Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський»

Стартова ціна:

14 406

Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський» (код ЄДРПОУ 20597543, Київська область, Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи – Яненки), що становить 12 000 штук акцій. Статутний капітал ПрАТ «Племзавод «Яненківський» складає 1428,820 тис. грн.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Яненківський».

Місцезнаходження: 08470, Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20597543.

Розмір статутного капіталу товариства: 1 428 820 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський» у кількості 12 000 штук акцій, що становить 0,21 % статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2021: 2 особи.

Основний вид діяльності за КВЕД: 01.11 – Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 рік 1 571 1 427
2019 рік 8 288 8 144
2020 рік 9 242 8 960,6

Експортна продукція відсутня.

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 6 052 7 642 9 278
1.1 Необоротні активи тис. грн 784 784 784,4
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 784 784 784,4
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 5 268 6 858 8 493,6
1.2.1 запаси тис. грн 4 341 5 465 3 576,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 798 1 347 3267,0
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 4 9 15,1
2. Пасиви тис. грн 6 052 7 642 9 278
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн -7 895 -6 152 -4 331
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн  
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 13 947 13 794 13 609
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 13 947 13 794 13 609
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1571 8 288 9 242
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1 427 8 144 8 960,6
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 144 144 281,4
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
3.4 Інші доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2 379 6 545 7 301,2
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1 553 4 514 6 037,9
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 359 280
4.3 Витрати на збут тис. грн 365 1633
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 102 118 1 263,3
4.5 Фінансові витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -808 1 743 1 940,8
6. Середня кількість всіх працівників осіб 17 2 2

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): на балансі ПрАТ «Племзавод «Яненківський» обліковуються такі об’єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, Полого-Яненківська с/рада, а саме: автодорога; ангар; асфальтна площадка для зерна; бугаятник; зерновий склад; корівник № 2; корівник № 6; корівник № 8; корівник № 9; літній табір; магазин; навіс для сіна; огорожа бугаятника; огорожа складу ПММ; огорожа тракторної бригади; огорожа ферми; пожежне ДЕПО; санпропускник; свинарник; сепараторний пункт; силососховище (5 шт.); склад ПММ; станок; столярна майстерня; телятник № 3; телятник № 4; цистерна. Право власності на об’єкти нерухомого майна не зареєстровано.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки
(м кв.)
Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

інформація про обтяження

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 1 805 000

 

(180,5 га)

для ведення товарного сільсько-господарського виробництва  Право постійного користування земельною ділянкою (в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесено земельну ділянку 66,3971 га)

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

серія і номер:

1-КВ № 002290 виданий 01.03.2001

відповідно до рішення Полого – Яненківської сільської ради народних депутатів 24.03.2000 року

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 479

 

(2,8479 га)

3223385600:09:001:0039 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 480

 

(2,848 га)

3223385600:09:005:0043 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 196

 

(2,8196 га)

3223385600:09:005:0009 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 29.07.2016,

строк дії: 31.12.2023

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 478

 

(2,8478 га)

3223385600:09:005:0045 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 06.07.2017,

строк дії договору:
7 років

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 29 080

 

(2,908 га)

3223385600:08:004:0008

 

для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 07.03.2017,

строк дії договору:
7 років

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 628

 

(2,8628 га)

3223385600:08:004:0007 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки,

договір оренди землі від 07.03.2017,

строк дії договору:
7 років

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 422

 

(2,8422 га)

3223385600:09:001:0013 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі від 07.03.2017,строк дії договору:
7 років
земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 477

 

(2,8477 га)

3223385600:09:005:0015 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 01.08.2016,

строк дії договору:

7 років

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 421

 

(2,8421 га)

3223385600:09:001:0022 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі від 19.11.2016,строк дії договору: 31.12.2023
земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 641

 

(2,8641га)

3223385600:09:003:0024 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі від 19.11.2016,строк дії договору: 31.12.2023
земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 27 003

 

(2,7003 га)

3223385600:08:004:0011 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2016

строк дії договору: 31.12.2022

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 27 986

 

(2,7986 га)

3223385600:09:005:0076 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 29.07.2016

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 478

 

(2,8478 га)

3223385600:09:005:0034 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  19.11.2016

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 422

 

(2,8422 га)

3223385600:09:001:0038 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 25.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 637

 

(2,8637 га)

3223385600:09:002:0044

 

 

для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 25.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 478

 

(2,8478 га)

3223385600:09:005:0041 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 25.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 461

 

(2,8461 га)

3223385600:09:007:0031 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 478

 

(2,8478 га)

3223385600:09:005:0043 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 637

 

(2,8637 га)

3223385600:09:002:0002 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 56 944

 

(5,6944 га)

3223385600:08:004:0003 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 686

 

(2,8686 га)

3223385600:09:004:0030 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 637

 

(2,8637 га)

3223385600:09:002:0003 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 28 637

 

(2,8637 га)

3223385600:09:002:0022 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва

 

Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 19.11.2016,

строк дії договору: 31.12.2023

земельна ділянка

 

Київська обл., Переяслав-Хмельницький (Бориспільський) р-н, Полого-Яненківська с/рада 663 971

 

(66,3971 га)

3223385600:09:008:0002 для ведення товарного сільсько-господарського виробництва Право постійного користування земельною ділянкою

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

серія і номер:

1-КВ № 002290 виданий 01.03.2001

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у товариства відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі  товариство не сплачує.

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефон для довідок: +38 044 200-25-31; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефон для довідок: +38 044 200 25 31.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: заступник начальника відділу управління державним майном та корпоративними правами Бріка Тетяна Михайлівна, тел. (044) 200-25-31, адреса електронної пошти: mіla_32@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.10.2022
Адреса активу Україна, 08470, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Пологи-Яненки
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.50 Змішане сільське господарство
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Тетяна Бріка, tetiana.brika@spfu.gov.ua, +38 (063) 229-48-07
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 11.10.2021 № 1799 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1111 від 01.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 14406.28
Гарантійний внесок 2881.26
Прийом заявок до 19/10/2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський» ”