Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

67 063 556

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴70 000 560

Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» за адресою: 85323, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 51. Єдиний майновий комплекс переданий в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» по договору оренди від 24.04.2001 №764. Термін дії договору оренди – 24.04.2021.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс».

Місцезнаходження: 85323, Донецька область, м. Мирноград,  вул. Соборна, 51.

Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ  «Димитроввуглевантажтранс» передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» код ЄДРПОУ 00179192 (попередня назва ТОВ «Димитроввантажтранс») згідно з договором оренди від 24 квітня 2001 року № 764 та додатками до нього, строк дії договору – до 24 квітня 2021 року.

При цьому, відповідно до абз. 3 пункту 151 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок № 483) договір оренди від 24.04.2001 № 764 на єдиний (цілісний) майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» вважається продовженим до моменту укладення договору з переможцем аукціону або до моменту настання випадку, передбаченого пунктом 152 Порядку № 483.

Основною господарською діяльністю, яку ТОВ «Вуглепромтранс» здійснює із використанням орендованого у держави єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс», є діяльність з допоміжного обслуговування наземного транспорту, а саме – надання послуг з штовхання та буксирування, що полягає в доставці споживачам (контрагентам) вантажів у залізничних вагонах від залізничних станцій загального користування до вантажних фронтів контрагентів. Всі споживачі транспортних послуг ТОВ «Вуглепромтранс» знаходяться в рівних умовах.

Надання послуг здійснюється на двох ділянках:

 • Під’їзна колія, що примикає до станції Удачна (Донецька залізниця), обслуговує зокрема підприємства: ПрАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «ОФ «Свято-Варваринська», ПрАТ «АП« Укрбуд»;
 • Під’їзна колія, що примикає до станції Покровськ (Донецька залізниця), обслуговує зокрема підприємства: ПрАТ «ЦЗФ«Мирноградська»; ДП «Мирноградвугілля».

Обслуговування контрагентів здійснюється із залученням інфраструктури 4-х станцій ТОВ «Вуглепромтранс»: ст. Нова, ст. Новатор, ст. Капітальна, ст. Центральна, при цьому на ст. Новатор розташована інфраструктура, що забезпечує функціонування рухомого складу та колій.

Серед споживачів послуг є  приватні і державні підприємства.

У під’їзних колій, що є складовою єдиного майнового комплексу, іншого призначення, окрім надання транспортних послуг споживачам, немає.

Інформація стосовно фінансово-економічних показників діяльності Орендаря – ТОВ «Вуглепромтранс», який здійснює господарсько-фінансову діяльність з використанням активів єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ  «Димитроввуглевантажтранс».

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 346 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є допоміжне обслуговування наземного транспорту.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг): за період  2018-30.06.2021 –449211 тис. грн., в тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції: доставка та відправка вантажів.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 185 688 137 501
2019р. 131 544 112 934
2020р. 144 844 130 545
1 півріччя  2021 78733 68 231

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р 1 півріччя 2021р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 173175 155268 146125 153114
1.1 Необоротні активи тис. грн. 136895 136655 112867 111654
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 3196 2514 1685 1794
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 16968 20678 217 575
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 116731 113463 110887 109222
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 78 63
1.2 Оборотні активи тис. грн. 36280 18613 33258 41460
1.2.1 запаси тис. грн. 14398 13777 9484 7419
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 17461 2831 23754  

33844

 

1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 4346 1109 8 10
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн. 3
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 75 896 12 184
2. Пасиви тис. грн. 173175 155268 146125 153114
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 142433 124178 111876 106160
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 9627 6529 6956 13300
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 21115 24561 27293 33654
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 17121 19573 22794 27834
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 185688 131544 144844 78733
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 159544 120462 140219 75054
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 16483 11081 4551 3648
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 9661 1 74 31
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 172079 156356 157246 74939
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 128218 118632 107375 57664
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 14106 16481 16640 10711
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 20865 17624 14440 5419
4.5 Інші витрати тис. грн. 12654 521 16849 312
4.6 Витрати(дохід) з податку на прибуток тис. грн. 3764 -3098 -1942 -833
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 6081 -18616 -12402 3794
6. Середня кількість всіх працівників чол. 489 483 351 346
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 64582 65872 55101 30 245
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 11006 11365 13082 14569

Станом на 30.06.2021р.:

 • прострочена кредиторська заборгованість – 0 тис.грн.
 • поточна кредиторська заборгованість –27834 тис.грн. у тому числі:
 • заборгованість із заробітної плати – 2629 тис.грн.;
 • податки із заробітної плати – 1366 тис.грн.;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – 16тис.грн.;
 • туристичний збір –0 тис. грн.;
 • фінансова допомога – 0 тис.грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 23823 тис.грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно), що входять до складу єдиного майнового комплексу, що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля Стрілочної будки №1 станції «Капітальна» Донецька область, смт. Новоекономічне, просп. Миру, 2д 89,2 1741235414227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Стрілочна будка №2 станції «Капітальна» Донецька область, смт. Новоекономічне, просп. Миру, 2е 5,6 1741385614227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Приміщення ЕЦ станції «Капітальна» Донецька область, смт. Новоекономічне, просп. Миру, 2в 125,3 1741956814227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля посту переїзду Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна(Артема), 40 19,6 1739077814113 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Будівля пункту техогляду вагонів станції «Капітальна» Донецька область, смт. Новоекономічне, просп. Миру, 2г 63,3 1734453414227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Колійні майстерні по станції «Новатор» Донецька обл., Покровський р-н, с.Рівне, пров.Шахтний, 1-А/2 812,3 1757565714227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-155381від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Стрілкова будка №2 станції «Нова» Донецька обл., Покровський р-н, с.Рівне, вул.Громової, 6-А 11,9 1734184514227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля котельної станції «Новатор» Донецька обл., Покровський р-н, с.Рівне, пров.Шахтний, 13 558,9 1741957114227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівлі та споруди тепловозо- вагонного депо Донецька обл., Покровський р-н, с.Рівне, пров.Шахтний, 1а 2 550,4 1744153114227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля пункту екіпірування станції Шахтна Донецька обл., Покровський р-н, с.Сергіївка, пров.Верхній, 67 706,8 1734420414227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Будівля поста електричної централізації станції Шахтна Донецька обл., Покровський р-н,  с.Сергіївка, пров.Верхній, 66 367,8 1734334214227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля механічного околотка станції Шахтна Донецька обл., Покровський р-н,  с.Сергіївка, пров.Верхній, 68 409,6 1734327814227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля посту ЕЦ станції «Центральна» Донецька обл., м.Мирноград, вул.Читинська, 1в 417,0 1738849814113 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Адміністративна будівля, актовий зал станції «Центральна» Донецька обл., м.Мирноград, вул.Читинська, 1г 172,1 1738889514113 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля їдальні № 4 Донецька обл., м.Мирноград, вул.Соборна, 44 511,8 1744386214113 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівлі та споруди екіпіровки тепловозів Донецька обл., Покровський р-н, с. Рівне, пров. Шахтний, 1а/1 839,7 1744220614227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості   України
Цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 51 4 508,0 1700849714113 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України
Будівля станції «Нова» з комплексом об’єктів технічного призначення Донецька область, Покровський р-н. с. Рівне, пров. Шахтний, 1-А/4 1 349,7 1734192614227 Нежитлове приміщення Витяг з ЄДРОДВ 10-15-5381 від 19.03.2018 Державна, Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України

Відомості про земельні ділянки, на яких розташоване майно єдиного майнового комплексу, що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Рівненська с/р 14,1241 1422785700:04:000:0031 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград, вул. Соборна, 44 0,2397 1411300000:01:008:0806 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; для розміщення існуючої будівлі їдальні №4 Державна власність, орендар – ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 00179192

Обмеження:

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0122 га

Охоронна зона навколо(вздовж) засобів зв’язку 0,0634 га

Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград 0,6527 1411300000:00:001:0007 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Комунальна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград 0,8436 1411300000:01:001:0001 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192

Обмеження:

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0,8436 га

Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Рівненська с/р 0,9832 1422785700:04:000:0297 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192

Обмеження:

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0444 га

Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград 1,1233 1411300000:01:001:0137 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград, вул..Соборна, 51 2,1701 1411300000:01:009:0251 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність

Обмеження:

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0088га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта транспорту 0,0106га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи  0,0053га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта транспорту 0,0102га

Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград 2,3640 1411300000:00:007:0136 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Комунальна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Рівненська с/р 3,6922 1422785700:04:000:0303 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192

Обмеження:

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 0,3675га

Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Рівненська с/р 4,1257 1422785700:04:000:0298 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Удачненська с/р 5,6947 1422756300:06:000:0491 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, м.Мирноград 6,7985 1411300000:01:003:0333 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Інформація про зареєстроване право власності в ДЗК відсутня

Обмеження:

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0163га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0101га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0830га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0411га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта транспорту 0,0287га

Охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта транспорту 0,0142га

Право проходу та проїзду на велосипеді 0,0197га та 0,0069га

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 6,7985га

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 0,0346га та 0,0199га

Земельна ділянка Донецька область, м.Покровськ 6,8364 1413200000:25:000:0003 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192
Земельна ділянка Донецька область, Покровський район, Сергіївська с/р 7,3073 1422786000:03:000:0704 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна власність, орендар – ТОВ «Димитроввантажтранс» 00179192

Відомості про рухоме майно,що входить до складу єдиного майнового комплексу, що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»:

№ п/п Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус, літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, інше) чи вид спецтехніки (бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, ескаватор, вагон, тощо) Рік випуску Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки
1 Легковий автомобіль 1998 ГАЗ 31029
2 Легковий автомобіль 1999 ВАЗ 21053
3 Легковий автомобіль 1997 УАЗ 31512
4 Легковий автомобіль 1996 ВАЗ 21213
5 Легковий автомобіль 1999 ГАЗ 3110
6 Легковий автомобіль 1992 ВОЛГА ГАЗ-31029
7 Вантажний автомобіль 1984 ГАЗ 5204
8 Вантажний автомобіль 1999 ГАЗ 2705
9 Вантажний автомобіль 2000 ІЖ 27156
10 Вантажний автомобіль 1992 ГA3-53
11 Вантажний автомобіль 1992 ГA3-3307
12 Самоскид 1969 ГАЗ 93
13 Самоскид 1973 ЗІЛ-ММ3555
14 Автобус 1995 ЛАЗ 695Н
15 Автобус 2000 ПАЗ 3205
16 Автобус 1992 КАВЗ 32-70
17 Автобус 1997 ПАЗ-3205
18 Автобус 1994 САРЗ 3976
19 Автобус 1984 ГАЗ-5204
20 Мікроавтобус 2000 ГАЗ 32213
21 Паливоцистерна 1999 ЗІЛ 433362
22 Мехмайстерня 1990 ГАЗ-53
23 Трактор 1977 ЮМЗ 6ДМ
24 Екскаватор 1999 Борекс 3106
25 Екскаватор Е0-2621
26 Бульдозер Д-3-42 (Д-606)
27 Причіп УП-2
28 Причіп тракторний 6678-2ПТС-4
29 Причіп ТМЗ
30 Тепловоз 1973 ТЕМ-2
31 Тепловоз 1973 ТЕМ-2
32 Тепловоз 1973 ТЕМ-2
33 Тепловоз 1978 ТЕМ-2
34 Тепловоз 1979 ТЕМ-2
35 Тепловоз 1979 ТЕМ-2
36 Тепловоз 1989 ТЕМ-2ум
37 Тепловоз 1990 ТЕМ-2ум
38 Тепловоз 1990 ТЕМ-2ум
39 Тепловоз 1990 ТЕМ-2ум
40 Підйомно-рихтувальна машина 1990 ПРМ-3
41 Колійна машина 1985 МСШУ-4
42 Колійна ремонтна машина МСШУ-3
43 Дрезина ДГКУ
44 Мотодрезина МПТ-4
45 Колійна машина УПМ-1
46 Снігоочисник залізничний 1972 СДП М
47 Вагон Вантажний вагон критий №25006
48 Вагон Вантажний вагон критий №25007
49 Вагон Критий вагон №52290380
50 Вагон Критий вагон №52348386
51 Вагон Думпкара №7522
52 Вагон Думпкара №7524
53 Вагон Думпкара №7525
54 Вагон Напіввагон №56290752
55 Вагон Напіввагон 56290976
56 Вагон Напіввагон 56291172
57 Вагон Напіввагон 56290406
58 Вагон Напіввагон 56290414
59 Вагон Напіввагон 56290489
60 Вагон Напіввагон 56290851
61 Вагон Напіввагон 56290943
62 Вагон Напіввагон 56290828
63 Вагон Напіввагон 56290463
64 Вагон Напіввагон 56290471
65 Вагон Напіввагон 56290810
66 Вагон Напіввагон 56290349
67 Вагон Напіввагон 56290364
68 Вагон Напіввагон 56290869
69 Вагон Напіввагон 56290430
70 Вагон Напіввагон 56291115
71 Вагон Напіввагон 56348352
72 Вагон Напіввагон 56348428
73 Вагон Напіввагон 56291313
74 Вагон Напіввагон 56291370
75 Вагон Напіввагон 61181921
76 Вагон Напіввагон 65515686
77 Вагон Хопер-окатишевоз 59315127
78 Вагон Хопер-цементовоз 91223537
79 Вагон ЦИСТЕРНА 71028
80 Вагон ВАГОН 66306131
81 Платформа залізнична 1975 Платформа залізнична №450175
82 Мопед КАРПАТИ-2 1992 Мопед КАРПАТИ-2

Відомості про об’єкти інфраструктури, що входять до складу єдиного майнового комплексу, що передані в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»:


з/п
Назва об`єкта Адреса місця розташування
1 Автодорога ст.Нова 580 п.м. Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
2 Автодорога ст. Новатор 420 п.м Донецька обл. с. Рівне, пров Шахтний
3 Залізничний тупик №20 (бетонно-розчинний вузол) Донецька обл. с. Рівне, пров Шахтний
4 Залізничний тупік РБД ст. Капітальна Донецька обл. с. Рівне, пров Шахтний
5 Міст залізничний ст. Центральна колія, 9 Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
6 Залізничні колії 5/6 лісовий склад 189,0 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
7 Залізнична колія №14 ст. Центральна до бази ВРП №1 250,4 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
8 Залізничний тупик 21 ш Стаханова 205.5 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
9 Під’їзна залізнична колія перегону ст.Центральна-ст Нова 1187,3 п.м. Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
10 Залізнична колія ТВД 1471,65 п.м. Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
11 Залізничні Колії станції Шахтної 13 108,0 п.м. Донецька обл., смт.Удачне
12 Під’їзна колія 11-й бази ВРП 104,3 п.м Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
13 Під’їзна колія с.Удачне-Шахтнаcт.ШАХТНА 9966,4 п.м. Донецька обл., смт.Удачне
14 ШТУЧНЕ СПОРУДЖЕННЯ МОСТУ СТ. КРАСНОАРМІЙСЬК-СТ. ЦЕНТРАЛЬНА Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
15 Земляне полотно ст. Капітальна Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
16 Верхня будова колії ст. Капітальна 10050,88 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
17 Земляне полотно ст.Новатор-Капітальна Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
18 Штучне спорудження ст.Капітальна Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
19 Штучне спорудження пер. Новатор-Капітальна Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
20 Штучне спорудження пер. Новатор-Капітальна Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
21 Верхня будова колії пер. Новатор-Капітальна 5145.6 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
22 Земл полотно перегону Нова-Центральна. ст. Центр. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
23 Верх. буд. колії пер.НОВА-Центральна.ст. Центральна 8389,88 п.м. Донецька обл. м. Мирноград, вул. Шосейна
24 Земляне полотно п. Красноармійськ-Новатор, ст. Новатор Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
25 Земляне полотно ст.Нова Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
26 Штучні споруди Красноармійськ-Новатор Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
27 Верхня будова колії ст. Нова 7245,26 п.м Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
28 Земляне полотно ст. Новатор Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
29 Верхня буд. колій №11-15 ст. Новатор 1502.55 п.м. Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького
30 Верхня буд. колії перег. Красн-Новатор.ст Новатор 8848.7 п.м. Донецька обл., м. Покровськ, вул.Вербицького

Перелік майна, яке передане в суборенду, станом на 01.09.2021 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
ТОВ «Збагачувальна фабрика «Богучарская» Залізнична шлях 5/6 лісний склад 189,0 п.м. 189 п.м. Своєчасне навантаження та розвантаження вагонів Договір суборенди № 1032/16-а від 30.12.2016р. до 24.04.2021р., звернення Орендаря щодо продовження дії договору суборенди до моменту укладання договору з переможцем аукціону або до моменту настання випадку, передбаченого п. 152 Порядку №483;

лист регіонального відділення від 06.07.2021 №11-03-03-05288 щодо   необхідності проведення  незалежної оцінки майна для продовження договору суборенди

11,49
2 ФОП Гончарук Катерина Валеріївна Частина будівлі «Ідальня» 370,47 Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи Договір суборенди № 9825/19-а від 01.09.2019р. до 24.04.2021р.,

звернення Орендаря щодо продовження дії договору суборенди до моменту укладання договору з переможцем аукціону або до моменту настання випадку, передбаченого п. 152 Порядку №483

16,91

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів згідно з інформацією Орендаря – ТОВ «Вуглепромтранс», який здійснює господарсько-фінансову діяльність з використанням активів єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ  «Димитроввуглевантажтранс»:

І Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 201.486 т.

у тому числі:

1 клас небезпеки – 0,068т;

2 клас небезпеки – 4,858т;

3 клас небезпеки – 14,987т;

4 клас небезпеки – 181,573т.

Передано відходів на сторону для утилізації – 153,954т.

ІІ сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів:

Всього по підприємству (без урахування діоксину вуглецю) – 8,617т

У тому числі:

 • Метали та їх сполуки – 0,001т;
 • Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,001т;
 • Речовини у вигляді суспендованих твердих частин – 1,001т;
 • Оксид вуглецю – 0,768т;
 • Метан – 0,006т

Крім того, діоксид вуглецю – 577,976т.

ІІІ Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 182,6 тис. грн., у т.ч.:

Екологічний податок – 24,0 тис. грн.;

Поточні витрати на охорону навколишнього середовища – 158,6 тис. грн.

Вартість єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом  проведення   незалежної  оцінки  станом   на   31   жовтня   2020   року,   становить 67 063 555,84 грн. (шістдесят сім мільйонів шістдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 84 копійки) без урахування ПДВ.

Умови продажу:

 • збереження протягом 5-ти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації основного виду діяльності: допоміжне обслуговування наземного транспорту;
 • відшкодування протягом  10  календарних  днів  з  моменту  переходу  права власності  на об’єкт приватизації  витрат Фонду державного майна України на проведення оцінки єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»  у розмірі 66 100, 00 гривень.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00. Телефон: 050-422-26-01,  E-mail: V.V.Nikolenko@dimptu.com.ua

Відповідальна особа: Ніколенко Вікторія Валеріївна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду  державного майна України по Донецькій та Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту : www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.11.2021
Адреса активу Україна, 85323, Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, 51
Регiон Донецька область
Балансоутримувач ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС", код ЄДРПОУ 00179192
Вид діяльності за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
56.29 Постачання інших готових страв
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43023403
Контактна особа по об'єкту Попова Оксана, +38 (057) 700-03-14
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 16.04.2021 №646 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 1267 від 03.12.2019
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 67063555.84
Гарантійний внесок 6706355.58
Прийом заявок до 04/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЙЛРОУД СЕРВІС» Україна, 04114, Київська область, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 28
Ціна запропонована переможцем 70000560
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 02047 від 10.12.2021

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» ”