Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 503 721

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴21 300 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат». Предметом діяльності є: виробництво інших основних хімічних речовин. До складу ЄМК входять 72 одиниці нерухомого майна (будівлі та споруди) загальною площею 22 384,2 кв.м.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат».

Місцезнаходження: Вінницька область, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00376372.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 15 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн. в тому числі експортної: 0 тис. грн.

У зв’язку з довгостроковим простоєм з 2009 року відсутній обсяг випуску номенклатурної продукції.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020р. 554
2021р. 230
2022 р. 28

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 4903 4738 4517
1.1 Необоротні активи тис. грн 3729 3513 3299
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 1627 1627 1627
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2102 1886 1672
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн 1174 1225 1218
1.2.1 запаси тис. грн 368 354 354
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 669 693 718
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1 42 9
2. Пасиви тис. грн 4903 4738 4517
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -18782 -21780 -26994
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 23685 26518 31511
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 23685 26518 31511
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 23685 26518 31511
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 23685 26518 31511
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 203 1244 2485
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 5736 7086 8781
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 3635 4004 4426
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 14111 14184 15819
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 554 230 28
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 554 230 28
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2448 3228 5242
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 679 1722 1951
4.3 Витрати на збут тис. грн 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1769 1506 3291
4.5 Інші витрати тис. грн 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -1894 -2998 -5214
6. Середня кількість всіх працівників чол. 15 15 15
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 508 1386 1584
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 2822,2 7700 8800

Станом на 31.12.2022 кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена кредиторська заборгованість) – 31511078,88 грн.

  • заборгованість по заробітній платі – 2484659,86 грн.;
  • податки з заробітної плати – 5946568,77 грн.;
  • заборгованість перед бюджетом – 7260308,03 грн.;
  • інша кредиторська заборгованість – 15819542,22 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

269/500 частини комплексу, а саме: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388 від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України

Котельня, літ. Д Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 491 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388 від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна заводу, літ. З Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 23,8 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртосховище, літ. Р Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 661,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля БРВ

(брагоректифікаційне відділення), літ. С

Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 813,1 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Головний корпус, літ. Т Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 2309,2 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна ТП – 81, літ. І Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 55,4 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна ТП – 617, літ. В Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 72,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Убиральня, літ. П Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 6,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Димова труба , літ.4 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Міст автомобільний №ІІ м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59  – 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Міст пішоходний №ІІІ м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59  –  1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Каналізація від головного корпусу заводу м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Каналізаційна мережа Не потребує реєстрації Державна

 

Паркан залізобетонний м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Огорожі Не потребує реєстрації Державна

 

Дорога асфальтована м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Дороги Не потребує реєстрації Державна

 

Цілісний майновий комплекс, у тому числі: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Головний корпус, літ.1 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 4990,7 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Апаратний цех, літ.2 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 1247,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Комора, літ.3 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 263,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Столярна майстерня, літ.4 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 458,4 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля сколодки ящиків, літ.5 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 72,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Автогараж, літ.6 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 301,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртосховище, літ.7 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 328 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад тари, літ. 8 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 668,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад хімікатів, літ. 9 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 312,4  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Матеріальний склад, літ.10 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 388,3  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна з прибудовою, літ.11 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 284,1  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Фірмовий магазин, літ.12 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 107,7 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Мехмайстерня, літ.13 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 611,4  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад цементу, літ.14 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 73,8  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Цех сухих кормових дріжджів, літ.15 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 1863,7  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Побутове приміщення будівельників, літ.16 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 106,2  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточна насосна станція, літ.17 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 76,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Водна насосна станція, літ.18 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 125 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Станція перекачки барди, літ.19 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 45,8 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Водоприймальний колодязь, літ.20 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 10,3 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина № 1, літ.21 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 15,2 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 2, літ.22
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 10  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 3, літ.23
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 6,4 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 4, літ.24
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 25/18 5,9 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Насосна каналізаційна станція, літ.25 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 25/18 48,1  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Мазутна станція, літ.26 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 123,8 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

КПП (контрольно пропускна прохідна) №2, літ.27 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 16 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна підстанція, літ.28 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 45,9 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Димова труба, літ.29 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 60 п/м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Автозаправка (мат. склад 2 шт.), літ.30 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмнльницького, 25/18 18,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Хімводоочисна (та ТЕС) літ.31 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2785,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Бойлерна

установка РММ, літ.32

Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 103,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Сушилка, літ.33 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 474,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Комплексна підстанція 2х630, літ.34 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 73,5 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

КТП-630 УКМ 58-04-100, літ.35 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 110,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №13, літ.36 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №2, літ.37 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №3, літ.38 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №4, літ.39 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №5, літ.40 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №6, літ.41 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №7, літ.42 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №8, літ.43 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №9, літ.44 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №10, літ.45 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №11, літ.46 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №12, літ.47 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №14, літ.48 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №1, літ.49 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №2, літ.50 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №3, літ.51 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №4, літ.52 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Бензосховище, літ.53 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Пілон для зливання мазуту, літ.54 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Паркан, літ.55 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа спиртових ємкостей, літ.56 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртовий резервуар №1, літ.60 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртовий резервуар №2, літ.61 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для ЕАФ, літ.62 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 165 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для кінцевих сортів, літ.63 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 18 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для сивухи, літ.64 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 65 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість барди, літ.65 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість 100 куб.м, літ.66 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  100 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка №3, літ.67 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 60 куб.м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка №1, літ.68 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка №4, літ.69 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка №2, літ.70 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка №5, літ.71 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість 8 куб.м Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького , 25/18 8 куб.м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 314482132 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Нежитлові приміщення №6, літ.А Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 23, приміщення 6 330,8 2412946205202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 314486384 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Адміністративний корпус, літ. А Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 1483,7 2655678705060 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 314466768 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля складу, літ. Б Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 А 63,4 2655717205060 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 314474130 від 08.11.2022 Державна,

Фонд державного майна України.

Лабораторні кімнати (мед.) Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 114          Виробничі приміщення Не зареєстровано Державна
Будівля для приготування живильних розчинів Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 137,2 Виробничі приміщення Не зареєстровано Державна
Приймальний колодязь Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34            Колодязі Не зареєстровано Державна
Сушильне відділення цеху скд, побутові приміщення транспортного цеху Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Виробничі приміщення Не зареєстровано Державна
Каналізація основна Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Каналізації Не потребує реєстрації Державна
Мережа каналізації Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Каналізації Не потребує реєстрації Державна
Дорога і площа в території Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Дороги Не зареєстровано Державна
Дорога поза територією Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Дороги Не зареєстровано Державна
Поля фільтраційного осаду (площею 135387 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 399500 кв.м, кадастровий номер 0520281800:03:002:0078) Вінницька обл., Жмеринський р-н 135387          – Не зареєстровано Державна
Поля фільтраційного осаду (площею 59572 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 294212 кв.м, кадастровий номер 0520210100:07:001:0003) Вінницька обл., Жмеринський р-н 59572 Не зареєстровано Державна
Поля фільтраційного осаду (площею 90726 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 410988 кв.м, кадастровий номер 0520281800:03:002:0079) Вінницька обл., Жмеринський р-н 90726 Не зареєстровано Державна

Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Вінницькій області накладено арешт на все нерухоме майно ДП «Барський спиртовий комбінат».

Відомості про земельні ділянки:

з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 8542 0510137000:03:008:0166 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244883751 від 18.02.2021

2 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 592 0510137000:03:008:0167 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244878573 від 18.02.2021
3 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 114 0510137000:03:008:0171 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244923753 від 18.02.2021
4 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 15 0510137000:03:008:0168 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244907295 від 18.02.2021
5 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 120 0510137000:03:008:0170 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244915492 від 18.02.2021
6 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 91 0510137000:03:008:0169 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 244927727 від 18.02.2021
7 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 76846 0520210100:01:151:0045 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 230455849 від 30.10.2020

8 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 2800 0520210100:01:153:0008 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 230452394 від 30.10.2020

9 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), c. Іванівці (землі за межами населеного пункту) 399500 0520281800:03:002:0078 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 230461011 від 30.10.2020

10 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), c. Іванівці (землі за межами населеного пункту) 410988 0520281800:03:002:0079 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 230464325 від 30.10.2020

11 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 294212 0520210100:07:001:0003 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 230457727 від 30.10.2020

Підприємство має в своїх активах, транспортні засоби в кількості 26 одиниць та виробниче обладнання.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

  • захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 00297, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34, підвал адміністративного корпусу літера «А1»;
  • пожежна автоцистерна ГАЗ-66 АЦ-30 16-73 ВИР, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Барський спиртовий комбінат»  не здійснює господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Барський спиртовий комбінат» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Барський спиртовий комбінат» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька область, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34.

Відповідальна особа: Гуцол Олександр Аркадійович, в.о. директора ДП «Барський спиртовий комбінат». Телефон: +380965990486,  E-mail: barspirit@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа від організатора аукціону: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-26-08, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.03.2023
Адреса активу Україна, 23000, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ КОМБІНАТ", код ЄДРПОУ 00376372
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
35.11 Виробництво електроенергії;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітр
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила Олексіївна, +380432672608, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2021 № 697 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 632 від 11.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 4 503 720.53
Гарантійний внесок 2 251 860.27
Прийом заявок до 14/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАННІ" (код ЄДРПОУ 44511644), Україна, 04112, місто Київ, вул.Парково-Сирецька, будинок 12А, офіс 2
Ціна запропонована переможцем 21300000,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 738 від 18.10.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат» ”