ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»

Категорії: , , Статус: Очікування протоколу
Стартова ціна:

19 767 000

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴23 620 700

Комплекс нежитлових будівель (приміщень) та споруд виробничого призначення загальною площею 9027 кв.м. База відпочинку “Наука”

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України».

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05410381.

Середньооблікова чисельність працівників станом на  30.09.2021р.: 12 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до ЄДРПОУ є виробництво машин і устаткування для металургії.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018- 9 місяців 2021р.р.: 3760,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво машин і устаткування для металургії.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 877,0 62,5
2019 988,0 123,5
2020 996,0 131,0
9 місяців 2021 899,0 270,3

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 9 місяців 2021:

№ п/п  

Показники

Одиниця виміру 2018 рік 2019 рік 2020 рік Станом на 30.09.2021
1 Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4940 2590 2608 19767
1.1 Необоротні активи тис. грн. 4469 2179 2148 19368
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 882 1825 1825 1825
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. _ _ _ _
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 3587 354 323 17543
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. _ _ _ _
1.2 Оборотні активи тис. грн. 471 411 460 399
1.2.1 запаси тис. грн. 358 357 334 204
1.2.2

 

сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 105 54 111 176
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 8 15 19
2 Пасиви тис. грн. 4940 2590 2608 19767
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 3119 545 172 17083
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. _ _ _ _
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1821 2045 2436 2684
2.3.1 поточна кредиторська

заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 -1660 –

1665 -1670)

тис. грн. 1821 2045 2436 2684
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 877 988 996 899
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 134 198 238 391
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 743 790 758 498
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 10
4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1329 1461 1355 1228
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 203 268 299 411
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 335 443 399 324
4.3 Інші операційні витрати тис. грн. 749 669 560 406
4.4 Інші витрати тис. грн. 42 81 97   87
 

4.5

Витрати з податку на прибуток тис. грн. _ _ _ _
5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 452 – 473 – 359 -329
6 Середня кількість всіх/працівників Чол. 12 14 12 12
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 438 669 695 598
8 Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 3,0 4,0 5,0 4,15

Станом на 30.09.2021

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі (без урахування компенсації) – 840834,00 грн. ;
 • податки з заробітної плати (ПДФО, військовий збір) – 224936,0 грн.;
 • фінансова допомога – 92800,00 грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 1525430,00 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1 2 3 4 5 6 7
Нежитловий об’єкт, у складі : Миколаївська обл.,м. Миколаїв,

вул. Чкалова, 197

681784648101 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Свідоцтво на право власності № 40747755 від 16.07.2015 Державна,

Національна Академія Наук України

Головний виробничий корпус, літ. А-1-2 5487,4
Будівля центрального складу, літ.  Б 477,5
Виробничий корпус № 2, літ. В 412,4
Блок допоміжних приміщень № 1, літ. Г 96,4
Будівля ремонтної дільниці, літ. Д 431,8
Будівля заготівельної дільниці, літ. Е 277,3
Будівля авто майстерні, літ. Ж 150,0
Будівля столярної майстерні, літ. З 277,3
Будівля заводоуправління,літ. К-2 504,9
Будівля прохідної та відділення складу, літ. Л-1-2 675,0
Будівля допоміжного складу літ. М 99,9
Блок допоміжних приміщень № 2, літ. Н 138,8
Об’ємний будиночок мод.ОБЛ-176643, літ. О __
Будівля трансформаторного кіоску, літ. П __
Пересувний пункт техобслуговування,літ. Р __
Службова будівля, літ. С __
Пост охорони, літ.  Т __
Склад відкритого збереження (навіс),  літ. У __
Сховище дроту. літ. Ф __
І;ІІ; №№4,5,6 – споруди __
№№1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17 – огорожі

__
База відпочинку «Наука» Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве,

пр. Курортний,

50-В

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

Свідоцтво на право власності

від 27.04.2001 №101

Державна, Державне підприємство «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»
Спальний літній корпус б/в “Наука”, літ. А-3 1150,9
Їдальня б/в “Наука” з вбудованими кімнатами, літ. Б-1 485,9
Будинок для обслуговуючого персоналу 25х12х3, літ. В-1 253,6
Естрада кам’яна з бібліотекою і радіовузлом,

літ. Г-1

31,2
Будинок дерев’яний 2-хкімнатний,

літ. Д-1

23,7
Будинок  ізолятору дерев’яна 3х4,

літ. Е-1

10,6
Душ

(ОБ-16 і ОБ-16,5), літ. Ж

 

__
Склад відкритий для тари,  літ. З __
Душ, літ. К __
Навіс,  літ. Л __
Господарський корпус, літ. П __
Овочесховище, літ. Р __
Трансформаторна підстанція, літ. С

 

__
Альтанка, літ. Х __
Навіс, літ. Ш __
Огорожа декоративна з воротами та хвірткою, №8,9,13,14,15 __
Каналізаційний люк, №10 __
Колодязь для технічної води, №11 __
Вигрібна яма, №12 __
Артезіанська свердловина, №16 __
Вагончик, №17 __
Замощення, №1 __

Відомості про транспортні засоби:

№№ Назва ТЗ / марка Рік випуску Пробіг, км
1. ВАЗ 2121 1986 190110
2. Катер «Крим-3» 1985

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (кв. м) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 16830 4810136900:01:012:0027 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 12002 4820982200:09:000:0063 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 1991 4820982200:09:000:0540 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 900 4820982200:09:000:0088 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 750 ___ для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Державний акт на право постійного користування землею І-МК № 000415 від 14.04.2003

Звертаємо увагу, що земельні ділянки під об’єктом приватизації не є предметом продажу. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на  30.09.2021:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ТОВ «Інструмент» МАХ»

 

Приміщення будівлі прохідної

Приміщення будівлі складу

44,9

 

122,6

Офіс

 

Склад-магазин

№ 25 від 01.12.2019р. до 30.11.2022р. 59,80
2 ФОП Радутна О.Ю. Будівля столової та складу

 

 

200,56

Виробництво корпусних меблів № 03 від 01.06.2018р.

До 31.05.2021р. (майно повертається балансоутрумавачу)

20,17
3 ФОП Зайцев Ю.В.

 

Будівля столярної майстерні

Частина будівлі складу

121,49

 

80,01

Виробництво теслярних та столярних виробів № 15 від 01.06.2018р.

До 31.05.2021р. (майно повертається балансоутрумавачу)

25,57
4 ФОП Гончаров В.О.

 

Одна кімната  допоміжної  будівлі № 2

 

 

18,8

 

Офіс

№ 22 від 01.12.2019р. до 30.11.2022р. 58,53
5 ПНВКФ «Радиант» Дві кімнати будівлі прохідної

Приміщення у ГВК

 

20,8

64,9

Офіс

Склад

№ 02 від 15.11.2019р. до 14.11.2022р. 59,20

30,83

6 ФОП Гвізда В.Й.

 

Приміщення

малярного  цеху у ГВК

Опорна кран-балка з ел. тельфером

ТЭ-3-511г/п 3т

203,1

 

Інше використання (виробництво металообробних машин) № 26 від

15.11.2019р. до 14.11.2022р.

17,50
7 ФОП Галай Д.В.

 

Три кімнати будівлі допоміжних приміщень № 2

 

22,3 Склад продовольчих товарів № 27 від 01.06.2020р. до 31.05.2023р. 27,42
8 ПП «Мусат»

 

Одна кімната будівлі прохідної

 

14,5 Офіс № 28 від 01.06.2020р. до 31.05.2023р. 53,50
9 ТОВ «Октан-Сервіс-ЛТД»

 

Одна кімната допоміжної будівлі №2

Виробничий асфальтобетонний  майданчик

 

12,4

 

924,9

 

Офіс

 

Інше використання нерухомого майна

№ 31 від 15.11.2019р. до 14.11.2022р. 54,72

 

3,21

10 ФОП Соколов М.М. Три кімнати будівлі медпункту 37,1 Склад продовольчих товарів без акцизної групи № 32 від 01.06.2020р. до 31.05.2023р.  

37,75

 

11 ТОВ «Берилл» Три кімнати Причалу №275 б/в «Наука» 44,3 Інше використання №29 01.07.2017

До 31.05.2020 (об’єкт не повернутий, зруйнований)

47,0

Між державним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір про спільну діяльність від 27.03.2001 № 5/01/15, відповідно до якого  ТОВ «Берилл» надано  право  користування майном бази відпочинку «Наука».

Щодо майна бази відпочинку «Наука» триває судове провадження у справі № 915/1172/21 за позовом ТОВ «Берилл».

Між державним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл»  укладено договір оренди від 01.07.2017 №29 на три кімнати Причалу №275 бази відпочинку «Наука», загальною площею 44,3 кв.м, термін дії договору закінчився 31.05.2020, майно не повернуто у зв’язку з його руйнуванням.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: відсутнє.

Умови продажу:

 • погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати;
 • погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, в розмірі, що склалася на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі її наявності);
 • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна з понеділка по середу з 9.00 до 16.00 год., за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197. Дані контактної особи: Качкаров Олександр Григорович, 050-133-65-69, головний інженер підприємства.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.uа/.

Телефон для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (098) 563-08-60, адреса електронної пошти: zabolonkova2015@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 18.02.2022
Регiон Миколаївська область
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Заболонкова Ірина Василівна, zabolonkova2015@gmail.com, +380985630860
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 №1269 „Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об”єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2020 році» (із змінами)”
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 707
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 19767000
Гарантійний внесок 1976700
Прийом заявок до 17/02/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕНА ЮКРЕЙН" Україна, 54050, Миколаївська область, м. Миколаїв, пл. Заводська, буд. 1А
Ціна запропонована переможцем 23620700.02

 1. Сергей

  Згідно Інформаціїз Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, все нерухоме майно ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України», знаходиться в арешті.
  Чому ця інформація не опублікована в умовах продадажу ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»?
  Потенційний покупець має право знати, що саме він покупає, інакше це виглядає як шахрайство з боку держави.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюється підготовка об’єкта до продажу та умови його продажу не затверджувались.
   Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Заболонкової Ірини Василівни, +380985630860.
   Додатково інформуємо, що вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті та у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення аукціону.
   Доступ до віртуальної кімнати даних об’єкта Ви зможете отримати на підставі укладеного договору щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації. Зразок заяви та договору, а також пошагова інструкція розміщенні за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/ у розділі: «Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?».
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

 2. Сергей

  До складу продаваємого ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» входить База відпочинку “Наука” (с.Коблеве).
  База відпочинку “Наука” передана в користування ТОВ “Берилл”, згідно умов Договору про спільну діяльність від 27.03.2001р., строк дії якого подовжено до 31.12.2025р., що підтверджено рішененям госоподарського суду Миколаївської області від 03.03.2021р. по справі №915/1020/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95304527).
  Яому інформація про передачу Бази відпочинку “Наука” в користування ТОВ “Берилл” на строк до 31.12.2025р. не опублікована в умовах продажу ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»?
  Потенційний покупець має право знати, що саме він покупає, інакше це виглядає як шахрайство з боку держави.

 3. Сергей

  До складу продаваємого ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» входить База відпочинку “Наука” (с.Коблеве).
  База відпочинку “Наука” передана в користування ТОВ “Берилл”, згідно умов Договору про спільну діяльність від 27.03.2001р., строк дії якого подовжено до 31.12.2025р., що підтверджено рішененям госоподарського суду Миколаївської області від 03.03.2021р. по справі №915/1020/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95304527).
  При зведеному балансі спільної діяльності, балансова вартість майна бази відпочинку «Наука” складатиме 2 490 421,80 грн.
  Відповіідно, балансова вартість предмету договору про спільну діяльність за період з 2001 по 2021 роки, збільшилась на загальну 2126764,70 грн. за рахунок додаткових внесків ТОВ «Берилл», що підтверджено рішененям госоподарського суду Миколаївської області від 03.03.2021р. по справі №915/1020/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95304527).
  Чому інформація про збільшення вартості Бази відпочинку “Наука”, за рахунок внесків ТОВ “Берилл” на сумму 2 490 421,80 грн., не опублікована в умовах продажу ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»?
  Потенційний покупець має право знати, що саме він покупає, інакше це виглядає як шахрайство з боку держави.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На даний час об’єкт готується до приватизації, здійснюється збір документів та інформації по ньому.
   Умови продажу ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» на сьогодні не затверджувались та не опубліковувались.
   Щоб слідкувати на сайті за змінами в статусі та інформації по об’єкту, що Вас зацікавив, рекомендуємо підписатись на об’єкт, натиснувши кнопку “Слідкувати за об’єктом”.
   Також після оголошення аукціону Фонд надає доступ до віртуальних кімнат даних об’єктів, що зазвичай включають наявні установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори. Враховуючи зазначене, пропонуємо заздалегіть укласти договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації про об’єкти приватизації та зареєструватись у віртуальній кімнаті даних. Після оголошеня аукціону Ви зможете ознайомитись з усіма наявними документами та інформацією по об’єкту.

 4. t.b.samsonova

  Згідно з даними, що опубліковани Фондом, в Основних показниках діяльності підприємства, вартість ЄМК “Дослідний завод ІІПТ НАН України” 19767 т.гр. (без ПДВ) дорівнює вартості активів заводу згідно цих “Основних показників” 19767 т.гр., якав порівнянні з попередним роком зросла аж на 17159 т.грн. При цьому, чистий збиток підприємства -329 т.грн. Зрозуміло, що вартість об’єкту продажу зросла за рахунок дооцінки майна до його ринкової вартості.
  Тому питання. Чому, якщо пропонується продаж ЄМК за РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ його основних засобів, умовами передбачено ще й погашення заборгованності за зобов’язаннями ЄМК?
  Для порівняння. Якщо ви купуєте квартиру за риночною ціною і виявлено, і якщо існує заборгованність за комунальні послуги, то цю заборгованість сплатить продавець.
  У нашому випадку ми спостерігаємо навпаки, збільшення тягаря на покупця.
  Так що ж купує потенційний покупець? ЄМК як бізнес? Як проводилась оцінка? Як дооцінка до ринкової вартості? За рахунок чого? Збільшення ст. Пасиву “власний капітал” на ту саму суму 17159т.грн.? На збитковому підприємстві?

  До складу продаваємого ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» входить База відпочинку “Наука” (с.Коблеве).
  База відпочинку “Наука” передана в користування ТОВ “Берилл”, згідно умов Договору про спільну діяльність від 27.03.2001р., строк дії якого подовжено до 31.12.2025р., що підтверджено рішененям госоподарського суду Миколаївської області від 03.03.2021р. по справі №915/1020/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95304527).
  Ще до нової оцінки ринкової вартості ЄМК, до складу якого і входить База відпочинку “Наука”, При зведеному балансі спільної діяльності, балансова вартість майна бази відпочинку «Наука” складатиме 2 490 421,80 грн.
  Відповіідно, балансова вартість предмету договору про спільну діяльність за період з 2001 по 2021 роки, збільшилась на загальну 2126764,70 грн. за рахунок додаткових внесків ТОВ «Берилл», що підтверджено рішененям госоподарського суду Миколаївської області від 03.03.2021р. по справі №915/1020/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95304527).
  Чому інформація про збільшення вартості Бази відпочинку “Наука”, за рахунок внесків ТОВ “Берилл” на сумму 2 490 421,80 грн., не опублікована в умовах продажу ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»?
  Потенційний покупець має право знати за рахунок чого відбулося збільшення об’єкту продажу на суму 17159 т.гр., в тому числі і за рахунок майна ТОВ “Берилл”, яке знаходиться на базі відпочинку “Наука”.
  Де відображення в зобов’язаннях суми перед ТОВ “Берилл”, які вкладені в базу відпочинку “Наука”, яка вказана в рішенні Суду?
  Це приховування ризиків для покупця, економічних, правових, фінансових, який має знати повну інформацію про об’єкт.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Щодо оцінки об’єкту приватизації.
   Відповідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. Відповідно до ст. 26 вищезазначеного Закону до договору купівлі-продажу включаються передбачені умовами аукціону зобов’язання, в тому числі щодо погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства.
   Таким чином, вимога щодо погашення заборгованості є умовою договору та не враховується при визначені вартості об’єкта.

   Щодо договору спільної діяльності.
   З метою удосконалення процесів розкриття інформації, забезпечення її безпеки та достовірності по всім об’єктам приватизації – підприємствам створено віртуальні кімнати даних (далі – ВКД), доступ до яких надається потенційним покупцям на підставі наданої ним заяви за встановленою формою та укладання з відповідним органом приватизації договору про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкт приватизації (https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/).
   До складу інформації, розміщеної у ВКД ЄМК ДП «Дослідний завод ІІПТ НАН України», входить також і скан-копія договору про спільну діяльність від 27.03.2001 №5/01/15, укладений між ДП «ДЗ ІІПТ НАНУ» та ТОВ «Берилл».

   Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» передбачено, що майно, щодо якого до введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» були укладені договори про передачу права на експлуатацію після закінчення строку їх дії, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою, включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду згідно з вимогами Порядку.
   Відображення в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, здійснюються відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11. Витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта. Підставою для визнання витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об’єктом.
   Витрати на утримання об’єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.
   Враховуючи наведені вимоги та результати діяльності за договором про спільну діяльність, витрати понесені ТОВ «Берилл» не призвели до збільшення виробничої потужності об’єкта, збільшення очікуваного терміну використання, збільшення ефективності його використання або зменшення витрат на його утримання, тому державне підприємство не мало підстав для відображення в балансі зміни вартості об’єктів бази відпочинку «Наука».

Додайте запитання