Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

253 585

Переможна пропозиція:

₴6 243 043

До складу єдиного майнового комплексу входить нерухоме майно, а саме: адміністративна будівля, майстерня, літ.А – 743,0 кв.м, склад, літ.Б – 586 кв.м, гараж ІРП 60х66, літ.Г – 183,9 кв.м, склад, літ.Д – 68,1 кв.м, вбиральня, літ.Е – площею 11,1 кв.м та інше майно.

Документація об'єкту

Результати аукціону

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований будівельно – монтажний поїзд по зв’язку №853».

Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Ремонтна, 12.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01388199.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 квартал 2021
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 365,9 365,9 333,5 333,5
1.1 Необоротні активи тис. грн 249,9 249,9 235,0 235,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 249,9 249,9 235,0 235,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 116,0 116,0 98,5 98,5
1.2.1 запаси тис. грн 105,5 105,5 98,5 98,5
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн 10,5 10,5         
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн
2. Пасиви тис. грн 365,9 365,9 333,5 333,5
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн – 437,7 – 468,3 -899,2 -9895,6
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 803,6 834,2 1232,7 10229,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 803,6 834,2 1232,7 10229,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 644,8 803,6 834,2 1232,7
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 302,7 329,6 339,7 238,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 220,8 220,8 220,8 259,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 121,3 121,3 121,3 164,1
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.4.5 Інша кредиторська заборгованість тис.грн 131,9 152,4 570,9
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -158,8 -30,6 -430,9 -8996,4
6. Середня кількість всіх працівників чол. 2 2 2 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 100,2 100,2 169,4 309,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 4,2 4,2 4,7 20,6

Станом на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість 1 232.7 тис. грн
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 

10 229.1 тис. грн
заборгованість по заробітній платі  487.5 тис. грн
податки з заробітної плати  (ЄСВ) 245.2 тис. грн           
заборгованість за товари, роботи, послуги 8 606.2 тис. грн
заборгованість  з ПДВ 124.6 тис. грн
 податок  на землю 103.2 тис. грн
ПДФО 84.4 тис. грн
Військовий збір 7.1 тис. грн
інша кредиторська заборгованість 570.9 тис. грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Фор

ма влас

ності

та влас

ник

Об’єкт нерухомого майна: адміністративна будівля,  майстерня (літ.А) 743,0 кв.м.,

склад (літ.Б)

586,0 кв.м,

  гараж ІРП 60х66 (літ.Г) 183,9 кв.м,    склад (літ.Д)            68,1 кв.м,  вбиральня (літ.Е) 11,1 кв.м

м. Київ, вул. Ремонтна, 12 1592,1 16088780000 Свідоцтво про право власності від 27.03.2013, індексний номер 1657911

 

Форма власності – державна;

власник –  Держава Україна в особі Фонду державного майна України

Перелік транспортних засобів Державного підприємства «Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853»:

з/п

Назва активу Рік випуску
1. Автомобіль КАМАЗ-5320 1989
2. Спецавтокран ЗІЛ-130 КС-2561 1978
3. Автомобіль ЗІЛ-133 автокран КС-3575 ГЯ 1987
4. Автомобіль ГАЗ-66 спец. 1974
5. Автомобіль ГАЗ-66 борт. 1970
6. Автомобіль ВАЗ21043 2002
7. Причеп ГКБ-8328 1990
8. Автомобіль ЗІЛ-131 1987
9. Автопогрузчік 4045-Р 1989
10. Барово-грунт машина БГМ-10 ДТ-75 1987
11. Екскаватор ЗТЦ-165А МТЗ-82 №000-05 КС 1988
12. Екскаватор ЗТЦ-165 МТЗ-82 №042-83 КС 1986
13. Екскаватор 30-2621 ЮМЗ-6 1988

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка м. Київ, вул. Ремонтна, 12 8903,43 63:324:0033 Право власності та користування земельною ділянкою не оформлено.

Документи на земельну ділянку відсутні Інформація щодо реєстрації  земельної ділянки відсутня.

На балансі підприємства станом на 31.03.2021 року перебували об’єкти (загальною балансовою вартістю 79 883,00 грн.), що не підлягають приватизації, а саме:

  • житловий будинок №1 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст.Бобрик, вул.Вокзальна, 5;
  • житловий будинок №2 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст.Бобрик, вул.Вокзальна, 5а;
  • житловий будинок №3 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст.Бобрик, вул.Вокзальна, 5б.

Відповідно до Акта приймання – передачі від 23.04.2021 житлові будинки передано у комунальну власність Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 12 місяців 2020 року (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0.
  2. Утворення відходів за 12 місяців 2020 року (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 0 т.
  3. Екологічні платежі за 12 місяців 2020 року (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0 грн.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати (з урахуванням перерахунку заробітної плати у розмірі 2 мінімальних посадових окладів (ставки) керівнику підприємства  та працівникам підприємства у розмірі 1 мінімального посадового окладу (ставки), відповідно до вимог постанови КМУ від 19.05.1999 №859, перед бюджетом (у разі наявності такої заборгованості), простроченої кредиторської заборгованості (окрім заборгованості перед АТ «Укрзалізниця») від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ремонтна, 12. Телефон: 050-462-48-56, e-mail: iskrucha@ukr.net

Відповідальна особа: Кручина Ігор Сергійович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. Телефон для довідок (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 13.08.2021
Адреса активу Київ, вул. Ремонтна, 12
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований будівельно-монтажнй поїзд по зв’язку № 853»
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (основний) Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів;
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Юшко Валентина Іванівна, +38 (044) 281 00 34
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 28.12.2018 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 67 від 24.01.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 253585.46
Гарантійний внесок 25358.55
Прийом заявок до 12/08/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС" Україна, 03035, Київ, Київ, ПЛОЩА СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 2, офіс 706 Б
Ціна запропонована переможцем 6243043.02
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 499 від 18.04.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853» ”