Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закупнянський кар’єр»

Стартова ціна:

15 852 105

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴52 000 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закупнянський кар’єр» за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закупнянський кар’єр».

Місцезнаходження: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Закупне, вул. Центральна, 1е.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00373735.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 85 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю (вид діяльності за КВЕД: 08.11).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 184581161,65 грн. (з ПДВ), в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): суміш щебенево-піщана з осадових порід вапняків з домішками, крупка вапнякова, відсів вапняковий, борошно вапнякове, у тому числі експортної – немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 рік 43385 36503
2021 рік 46190 42720
2022 рік 43438 32806
9 місяців 2023 року 47919 41854

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. Станом на 30.09.2023
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 15081 14564 13993 16471
2 Основні засоби тис. грн. 1808 1840 2012 1837
3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4 Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 10623 9769 9428 12079
4.1 запаси тис. грн. 1710 1767 1398 1770
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн. 6626 7099 6338 8868
5 Власний капітал тис. грн. 6690 -288 -313 246
6 Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7 Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 8391 14852 14306 16225
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 4965 11398 11614 12934
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) 388 1141 1220 986
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) 314 607 931 1107
7.1.3 розрахунками зі страхування; (рядок 1625) 123 391 386 269
7.1.4 розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) 2551 7945 7499 7144
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610)
8 Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 43385 46190 43438 47919
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 43208 46105 43405 47862
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 153 69 32 15
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 4 16 1
9 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 43285 53168 43427 45242
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 27859 38158 33167 33975
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 5623 6224 4234 5005
9.3 Витрати на збут тис. грн. 8936 8081 5373 5844
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 839 705 653 418
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 28
10 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 100 -6978 11 2677
11 Середня кількість усіх працівників чол. 102 99 92 85
12 Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 12476,4 13352,9 11925,3 12713,8
13 Середньомісячна заробітна плата грн. 10193,14 11239,8 10801,9 16619,4

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість 4996,5 тис. грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – немає;
 • заборгованість перед бюджетом – немає;
 • інша кредиторська заборгованість (за товари, роботи та послуги – 4996,5 тис.грн.

Відомості про нерухоме майно, що підлягає приватизації у складі єдиного майнового комплексу:

№з/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник/орган управління*
1 Будівля контори Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е 460,0 2846905468020 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 №359152478 Державна, Фонд державного майна України
2 Будівля матеріального складу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1ж 313,8 2847678168020 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358455548 Державна, Фонд державного майна України
3 Будівля деревообробної майстерні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1л 533,1 2846631168020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.12.2023 №358213719 Державна, Фонд державного майна України
4 Будівля електроремонтної дільниці Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1в 188,1 2846921868020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.12.2023 №358287239 Державна, Фонд державного майна України
5 Будівля депо Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1г 503,3 2847638068020 1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358445811 Державна, Фонд державного майна України
6 Будівля склад агрегатів Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне,  вул. Центральна, 1п 183,6 2847631968020 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358444605 Державна, Фонд державного майна України
7 Будівля ремонтного боксу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1о 449,0 2848556568020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 15.12.2023 №358656636 Державна, Фонд державного майна України
8 Будівля склад-гараж Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1б 71,9 2846548968020 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.12.2023 №358208010 Державна, Фонд державного майна України
9 Будівля їдальні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1і 456,9 2847022768020 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.12.2023 №358312789 Державна, Фонд державного майна України
10 Будівля трансформаторна підстанція 6/0,4 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1м 41,9 2848096468020 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.12.2023 №358550240 Державна, Фонд державного майна України  
11 Будівля трансформаторна підстанція 35/6 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1н 195,2 2847280468020 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358368941 Державна, Фонд державного майна України
12 Будівля вагова автомобільна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1х 10,5 2847319368020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358376964 Державна, Фонд державного майна України
13 Будівля вагова залізнична Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1ф 6,7 2847249868020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358361883 Державна, Фонд державного майна України
14 Будівля котельні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1д 473,0 2848010068020 1220.5 Адміністративно- побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 15.12.2023 №358534217 Державна, Фонд державного майна України  
15 Комплекс будівель та споруд №15 Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Сатанів, Комплекс будівель та споруд №15 Сатанівська селищна рада 308,4 2851859168040 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 21.12.2023 №359446568 Державна, Фонд державного майна України
16 Незавершене будівництво, вапнякова піч, відсоток готовності-35% Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1щ 358,5 2850683268020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 №359169213 Державна, Фонд державного майна України
17 Будівля мехмайстерні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1р 1183,8 2848659768020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 №359158062 Державна, Фонд державного майна України
18 Будівля гаража Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1т 1232,7 2851282668020 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 №359315942 Державна, Фонд державного майна України
19 Будівля дільниця вапнякового борошна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1к 1261,9 2849149268020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 19.12.2023 №358945830 Державна, Фонд державного майна України
20 Будівлі та споруди складу вибуховий матеріалів Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1ц 408,1 2848102568020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 15.12.2023 №358551216 Державна, Фонд державного майна України
21 Будівля дробарно -сортувальної установки-3 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1у 295,3 2848664268020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 №359150839 Державна, Фонд державного майна України
22 Будівлі і споруди дробарно -сортувального заводу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1с 1491,8 2851396668020 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 21.12.2023 №359340150 Державна, Фонд державного майна України
23 Cклад вапнякового борошна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1з 299,7 2850581268020 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 15.12.2023 №359146581 Державна, Фонд державного майна України  
24 Автодорога ДСД-«Замок» Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е 1,0 км 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
25 Внутрішнє заводське залізничне полотно Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е 3178 пог.м 2121.2 Під’їзні, станційні та сортувальні колії Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
26 Водопровідні мережі Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е 950 пог.м 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
27 Поля фільтрації Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1л 2200 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
28 Зовнішня електролінія 6 кВт Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1 7000 пог.м 2224.1 Місцеві електросилові мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
29 Бурові свердловини Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1р 160 пог.м 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
30 Бурова свердловина 2 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1 160 пог.м 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
31 Естакада вагонна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1ф 269 куб.м 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
32 Споруда для виробництва блоків Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1ш 684 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
33 Оптична лінія зв’язку Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, бокс 1 2000 пог.м 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
34 Бункер Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1л 12 куб.м 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
35 Бункер Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1л 12 куб.м 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
36 Бункер Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1л 12 куб.м 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
37 Фундамент автоваги Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
38 Площадка для навантаження автотранспорту Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна 505 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України
39 Частина автодороги від кар’єру «Лисогірка» до промплощадки підприємства Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна 5,76 км 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України

* Згідно з розпорядженням КМУ від 20.11.2019 року №1101- р ЄМК «Закупнянський кар’єр» передано до сфери управління Фонду державного майна України.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Вівся 10,94 для виробничих потреб Право користування земельною ділянкою не оформлене
Земельна ділянка Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Кутківці 6,34 для виробничих потреб Право користування земельною ділянкою не оформлене
Земельна ділянка Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне 54,79 для виробничих потреб Право користування земельною ділянкою не оформлене

Перелік автотранспортних засобів, спецтехніки та залізничного транспорту:

№ з/п Вид машини або марка транспортного засобу Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Вантажний автомобіль КрАЗ (самоскид) 256 Б1 1642 ХМТ 1983
2 Вантажний автомобіль КрАЗ (самоскид) 6510 07196 ХМ 1993
3 Вантажний автомобіль БілАЗ (самоскид) 75405 Т 0045 ХМ 1991
4 Вантажний автомобіль БілАЗ (самоскид) 75405 Т 00616 ХМ 1991
5 Вантажний автомобіль КАМАЗ (самоскид) 5511 3126 ХМР 1979
6 Вантажний автомобіль АВИА (бортовий) 31 7814 ХМП 1995
7 Вантажний автомобіль ЗІЛ (автокран) 133 ГЯ 7266 ХМО 1992
8 Загальний легковий вантажопасажирський автомобіль ГАЗ 2705 ВХ 4641 ВТ 2001
9 Автонавантажувач 41030 ТО 556 ХМ 2006
10 Автонавантажувач 41030 ТО 453 ХМ 2003
11 Бульдозер ДЗ-1711-03 00201 Т ВХ 1990
12 Екскаватор ЄО 5124 00200 Т ВХ 1990
13 Екскаватор ЄО 2621 11345 ВХ 1988
14 Гідравлічний навантажувач L-34 ХМТ 0090 1990
15 Трактор колісний Т-16 МГ 11337 ВХ 1990
16 Трактор колісний Т-40 АМ 11347 ВХ 1989
17 Трактор колісний Т-150 К 11338 ВХ 1988
18 Тепловоз ТЄМ2 5494 1977
19 Тепловоз ТЄМ2 5823 1978
20 Вантажний автомобіль ЗІЛ 431 412 31
21 Екскаватор ЕКГ-5А-У (9525) 1984
22 Вантажопідіймальний кран РДК 160-2 (1444) 1983
23 Вантажопідіймальний кран РДК 160-2 1981

Підприємство у своїх активах має великогабаритне і спеціалізоване виробниче обладнання.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі ДП «Закупнянський кар’єр» станом на 30.09.2023 р.: 564 одиниці (машини, обладнання, комп’ютерна та офісна техніка, меблі тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закупнянський кар’єр», не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

 • об’єкт цивільної оборони – протирадіаційне укриття №1, літера «пд», загальною площею 140,5 м2, розташоване за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, буд.1ч;
 • частина автодороги від кар’єру «Лисогірка» до промплощадки підприємства (інв.№89) протяжністю 1,7 км. від точки з координатами 49.143553, 26.285290 до точки з координатами 49.150922, 26.304162 використовується для задоволення потреб Закупнянської територіальної громади в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях, а саме: сіл Лисогірка, Голенищеве, Романівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:

– за 2022 рік:

 • Діоксид азоту -0,0918, Оксид вуглецю-13,158, Діоксид вуглецю 2363,368, Оксид Азоту- 2,307, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) -12,7278, Залізо та сполуки-0,0127, Манган та сполуки-0,0022, Метан-0,114;

– за 9 місяців 2023 року:

 • Діоксид азоту -0,069, Оксид вуглецю-11,926, Діоксид вуглецю 1811.63, Оксид Азоту- 1,774, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) -9,159, Метан- 0,0879.

Сплачено екологічного податку:

 • за 2020 рік – 13,9 тис.грн,
 • за 2021 рік- 44 тис.грн.,
 • за 2022 року -27 тис.грн.,
 • за 9 місяців 2023 року – 62 тис.грн.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закупнянський кар’єр» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення боргів ДП «Закупнянський кар’єр» із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Закупнянський кар’єр»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Закупнянський кар’єр» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті  41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта:  у робочі дні  з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Чухрій Олег Григорович, в.о. директора ДП «Закупнянський кар’єр», тел. (067) 324-27-22.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, вебсайт: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/vinnytsia.html.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, вебсайт: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/khmelnytskyi.html.

Відповідальна особа: Зеленська Олена Валентинівна – головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, тел. (098) 150-10-88.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.02.2024
Адреса активу Україна, 31614, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, смт Закупне, вул. Центральна, 1е
Регiон Хмельницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", код ЄДРПОУ 00373735
Вид діяльності за КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Зеленська Олена Валентинівна, 38 067 253 76 48, o.v.zelenska@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 05.02.2021 №146 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.03.2021 № 261
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15 852 104,82
Гарантійний внесок 3 170 420,96
Прийом заявок до 22/02/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУХИЙ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 37762547), Україна, 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Чайковська, будинок 5/7/9, квартира 1
Ціна запропонована переможцем 52000000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закупнянський кар’єр» ”