Державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі акціонерного товариства “Черкаський приладобудівний завод” (код за ЄДРПОУ 14309572)

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 452 823

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴15 100 000

Державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі акціонерного товариства Черкаський приладобудівний завод” (код за ЄДРПОУ 14309572, місцезнаходження: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця 30 років перемоги, будинок 5/1) в кількості 57 811 292,00 штуки номінальною вартістю 14 452 823 гривні. Основні види діяльності: виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний), виробництво електричних побутових приладів, механічне оброблення металевих виробів, виробництво інструментів, виробництво обладнання зв’язку, електромонтажні роботи, обслуговування систем безпеки, вантажний автомобільний транспорт, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, виробництво та реалізація товарів народного споживання. Майно товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи і цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна товариства.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Назва об’єкта: державний пакет акцій розміром 99,4554% статутного капіталу акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод», що становить 57 811 292 штуки акцій, код за ЄДРПОУ 14309572.
Вид майна: пакет акцій акціонерного товариства.
Адреса місцезнаходження: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд 5/1.
Орган управління: Фонд державного майна України.
Опис об’єкта: До продажу пропонується державний пакет акцій АТ «Черкаський приладобудівний завод» (далі-Товариство) в  кількості 57 811 292 штуки, що становить 99,4554 % статутного капіталу Товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 25 осіб (станом на 01.12.2020).

Основний вид діяльності АТ «Черкаський приладобудівний завод» за КВЕД: 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

У травні 2018 року виробнича діяльність Товариства зупинена. На даний час АТ «Черкаський приладобудівний завод» самостійно не може відновити виробництво у зв’язку з відсутністю необхідних коштів для залучення спеціалістів, відновлення конструкторської і технологічної документації.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

п/п

Найменування Одиниця виміру за 2017

рік

за 2018

рік

за 2019

рік

ІІІ квартал 2020 року
1 Електродвигуни тис. грн. 2 525,4 4 234,1 0,0 0,0
2 Інші вироби тис. грн. 388,9 1 297,2 0,0 0,0
3 Всього тис. грн. 2 914,3 5 531,8 0,0 0,0

Починаючи з 2004 року Товариство спеціалізувалося на випуску електротехнічних приладів для  автотракторної  та автомобільної промисловості України, а саме:

 • склоочисники кабіни трактора, легкових та вантажних автомобілів;
 • склоочисники з пантографом;
 • електровентилятори охолодження радіаторів для автомобілів випуску ПАТ «ЗАЗ»;
 • опалювачі салону автобусів для заводів «Богдан», Чернігівського автомобільного заводу та інших підприємств України;

– опалювачі салону тролейбусів та трамваїв вітчизняного виробництва.

Енергопотреби підприємства забезпечують: електропідстанції  загальною потужністю 6,3 тис. кВт.

Товариство у своїй структурі має дочірнє підприємство «ЗЕТА» (далі – ДП «ЗЕТА»)  ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод», яке було засноване згідно протоколу № 6/2017 засідання  Наглядової ради ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод» від 19 червня 2017 року. ДП «ЗЕТА» ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод» розпочало свою діяльність з 01.10.2017 року. Було зареєстроване  в Єдиному державному реєстрі 03.07.2017 року №1 026 102  0000  017681 м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1. Код за ЄДРПОУ 41428365, ІПН 414283623016, № свідоцтва про реєстрацію 17223014500462, р/р 26000051524116 ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Черкаси МФО 354347. Основний вид діяльності: виробництво двигунів, генераторів та трансформаторів (27.11).

Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 11.08.2020 № 11/2020 прийнято рішення про ліквідацію ДП «ЗЕТА» ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод». Триває ліквідаційна процедура.

 Основні показники господарської діяльності АТ «Черкаський приладобудівний завод» за останні три роки та ІІІ квартал 2020 року:

п/п

Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. ІІІ кв.

2020 р.

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 21082 20977 19254 18358
1.1 Необоротні активи тис. грн. 17180 15950 14703 13789
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.

 

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.2.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 17180 15950 14703 13789
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3902 5027 4551 4569
1.2.1 запаси тис. грн. 1158 490 401 396
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155 )

тис. грн. 2577 4169 3980 4063
1.2.3 гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 14 204 13 4
2. Пасиви тис. грн. 21082 20977 19254 18358
2.1 Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. -5920 -10939 -5455 -18162
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн. 84 84 84 84
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. тис. грн. 26918 31832 34625 36436
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн. 26679 31683 34467 36436
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 24928 30281 32990 34796
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 24928 3769 3352 3588
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 12783 15191 18037 19375
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 9697 10875 11500 12113
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 78 446 101
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8741 6449 5127 4494
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 5467 1816 70 9
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 3237 4633 5057 4485
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 37

 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 15503 11414 9589 7161
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 7560 2836 61 9
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4892 4242 4170 3861
4.3 Витрати на збут тис. грн. 33
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3018 4336 5358 3291
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -6762 -4965 -4462 -2667
6. Середня кількість всіх працівників чол. 111 34 26 29
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 6792,0 4109 2278 2050
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5099 10071 7301 7593

 Станом на 30.09.2020:

 • Прострочена кредиторська заборгованість – 34 796 000 грн.
 • Поточна кредиторська заборгованість – 1 640 000 грн.
 • Довгострокова кредиторська заборгованість – 84 000 грн.

Всього кредиторська заборгованість – 36 520 000 грн;

в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі 3 588 000 грн;
 • податки з заробітної плати 12 113 000 грн;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
 • туристичний збір – відсутній;
 • фінансова допомога – 779 000 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 20 040 000 грн.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру боржників, який функціонує відповідно до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 № 2432/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 1126/29256, щодо акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14309572) станом на 25.01.2021 внесено в реєстр 241 запис про невиконані майнові зобов’язання (виконавчі провадження).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості 25.01.2018 № 12018251010000000019 та 01.03.2019 № 12019250000000000059 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального Кодексу України щодо розтрати майна товариства в результаті незаконних дій керівництвом товариства, які призвели до отримання збитків. Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області від 11.03.2019 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано та присвоєно єдиний номер № 12018251010000000019.

 Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): 

Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв. м)

Реєстраційний номер Функціональне використан-ня Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
 

Адмінбудівля (літ.А-7)

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1 5 107,1 1266022 1220.5    Адміністративно-побутові будівлі                              промислових підприємств Наказ Фонду державного майна  України               № 40-АТ від 11.09.1998 року  

 

Приватна

Будова корпус 127                ( літ. А-2, пд.) 1 035,0 1251.1Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 
Адмінбудівля  (літ.В-7) 5 523,8 1220.5    Адміністративно-побутові будівлі                              промислових підприємств
Їдальня з прибудовами та галереєю (літ. З-ІІІ,  З’-ІІ, З²-ІІ) 3 693,7 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо
Цех з прибудовами (літ. Б-4, Б’-8, Б²-8, Б³-8, Б4-8) 23 996,6 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 
Цех з прибудовами             (літ. Д-ІІ, Д³-ІІІ, Д5-ІІ, Д6-ІІ, Д4-ІІ, Д’-ІІІ,) 34 960,9 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 
Навіс (літ. И’) 24 Інші інженерні споруди
Цех (літ. И-ІІ) 9 615,2 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Гараж  (літ. Н-І)

 

1242.1    Гаражі наземні
Гараж з оглядовою ямою (літ. О-І) 1242.1    Гаражі наземні
Прохідна (літ К-І) 24 Інші інженерні споруди
Склад (літ. М-І) 125 Будівлі промислові та склади
Виробнича будівля

(літ. Ц’-І)

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та  металообробної промисловості
Щитова (літ. Ч ) 24 Інші інженерні споруди
Щитова  (літ. Ю ) 24 Інші інженерні споруди
Щитова  (літ. Х ) 24 Інші інженерні споруди
Перехід  (літ. Г’-ІІ) 2 490,1 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та  металообробної промисловості
Їдальня (літ. Ж-ІІ) 1 619,8 1230.4Їдальні, кафе, закусочні тощо
Градирня (літ. Z ) 24 Інші інженерні споруди
Огорожа 1, 2, 5, 6  
Замощення (частина) І  
Ливньовка ХІV  
Естакада ХІ 2141.9  Мости та естакади інші

Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. За функціональним призначенням розподіляється на цехи: складальний, механічно-оброблювальний, гальванічний, переробки пластмаси, інструментальний, нестандартного обладнання, електротехнічний, столярний, транспортний. До складу комплексу також входить метрологічна служба, центральна заводська лабораторія та котельня.

На підставі постанови Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 23.11.2015 виконавче провадження № 49466519 та постанови Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 10.11.2016 виконавче провадження № 52869762 на все нерухоме майно накладено арешт.

Відомості про рухоме майно: на балансі обліковуються транспортні засоби, фізичний стан – незадовільний (легковий автомобіль – ГАЗ-31029, 1993р. V = 2400; вантажний автомобіль – ГАЗ-2705, 2001р. V = 2445; вантажний автомобіль ГАЗ-САЗ-3507 1992 V = 4250); виробниче обладнання в кількості 1100 одиниць, 1970-1980 рр. випуску.

На підставі постанови Соснівського відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 12.06.2020 у зведеному виконавчому провадженні № 54530954 на рухоме майно накладено арешт.

Відомості про земельні ділянки: за Товариством сформовано 5 земельних ділянок, загальною площею 211 017 кв.м; вид права на земельну ділянку не зареєстровано.

Назва

 

 

Адреса розташу-

вання

 

Площа земельної ділянки (м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обстеження

Земельна ділянка

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги,  19/1 4 3894 7110136700:05:037:0018 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна форма власності;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельна ділянка

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги,  19/1 1261 7110136700:05:037:0019 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна форма власності;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельна ділянка

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 19/1 642 7110136700:05:037:0020 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна форма власності;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельна ділянка

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1 16 0624 7110136700:05:037:0142 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна форма власності;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельна ділянка

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 13/1 4596 7110136700:05:037:0124 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна форма власності;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

За 2019 рік Товариству нараховано 880 091,69 грн. земельного податку, за 10 місяців 2020 року – 734 198,60 грн. У зв’язку із відсутністю коштів Товариство не сплачує земельний податок.

На сьогоднішній день основним джерелом доходів Товариства є передача в оренду його приміщень (нерухомого майна). Товариство виступає орендодавцем по 13 діючих договорах оренди.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 25.11.2020: 

з/п

Орендар

 

 

 

 

Назва об’єкта оренди

 

 

 

Орендована площа

(кв. м)

 

 

Цільове призначення оренди

 

 

 

Реквізити договору оренди та термін  його дії

 

Орендна плата за 1 кв. м. за місяць без ПДВ (грн.)

 

 

1. ТОВ «Лайфселл» Корпус 102

(1 черга)

20 Розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання № СК0031 від 31.12.2013

до 28.02.2021

6 900,00

(345 за кв. м)

2. ПрАТ «Київстар» Корпус 102

(1 черга)

25 Розміщення та експлуатація обладнання базової станції стільникового зв’язку № СНК-908/5 від 11.01.2016

до 31.01.2021

5000,00

(200,00 за кв. м)

3. Приватне підприємство «Посів» Перемичка 211,28 Виробництво швейної продукції № 03/09-66 від 29.12.2009

до 30.09.2022

4191,52

(на період з 01.12.2019 по 01.02.2021 – 1 326,66)

(19,84 за кв. м)

4. ФОП

Гармаш О. М.

Перемичка 33

 

 

166,85

Складські приміщення № 12/09-66 від

04.09.2009

до 30.11.2022

 

№ 17/19 від 15.10.2019

до 30.09.2022

973,5

(29,5 за кв. м)

 

500,55

(3,00 за кв. м)

5. Приватне підприємство

«Ремпобут-

техніка-Черкаси

Перемичка 96 Магазин № 05/09-66 від 26.12.2008

до 31.12.2020

3 360,00

(35,00 за кв. м)

6. ТОВ

«ЕЛЕВ ГРУП»

Корпус 102

(1 черга)

480 Адміністративні (офісні), складські та торгівельні приміщення № 04/17 від 26.05.2017

до 30.04.2021

12 000,00

(25,00 за кв. м)

7. ФОП

Волков М. В.

Корпус 103 324

 

 

30

 Виробничі приміщення

 

Відкритий майданчик (замощення)

№ 02/20 від 24.02.2020

до 31.03.2021

 

№ 03/20 від 24.02.2020

до 31.03.2021

8 100,00 – приміщення              (25,00 за кв. м)

 

150,00 – майданчик

(5,00 кв. м)

8. ТОВ «Автосервіс Гранд Черкаси» Корпус 102

(2 черга)

400 Адміністративні (офісні), складські та торгівельні приміщення № 11/17 від 26.09.2017 до 01.07.2021 10 000,00

(25,00 за кв. м)

9. ФОП

Юзенко А. В.

Корпус 102

(2 черга)

5 264 Організація спортивних заходів № 07/17 від 11.12.2017

до 30.04.2022

24 214,4

(4,60 кв. м)

10. ФОП

Стороженко І. М.

Корпус 102

(2 черга)

1 212

(740 – на сьогоднішній день)

Меблеве виробництво № 16/19 від 30.09.2019

до 30.09.2022

Загальна сума при площі 1 212 кв. м – 24 240,00 грн

 

На сьогодні при площі 740 кв. м – 14 800,00

(20 за кв. м)

11. ТОВ ВНЛ «ПЛЮС» Корпус 101 201,6

 

1 062,5+

1 282,00

(на листопад 2020 р.)

Столярний цех

 

 

Відкритий майданчик (замощення)

№ 02/19 від 24.01.2019

до 31.12.2021

 

№ 03/19 від 24.01.2019

до 31.12.2021

5 040,00

(25,00 за кв. м)

 

 

4 529,5+

6 410,00

(3,00-5,00

за кв. м)

12. ФОП

Янголь Р.Ф.

Корпус 107 148,6 Складські приміщення № 04/19 від 26.02.2019 до10.02.2022 3 715,00

(25,00 кв. м)

13. ТОВ «ЮПІДЖІ» Корпус 102

(2 черга)

300 Складські приміщення № 05/20 від 18.06.2020

до 30.11.2020

6 000,00                     (20,00 за кв. м)

 

 На балансі товариства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації: 

п/п

Назва об’єкта Інвентарний

номер

Амортизація

за місяць

2020 (грн.)

Амортизація

за 9 місяців

2020 (грн.)

1 Дизельгенератор ДГМА-100;

акумулятори несправні, потребують заміни, не використовується

188043 9,15 82,35
2 Дизельгенератор ДГМА-100;

акумулятори несправні, потребують заміни, не використовується

 188044 9,15 82,35
3 Корпус 101 АГО – сховище № 88039  (підвал під літ. «Д3-ІІІ», загальною площею 885,1 кв. м.;

реєстраційний номер 119333571101.

300317 342,25 3080,25
4 Корпус 101 БГО – сховище № 88030 (підвал під літ. Д’-IV, пд.) загальною площею 892,8 кв. м;

реєстраційний номер 38111151.

 300136 265,80 2392,20
5 Корпус 107 ГО – сховище № 88034 (підвал під літ. З-ІІІ, пд.) загальною площею 1 787,7 кв.м;

реєстраційний номер 38514781.

 300135 1985,72 17871,48
6 Автодорога по вул. О.Теліги (Конєва )

стан дороги – задовільний, використовується за призначенням

300040 99,43 894,87
7 Автодорога по вул. О.Теліги (Конєва)

стан дороги – задовільний, використовується за призначенням

 300044 192,21 1729,89
8 Автодорога по вул. О.Теліги (Конєва)

стан дороги – задовільний, використовується за призначенням

 300010 1563,40 14070,60
9 Позамайданний самотічний колектор 300093 Законсервований Законсервований

Власником вказаних захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) є Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (правонаступник Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях).

На сьогоднішній день підприємство немає мобілізаційних завдань (замовлень), але не  знято з обліку в (Мінекономіки), Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборі та платежів:

Станом на 23.12.2020 Товариство не здійснює виробничу діяльність, відходи, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Товариство немає негативного екологічного впливу на навколишнє середовище, не є платником екологічних зборів та платежів.

На балансі Товариства відсутні об’єкти та види діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Умови продажу:

– здійснення заходів щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам Товариства, згідно з вимогами трудового законодавства;

– недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

– виконання колективного договору, який діє в Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди») ;

– погашення протягом 6 місяців заборгованості АТ «Черкаський приладобудівний завод» із заробітної плати, до Пенсійного фонду України та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно чинного законодавства;

– погашення протягом 12 місяців іншої кредиторської заборгованості Товариства, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;

– утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів Товариства (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);

– дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;

– фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці».

Строк виконання зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує 5 років з моменту переходу права власності на пакет акцій до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його розташування з 9:00 до 16:00 за попередньою домовленістю. Контактна особа на підприємстві: т.в.о. директора АТ «Черкаський приладобудівний завод» Потенко Олег Валерійович, контактний телефон: (067) 470-00-95; адреса електронної пошти: opvs@ukr.net

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса веб-сайта: ttps://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Контактна особа організатора аукціону: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 99.4554
Адреса активу Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1
Регiон Черкаська область
Вид діяльності за КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);
27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
25.73 Виробництво інструментів;
26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
43.21 Електромонтажні роботи;
80.20 Обслуговування систем безпеки;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Заставенко Євдокія, BOBRYK_71@SPFU.GOV.UA, +380472372661
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.10.2020 № 1714 Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2020 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 19.11.2020 № 00767-О
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 14452823
Гарантійний внесок 1445282.3
Прийом заявок до 28/02/2021
Інформація про переможця ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЦАРИНА" Україна, 19525, Черкаська область, c. ТОВСТА, ШЕВЧЕНКО БУД.121
Ціна запропонована переможцем 15100000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі акціонерного товариства “Черкаський приладобудівний завод” (код за ЄДРПОУ 14309572) ”