ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»

Категорії: , , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

19 759 000 9 879 500

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴10 800 000

До складу об’єкта приватизації входить: 21 об’єкт нерухомого майна, за адресою: Миколаївська обл, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197; 22 об’єкта нерухомого майна бази відпочинку “НАУКА”, за адресою: Миколаївська обл, Миколаївський р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В; в постійному користуванні: Земельна ділянка 1,6830 га за адресою: Миколаївська обл, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197; 4 земельні ділянки загальною площею 0,3641 га, за адресою: Миколаївська обл, Миколаївський р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України».

Місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05410381.

Середньооблікова чисельність працівників станом на  30.09.2023: 8 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до ЄДРПОУ: виробництво машин і устаткування для металургії.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 816 тис. грн., в  тому числі експортної – 0.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) станом на 30.09.2023: виробництво машин і устаткування для металургії: вузли та деталі до машин і устаткування, частини конвекторів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії, в тому числі експортної – 0.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 996,0 238
2021 1227 351,8
2022 383 24,1
9 місяців 2023 195 26

Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» за останні три роки та 9 місяців 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 рік 2021 рік 2022 рік 9 місяців 2023
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 2608 19762 19790 19759
2. Основні засоби тис. грн. 323 17536 17506 17484
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 460 401 459 450
4.1 запаси тис. грн. 334 193 193 187
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 111 189 252 250
5. Власний капітал тис. грн. 172 16993 16409 14539
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2436 2769 3381 5220
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 -1660 -1665 -1670) в тому числі за: тис. грн. 2436 2769 3381 5220
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 1039 2114
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 1944 2382
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 119 462
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 42 43
7.1.5 Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 996 1227 383 195
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 238 528 24 26
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 758 686 345 169
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 13 14
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1355 1644 953 2065
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 299 537 92 68
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 399 429 591 1795
9.3 Витрати на збут тис. грн. 13
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 560 568 246 189
9.5 Інші витрати тис. грн. 110 24
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 359 – 417 – 570 – 1860
11. Середня кількість усіх працівників чол. 12 12 10 8
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 695 792 372 234
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 5000 5000,5 3000,1 2400

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 5140,0 грн., у тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 2114,0 тис. грн.;
  • заборгованість перед бюджетом – 2382,0 тис. грн.;
  • інша кредиторська заборгованість – 644,0 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитловий об’єкт, у складі : Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 681784648101 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , індексний № 276765364 від 27.09.2021 Державна,

Національна Академія Наук України*

1 Головний виробничий корпус, літ. А-1-2 5487,4
2 Будівля центрального складу, літ.  Б 477,5
3 Виробничий корпус № 2, літ. В 412,4
4 Блок допоміжних приміщень № 1, літ. Г 96,4
5 Будівля ремонтної дільниці, літ. Д 431,8
6 Будівля заготівельної дільниці, літ. Е 277,7
7 Будівля авто майстерні, літ. Ж 150,0
8 Будівля столярної майстерні, літ. З 277,3
9 Будівля заводоуправління, літ. К-2 504,9
10 Будівля прохідної та відділення складу, літ. Л-1-2 675,0
11 Будівля допоміжного складу літ. М 98,0
12 Блок допоміжних приміщень № 2, літ. Н 138,8
13 Об’ємний будиночок мод.ОБЛ-176643, літ. О ___
14 Будівля трансформаторного кіоску, літ. П ___
15 Пересувний пункт техобслуговування, літ. Р ___
16 Службова будівля, літ. С ___
17 Пост охорони, літ. Т ___
18 Склад відкритого збереження (навіс), літ. У ___
19 Сховище дроту. літ. Ф ___
20 І;ІІ; №№4,5,6 – споруди ___
21 №№1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17 – огорожі ___
База відпочинку «Наука» Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, пр. Курортний, 50-В 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво на право власності від 27.04.2001 №101 Державна, Державне підприємство «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України»
22 Спальний літній корпус б/в “Наука”, літ. А-3 1150,9
23 Їдальня б/в “Наука” з вбудованими кімнатами, літ. Б-1 485,9
24 Будинок для обслуговуючого персоналу 25х12х3, літ. В-1 253,6
25 Естрада кам’яна з бібліотекою і радіовузлом, літ. Г-1 31,2
26 Будинок дерев’яний 2 кімнатний, літ. Д-1 23,7
27 Будинок  ізолятору дерев’яна 3х4, літ. Е-1 10,6
28 Душ (ОБ-16 і ОБ-16,5), літ. Ж 34,56
29 Склад відкритий для тари,  літ. З __
30 Душ, літ. К __
31 Навіс,  літ. Л __
32 Господарський корпус, літ. П 243,51
33 Овочесховище, літ. Р 71,66
34 Трансформаторна підстанція, літ. С 50,2
35 Альтанка, літ. Х __
36 Навіс, літ. Ш __
37 Огорожа декоративна з воротами та хвірткою, №8,9,13,14,15 __
38 Каналізаційний люк, №10 __
39 Колодязь для технічної води, №11 __
40 Вигрібна яма, №12 __
41 Артезіанська свердловина, №16 __
42 Вагончик, №17 __
43 Замощення, №1 __

* відповідно до наказу Фонду державного майна України від 26.02.2020 №329 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» (код за ЄДРПОУ 05410381)» об’єкт приватизації прийнято із сфери управління Національної академії наук України до сфери управління Фонду державного майна України.

Відомості про транспортні засоби:

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. ВАЗ 2121 04730 НК 1986
2. Катер «Крим-3» 1985

Правовстановлюючі документи на катер – відсутні (втрачено).

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 219 одиниць (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку №1 до інформаційного повідомлення).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (кв. м) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 16830 4810136900:01:012:0027 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Право постійного користування. Витяг з Державного земельного кадастру НВ-4808575592020 від 24.01.2020
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, просп. Курортний, 50-В 12002 4820982200:09:000:0063 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна. Право постійного користування. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний №24103903 від 10.07.2014
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, Коблівська сільська рада 1991 4820982200:09:000:0540 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна. Право постійного користування. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний № 21452116 від 11.05.2014
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, Коблівська сільська рада 900 4820982200:09:000:0088 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Комунальна. Право постійного користування. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний № 23587317 від 27.06.2014
Земельна ділянка Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, с. Коблеве, просп. Курортний, 50-В 750 ___ Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Державний акт на право постійного користування землею І-МК № 000415 від 14.04.2003

Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на  30.09.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

(кв. м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ПНВКФ «Радиант» Дві кімнати будівлі прохідної Приміщення у ГВК 20,8

64,9

Офіс

Склад

№ 02 від 15.11.2019 до 14.11.2022 продовжені на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення 59,20

30,83

2 ФОП Гвізда В.Й. Приміщення малярного цеху у ГВК

Опорна кран-балка з ел. тельфером ТЭ-3-511г/п 3т

203,1 Інше використання (виробництво металообробних машин) № 26 від 15.11.2019 до 14.11.2022 продовжені на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення 17,50
3 ФОП Галай Д.В. Три кімнати будівлі допоміжних приміщень № 2 22,3 Склад продовольчих товарів № 27 від 01.06.2020 до 31.05.2023 27,42

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету міністрів України від 27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» договори оренди вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

Між державним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір оренди від 01.07.2017 №29 на три кімнати Причалу №275 бази відпочинку «Наука», загальною площею 44,3 кв. м, термін дії договору закінчився 31.05.2020, майно не повернуто у зв’язку з його руйнуванням.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: відсутнє.

Умови приватизації:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 15-00 за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Контактна особа: Ісабеков Радік Нісрідінович, в.о. директора підприємства, тел.: 097-328-34-05.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса веб – сайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, телефони : +38 (0512) 47-04-16, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.03.2024
Адреса активу Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197
Регiон Миколаївська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» , код ЄДРПОУ 05410381
Вид діяльності за КВЕД 28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії (основний);
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.;
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Заболонкова Ірина Василівна, zabolonkova2015@gmail.com, +380985630860
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об”єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 707
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 9 879 500,00
Гарантійний внесок 1 975 900,00
Прийом заявок до 11/03/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «ЕНЕРГОПРОМБУД», код ЄДРПОУ 38900726, Україна, 56500, Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Київська, будинок 281
Ціна запропонована переможцем 10800000,00

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» ”