Єдиний майновий комплекс державного багатопрофільного підприємства “Урожай”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

2 947 100

Кількість учасників аукціону:

22

Переможна пропозиція:

₴65 001 000

Активи об’єкта приватизації Єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства “Урожай” (будівлі, споруди, обладнання та устаткування) складаються з нежитлових приміщень та будівель колишнього Одеського лікеро-горілчаного заводу, які розташовані за адресами: – Одеська область, м. Одеса, вул. Старосінна, 1 (нежитлові будівлі ); – Одеська область, м. Одеса, вул. Пушкінська, 68 (нежитлові приміщення першого поверху); – Одеська область, м.Одеса, вул.Середньофонтанська, 2а (трансформаторна станція); – Одеська обл., Одеський р-н., с. Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 6 (нежитлові будівлі частини цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства “Одеський лікеро-горілчаний завод”).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного багатопрофільного підприємства  „УРОЖАЙ”.

Юридична адреса: 65026, Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар, 10.

Місцезнаходження:

 • Одеська область, м. Одеса, вул. Старосінна, 1;
 • Одеська область, м. Одеса, вул. Пушкінська, 68;
 • Одеська область, м.Одеса, вул.Середньофонтанська, 2а;
 • Одеська обл., Одеський р., с. Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 6.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13908422.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2023 – 8 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: (72.19) Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – І квартал 2023р.р.: 14767,8  тис. грн, в тому числі експортної – 0,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: послуги щодо складування та зберігання, оренда приміщень, в тому числі експортної – 0,00 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 3896,90
2021 р. 5811,70
2022 р. 4043,80
1 квартал 2023р. 1015,40

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. 1 квартал 2023р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис: гри. 3271,2 4540,9 3193,6 3023,2
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2332,0 1834,6 1277,0 1275,1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 2,2 4,6
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2332,0 1834,6 1274,8 1270,5
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 939,2 2706,3 1916,6 1748,1
1.2.1 запаси тис. грн. 0,6 33,8 34,3 36,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 936,9 1709,0 1748,1 1579,8
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 28,1 26,1 36,9
1.2.4 Витрати майбутніх періодів (форма №1, рядок 1170) тис.грн. 1,7 1,4
1.2.5 Інші оборотні активи (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 934,0 108,1 95,4
2. Пасиви тис. грн. 3271,2 4540,9 3193,6 3023,2
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 1714,0 1633,0 1477,0 1478,8
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1557,2 2907,9 1716,6 1544,4
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 1557,2 2907,9 1716,6 1544,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1358,6 1362,9 1312,9 1450,7
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 68,9 73,2 73,2 73,2
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 1289,7 1289,7 1239,7 1377,5
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 3896,9 5811,7 4352,8 1015,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 3896,9 5811,7 4043,8 998,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 309,0 17,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3766,5 5907,3 4508,8 1013,2
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2622,5 5907,3 4398,8 1009,2
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1120,1 110,0 4,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 23,9 0,4
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 130,4 -95,6 -156,0 1,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 8 9 8 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 817,9 1004,9 559,0 213,0
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 8500,0 9300,0 5823,0 8875,0

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість всього – 1 450 731,04 грн., в тому числі:

– заборгованість по заробітній платі – 73 162,12* грн;

– розрахунки за товари, роботи, послуги всього – 1 377 568,92** грн., в т.ч.:

 • розрахунки з підзвітними особами – 396 022,19 грн.;
 • із замовниками – 2 030,45 грн.;
 • із постачальниками – 81 767,25 грн.;
 • поворотна фінансова допомога – 787 454,16 грн.;
 • податкові зобов`язання не підтверджені – 110 294,87 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість по платежам в бюджет відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 93 696,48 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 21 044,30 грн.;
 • розрахунки по податкам (ПДВ) – 14 208,41 грн.;
 • розрахунки по податкам (ЄСВ) – 8 382,65 грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 16 606,78 грн.;
 • розрахунки з замовниками (аванси) – 31 649,80 грн.;
 • податковий кредит (6441 рах.) – 1 804,54 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв. м./площа забудови (основи) кв. м. Реєстраційний номер об`єкта Функціональне використання Підстава виникнення права власності/Інформація щодо реєстрації права власності Форма власності та власник
*Нежитлові будівлі за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Старосінна, 1 ( загальна площа 12247,6 кв.м.)
Будівля цеху розливу літ. Б

підвал

підвал

прибудова літ.б

прибудова літ.б1

прибудова літ.б2

прибудова літ.б3

прибудова літ.б4

прибудова літ.б5

прибудова літ.б6

навіс літ.б7

м.Одеса, площа Старосінна,1 6076,5

1090,1

15,6

/32

/39,1

/28,2

/204,5

/66,2

/10,5

/147,6

/31,1

1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Свердловина артезіанська літ.№10 м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Будівля парокотельні літ.В м.Одеса, площа Старосінна,1 225,1 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
 Будівля їдальні, пральні, побутових приміщень літ.Ф

підвал

прибудова літ.ф

прибудова літ.ф1

прибудова літ.ф2

прибудова літ.ф3

навіс літ. ф4

навіс літ.ф5

м.Одеса, площа Старосінна,1 584,9

242,3

73,7

26,5

15,2

55,8

33,5

43,0

1723766151101 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Посудний цех літ.Х

прибудова літ.х

прибудова літ.х1

м.Одеса, площа Старосінна, 1 697,0

/118,8

/65,0

1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Склад районного посуду літ.И

прибудова літ.И1

прибудова літ.И2

прибудова літ.и

прибудова літ.и1

навіс посудного цеху літ.и2

м.Одеса, площа Старосінна,1 1090,7

/159,1

/234,0

/79,9

/30,6

/926,1

1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Посудний цех №1 літ.Ц м.Одеса, площа Старосінна,1 56,7 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Склад паливно-змащувальних матеріалів літ.Ж м.Одеса, площа Старосінна,1 63,0 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Будівля для електрозарядки літ.Е м.Одеса, площа Старосінна,1 57,5 1723766151101 1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Гараж для ремонту автортанспорту літ.К

прибудова літ.к1

м.Одеса, площа Старосінна,1 205,6

/114,1

1723766151101 1242.1 Гаражі наземні Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Гараж для двох машин літ.Ч м.Одеса, площа Старосінна,1 33,5 1723766151101 1242.1 Гаражі наземні Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Матеріальний експортний склад літ.М

підвал

прибудова літ.М1

прибудова літ.м

прибудова літ.м1

навіс літ.м2

м.Одеса, площа Старосінна,1 711,9

338,6

/86,2

/14,6

/11,1

/31,4

1723766151101 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Склад літ.Ш м.Одеса, площа Старосінна,1 72,6 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Прохідна літ.Щ

навіс літ.щ

м.Одеса, площа Старосінна,1 9,0

/15,6

1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
**1/2 Трансформаторної станції літ.Л м.Одеса, площа Старосінна,1 /37,23 1723766151101 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Будівля магазину “Українська горілка” літ.Т м.Одеса, площа Старосінна,1 1911,1 1723766151101 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Допоміжна будівля магазину “Українська горілка” літ.Ь

прибудова літ.ь1

м.Одеса, площа Старосінна,1 91,4

/41,0

1723766151101 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Будівля спиртосховища літ. У

прибудова літ.у

прибудова літ.у1

прибудова літ.у2

прибудова літ.у3

м.Одеса, площа Старосінна,1 360,9

/4,6

/95,4

/45,2

/111,3

1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Вимощення літ.І,ІІ,ІІІ м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Тунель підземний склад-головний корпус, літ.ІV м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Тунель підземний спиртовий, літ.V м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Тунель транспортування тари, літ. VI м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Пожежний резервуар, літ.8 м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Ворота літ.1,2

Хвіртка літ.3

Огоржа літ.4, 5

м.Одеса, площа Старосінна,1 44,74 пог.м 1723766151101 2421.1 Огородження Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Труба димова літ.6 м.Одеса, площа Старосінна,1 55,2 1723766151101 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Резервуар горілчаний літ.7 м.Одеса, площа Старосінна,1 250 куб.м 1723766151101 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Насосна станція літ.9 м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1274.6 Господарські будівлі Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Майданчик для газифікації літ.VII м.Одеса, площа Старосінна,1 1723766151101 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498541,

витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504

Державна, ФДМУ
Примітки:

*Площа об’єкту зазначена за результатами останньої технічної інвентаризації відповідно технічному паспорту, який міститься в ЄДЕССБ.

** Трансформаторна підстанція зареєстрована в ДРРП за двома  р.н.: 1723879851101 та у складі об`єкта з р.н. 1723766151101

Нежитлове приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Пушкінська,68 (загальною площею 50,5 кв.м.)
Нежитлове приміщення м. Одеса, вул. Пушкінська,68 50,5 1697964451101 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з ДРРП від 30.05.2023 334013362; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Будівлі та споруди за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 (загальна площа 2311,3 кв.м.)
Адміністративна будівля літ. «А», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 43,4 1697950951210 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Склад літ. «Б», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 645,9 1697950951210 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Бокси літ. «В», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 757,2 1697950951210 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Склад літ. «Г», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 309,3 1697950951210 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
склад літ.«Е», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 283,2 1697950951210 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Склад літ. «Є», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 272,3 1697950951210 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Вбиральня літ. «Д», Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 /6,1 1697950951210 1999.9 Інші будівлі Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Огорожа літ.1-3, Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 2386,5кв.м. 1697950951210 2421.1 Огородження Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Асфальтобетонне покриття  літ.І Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 1664,5кв. м 1697950951210 2111.9 Автомобільні дороги інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Автодорога літ.ІІ Одеська обл., Біляївський р-н, c. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 220кв.м. 1697950951210 2111.9 Автомобільні дороги інші Витяг з ДРРП від 02.06.2023 № 334478295 ; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
½ будівлі трансформаторної станції за адресою: м.Одеса, вул.Середньофонтанська,2а
½ будівлі трансформаторної станції м.Одеса, вул.Середньофонтанська, 2а 1723879851101 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329498100; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Примітки:

1. Трансформаторна підстанція зареєстрована в ДРРП за двома  р.н.: 1723879851101 та у складі об`єкта з р.н. 1723766151101.

Щодо об’єктів, які відносяться до пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення: у складі об`єкта приватизації за адресою: м. Одеса, пл.Старосінна,1 міститься будівля цеху розливу (згідно технічної інвентаризації літ.Б) – пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення «Виробничий корпус Лікеро-горілчаного заводу №1», який зведений у 1894 році за проектом архітектора М.Г. Рейнгерца.

Зазначена будівля прийнята під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 27.12.1991 №580 як пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення, щодо охорони якої Управлінням культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації укладений охоронний договір з ДБП «Урожай» від 25.07.2018 № 04-02/1838Ц. Термін дії договору на період дії права користування дійсного користувача.

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації листом від 01.05.2023 № 1210/10/01-12/2-23/403 надав згоду на приватизацію будівлі-пам`ятки за адресою: м.Одеса, пл.Старосінна,1.

Транспортні засоби на балансі державного багатопрофільного підприємства «Урожай» відсутні.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Цільове призначення земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Форми власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Одеська обл., Біляївський р-н, Великодальницька с/р, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6 1,8769 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 5121081400:02:002:0495 Комунальна власність, державний акт на право постійного користування відсутній, обтяження відсутні
Земельна ділянка м. Одеса, Старосінна площа,1 Ділянка не сформована Не визначено Не присвоювався Державна (ч.2 ст.117 Земельного кодексу України), державний акт на право постійного користування відсутній, обтяження відсутні
Земельна ділянка м. Одеса, вул.Середньофонтанська, 2а Ділянка не сформована Не визначено Не присвоювався Державна (ч.2 ст.117 Земельного кодексу України), державний акт на право постійного користування відсутній, обтяження відсутні
Земельна ділянка м.Одеса, вул.Середньофонтанська, 2 Ділянка не сформована Не визначено Не присвоювався Державна (ч.2 ст.117 Земельного кодексу України), державний акт на право постійного користування відсутній, обтяження відсутні

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн) станом на 31.03.2023р.
1 ТОВ «ВЛАСТА КП» Частина будівлі їдальні, пральні та побутових приміщень (інв.№1006) за адресою: м. Одеса, пл. Старосінна, 1 170,0 Для провадження діяльності виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів Договір оренди №209840911871 від 25.04.2019р. Термін дії до 25.02.2025р 51,64 грн./м2
2 ФОП Пеха Марина Миколаївна Приміщення, 2, літ «Т», першого поверху приміщення станції технічного обслуговування та підсобне за адресою: м. Одеса, пл. Старосінна, 1 216,0 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким призначенням на розсуд Орендаря Договір оренди 209840912171 від 13.09.2022р.

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування, але у будь- якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно( єдиний майновий комплекс) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію

2,93 грн./м2
3 ФОП Харченко Павло Юрійович Нежитлове приміщення, літ. «Б» третього поверху за адресою: м. Одеса, пл. Старосінна, 1 763,1 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким призначенням на розсуд Орендаря Договір оренди 209840912202 від 15.12.2022р.

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування

0,66 грн./м2
4 ФОП Харченко Павло Юрійович Нежитлове приміщення, літ. «Б» другого поверху за адресою: м. Одеса, пл. Старосінна, 1 113,3 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким призначенням на розсуд Орендаря Договір оренди 209840912203 від 15.12.2022р.

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування, але у будь- якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно( єдиний майновий комплекс) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію

1,32 грн./м2
5 ФОП Харченко Павло Юрійович Частина приміщення 3, літ. «Б» другого поверху приміщення будівлі цеху та комори за адресою: м. Одеса, пл. Старосінна, 1 298,3 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким призначенням на розсуд Орендаря Договір оренди 209840912204 від 15.12.2022р.

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування, але у будь- якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно( єдиний майновий комплекс) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію

0,66 грн./м2

На балансі ДБП “Урожай” перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м./площа забудови (основи) кв.м. Реєстраційний номер об`єкта Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація щодо реєстрації права власності Форма власності та власник
Житловий будинок Одеська обл., Приморський р-н, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 2 1484,3 1723853251101 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови Витяг з ДРРП від 18.04.2023 №329497029; витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ
Захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне укриття Одеська обл., Приморський р-н, м. Одеса, пл. Старосінна,1 141,6 Реєстрація відсутня 2420.8 Захисні споруди цивільного захисту витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності від 17.04.2023 № 10-15-9504 Державна, ФДМУ

Інформація щодо наявності мобілізаційного завдання: мобілізаційні завдання на особливий період підприємству не доводились.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 1. Погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
 2. Недопущення звільнення працівників Державного багатопрофільного підприємства «Урожай» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України ) згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна.

Час і місце проведення огляду єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта з 10:00 до 17:00.

Контактна особа: Савін Андрій Сергійович, моб. тел.: (067) 485-18-34, Е-mail: dbpurojay@gmail.com.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, (095) 799-88-57 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua, spfu51@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, (095) 799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.07.2023
Адреса активу Україна, 65026, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, 10
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Державне багатопрофільне підприємство "Урожай", код ЄДРПОУ 13908422
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
77.22 Прокат відеозаписів і дисків
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
52.10 Складське господарство
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38048 731 40 43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 "Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)" №681 від 30.06.2022
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.07.2022 № 515
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2 947 100,41
Гарантійний внесок 1 340,00
Прийом заявок до 04/07/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «СЕРВІСПРОАВТО» (код ЄДРПОУ 41947869), Україна, 65029, Одеська область, місто Одеса, вулиця Князівська, будинок 38
Ціна запропонована переможцем 65001000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 811 від 01.08.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного багатопрофільного підприємства “Урожай” ”