сідловий тягач-Е 14860 ОІС №626238 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
26 УПР1212М м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН0429ХХ Напівпричіп платформа н/д ОІС №634030 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
27 ГАЗ3302 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  51496 ОВ Вантажний бортовий 2285 ІКС №222763 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
28 TOYOTA LAND CRUISER м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН 0321СО Легковий універсал 3956 СХА№326074 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
29 Камаз-5320 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН 4829 РІ Спеціалізований вантажний цистерна асенізаційна 10850 СТХ490682 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
30 2ПТС-4 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  36719 ВН причіп н/д ОМ №161770 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
31   MAZDA E 2200 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 42122 ОЕ Мікроавтобус – D 2200 ОІС №343084 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
32 МТЗ-80 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  36720ВН Трактор колісний 3160 ОМ №161771 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
33 КС-3577 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ОДП 80-83 Кранова установка н/д ВХ №419550 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
34 МАЗ 504А

 

МАЗ 5245 Г

м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 38-96 ОДТ

 

06-51ОД

Вантажний сідловий пристрій

напівпричіп

н/д ВБ №757889

б/н

Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
35 УПР1212М м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 №ВН0430ХХ Напівпричіп платформа н/д ОІС №634031

 

Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
36 * ИЖ2715-ОП м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 63-82 ОДС Вантажний фургон н/д ВЦ №801804 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
37 * ГАЗ 66 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 6468 ОДС Фургон-С н/д ОІС №343828 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
38 * МАЗ5429

*МАЗ93971

м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 8058 ОДП 5666ОГ вантажний сідловий пристрій

напівпричіп універсальний (бортовий контейнеровоз)

н/д ОІС №225316

 

ОІС №224499

 

Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
39 * ЧМЗАП-99859 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  

5361ОЭ

Напівпричіп контейнеровоз Двигун відсутній  

ОІС№132852

Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
40 * МАЗ 543205-220 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН 99-03 ЕР Вантажний сідловий тягач-Е 14860 СХХ049776 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
41 * МАЗ 543205 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН 99-04 ЕР Вантажний сідловий тягач-Е 14860 СХХ049774 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
42 * BRANDUS МК-302520 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81  ВН 0735 ХО Напівпричіп

контейнеровоз

н/д СХХ049775 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
43 * МАЗ 543205 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН83-17 ЕХ Вантажний сідловий тягач-Е 14860 СХХ341159 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
44 * BRANDUS МК-302520 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН5687ХМ Напівпричіп

контейнеровоз

н/д СХХ447831 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
45 * BRANDUS МК-302520 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 ВН4981ХМ Напівпричіп

Контейнеровоз-Е

н/д СХХ341160 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
46 КС-3577 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 №ВН 8162 ЕМ Автомобільний кран н/д СТО516673 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
47 ГАЗ-53 м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,81 №ВН 8163ЕМ Цистерна – С н/д СТО516659 Державна, ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

*  – автотранспорт вилучено на потреби ЗСУ

Залізничний транспорт ДП “Білгород-Дністровський морський торговельний порт”:

Назва Марка Модель Номер реєстраційний/інвентарний/заводський Рік випуску
1 Тепловоз маневровий ТГК-2-1 9002/1973/9115 1992
2 Тепловоз маневровий ТГМ-4А 9003/2412/2891 1989
3 Тепловоз маневровий ТГМ-4Б 9004/3403/0512 1991
4 Тепловоз маневровий ТГК-2 9001/832/5258 1978

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та входять до складу об`єкта приватизації: 1259 одиниць (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2023:

№ з/п Орендар Назва об`єкту оренди Орендована площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору Термін дії договору *** Орендна плата за договором
1 Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ) Нежитлове приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі ТП № 1008 (інв. № 4475) за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 34,6 Для здійснення функціонування морської метеорологічної станції

 

№ 1 від 15.12.2021 року До дати переходу права власності до покупця єдиного майнового комплексу ДП «БДМТП» 1 грн на рік
2 *Інформація щодо об`єкта оренди  з грифом «ДСК» 26,8 1 грн. на рік
3 ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» Бункер завантажувальний пересувний (інв. № 3248) Обладнання для навантажувально-розвантажувальних робіт та зберігання вантажів № 28-ПД/19 від 06.09.2019 року 06.09.2027 515,63 грн. на міс.
4 ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» Зернометач зерна МЗС- 120 «Давид», самохідний, (інв. № 4309) Обладнання для навантажувально-розвантажувальних робіт та зберігання вантажів № 27-ПД/19 від 06.09.2019 року 06.09.2027 1 351,25 грн. на міс.

 

5 ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» Стіл-рампа з перехідними мостиками (інв. № 1307)

 

№ 13-ПД/19 від 16.05.2019 року 16.05.2027

 

371,25 грн. на міс.

 

6  ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД»

 

 Автонавантажувач «Тойота» реєстраційний № Т18-52 ОД (інв. № 476) спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт № 16-ПД/19 від 18.06.2019 року

 

18.06.2027 2500,0грн. на міс.
7 Автонавантажувач «Тойота» 02-7FD реєстраційний № Т37-37 ОД (інв. № 3421)  

3683,75 грн. на міс.
8 **Автонавантажувач «Тойота» реєстраційний № Т18-66 ОД (інв. № 440)
9 ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» Екскаватор- маніпулятор «Атлас- Терекс 1804» з грейфером для лісу (інв. № 3207) спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт

 

№ 15-ПД/19 від 18.06.2019 року. 18.06.2027 13 676,25 грн. на міс.
10 Грейфер (інв. № 657) 477,50 грн. на місяць
11 ФОП Задорожний М. П. **Напівпричіп марки ЧМ ЗАП-99859, реєстраційний № 536109 (інв. № 3617) спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт № 17-ПД/19 від 01.07.2019 року 01.07.2027.

 

 

12  ФОП Задорожний М. П Автонавантажувач КОМАТSU WA – 380/1, (інв. № 2458)

 

спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт № 3-ПД/19 від 28.01.2019 року 28.01.2027 6 037,50 грн. на міс.

 

13 ФОП Задорожний М. П. **Автонавантажувач «КОМАТSU» (інв. № 2373) спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт

 

№ 2-ПД/19 від 14.01.2019 року

 

14.01.2027

 

14 **Навантажувач ТЕRЕХТL 260 реєстраційний № 36647ВН (інв. № 3762)
15 ФОП Задорожний М. П.

 

**Автомобіль МАЗ 543205 сідельний тягач (інв. № 4285) спеціальна техніка для навантажувально- розвантажувальних робіт

 

 

№ 12-ПД/19 від 15.04.2019 року

15.04.2027

 

 

16 **Напівпричіп МК-302520контейнеровоз (інв. № 4286)
17 **Автомобіль МАЗ 543205 сідельний тягач (інв. № 4288)
18 **Автомобіль МАЗ 543205-220 сідельний тягач (інв. № 4284)
19 **Напівпричіп ПП контейнеровоз (інв. № 4289)
20 **Напівпричіп ПП контейнеровоз (інв. № 4290)

*Інформація щодо об`єкта оренди з грифом «ДСК», для ознайомлення з якою за заявою потенційного покупця укладається договір про нерозголошення конфиденційної інформації та надається доступ до віртуальної кімнати даних.

** Транспортні засоби  та спецтехніка (інв.№№4284, 4288,4289,4290, 4286,4285,3762,2373,3617,440) вилучено на потреби ЗСУ.

***Орендна плата нараховується у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, встановленої договорами оренди на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

На балансі ДП “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ з/п Назва майна Інвентарний номер Загальна площа, кв.м. Місцезнаходження Залишкова вартість станом на 30.09.2023, грн
1 *Автобус ПАЗ-3205

63-02ОДС

1880 7500,00
2 *MАЗ-5551 самоскид

162-59 ОВ

2324 11400,00
3 *МАЗ 53371 бортовий

162-78ОВ

2330 7500,00
4 *ВАЗ-2107

452-75 ОА

2331 1950,00
5 *ГАЗ-32213-14

ВН8098АВ

(13 місний мікроавтобус)

3296 5100,00
6 *КАМАЗ-5511самоскид

ВН 47-92АТ

3437 12300,00
7 Гуртожиток 1664 1520,1 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 77 0,00

*- вилучено на потреби ЗСУ

На території ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» розміщується майно, у тому числі будівлі, споруди, яке належить іншим суб`єктам господарювання та не входить до складу об`єкта приватизації:

№ з/п Найменування власника Адреса розташування майна Кількість об’єктів
1 ДП «Адміністрація морських портів України» м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 будівлі – 7 об`єктів, споруди – 34 об`єкти
2 ДП «Адміністрація морських портів України» м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, 1 споруди – 4 об`єкти

 

3 *ТОВ “Ванеса” м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 1 об`єкт (артезіанська сверловина)
4 *ДУ “Держгідрографія” м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, 1 будівлі та споруди – 9 об`єктів
5 АТ “Укрзалізниця” м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 2 об`єкти (в складі під`їзної колії)
6 АТ “Укрзалізниця” м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, 1 рухоме майно у кількості 9 одиниць(металеві конструкції мосту)

Інформацію щодо переліку об`єктів, що належать іншим власникам та не входять до складу об`єкта приватизації, розміщено в віртуальній кімнаті даних.

*- доступ до об`єктів здійснюється черезтериторіюДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

Інформація щодо наявності мобілізаційних завдань: наказом Одеської обласної військової адміністрації від 06.10.2022 №27-ДСК ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» доведено мобілізаційні завдання (замовлення) на особливий період та заходи щодо їх виконання (для службового користування).

Інформація щодо зони митного контролю: за рішенням Одеської митниці ДФС від 26.05.2016 №50008/0218 місце та адреса, за якою створюється зона митного контролю: територія пункту пропуску «Білгород -Дністровський морський торговельний порт» Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 та порт-пункту «Бугаз» Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 1.

Тип зони митного контролю та строк, на який вона створюється: тимчасова, створюється настрок перебування товарів та транспортних засобів під митним контролем.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин унавколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – ____-___.
 2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – ___-____т, у тому числі:
 • 1 клас небезпеки – ___-___т
 • 2 клас небезпеки – ____- __
 • 3 клас небезпеки – _        –     _т
 • 4 клас небезпеки – _________т
 1. Екологічні платежі за 2022 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – ___-_____тис. грн, у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – __-__ тис. грн;
 • за розміщення відходів – __-__ тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище ____-____

Умови приватизації:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 1. Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
 2. Недопущення звільнення працівників ДП “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення оглядуоб`єкта: у робочі дні з 9:00 до 17:00 за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81.

Відповідальні особи:

 • Кіктенко Оксана Володимирівна, моб. (068) 100-12-13;
 • Білик Ігор Михайлович, моб. (067) 455-22-22, e-mail: bd_mtp@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106,адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/, e-mail: odesa@spfu.gov.ua, spfu51@gmail.com. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Телефони для довідок: (048) 731-50-28, (048) 731-40-51, (095) 799-88-57.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 67701, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", код за ЄДРПОУ 01125689
Вид діяльності за КВЕД 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту (основний);
10.85 Виробництво готової їжі та страв;
42.91 Будівництво водних споруд;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
86.21 Загальна медична практика;
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
50.20 Вантажний морський транспорт;
52.10 Складське господарство;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
64.92 Інші види кредитування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
36.00 Забір, очищення та постачання води;
38.11 Збирання безпечних відходів;
38.12 Збирання небезпечних відходів;
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 01.06.2021 № 943 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 557 від 26.03.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” ”