Єдиний майновий комплекс виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

2 963 222

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴3 000 009

Адміністративний корпус, літ. А загальною площею 244,4 кв. м; насосна, літ. З загальною площею 110,0 кв. м; пожежна насосна, літ. Л загальною площею 18,5 кв. м; заправка, літ. К; водозлив (лотки); загорожа; лінія зовнішнього освітлення; цементно-бетонне покриття (під’їзд); цементно-бетонне покриття (біля заправки); цементно-бетонне покриття (біля адмінбудівлі).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд».

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67 (юридична адреса підприємства).

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04750761.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 2 особи.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): -.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн. без ПДВ
2020 рік 1702,0 0
2021 рік 402,2 0
2022 рік 911,9 0
За 9 місяців 2023 року 83,5 0

Основні показники господарської діяльності за останні три рокита останній звітній період:

№п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 За 9 міс. 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 3722,8 3354,2 2963,2 2963,2
1.1 Необоротні активи тис. грн. 3057,3 3085,4 2963,2 2963,2
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 883,8 883,8
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2173,5 2201,6 2963,2 2963,2
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 665,5 268,8
1.2.1 Запаси тис. грн.
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 268,8 268,8
1.2.3 Гроші (форма №1, рядок1165) тис. грн. 396,7
2. Пасиви тис. грн.. 3722,8 3354,2 2963,2 2963,2
2.1 Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. -3188,7 -3229,9 -3231,0 -3660,6
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн. 4326,9 3945,4 3856,5 3856,5
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2584,6 2638,7 2337,7 2767,3
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 2284,0 2638,7 2337,7 2767,3
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1275,6 1275,6 1620,1 1620,1
2.4.1 розрахунки з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунки перед бюджетом тис. грн. 1275,6 1275,6 1275,6 1275,6
2.4.3 розрахунки зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 344,5 344,5
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 1702,00 402,2 911,9 83,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1702,00
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 83,5
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 402,2 911,9
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1714,2 443,4 513,1
4.5 Інші витрати тис. грн. 913,00
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. -12,2 -41,2 -1,1 -429,6
6. Середня кількість всіх працівників осіб 5 4 3 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 550,37 317,63 425,41 251,34
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 9172,85 6617,22 11816,94 13963,74

Cтаном на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 1620,1 тис. грн;

Поточна кредиторська заборгованість – 1147,2 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 217,7 тис. грн;
  • по заробітній платі – 544,8 тис. грн;
  • податки з заробітної плати (прибутков.+військ. збір) – 132,6 тис. грн;
  • єдиний соціальний внесок на зарплату – 153,8 тис. грн;
  • заборгованість з податку за землю – 91,3 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 7,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання/призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Адміністративно-виробничий комплекс у складі:

 

адміністративний корпус, літ. А загальною площею 244,4 кв м;

 

насосна, літ.З загальною площею 110,0 кв. м;

 

пожежна насосна, літ.Л загальною площею 18,5 кв.м

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 372,9 2216949426258 1220.5. Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.09.2023 №344958715 Державна
Заправка, літ. К (частковий демонтаж – фундамент) Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів і газу

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна
Водозлив (лотки) Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна
Загорожа Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна
Лінія зовнішнього освітлення Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна

 

Цементно-бетонне покриття (під’їзд) Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна

 

Цементно-бетонне покриття (біля заправки) Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна
Цементно-бетонне покриття (біля адмінбудівлі) Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н*, с. Угринів, вул. Галицька, 31 Споруди

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації Державна

*Тисменицький р-н ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020  №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка з ДРРПНМ від 01.09.2023 №344958715) щодо майна ВП «Західукрзакордоннафтогазбуд» зареєстроване обтяження – арешт нерухомого майна.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земель ної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Угринів, вул. Галицька, 31 3,0529 2625886801:03:025:2017 11.02.Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.09.2023 №344958715. Обмеження у використанні земельної ділянки – охоронна зона площею 0,1996 га навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, витяг з Державного земельного кадастру НВ-2608508592019 від 25.10.2019

Майно підприємства в оренді не перебуває.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Оскільки підприємство не здійснює виробничої діяльності, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Угринів, вул. Галицька, 31.

Контактна особа: Клеймьонова Ірина Василівна, заступник начальника відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0342)752367, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ivano-frankivsk.html, тел. (0342) 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа: Гавриляк Михайло Васильович, начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0342)752367, адреса електронної пошти: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 27.11.2023
Адреса активу 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
Регiон Івано-Франківська область
Балансоутримувач Виробниче підприємство «Західукрзакордоннафтогазбуд», код за ЄДРПОУ 4750761
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, 380504330668, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.07.2023 № 1246 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1"Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.07.2023 № 195
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2 963 221,87
Гарантійний внесок 592 644,37
Прийом заявок до 26/11/2023
Інформація про переможця Гладкий Олег Богданович, № 3346416894
Ціна запропонована переможцем 3000009,00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд» ”