Акціонерне товариство “Вінницький завод “Кристал”

Пакет акцій (100%) Акціонерного товариства “Вінницький завод “Кристал” в сумі 89 932 000,00 грн, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування обєкта приватизації: Державний пакет акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 33323245.

Розмір статутного капіталу товариства: 89 932 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.09.2021: 55 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 32.12 виробництво ювелірних виробів.

Основна номенклатура: виробництво ювелірних виробів.

Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 144400, зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.09.2011.

Вінницький завод «Кристал» розпочав свою діяльність у 1973 році в системі алмазопереробної промисловості. В 1992 році з метою розширення внутрішнього ринку збуту діамантів на підприємстві було створено ювелірне виробництво, яке виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних металів з вставками з діамантів та іншого дорогоцінного каміння. В 2020 році підприємство  перетворено в Акціонерне товариство. На сьогодні є унікальним підприємством в Україні з переробки алмазів у діаманти. Підприємство може виготовляти діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней. Технологічні підрозділи підприємства оснащені сучасним обладнанням. На сьогодні АТ «Вінницький завод «Кристал» виготовляє більше 5000 моделей ювелірних прикрас. Технологія виробництва відповідає сучасним вимогам, забезпечує виготовлення високоякісних прикрас, які мають конкурентну здатність.  Технологічне обладнання наявне в повному обсязі, необхідному для всіх операцій технологічного процесу обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантовими  вставками. Технологічний процес відповідає  ТУУ 36.2-00226744-001:2007 та ДСТУ 3527-97 «Золотарські вироби». Ювелірні вироби  реалізуються під торговою маркою «Вінниця-Кристал».

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн:

Вид реалізованої продукції 2018 2019 2020 9 місяців 2021
Послуги по обробці давальницької алмазної сировини 923 1352 464 0
Ювелірні вироби 19887 15983 11716 9424
Інша продукція та послуги 475 628 354 43
Разом 21285 17963 12534 9467

Основні показники господарської діяльності АТ «Вінницький завод «Кристал» за останні три роки та 9 місяців 2021 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 9 місяців 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 44538 41282 88510 85427
2. Основні засоби тис. грн. 10627 9952 49234 47052
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 33412 30856 33346 32680
4.1 запаси тис. грн. 29044 28121 30641 30710
4.2. сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 850 1289 906 488
5. Власний капітал тис. грн. 41307 37977 85330 82951
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 0 0 0 0
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 0 0 0 0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 3231 3305 3180 2476
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 1242 1319 1442 904
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 23925 19752 14339 10719
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 21285 17963 12534 9467
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 2493 1670 1684 1163
8.3 Інші доходи тис. грн. 147 119 121 89
8.4 Доходи  з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 23082 23082 16942 9090
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 13048 11433 7880 5662
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 6446 6144 5028 4828
9.3 Витрати на збут тис. грн. 4132 2894 1275 941
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1962 2456 2332 1592
9.5 Фінансові витрати тис. грн. 12 0 0 0
9.6 Інші витрати тис. грн. 153 155 427 75
9.7 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -1828 -3330 -2603 -2379
11. Середня кількість всіх працівників чол. 124 108 84 59
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 10207 10301 6993 4992
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 6860 7948 6938 9401

Заборгованість по заробітній платі, перед бюджетом, прострочена кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021 відсутня.

Об’єкти нерухомого майна:

Назва Адреса розташування Площа (м кв.) Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Станція 2-го підйому води м.Вінниця, вул.600-річчя,21 166,4 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Модуль “Кисловодськ” м.Вінниця, вул.600-річчя,21 1248,1 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Прохідна №2 м.Вінниця, вул.600-річчя,21 16,1 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Підстанція РП-24 м.Вінниця, вул.600-річчя,21   Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Блок допоміжних цехів з підвалом м.Вінниця, вул.600-річчя,21 3013,2 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Експериментальна дільниця м.Вінниця, вул.600-річчя,21 351,2 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Склад матеріалів (модуль) м.Вінниця, вул.600-річчя,21 742,6 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Диспетчерська м.Вінниця, вул.600-річчя,21 30,5 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Будівля ювелірного виробництва м.Вінниця, вул.600-річчя,21 2066,4 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Автогараж м.Вінниця, вул.600-річчя,21 337,9 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Автобокс м.Вінниця, вул.600-річчя,21 481,0 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Нежитлові приміщення м.Вінниця, вул.Павлова,4 429,8 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 269230086 від 05.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Нежитлові приміщення м.Вінниця, вул.Пирогова,112 601,5 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 269230222 від 05.08.2021 Державна. Міністерство економіки України
Приміщення магазину м.Черкаси, бульвар Шевченка, 256 48,3 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 269230356 від 05.08.2021 Державна.                        ДП «Вінницький завод «Кристал»

Крім того, підприємство має в своїх активах верстати, виробниче обладнання,  автотранспортні засоби (10 одиниць).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава для державної реєстрації

Земельна ділянка м.Вінниця, вул.600-річчя,21 1,9959 0510100000:02:067:0076 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Знаходиться в постійному користуванні АТ  «Вінницький завод «Кристал».  Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021

Договорів оренди нерухомого майна немає. 

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та обєктів цивільної оборони немає.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та сплата екологічних зборів  та платежів:

Код забруднюючої речовини 9 місяців 2021
Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн
Викиди
Азоту оксиди 243.1.001 0,00475 11,65
Водень хлористий 243.1.008 0,004845 0,45
Вуглецю окис 243.1.009 0,009358 0,87
Вуглеводні 243.1.010 0,00041 0,05
Тверді речовини 243.1.012 0,000961 0,09
Марганеь та його сполуки 243.1.014 0 0,00
Нікель та його сполуки 243.1.015 0 0,00
Свинець та його сполуки 243.1.018 0,000003 0,30
Газопод.фтористі сполуки (водень фтористий) 243.1.011 0 0,00
Ангідрид сірчистий 243.1.003 0,000053 0,14
Клас небезпечності ІІ (кислота сірчана) 243.2.002 0,000064 0,19
Клас небезпечності ІІ (фториди) 243.2.002 0 0,00
Ртуть та її сполуки 243.1.017 0 0,00
Всього     13,74
Скиди    
Завислі речовини 245.1.003 0,1404 6,48
Азот амонійний 245.1.001 0,003675 5,91
Нітрати 245.1.005 0,111675 15,48
Нафтопродукти 245.1.004 0,00015 1,41
Органчні речовини (БСК-5) 245.1.002 0,03165 20,4
Гранично-допустима концентрація забр.речовин Понад 10 (ХСК, Сухий залишок) 245.2.005 5,04825 2169,33
Сульфати 245.1.007 0,53745 24,81
Фосфати 245.1.008 0,0162 20,85
Хлориди 245.1.009 1,4778 68,25
Нітрити 245.1.006 0,012 94,92
Всього     2427,84

Підприємство відноситься до 3-ої категорії діяльності відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та не підпадає під норму Закону України  «Про екологічний аудит».

Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації бізнес-проектів, збережені. У разі залучення інвестицій товариство здатне швидко відновити виробничий потенціал.

Умови продажу:

  • Збереження основного виду діяльності Товариства протягом 1-го року.
  • Погашення протягом 6 місяців  заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на пакет акцій.
  • Недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи  уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.
  • Виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
  • Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо діяльності Товариства.
  • Фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці».

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні:  понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Контактна особа на об’єкті: начальник економічного відділу АТ «Вінницький завод «Кристал»   Цюпій Олена Михайлівна тел. (0432) 55-54-74, адреса електронної пошти: kristalleko1@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Адреса вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0432) 67-27-46. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.45 год.

Контактна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Україна, 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач Акціонерне товариство "Вінницький завод "Кристал", код за ЄДРПОУ 33323245
Вид діяльності за КВЕД 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів (основний);
28.49 Виробництво інших верстатів;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
24.53 Лиття легких кольорових металів;
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
93.12 Діяльність спортивних клубів;
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
56.29 Постачання інших готових страв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1842 від 17.11.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 15.12.2020 № 1310
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Акціонерне товариство “Вінницький завод “Кристал” ”