Цілісний майновий комплекс державного підприємства “Бучацький мальтозний завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

34 744 400

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴35 398 444

Цілісний майновий комплекс державного підприємства “Бучацький мальтозний завод”, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Бучач, вул. Степана Бандери, 2.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Цілісний майновий комплекс державного підприємства “Бучацький мальтозний завод”.

Місцезнаходження : Тернопільська область, м.Бучач, вул. Степана Бандери, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375148.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 155 осіб.

Основним видом  діяльності,  відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період  2018-2019 років – господарська діяльність не здійснювалась., 2020 року – 65 369,0 тис.грн. та І півріччя 2021 року. – 166 365,0 тис.грн., в тому числі експортної  – 2020 року – 681,0 тис.грн. та І півріччя 2021 року – 4 102,4 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий ректифікований, послуги по зберіганню та здачі в оренду майна,  в тому числі експортної – фракція головна етилового спирту.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 рік
2019 рік
2020 рік 65 369,0 63 901,5
І півріччя

2021 року

166 372,0 166 291,7

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. І півріччя 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис.грн. 27 363 34 744
1.1. Необоротні активи тис.грн. 7 828 9 926
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 376 131
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн. 883 1 409
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн. 6 569 8 386
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн.
1.2. Оборотні активи тис.грн. 19 535 24 818
1.2.1. Запаси тис.грн. 9 549 18 236
1.2.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 7 477 5 646
1.2.3. гроші (форма №1, рядок 1165) тис.грн. 751
2. Пасиви тис.грн. 27 363 34 744
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис.грн. (17 144) (17 144)
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595) тис.грн.
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 44 507 51 888
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис.грн. 32 999 43 093,2
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн. 11 508  8 794,8
2.4.1. розрахунками з оплати праці тис.грн.
2.4.2. розрахунками перед бюджетом тис.грн. 445
2.4.3. розрахунками зі страхування тис.грн. 1 296
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн. 9 767 8 794,8
3. Доходи всього, в тому числі: тис грн. 65 369 166 372
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг тис.грн. 64 323 166 365
3.2. Інші операційні доходи тис.грн. 1 046 7
3.3. Інші фінансові доходи тис.грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн. 75 567 166 372
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 60 205 155 827
4.2. Адміністративні витрати тис.грн. 3 549 3 762
4.3. Витрати на збут тис.грн. 4 659 6 653
4.4. Інші операційні витрати тис.грн. 7 152 130
4.5. Інші витрати тис.грн. 2
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис.грн. (10 198) 0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 85 152
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн. 8 750 10 244
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 8 668 11 015

Станом на  30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 8 794 807,03 грн.

Поточна кредиторська заборгованість –  43 093 192,97 грн. в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 1 098 430,24грн;
  • податки з заробітної плати – 530 756,58 грн;
  • фінансова допомога – 27 194 343,10 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 14 269 663,05 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) :

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівлі Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бандери С.(вул. Чапаєва) будинок 2 4623,4 2076112561212 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів від 28.01.2020 №4,

Бучацька міська рада,

Витяг з ЄДР *  від 20.09.2021 №275697169

Державна,

 

Державне

підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Будівля адмінбудинку, незавершена будівництвом (відсоток готовності об’єкта : 40%) Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бандери С.(вул. Чапаєва) будинок 1Б 1304,0 2076083461212 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів від 28.01.2020 №4,

Бучацька міська рада,

Витяг з ЄДР *  від 04.05.2020 №208102246

  Державна,

 

 

Державне

підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Будівлі Тернопільська область, Бучацький район, с.Пишківці, вул. Зарічна (вул. Власікова) будинок 60 1015,8 2076137161212 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів від 31.01.2020 №08,

Трибухівська сільська рада,

Витяг з ЄДР *  від 04.05.2020 №208112180

 

Державна,

 

Державне

підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Будівлі Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Галицька (вул. Леніна) будинок 137А 361,9 2076127561212 1252.9 Склади та сховища інші Рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів від 28.01.2020 №4,

Бучацька міська рада,

Витяг з ЄДР *  від 04.05.2020 №208110314

Державна,

 

 

Державне

підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Будівля Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бариська будинок 2А

 

807,0 2076117761212 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів від 28.01.2020 №4,

Бучацька міська рада,

Витяг з ЄДР *  від 04.05.2020 №208108611

Державна,

 

 

Державне

підприємство «Бучацький мальтозний завод»

* – згідно  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, Бучацька міська рада

50,0 6121210100:01:001:0388 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Право постійного користування земельною ділянкою,

правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2230087761212;

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021

 

Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, Бучацька міська рада

5,0 6121210100:01:001:0389 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Право постійного користування земельною ділянкою,

Правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2229953761212,

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021

 

Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, м.Бучач, вул.Ст.Бандери, 2

2,5804 6121210100:02:003:0552 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Державна власність

Право постійного користування земельною ділянкою,

правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.11.2020 №НВ-6112817182020;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2084799761212 ,

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021)

 

Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, м.Бучач, вул.Бариська, 2А

0,2173 6121210100:02:004:1308 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Державна власність

Право постійного користування земельною ділянкою,

правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.05.2020 №НВ-6112817192020

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2084771361212,

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021)

Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, м.Бучач, вул.Ст.Бандери, 1Б

0,1471 6121210100:02:003:0548 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Державна власність

Право постійного користування земельною ділянкою,

правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.05.2020 №НВ-6112817172020;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2084791661212,

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021

Земельна ділянка Тернопільська обл.,

Бучацький район, с.Пишківці, вул. Зарічна, 60

0,8600 6121282000:01:001:1051 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості Державна власність

Право постійного користування земельною ділянкою,

правокористувач: Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.05.2020 №НВ-6113144892020;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна реєстраційний номер 2152655661212,

номер інформаційної довідки: 274585183 від 13.09.2021

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори щодо об’єкта приватизації або його частини не укладалися.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

№ п/п Назва забруднюючої речовини Фактичний обсяг, тон Ставка податку, грн. Величина сплати податку, грн.
1 Азоту оксиди 3,093 2451,84 7583,54
2 Аміак 2,704 459,85 1243,43
3 Вуглецю оксид 12,736 92,37 1176,42
4 Вуглеводні 40,934 138,57 5672,22
5 Тверді речовини 6,577 92,37 607,52
6 Марганець та його сполуки 0,000078 19405,92 1,51
7 Двоокис вуглецю 2171,046 10 21710,46

Дані наведено відповідно до поданого розрахунку за викиди забруднюючих речовин  станом на 31.12.2020.

Умови продажу:

  • збереження основного виду діяльності, яке здійснює Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод» – дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, 4 (чотири) роки;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на цілісний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, м.Бучач, вул. Степана Бандери, 2.

Контактна особа на об’єкті: Максимчук Василь Дмитрович – в.о. директора  Державного підприємства “Бучацький мальтозний завод”, контактний телефон  067-011-90-58.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано – Франківськ, вул. Василіянок, 48. Адреса веб-сайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону: Белошицький Руслан Анатолійович, тел. (0352) 52-73-77.

Додаткова інформація

Дата торгів 18.10.2021
Адреса активу Україна, 48400, Тернопільська область, Бучач, Степана Бандери, 2
Регiон Тернопільська область
Балансоутримувач Державне підприємство "Бучацький мальтозний завод", код ЄДРПОУ 00375148
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
46.34 Оптова торгівля напоями;
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Лінев'юк Олександр Григорович, SASHA@TE.SPFU.GOV.UA, 097 788 88 59
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 05.02.2021 №146 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.02.2021 № 73
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 34744400
Гарантійний внесок 3474440
Прийом заявок до 17/10/2021
Інформація про переможця ТОВ "Бучачтрансагробізнес" Україна, Тернопільська область, Бучач, 48402, Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 84
Ціна запропонована переможцем 35398444
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 92 від 23.03.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Цілісний майновий комплекс державного підприємства “Бучацький мальтозний завод” ”