Акціонерне товариство “Вінницький завод “Кристал”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

44 966 000

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴44 966 000

Пакет акцій (100%) Акціонерного товариства “Вінницький завод “Кристал” в сумі 89 932 000,00 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» у кількості 89932000 штук акцій, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 33323245.

Розмір статутного капіталу товариства: 89 932 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників товариства: станом на 30.06.2022: 49 осіб.

Основним видом діяльності  відповідно до Статуту: КВЕД 32.12 – виробництво ювелірних виробів.

Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг)  товариства за період  2019 – 6міс.2022: 49731 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: ювелірні вироби,  експортна – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності (виробництво ювелірних виробів), тис. грн
2019 р. 17963 15983
2020 р. 12534 11716
2021 р. 13461 13384
6 міс.2022р. 5773 5763

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 І півріччя 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 41282 88510 86069 83059
1.1 Необоротні активи тис. грн 10421 55159 51980 50505
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 83 5640 5381 5251
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 193 103 102 101
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 9952 49234 46386 45055
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн 30856 33346 34084 32549
1.2.1 запаси тис. грн 28121 30641 31340 30606
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 1289 906 726 401
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 1442 1700 1870 1532
2. Пасиви тис. грн 41282 88510 86069 83059
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 37977 85330 82206 80093
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 3305 3180 3863 2966
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 1319 1442 2167 1153
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 0 0 0 0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 350 218 245 259
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 425 451 576 121
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 93 66 166 365
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 277 307 213 268
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 19752 14339 15556 6569
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 17963 12534 13461 5773
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1670 1684 1977 737
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 23082 16942 18680 8682
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 11433 7880 8192 3558
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 6144 5028 6399 3262
4.3 Витрати на збут тис. грн 2894 1275 1281 574
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 2456 2332 2707 1241
4.5 Інші витрати тис. грн 155 427 101 47
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -3330 -2603 -3124 -2113
6. Середня кількість всіх працівників чол. 108 84 60 53
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 10301 6993 6728 3149
8. Середньомісячна заробітна плата грн 7948 6938 9344 9903

Станом на 30.06.2022р. прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Власник Примітка
Станція 2-го підйому води літ. Е м. Вінниця, вул.600-річчя,21  

166,4

246067105101 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки:    307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Не використовується.
Модуль “Кисловодськ” літ. Ж м. Вінниця, вул.600-річчя,21 1248,1 246067105101 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Не використовується.
Прохідна №2 літ. И м. Вінниця, вул.600-річчя,21 16,1 246067105101 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Підстанція РП-24 літ.К2 м. Вінниця, вул.600-річчя,21 246067105101 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Блок допоміжних цехів з підвалом літ. М м. Вінниця, вул.600-річчя,21 3013,2 246067105101 Виробничі приміщення. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Експериментальна дільниця літ.Н м. Вінниця, вул.600-річчя,21  

351,2

246067105101 Виробничі приміщення. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Склад матеріалів (модуль) літ. О м. Вінниця, вул.600-річчя,21 742,6 246067105101 Складське приміщення. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Диспетчерська літ. Р м. Вінниця, вул.600-річчя,21 30,5 246067105101 Виробниче приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Будівля ювелірного виробництва літ. Ф м. Вінниця, вул.600-річчя,21 2066,4 246067105101 Виробничі та адміністративні приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Автогараж літ. Ц м. Вінниця, вул.600-річчя,21 337,9 246067105101 Складські приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Автобокс літ. Ч м. Вінниця, вул.600-річчя, 21 481,0 246067105101 Складські приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Використовується.
Нежитлові приміщення   (приміщення в багатоповерховому житловому будинку літ А) м. Вінниця, вул.Павлова,4 429,8 441791105101 Приміщення для розміщення закладів харчування Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307568550 від 17.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Не використовується.
Нежитлові приміщення (приміщення в багатоповерховому житловому будинку літ А) м. Вінниця, вул.Пирогова,112 601,5 70745305101

 

Приміщення для розміщення закладів торгівлі Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272659 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Не використовується.
Магазин (приміщення в багатоповерховому житловому будинку літ А-4) м. Черкаси, бульвар Шевченка, 256 48,3 1351345371101 Приміщення для розміщення закладів торгівлі Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272828 від 12.08.2022

Акт приймання-передачі до статутного капіталу АТ затверджено наказом ФДМУ від 15 07.2020 № 1185

АТ Вінницький  завод «Кристал» Не використовується.

На балансі підприємства не перебувають споруди цивільного захисту.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Вінниця, вул.600-річчя,21 19959000 0510100000:02:067:0076 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Знаходиться в постійному користуванні АТ  «Вінницький завод «Кристал».  Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307272149 від 12.08.2022

Станом на 31.08.2022 договори оренди щодо майна товариства відсутні. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0,022224 тон.
  2. Екологічні платежі за 2021 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 3 тис. грн за скиди забруднюючих речовин.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та сплата екологічних зборів  та платежів:

Код забруднюючої речовини 2021
Обсяг викидів, (тонна) Сума податку, грн
 
Азоту оксиди 243.1.001 0,004788 11,74
Водень хлористий 243.1.008 0,005753 0,53
Вуглецю окис 243.1.009 0,009969 0,93
Вуглеводні 243.1.010 0,000411 0,05
Тверді речовини 243.1.012 0,001144 0,11
Свинець та його сполуки 243.1.018 0,000004 0,40
Ангідрид сірчистий 243.1.003 0,000072 0,19
Клас небезпечності ІІ (кислота сірчана) 243.2.002 0,000083 0,20
Всього   0,022224 14,15
Скиди
Завислі речовини 245.1.003 0,1872 8,64
Азот амонійний 245.1.001 0,0049 7,88
Нітрати 245.1.005 0,1489 20,64
Нафтопродукти 245.1.004 0,0002 1,88
Органічні речовини (БСК-5) 245.1.002 0,0422 27,20
Гранично-допустима концентрація забр. речовин Понад 10 (ХСК, Сухий залишок) 245.2.005 6,731 2892,44
Сульфати 245.1.007 0,7166 33,08
Фосфати 245.1.008 0,0216 27,80
Хлориди 245.1.009 1,9704 91,00
Нітрити 245.1.006 0,016 126,56
Всього   3237,12

Підприємство відноситься до 3-ої категорії діяльності відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та не підпадає під норму Закону України  «Про екологічний аудит».

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи  уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Телефон: (0432) 55-54-74, мобільний +308 050 3130380. E-mail: kristalleko1@ukr.net.

Відповідальна особа: в.о. головного бухгалтера АТ «Вінницький завод «Кристал» Цюпій Олена Михайлівна.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: 0432672608.

Додаткова інформація

Дата торгів 25.11.2022
Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Україна, 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач Акціонерне товариство "Вінницький завод "Кристал", код за ЄДРПОУ 33323245
Вид діяльності за КВЕД 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів (основний);
28.49 Виробництво інших верстатів;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
24.53 Лиття легких кольорових металів;
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
93.12 Діяльність спортивних клубів;
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
56.29 Постачання інших готових страв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1842 від 17.11.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 15.12.2020 № 1310
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 44966000
Гарантійний внесок 8993200
Прийом заявок до 25/11/2022
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "Аргон Фуд" Україна, Вінницька область, Вінниця, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Ширшова, 31
Ціна запропонована переможцем 44966000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 205 від 20.03.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Акціонерне товариство “Вінницький завод “Кристал” ”