Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

669 862

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴1 100 500

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “171 Чернігівський ремонтний завод”.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства “171 Чернігівський ремонтний завод”.

Місцезнаходження: 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (колишня О.Кошового), буд.1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 07978157.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.06.2023: 8 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 1 кв. 2023 року: 2628 тис. грн. в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – послуги з утримання інфраструктури операторів телекомунікацій (мобільного зв’язку); спільне використання власних технологічних мереж; послуги зберігання майна. в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 рік 880
2021 рік 1073
2022 рік 518
1 квартал 2023 року 157

За період 2020 – 1 квартал 2023 р. виробнича діяльність за основними видами підприємством не здійснювалась.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 1 квартал 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 1 квартал 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 517 574 627 670
1.1 Необоротні активи тис. грн 3 9
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 3 9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 514 574 627  661
1.2.1 запаси тис. грн 159 159 159 150
1.2.2 дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 218 285 332 384
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 19
2. Пасиви (форма №1, рядок 1900) тис. грн 517 574 627 670
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -7775 -9069 -9987 -10294
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 8292 9643 10614 10964
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 8128 9152 10130 10481
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 8075 9152 9717 10275
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 237 717 1217 1420
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 6518 6824 7035 7090
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 87 262 434 500
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 1233 1349 1031 1265
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 880 1073 518 157
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 880 1073 518 130
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 27
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1850 2367 1436 464
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 965 1466 972 330
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 885 901 464 134
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -970 -1294 -918 -307
6. Середня кількість всіх працівників чол. 10 9 9 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 666 952 991 332
8. Середньомісячна заробітна плата грн 5550 8815 9175 13417

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 10275,00 тис. грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 1421,00 тис. грн;
 • ПДФО з фіз. осіб – 387,40 тис. грн;
 • ЄСВ – 501,00 тис. грн;
 • Військовий збір – 29,00 тис. грн;
 • податок на землю – 3160,30 тис. грн;
 • ПДВ – 3126,2 тис. грн;
 • Податок на прибуток – 384,7 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 1265,4 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 206,00тис. грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 87,00 тис. грн;
 • ПДФО з фіз. осіб – 19,00 тис. грн;
 • ЄСВ – 25,00 тис. грн;
 • Військовий збір – 2,00 тис. грн;
 • ПДВ – 13,00 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 60,00 тис. грн.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна  Підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області накладено арешти на  нерухоме майно.

Сума зведеного виконавчого провадження станом на 26.06.2023 відповідно до інформації Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України складає 2 695 491,35 грн.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власностінформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

Будівля цеху №4 літ.У2-2 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 59,0 2686174474100 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 31.01.2023 № 321481843 Державна. Фонд державного майна України
Будівля цеху №1 з адміністративним корпусом літ.А-2, А1-1, А2-1, А3-1, А4-1 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 8095,4 27649753 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.11.2022 №314125673.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ №748807 від 28.08.2012

Державна. Державний концерн “Укроборонпром”
Літ. Ї-1 Будівля трансформаторної підстанції № 439 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 41,4 2750654274100 Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.06.2023 № 335941764 Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.06.2023 № 335941764 Державна.

Фонд державного майна України

Літ. Ф-1Будівля трансформаторної підстанції № 514 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 40,5 2750638974100 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.06.2023 № 335938550 Державна.

Фонд державного майна України

 

Трансформаторна  підстанція 261* 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 Державна

* Не підлягає реєстрації.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску
1 Автосамосвал МАЗ-5549 1990

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв.) Кадастр. номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 16995 7410100000:02:008:0191 Для виробничих потреб Державна власність.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.11.2022 № 314125548. Обтяження відсутні

Земельна ділянка 14029, м. Чернігів, вул. Рятувальників (О. Кошового), буд.1 170 7410100000:02:008:0107 Для виробничих потреб Державна власність.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.11.2022 № 314125487. Обтяження відсутні

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП “171 Чернігівський ремонтний завод”, не перебуває в оренді.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) та об’єкти цивільного захисту на підприємстві відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Рятувальників (О.Кошового), буд.1).

Відповідальна особа від балансоутримувача: в.о. директора Мельник Микола Олексійович, тел. +38 (050) 313-53-27, e-mail: dpzavod171@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях,  адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-225, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Шептицька Олена В’ячеславівна, тел. (0462) 676-225, e-mail: olena.sheptytska@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 01.08.2023
Адреса активу 14029, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Рятувальників (колишня О.Кошового), 1
Регiон Чернігівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод», код ЄДРПОУ 07978157
Вид діяльності за КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Йовенко Валерій, +380462676225, olha.tytarenko@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 71 від 25.01.2019
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 669 861,55
Гарантійний внесок 133 972,31
Прийом заявок до 31/07/2023
Інформація про переможця ТОВ "Сіверавіа", № 42793404, Україна, 14029, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул.Рятувальників, буд. 1
Ціна запропонована переможцем 1100500.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 13/320 від 29.08.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод» ”