ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»

До складу об’єкта приватизації входить: 21 об’єкт нерухомого майна, за адресою: Миколаївська обл, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197; 22 об’єкта нерухомого майна бази відпочинку “НАУКА”, за адресою: Миколаївська обл, Миколаївський р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В. В постійному користуванні: Земельна ділянка 1,6830 га за адресою: Миколаївська обл, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197; 4 земельні ділянки загальною площею 0,3641 га, за адресою: Миколаївська обл, Миколаївський р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України».

Місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05410381.

Середньооблікова чисельність працівників станом на  31.12.2022: 10 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до ЄДРПОУ: виробництво машин і устаткування для металургії.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020р. – 2022р.: 790,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виробництво машин і устаткування для металургії: вузли та деталі до машин і устаткування, частини конвекторів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії, в  тому числі експортної – 0.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 996,0 238
2021 1227 528
2022 383 24

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 рік 2021 рік 2022 рік
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 2608 19762 19790
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2148 19361 19331
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1825 1825 1825
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. _ __ __
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 323 17536 17506
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 460 401 459
1.2.1 запаси тис. грн. 334 193 193
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 111 189 252
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 15 19 14
2 Пасиви тис. грн. 2608 19762 19790
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 172 16993 16409
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. _ __ __
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2436 2769 3381
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 2436 2769 3381
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 3283,7
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 1039
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1944
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 119
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 996 1227 383
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 238 528 24
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 758 686 345
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 13 14
4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1355 1644 953
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 299 537 92
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 399 429 591
4.3 Інші операційні витрати тис. грн. 560 568 246
4.4 Інші витрати тис. грн. 110 24
4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн. _-
5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 359 -417 -570
6 Середня кількість всіх/працівників Чол. 12 12 10
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 695 792 372
8 Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5,0 5,5 3,1

Станом на 31.12.2022:

Кредиторська заборгованість становить 3381,0 тис. грн., в тому числі:

– прострочена кредиторська заборгованість – 3283,7 тис грн., з них:

  • з бюджетом – 1944,0 тис. грн.;
  • з розрахунків зі страхування – 119,0 тис. грн.;
  • з оплати праці – 1039,0 тис. грн.;
  • інші поточні зобов’язання – 181,7 тис. грн.;

– поточна кредиторська заборгованість – 97,3 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1 2 3 4 5 6 7
Нежитловий об’єкт, у складі : Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 681784648101 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Свідоцтво на право власності № 40747755 від 16.07.2015 Державна, Національна Академія Наук України
Головний виробничий корпус, літ. А-1-2 5487,4
Будівля центрального складу, літ.  Б 477,5
Виробничий корпус № 2, літ. В 412,4
Блок допоміжних приміщень № 1, літ. Г 96,4
Будівля ремонтної дільниці, літ. Д 431,8
Будівля заготівельної дільниці, літ. Е 277,7
Будівля авто майстерні, літ. Ж 150,0
Будівля столярної майстерні, літ. З 277,3
Будівля заводоуправління, літ. К-2 504,9
Будівля прохідної та відділення складу, літ. Л-1-2 675,0
Будівля допоміжного складу літ. М 98,0
Блок допоміжних приміщень № 2, літ. Н 138,8
Об’ємний будиночок мод.ОБЛ-176643, літ. О __
Будівля трансформаторного кіоску, літ. П __
Пересувний пункт техобслуговування, літ. Р __
Службова будівля, літ. С __
Пост охорони, літ. Т __
Склад відкритого збереження (навіс), літ. У __
Сховище дроту. літ. Ф __
І;ІІ; №№4,5,6 – споруди __
№№1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17 – огорожі __
База відпочинку «Наука» Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво на право власності від 27.04.2001 №101 Державна, Державне підприємство «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»
Спальний літній корпус б/в “Наука”, літ. А-3 1150,9
Їдальня б/в “Наука” з вбудованими кімнатами, літ. Б-1 485,9
Будинок для обслуговуючого персоналу 25х12х3, літ. В-1 253,6
Естрада кам’яна з бібліотекою і радіовузлом, літ. Г-1 31,2
Будинок дерев’яний 2-хкімнатний, літ. Д-1 23,7
Будинок ізолятору дерев’яна 3х4, літ. Е-1 10,6
Душ (ОБ-16 і ОБ-16,5), літ. Ж __
Склад відкритий для тари, літ. З __
Душ, літ. К __
Навіс, літ. Л __
Господарський корпус, літ. П __
Овочесховище, літ. Р __
Трансформаторна підстанція, літ. С __
Альтанка, літ. Х __
Навіс, літ. Ш __
Огорожа декоративна з воротами та хвірткою, №8,9,13,14,15 __
Каналізаційний люк, №10 __
Колодязь для технічної води, №11 __
Вигрібна яма, №12 __
Артезіанська свердловина, №16 __
Вагончик, №17 __
Замощення, №1 __

Відомості про транспортні засоби:

№№ Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км
1. ВАЗ 2121 1986 190110
2. Катер «Крим-3» 1985

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (кв. м) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 16830 4810136900:01:012:0027 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 12002 4820982200:09:000:0063 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, Коблівська сільська рада 1991 4820982200:09:000:0540 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, Коблівська сільська рада 900 4820982200:09:000:0088 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна, право постійного користування
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 750 ___ для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Державний акт на право постійного користування землею І-МК № 000415 від 14.04.2003

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ПНВКФ «Радиант» Дві кімнати будівлі прохідної приміщення у ГВК 20,8

64,9

Офіс

Склад

№ 02 від 15.11.2019 до 14.11.2022 продовжені на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення 59,20

30,83

2 ФОП Гвізда В.Й.

 

Приміщення малярного цеху у ГВК Опорна кран – балка з ел. тельфером ТЭ-3-511г/п 3т 203,1 Інше використання (виробництво металообробних машин) № 26 від 15.11.2019 до 14.11.2022 продовжені на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення 17,50
3 ФОП Галай Д.В.

 

Три кімнати будівлі допоміжних приміщень № 2 22,3 Склад продовольчих товарів № 27 від 01.06.2020 до 31.05.2023 27,42
4 ПП «Мусат»

 

Одна кімната будівлі прохідної 14,5 Офіс № 28 від 01.06.2020 до 31.05.2023 53,50
5 ФОП Соколов М.М. Три кімнати будівлі медпункту 37,1 Склад продовольчих товарів без акцизної групи № 32 від 01.06.2020 до 31.05.2023 37,75

Між державним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір оренди від 01.07.2017 №29 на три кімнати Причалу №275 бази відпочинку «Наука», загальною площею 44,3 кв.м, термін дії договору закінчився 31.05.2020, майно не повернуто у зв’язку з його руйнуванням.

Між державним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір про спільну діяльність від 27.03.2001 № 5/01/15, відповідно до якого  ТОВ «Берилл» надано право  користування майном бази відпочинку «Наука».

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: відсутнє.

Умови продажу:

  • погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна з понеділка по середу з 9.00 до 16.00 год., за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Контактна особа: Ісабеков Радік Нісрідінович, 097-328-34-05, в.о. директора підприємства.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса веб-сайта – https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Контактна особа: Заболонкова Ірина Василівна, телефони: (0512)47-04-16, еmail: zabolonkova2015@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197
Регiон Миколаївська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» , код ЄДРПОУ 05410381
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії (основний);
Код КВЕД 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;
Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.;
Код КВЕД 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Заболонкова Ірина Василівна, zabolonkova2015@gmail.com, +380985630860
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об”єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 707
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» ”