Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Азовський судноремонтний завод”

До складу об’єкта входить понад 100 об’єктів нерухомості, база відпочинку та майно, що не підлягає приватизації.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства  «Азовський судноремонтний завод».

Місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 42168403.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 85 осіб.

Основним видом діяльності  відповідно до  ЄДРПОУ є  будування суден і плавучих конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (КВЕД 33.15).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 міс.2021 р.р.: 2416,7 тис. грн., у тому числі експортної – .

Основна номенклатура продукції: забезпечення доступу до причалів, роботи з перевантаження експортних, транзитних, імпортних та внутрішніх вантажів.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 0,0 0,0
2019р. 0,0 0,0
2020р. 0,0 0,0
9 місяців 2021 3002,1 2416,7

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р 9 міс. 2021р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 0,0 12,0 12,0 245650,6
1.1 Необоротні активи тис. грн. 0,0 2,4 0,0 244 824,7

 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0,0 0,0 0,0 550,5
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 0,0 2,4 0,0 244 274,2
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 0,0 9,6 12,0 825,9
1.2.1 запаси тис. грн. 0,0 0,0 0,0 106,6
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 0,0 0,0 0,0  

 

72,5

1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 0,0 0,0 0.0 391,9
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн. 9,6 12,0 109,1
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 145,8
2. Пасиви тис. грн. 0,0 12,0 12,0 245650,6
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 0,0 3,6 3,6 237086,2
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 0,0 0,0 0,0 729,9
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 0,0 8,4 8,4 7834,5
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 0,0 8,4 8,4 7834,5
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 0,0 0,0 0,0 3002,1
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0,0 0,0 0,0 2894,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0,0 0,0 0,0 107,7
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Інші доходи тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 0,0 0,0 0,0 -18219,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0,0 0,0 0,0 -710,5
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 0,0 0,0 0,0 -14094,4
4.5 Інші витрати тис. грн. 0,0 0,0 0,0 -3414,4
4.6 Витрати(дохід) з податку на прибуток тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 0,0 0,0 0,0 -15217,2
6. Середня кількість всіх працівників чол. 0 0 1 85
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 0,0 0,0 25,0 704,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 0,0 0,0 0,0 8282,6

Станом на 30.09.2021р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість-  7 834,5  тис.грн. у тому числі:

 • заборгованість із заробітної плати – 3 586,5 тис. грн.;
 • податки із заробітної плати (НДФЛ, (військовий збір) – 877,1 тис. грн.;
 • розрахунки по ПДВ – 140,5 тис. грн.;
 • розрахунки по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню – 986,3 тис. грн.;
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками – 1 641,9 тис. грн.;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
 • туристичний збір – відсутня;
 • фінансова допомога – відсутня;
 • інша кредиторська заборгованість – 602,2 тис. грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно), що входять до складу єдиного майнового комплексу:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля ливарного цеху Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 5387,4 2476825914140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

 

 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.11.2021

№ 286938277

 

Державна, Фонд державного майна України
Склад ремонтно-механічного цеху Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 493,2 2459412114140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2021

№ 275624858

Державна, Фонд державного майна України
Гараж внутрішньозаводського транспорту із ЗБ ЕС Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 1946,4  

2475341314140

Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.11.2021

№ 283500773

Державна, Фонд державного майна України
Будівля гальванічної ділянки Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 11585,8 2461540114140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2021

№ 276056914

Державна, Фонд державного майна України
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 24 5015,1 2475476714140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.11.2021

№ 283487268

Державна, Фонд державного майна України
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 4533,9 2475159414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.11.2021

№ 283201139

Державна, Фонд державного майна України
Будівля радіоелектромонтажного цеху Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 510,9 2459114714140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11.2021

№ 283930471

Державна, Фонд державного майна України
Будівля навчально-виробничого цеху Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 666,3 2476772814140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.10.2021

№ 279078666

Державна, Фонд державного майна України
Будівля кисневої насосної станції Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 652 2459233414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2021

№ 275593774

Державна, Фонд державного майна України
Адміністративна будівля, будівля теплотехнічної лабораторії Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 28 1156,4 2471128414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.10.2021

№ 277956035

Державна, Фонд державного майна України
Центральний склад і компресорна Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 2688 2475403814140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.11.2021

№ 283690321

Державна, Фонд державного майна України
Склад паливно-мастильних матеріалів Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 70,6 2475433414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.10.2021

№ 278831237

Державна, Фонд державного майна України
Склад москательний Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 613,2 2461649614140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.11.2021

№ 283677968

Державна, Фонд державного майна України
Склад біля кисневої станції Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 882,1 2461206914140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2021

№ 275993903

Державна, Фонд державного майна України
Лісосушарка 3-х камерна Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 526 2476799814140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.10.2021

№ 279084267

Державна, Фонд державного майна України
Будівля первісної обробки деревини Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 943,9 2461456414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11.2021

№ 283935261

Державна, Фонд державного майна України
Сховище солі Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 122,8 2459276914140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2021

№ 275601881

Державна, Фонд державного майна України
Будівля парокотельної заводу Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 1318,1 2476850414140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.11.2021

№ 285465085

Державна, Фонд державного майна України
Блок підстанції й компресорна Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 228,3 2475369114140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.10.2021

№ 278817560

Державна, Фонд державного майна України
Стоянка-гараж крита Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 762,6 2459442314140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2021

№ 282485966

Державна, Фонд державного майна України
Естакада крита кранова Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 6557,2 2459204314140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2021

№ 275588350

Державна, Фонд державного майна України
Вбиральня Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 6,1 2513666014140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.11.2021

№ 286295539

Державна, Фонд державного майна України
Будівля радіоелектромонтажного цеху з конторою Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 1345,4 2461379214140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2021

№ 282490255

Державна, Фонд державного майна України
Прохідна заводу № 2 Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 291,8 2461263714140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2021

№ 276005589

Державна, Фонд державного майна України
Будівля механічного цеху з побутовими  приміщеннями Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 7865,2 2461478814140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2021

№ 276045936

Державна, Фонд державного майна України
Теплиця зимова грунтова Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Морських Десантників, буд. 1а 1922,7 2461396614140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11.2021

№ 283999935

Державна, Фонд державного майна України
База відпочинку «Дружба» Донецька область, Маріупольський р., с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, буд. 1 4195,2 2471230814140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11.2021

№ 283871808

Державна, Фонд державного майна України
Будівля заводоуправління Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2 7486,3 2475298614140 Нежитлова

нерухомість

Витяг з Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.11.2021

№ 286280701

Державна, Фонд державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка Донецька область, Мангушський р-н, с. Білосарайська Коса, вулиця Безуха, буд. 1 1,1215 1423984400:02:000:4296 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, власник – територіальна громада Мелекінської сільської ради;

орендар – ТОВ «СРЗ», код ЄДРПОУ: 32183383,
строк дії договору оренди: 29.10.2059, з правом пролонгації

Земельна ділянка Донецька область, Мангушський р-н, с. Білосарайська Коса, вулиця Безуха, буд. 1 2,4073 1423984400:02:000:4297 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, власник – територіальна громада Мелекінської сільської ради;

орендар – ТОВ «СРЗ», код ЄДРПОУ: 32183383,
строк дії договору оренди: 29.10.2059, з правом пролонгації

Земельні ділянки в користування та/або у власність ДП «АСРЗ»  не передавались, технічна документація на них не розроблялась. 

Відомості про рухоме майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП «АСРЗ»:

№ п/п Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус, літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, інше) чи вид спецтехніки (бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, ескаватор, вагон, тощо) Рік випуску Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки
1 Погрузчик 1989 Автонавантажувач Інв.13055

 

2 Погрузчик 1989 Автонавантажувач ДВ-1788-33-20. Інв.13070
3 Погрузчик 1993 Автонавантажувач 1792. Інв.13692
4 Погрузчик 1995 Автонавантажувач “Рекорд-3” Інв.13857
5 Погрузчик 1995 Автонавантажувач “Линде” 16 ТН. Інв.13873
6 Погрузчик 1998 Автонавантажувач дизельний   Г-П 5т. Інв.14032
7 Погрузчик 2000 Автонавантажувач “Балканкар”. Інв.14136
8 Автокран 1987 АВТОКРАН КС-3577        015-60 ЕВ. Інв.12879
9 Погрузчик 2001 Автонавантажувач “Балканар” ДВ 1792. Інв.14145
10 Погрузчик 2001 Автонавантажувач “Кальмар”. Інв.14171
11 Погрузчик 2004 Автонавантажувач Катерпіллер. Інв.40203
12 Погрузчик     1991 Автонавантажувач МОД. 40814 Г.ЛЬВІВ. Інв.60456
13 Вантажний автомобіль 1993 АВТОМОБІЛЬ КРАЗ 250 БОРТ.   АН5106ОМ. Інв.60474
14 Автомобіль      2000  ГАЗ-2752″СОБОЛЬ” 079-30 ЕВ. Інв.14095
15 Автобус 1988  ПАЗ-672         193-21 ЕВ. Інв.04276
16 Автобус 1995  “ИКАРУС”        193-24 ЕВ. Інв.60486
17 Автобус 1995  “ИКАРУС”        193-20 ЕВ. Інв.60483
18 Автобус 1995 “ИКАРУС”        193-19 ЕВ. Інв.60484
19 Автомобіль 2003  ТОЙОТА НI ACE 079-89 ЕН. Інв.60525
20 Вантажний автомобіль 1990  “ТАТРА 815-2” ГР.САМ.97-90 ДОФ. Інв.60436
21 А/САМОСКИД 1993 КРАЗ-256Б    АН5107ОМ. Інв.60475
22 А/САМОСКИД 1989 ЗІЛ-ММ3-450   76-60 ДОФ. Інв.04278
23 Легковий автомобіль 1998 ГАЗ-3110     219-09ЕВ. Інв.60494
24 Вантажний автомобіль 1998  ГАЗ-3110     219-10 ЕВ. Інв.60493
25 Вантажний автомобіль 1972  ЗІЛ-130. Інв.04246
26 Легковий автомобіль 1994 ” ХЮНДАЙ-СОНАТА” 219-13 ЕВ. Інв.60480
27 Легковий автомобіль 1994  “ХЮНДАЙ”     161-85 ЕВ. Інв.60482
28 Вантажний автомобіль 1988  ГАЗ-53        72-47 ДОФ. Інв.04275
29 Вантажний автомобіль 1969 ГАЗ-53  193-47 ЕВ. Інв.04059
30 Транспортний засіб 1974 Автомобіль з  радіостанцією Р-820М. Інв.10700
31 Транспортний засіб 1972 Автомобіль  Газ-69 з радіостанцією Р-405. Інв.02752
32 Транспортний засіб 1973 Автомобіль  Газ-63 з радіостанцією Р-104. Інв.10003
33 Потяг 2002 Тепловоз маневровий ТГМ 23Б. Інв.60521
34 Потяг 2000 Тепловоз маневровий ТГМ-4. Інв.14070
35 Потяг 1970 Тепловоз ТГМ-1. Інв.04082
36 Катер 1988 Катер робочий портовий “Кальмиус”. Інв.04273
37 Тягач 2002 ТЯГАЧ “VOLVO F 12” АН4946ОМ. Інв.60517
38 Напівпричіп-цистерна 2002 НАПІВПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ППЦ 28. Інв.60522
39 Напівпричіп-цистерна 1999 НАПІВПРИЧІП-ЦИСТЕРНА   ДЕ 40-33. Інв.60497
40 Напівпричіп      2002 НАПІВПРИЧІП КОНТЕЙН. СН 40/32 АН7599ХМ. Інв.60519
41 Напівпричіп 2002 НАПІВПРИЧІП БОРТ. ОДАЗ 9370-90. Інв.60518
42 Напівпричіп 2002 НАПІВПРИЧІП БОРТ. МАЗ 93801. Інв.60520
43 Автобус 1994 МІКРОАВТОБУС “ХЮНДАЙ”   264-75 ЕВ. Інв.60481
44 Легковий автомобіль 1998 АВТОМ.ТОЙОТА ЛЕНД КРАУЗ. 022-32ЕО. Інв.60491
45 Самоскид 1990 АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИД САЗ 3507 АН5109ОМ. Інв.60450
46 Навантажувач 2002 Автонавантажувач “Тойота” г/п 4 т. Інв.60523
47 Моторолер 1989 Моторолер вантажний “Мураха”. Інв.04282
48 Платформа 1964 Платформа в/п 60т. Інв.04022
49 Трактор 1986 Трактор Т25. Інв.00797
50 Візок 1992 ВІЗОК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ. Інв.60467
51 Візок 1992 ВІЗОК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ. Інв.60466
52 Судно 1955 Яхта “Альбатрос”. Інв.04005
53 Візок 1981 Візок передавальний електричний г/п 2 т. Інв.04193
54 Візок 1980 Візок пересувний тпп 3 тн. Інв.04188
55 Візок 1983 Візок рейковий г/п 10 Т. Інв.04208
56 Вантажний автомобіль 2000 АВТОМОБІЛЬ ЗИЛ 5301Т0   079-52 ЕВ. Інв.60495
57 Вантажний автомобіль 1988 АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ-130      АН5103ОМ. Інв.04272
58 Вантажний автомобіль 1991 АВТОМОБІЛЬ КАМАЗ-ТЯГАЧ  193-46 ЕВ. Інв.60453
59 Легковий автомобіль 2001  ВАЗ-21070 АН5108ОМ. Інв.60502
60 Вантажний автомобіль 1995 КРАН АВТОМОБІЛЬНИЙ  КС-4574 416-20 ЕВ  Інв.13867
61 Вантажний автомобіль 1991 МАШИНА ВАКУУМНА ГАЗ-53 67-73 ДОЦ. Інв.60454
62 Автобус 1993 МІКРОАВТОБУС “ТОЙОТА”   219-11 ЕВ. Інв.60478
63 Автобус 1993 МІКРОАВТОБУС “ТОЙОТА”   219-12 ЕВ. Інв.60479
64 Автобус 1995 МІКРОАВТОБУС “ТОЙОТА” 956-92 ЕВ. Інв.60487
65 Судно 2003 Теплохід “Н. Морозов” / “Ільїн”    Б/У. Інв.60526
66 Судно 1989 Катер буксир. “П.Галактионов”. Інв.04289
67 Судно 2001 Теплохід “Федір Мокряк”.  Інв.60500
68 Спецтехніка 2001 Зачисна станція. Інв.60501
69 Судно 1970 Кран плавучий Астрахань-5. Інв.02193
70 Моторолер 1989 Моторолер вантажний “Мураха 2М-01”. Інв.04283
71 Трактор 1987 Трактор Т25А3. Інв.00802
72 Платформа 1964 Платформа в/п 60 т. Інв.04013
73 Спецтехніка 1965 Понтон. Інв.04087
74 Спецтехніка 1965 Понтон.Частина Плавпричалу №2  ГТС компл. ГТС док. господарства  Інв.04085
75 Спецтехніка 1965 Плавуча майстерня. Інв.02389
76 Спецтехніка 2001 ПЛАВМАЙСТЕРНЯ З/Б №717. Інв.60514
77 Спецтехніка 2001 ПЛАВМАЙСТЕРНЯ № 627.  Інв.60513

Перелік майна, яке передане в оренду:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
Військова частина 1472 Портові споруди ДП «Азовський судноремонтний завод»:морський причал № 3 (ГТС-353) інв. № 00136, морський причал № 4 (ГТС-354) інв. № 00136 не застосовується Розміщення бюджетної установи, яка утримується за рахунок державного бюджету (військова частина 1472) Договір оренди № 0377Д/2021/99-21 від 28.07.2021

5 років з дати набрання чинності цим договором

Річна орендна плата – 1 грн. без ПДВ

Підприємство не веде господарську діяльність, пов’язану із викидами та скидами забруднюючих речовин.

На балансі  підприємства   перебувають  об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • Причал № 6 (ГТС-356), причал № 8 (ГТС-358), причал № 9 (ГТС-359), інв. № 00139;
 • Набережна судоремонтна низьководна, інв. № 00134;
 • Набережна судоремонтна напівукісна, інв. № 00137;
 • Причал № 1(ГТС-351), причал № 2 (ГТС-352), інв. № 00135;
 • Причал № 3(ГТС-353), причал № 4 (ГТС-354), інв. № 00136;
 • Причал № 5 (ГТС-355), інв. № 00164;
 • Причал № 7 (ГТС-357), інв. № 12678;
 • Сховище. Будівля – об’єкт 1-2, вул. Портова,1, інв. № 00003;
 • Сховище. Навчальний пункт1-3, інв. № 00054;
 • Збірник законодавства. Гражд.кодекс – 2т. Збірник. Итог- 5 од.;
 • Література бібліотечного фонду. Итог 24 126 од.;
 • Междунар. кодекс по охране судов и порт. (російська);
 • Правила приема сточных вод предприятий (російська);
 • Сборник норм. документов в кисл. пром-ти (російська) 2 од;
 • Систем. сборник док. Ир100орган. природ. охр. (російська);
 • Тел. адр. справ. «Мор.речн.экспад и смеж.п» (російська) 4 од.;
 • Котлован під док 3. Інв.00153;
 • Котлован під плавдок(ГТС-5093). Інв.00171;
 • Пірс для швартування плавпричалу №1  (ГТС-5016). Інв.00138;
 • Мережі житлового будинку. Інв.12668;
 • Причал плавмайстерні БТО. Інв.12745;
 • Плавпричал 52-МС-1 з 3-х понтонів. Частина Плавпричалу №1 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв.60488;
 • Плавпричал 3-х секційний. Частина Плавпричалу №1-2 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв.04135;
 • Плавпричал ПРП 52-МС-1. Частина плавпричалу №1 компл. гідротехн. споруд докового господар Інв.60469;
 • Плавпричал ПРП-52М-С № 16. Частина Плавпричалу №1 ГТС компл. ГТС док Інв.04190;
 • Понтон ПРП 52-МС-1.Частина Плавпричалу №1 ГТС компл. ГТС док Інв.60485;
 • Понтон. Частина Плавпричалу №1 ГТС компл. ГТС док Інв.04192;
 • ПРИЧАЛ ПЛАВУЧИЙ “ПРП-52-МС”. Частина Плавпричалу №1-2 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв.60503.

До складу єдиного майнового комплексу входить об’єкт культурної спадщини місцевого значення – «Пам’ятник  воїнам заводчанам»(охоронний номер 343) , який  взято на державний облік відповідно до Рішення виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих № 724 від 17.12.1969 року, департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради виступає органом охорони даного об’єкта.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини»  об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками, можуть бути відчужені за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

На запит регіонального  відділення Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради листом від 11.01.2022 № 42.5-572-42.5.1 повідомив,  що не заперечує  проти приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкта культурної спадщини «Пам’ятник воїнам заводчанам» (охоронний  номер 343) у складі ЄМК ДП «Азовський судноремонтний завод».

Умови продажу:

 • збереження протягом 5-ти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації основних  видів  діяльності: будування суден і плавучих конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (КВЕД 33.15);
 • погашення протягом 6-ти місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, який складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • погашення протягом 6-ти місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації простроченої кредиторської заборгованості підприємства в розмірі, який складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення  працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00.

Телефон: 067 6243953 Логвіненко Олександр Олександрович, E-mail: gp.asrz@gmail.com.

Відповідальна особа: Логвіненко Олександр Олександрович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду  державного майна України по Донецькій та Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості  огляду  об’єкта: Попова Оксана Вікторівна тел. (057) 700-03-14, www.spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Регiон Донецька область
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43023403
Контактна особа по об'єкту Попова Оксана Вікторівна, +380577000314, Miss.dogovor@ukr.net
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 07.05.2021 № 771 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01521 від 21.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Азовський судноремонтний завод” ”