Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК»

Категорії: , , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

203 745 790 101 872 895

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴103 117 000

Державний пакет акцій у кількості 48 000 штук, що становить 100,0000 % статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК».

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «ПЕНТОПАК».

Місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20620489.

Розмір статутного капіталу Товариства: 11 400 000 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «ПЕНТОПАК» у кількості 48 000 штук акцій, що становить 100,0000% статутного капіталу товариства.

Статутний капітал Товариства поділений на 48 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 237,50 гривень.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 193 особи.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 р. – І квартал 2024 року: 665 200 тис. грн, в  тому числі експортної – 257 425 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: оболонка ковбасна (пакувальна), оболонка сосискова (пакувальна), термоусадковий рукав, термоусадковий пакет, в тому числі експортної: оболонка ковбасна (пакувальна), оболонка сосискова (пакувальна), термоусадковий рукав, термоусадковий пакет.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 265 112 211 538
2022 р. 180 651 173 420
2023 р. 182 262 180 786
І квартал 2024 р. 45 231 44 631

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «ПЕНТОПАК» за останні три роки та І квартал 2024 року:

п/п

Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. І квартал 2024
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 188267 203240 203765 203746
2. Основні засоби тис. грн. 82242 82434 73590 71631
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 40219 40730
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 104998 119899 89005 90470
4.1 запаси тис. грн. 40893 28838 26984 26797
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 52127 42587 53313 57135
5. Власний капітал тис. грн. 139948 154338 151527 149665
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 343
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 48319 48902 52238 53738
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 45371 45742 49283 50318
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 2143 2168 1824 1981
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 968 1706 875 1808
7.1.3 розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 642 568 509 538
7.1.4 розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) тис. грн. 39193 38526 43980 43929
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 265112 180651 182262 45231
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 263991 174481 181621 45107
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 664 5630 586 75
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 410 259 52
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 256221 166247 186209 47259
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 217907 126989 144412 36845
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 15857 15611 19292 4866
9.3 Витрати на збут тис. грн. 16649 10519 10891 3013
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3650 9178 10562 2455
9.5 Інші витрати тис. грн. 13 4
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 2145 3950 1052 76
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 8891 14404 -3947 -2028
11. Середня кількість усіх працівників чол. 222 214 198 186
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 47781 43809 45506 12273
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 17936 17060 19152 21995

Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість:

  • по заробітній платі – 0,00 грн;
  • перед бюджетом – 0,00 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 43 280 443,77 грн.

Відомості про нерухоме майно*:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1

1.1

Комплекс у складі:

офіс (А-ІІ), інв.№00014

м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5 660,4 1458134532105 Адміністративна будівля Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 189228625 від 18.11.2019 Приватна, ПРАТ «ПЕНТОПАК»
1.2 Будівля прохідної (Г-І), інв.№00476 16,1 Забезпечення доступу до виробничих та складських приміщень
1.3 Будівля прохідної (К-І), інв.№01863 13,6 Забезпечення доступу до виробничих та складських приміщень
1.4 Будівля ТП (Д-І), інв.№00098 44,6 Забезпечення основного виробництва електроенергією (трансформаторна підстанція)
1.5 Виробничий корпус (Б-ІІ), інв.№00016 1640,6 Цех виробництва поліамідних ковбасних оболонок
1.6 Виробничий корпус (В-І), інв.№00015 1338,4 (1685,0)** Цех ДГКЗ (ділянки гофрування, кільцювання оболонок та зварювання пакетів)
1.7 Виробничий корпус (З-ІІ), інв.№00475 1183,7

(1615,6)**

Цех доопрацювання сосискової оболонки, ділянка упаковки, ділянка екструзії, складські приміщення (склад сировини та склад ГП)
1.8 Гараж (Л-І), інв.№01043 286,7 Гараж критий для власного автотранспорту
1.9 Склад (М-1), інв.№00477 54,5 Виробничий склад матеріалів
1.10 Убиральня (Ж), інв.№01862 8,7 Санітарне забезпечення основного виробництва
2 Автостоянка інв.№00094 м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5 Майданчик для стоянки авто Наказ підприємства, договір на встановлення
3 Внутрімайданчикові мережі (газопровід 142 м.) інв.№00086 Внутрішнє живлення до будинків та споруд підприємства Акт приймання передачі об’єкта системи газопостачання 1999р
4 Зовнішньомайданчикові мережі (зовнішній газопровід 100 м) інв.№00085 Зовнішнє живлення  до будинків та споруд підприємства
5 Зовнішня мережа дощової каналізації інв.№02790 Система стічних вод Наказ підприємства про створення № 71 від 26.08.2020, договір на встановлення
6 Лінія 10 КВ (основна-1120м.; резервна-500м.) інв.№00037 Джерело електроенергії для виробництва Дод. №1 до договору-лінія балансового розмежування від 26.12.2011р.
7 Накриття на ділянці пресу інв.№02777 Забезпечення належного зберігання відходів виробництва Наказ підприємства про створення № 234 від 23.06.2017, тимчасова споруда
8 Огорожа території інв.№00040 Охоронне забезпечення доступу до виробництва Наказ підприємства, договір на встановлення, тимчасова споруда
9 Свердловина (75,0м.) інв.№01663 Додаткове джерело води для потреб виробництва Наказ підприємства, договір на встановлення, дозвіл на спец водокористування 01.04.2013
10 Система пневмомагістралі інв.№02500 Система живлення повітрям між цехами виробництва Наказ підприємства про створення № 24-а від 12.01.2018, договір на встановлення
11 Телефонні мережі інв.№00424 Внутрішнє забезпечення зв’язком основного виробництва Наказ підприємства, договір на встановлення

* В межах кримінального провадження № 62022000000000553 від 01.08.2022 ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі № 463/6918/22 (провадження № 1-кс/463/5322/22, № 1-кс/463/5319/22) накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «ПЕНТОПАК». ПрАТ «ПЕНТОПАК» 01.04.2024 подано клопотання про скасування арешту до Печерського районного суду м. Києва.

** Фактична площа відповідно до технічного паспорту. Проводилась реконструкція об’єкта, у зв’язку із військовим станом та накладеним арештом не були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Відомості про земельні ділянки:

п/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Бориспіль, вул. Броварська, 5 20659 3210500000:06:006:0015 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Приватна, ПрАТ «ПЕНТОПАК». Витяг з ДЗК про земельну ділянку № НВ-3206473132016 від 12.05.2016
2 м. Бориспіль, вул. Броварська, 5 42674 3210500000:06:010:0002 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей Комунальна, Бориспільська міська рада. Договір оренди землі від 18.07.2006, засвідчений приватним нотаріусом
Віценко В.О. приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі № 3422, строк дії договору – 25 років, розмір орендної плати – 3 % нормативно-грошової оцінки.

Відомості про транспортні засоби***:

п/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 БОГДАН А09212 АІ5587АТ 2006
2 АС АС-G 3302 AXY-1 АІ1150ЕІ 2013
3 CHEVROLET LACETTI АІ9394СТ 2008
4 MAZDA CX-5 AI0945IA 2018
5 RENAULT LODGY АІ5719МК 2021
6 RENAULT LODGY АІ9487ЕР 2016
7 TOYOTA CAMRY АІ4995НХ 2014
8 РУТА**** 25А НОВА АІ4566НА 2016
9 ГАЗ 2217 5104 АІ1483СТ 2003
10 ГАЗ**** 3302 14 АІ5420АР 2006

*** В межах кримінального провадження № 62022000000000553 від 01.08.2022 ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі № 463/6918/22 (провадження № 1-кс/463/5322/22, № 1-кс/463/5319/22) накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «ПЕНТОПАК». ПрАТ «ПЕНТОПАК» 01.04.2024 подано клопотання про скасування арешту до Печерського районного суду м. Києва.

**** Вилучено для потреб ЗСУ.

Станом на 31 березня 2024 року договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини (майна Товариства) відсутні.

На балансі Товариства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Мобілізаційні завдання (замовлення) на товаристві відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

п/п

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів (тонн) Сплата податку Обсяг викидів (тонн)

1кв. 2024р.

Сплата податку
2021р., грн 2022р., грн 2023р., грн 1кв.2024р.,

грн

1 Ртуть та її сполуки 0,000004 0,40 0,44 0,44 0,000001 0,11
2 Тверді речовини 0,16948 15,64 16,44 16,44 0,04237 4,11
3 Азоту оксиди 0,125764 308,36 323,76 323,76 0,031441 80,94
4 Аміак 0,0172 7,92 8,32 8,32 0,0043 2,08
5 Ангідрид сірчистий 0,002148 5,28 5,52 5,52 0,000537 1,38
6 Вуглецю окис 153,048696 14137,12 14844,20 14844,20 38,262174 3711,05
7 Озон 0,01128 27,64 29,04 29,04 0,00282 7,26
8 Вуглеводні 11,752988 1628,60 1710,04 1710,04 2,938247 427,51
РАЗОМ: 16130,96 16937,76 16937,76 4234,44

Умови продажу:

«Покупець державного пакета акцій у кількості 48 000 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК», від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців заборгованості ПрАТ «ПЕНТОПАК» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на пакет акцій (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників ПрАТ «ПЕНТОПАК» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні: з 11:30 до 15:30 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 5.

Відповідальна особа: Хотей Ігор Іванович, телефон для довідок: 067 752 15 11, е-mail: i.khotey@pentopak.com.

Організатор аукціону: Фонд державного майна України, адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: +38044 200-34-29, +38044 284-52-40; графік роботи: пн-чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 16:45; е-mail: nataliia.koval@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Коваль Наталія Сергіївна.

Додаткова інформація

Дата торгів 10.06.2024
Розмір частки у статутному капіталі, % 100.00
Адреса активу 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас (основний)
18.12 Друкування іншої продукції
22.22 Виробництво тари з пластмас
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ 00032945
Контактна особа по об'єкту Коваль Наталія Сергіївна, +380442003429, nataliia.koval@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.04.2024 № 713 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизацї, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта від 15.04.2024 № 734
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 101 872 895,00
Гарантійний внесок 20 374 579,00
Прийом заявок до 09/06/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНІКОС», код ЄДРПОУ 44554143, 02141, місто Київ, вулиця Руденко Лариси, будинок 6-А, офіс 1
Ціна запропонована переможцем 103117000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК» ”