Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Юрковецький спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

15 303 459

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴40 800 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Юрковецький спиртовий завод” код за ЄДРПОУ 05459186, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вулиця Миру, 259

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Юрковецький спиртовий завод».

Місцезнаходження: 24040, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул. Миру, буд. 259.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05459186.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2022 р. – 91 особа.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2019 – 6 місяців 2022 р. становить  206 580,00 тис. грн., в тому числі експортної – 1 179,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий неденатурований, в тому числі експортної: спирт етиловий неденатурований.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 36388 36388
2020 р. 78356 72686
2021 р. 64077 64058
За І півріччя 2022 р. 33480 33448

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. За І півріччя 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 5259 9386 15400 16125
1.1 Необоротні активи тис. грн 2805 2684 2485 2605
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 21 21 21 21
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 118 133 130 28
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2666 2530 2334 2556
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 2454 6702 12915 13520
1.2.1 запаси тис. грн 1481 4079 8306 2277
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, (інші необоротні активи)
1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 744 1868 2862 10657
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 107 222 1063 13
2. Пасиви тис. грн 5259 9386 15400 16125
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн -14550 -16579 -16530 -21405
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 19809 25965 31930 37530
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)
тис. грн 19809 25965 31930 37530
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 36388 78356 64077 33480
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 36388 72686 64058 33448
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 5670 6
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 13 32
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 36277 80385 63832 38355
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 28320 71959 57180 34688
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 6149 6645 6029 3055
4.3 Витрати на збут тис. грн 721 1587 69 580
4.4 Інші операційні витрати тис.грн 1063 194 554 32
4.5 Інші витрати тис.грн
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн 24
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис.грн 111 -2029 245 -4875
6. Середня кількість всіх працівників чол. 73 91 91 91
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 6005 10261 7527 2893
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6855,0 9396,52 6892,9 2649,27

Станом на  30.06.2022 р. :

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 37 529 970, 17 грн.; в тому числі:

 1. заборгованість по заробітній платі – 556 000, 00 грн.;
 2. податки з заробітної плати – 397 000, 00 грн.;
 3. фінансова допомога (позика) – 3 531 570, 17 грн.;
 4. інша кредиторська заборгованість – 33 048 692, 14 грн., в тому числі:
 • електроенергія – 74 477, 87 грн.;
 • ПММ – 3 735 325, 62 грн. ;
 • матеріали (меляса) – 15 936 532, 77 грн.;
 • послуги – 3 202 294, 06 грн.;
 • допоміжні – 24 576, 00 грн.;
 • матеріали (фракція) – 26 519, 18 грн.;
 • акцизний податковий збір – 10 031 456, 52 грн.;
 • лікарняні, військомат 15 097, 25 грн.;
 • матеріали – 2 412, 87 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Головний корпус літ. «К» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 2172,4 Проводяться заходи з  реєстрації Для виробництва Державна
Бардонасосна станція, добудова літ. «і» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 20,5 – // – – // – – // –
Будівля майстерні, літ. «І» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 312 – // – – // – – // –
Спиртосховище  літ. «К2», яке включає
склад 62,6 кв.м
склад 120,9 кв.м,
склад 82,5 кв.м,
кабінет 3,9 кв.м
Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 269,9 – // – – // – – // –
Матеріальний склад, літ. «Ж» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 272,9 – // – – // – – // –
Склад ПММ, літ. «П» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 68,4 – // – – // – – // –
Склад тари, літ. «Т» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 130,2 – // – – // – – // –
Вагова на заводі, літ. «Г» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 15,1 – // – – // – – // –
Будівля цеху розливу, літ. «М» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 676,9 – // – – // – – // –
Будівля центрального в’їзду (магазин), літ. «Х» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 35,5 – // – – // – – // –
Будівля підстанції, (трансформаторна) літ. «С» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 43 – // – – // – – // –
Мазутосховище (мазутна яма), літ «Р» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 95,1 – // – – // – – // –
Комора кисню, літ. «У» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 17 – // – – // – – // –
Контрольно-пропускний пункт (прохідна) літ. «В» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 87,5 – // – – // – – // –
Будівля центрального в’їзду (склад), літ. «Ф» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 16,4 – // – – // – – // –
Будівля контори (стара), літ. «Б» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 157,6 – // – – // – – // –
Туалет на території заводу (вбиральня), літ. «З» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 22,6 – // – – // – – // –
Солодовня, літ. «Л» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 1519,57 – // – – // – – // –
Стіна опорна спиртосховища (огорожа) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 24,7 – // – – // – – // –
Ангар з полицями, літ. «Д» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 437 – // – – // – – // –
Огорожа від житлового масиву (6;7) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 486,4 м.пог – // – – // – – // –
Дорога шосейна на заводі Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 370 не підлягає реєстрації – // – – // –
Дворове покриття біля складу (11) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 1226,1 – // – – // – – // –
Огорожа навколо заводу (1;2;3) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 548 м.пог – // – – // – – // –
Водоприймальний колодязь (10) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 6 м.пог – // – – // – – // –
Чан мелясний (9) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 2000 м.куб. – // – – // – – // –
Труба димова цегляна (8) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 35 м.пог – // – – // – – // –
Водовід від джерела Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 2500 м.пог не підлягає реєстрації – // – – // –
Збірник води (сарай), літ. «Н» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 38 м.куб – // – – // – – // –
Ворота механічні (5) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 50 м.пог – // – Інше – // –
Ворота автомобільні (4) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 8 м.пог – // – – // – – // –
Адмінбудова, літ. «А» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259 650,2 – // – – // – – // –
Котельня перевалочної бази, літ. «Д, Д1» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 99,9 – // – – // – – // –
Спиртобаза (перевалка), літ. «Г» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 230,3 – // – – // – – // –
Склад перевалочної бази, літ. «В» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 463 – // – – // – – // –
Будівля вагової на перевалочній базі (прохідна),  літ. «А» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 26,1 – // – – // – – // –
Вагова на перевалочній базі, літ. «Б» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 38 – // – – // – – // –
Ворота металеві (перевалочна база) Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 12,5 м.пог – // – – // – – // –
Огорожа на перевалочній базі Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 16 262,2 – // – – // – – // –
Клуб Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 238 224,2 – // – Інше – // –
Станція розкачки барди, літ. «А» Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259А 13,9 – // – – // – – // –
Поля фільтрації,
с. Юрківці
Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці 100 000 – // – Інше – // –

Станом на 30.06.2022 на балансі підприємства обліковуються транспортні засоби в кількості 8 одиниць.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою,  інформація про обтяження
1 Земельна ділянка
(с. Юрківці, вул. Миру, 259)
53 518 0522687800:03:001:0001 Підприємств іншої промисловості Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ 018396.
2 Земельна ділянка
(с. Юрківці, вул. Миру, 16)
19 255 0522687800:03:004:0007 Підприємств іншої промисловості Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ 018398.
3 Земельна ділянка (рілля)
с. Юрківці
149 998 0522687800:01:000:0204 Землі запасу (рілля) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №ВН-0518805442020 від 20.02.2020.

Відділом державної виконавчої служби Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції накладено арешт на все нерухоме майно ДП «Юрковецький спиртовий завод».

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: Житловий будинок, площею 63,6 кв. м. за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 35; бомбосховище, площею 341,9 кв. м. за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259; автобусна зупинка, площею 8,7 кв. м., Вінницька область, Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 259.

Приватизований житловий фонд: житловий будинок №1, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 240; житловий будинок №2, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 224; житловий будинок №3, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 222;  житловий будинок №4, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський
р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 236; житловий будинок №5, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Вишнева, 4; житловий будинок №6, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Вишнева, 2; житловий будинок №7, за адресою: Вінницька область,  Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці,
вул. Вишнева, 6.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Юрковецький спиртовий завод» не перебуває в оренді.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 8,0711 т .
 2. Утворення відходів за 2021 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 25451,2 т., у тому числі:
 • 1 клас небезпеки – 0 т;
 • 2 клас небезпеки – 0 т;
 • 3 клас небезпеки – 0 т;
 • 4 клас небезпеки – 25 451, 2 т:

– Барда мелясна – 25 451, 2 т;

 1. Екологічні платежі за 2021 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 115,0 тис. грн, у т. ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 115,0  тис. грн; в т.ч.:
 • за розміщення відходів – 0 тис. грн.
 • за викиди вуглецю діоксину – 42,4 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Юрковецький спиртовий завод» з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Юрковецький спиртовий завод»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Юрковецький спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: 24040, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул. Миру, буд. 259.

Телефон: +380676193741,  E-mail: yurk_spirt@ukr.net.

Відповідальна особа: Бобро Олександр Геннадійович, в.о. директора ДП «Юрковецький спиртовий завод».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту  – http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок: 067-7528557.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.10.2022
Адреса активу Україна, 24040, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул. Миру, буд. 259
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРКОВЕЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 05459186
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Євсеєнко Татяна Борисівна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 164 від 31.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15303459.1
Гарантійний внесок 3060691.82
Прийом заявок до 18/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙМКОЛ" Україна, 01103, Київська область, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 18а
Ціна запропонована переможцем 40800001.2
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 151 від 23.02.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Юрковецький спиртовий завод” ”