Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Волиньторф”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

190 194 506

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴212 221 200

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Волиньторф” за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н (колишній – Маневицький р-н), с. Прилісне, вул. Сойне, 15. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 00426302. До складу державного підприємства «Волиньторф» входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод» (код за ЄДРПОУ ВП: 25084009) – філіал державного підприємства «Волиньторф». Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2023 – 302 осіб. Основним видом діяльності за КВЕД є виробництво продуктів нафтоперероблення. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – І півріччя 2023 року – 419177 тис. грн, в тому числі експортної – 391,7 тис. грн. Основна номенклатура продукції: брикети торфові.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф».

Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н (колишній – Маневицький р-н), с. Прилісне, вул. Сойне, 15.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00426302.

До складу державного підприємства «Волиньторф» входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод» (код за ЄДРПОУ ВП: 25084009) – філіал державного підприємства «Волиньторф».

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2023: 302 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статутувиробництво продуктів нафтоперероблення.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) (в тому числі експортної) за період 2020 р. – І півріччя 2023 р.: 419177 тис. грн, в тому числі експортної – 391,7 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: брикети торфові, в тому числі експортної: брикети торфові.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 69 774 59 424
2021 р. 117 418 109 135
2022 р. 167 872 157 699
І півріччя 2023 року 64 113 57 655

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. Станом на 30.06.2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 189 516 185928 195358 191679
1.1 Необоротні активи тис. грн 157482 152465 142867 141544
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 95 82 80 77
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 157387 152383 142787 141467
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 32034 33463 52491 50135
1.2.1 запаси тис. грн 23176 15398 27005 28961
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 4403 5074 9635 9787
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 3902 11600 13819 10272
2. Пасиви тис. грн 189516 185928 195358 191679
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 161328 153720 157442 157802
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 28188 32208 37916 33877
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 19528 17468 25016 20211
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 81818 131006 199980 90384
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 69774 117418 167872 64113
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 10359 12584 31129 25840
3.3 Інші  доходи тис. грн 5 1
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 83930 132335 189340 84146
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 54814 99451 120389 55678
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 6308 8925 10651 5657
4.3 Витрати на збут тис. грн 1401 3251 5893 1341
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 21018 20468 47863 19976
4.5 Інші витрати тис. грн 270 240 328 160
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 119 4216 1334
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -2 112 -1 329 10 640 6 238
6. Середня кількість всіх працівників чол. 338 313 311 302
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 34844,1 44433,7 66122,7 28277,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн 8591 11830 17718 15606

Станом на 30.06.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість – 20 211,0 тис. грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 1 649,0 тис.грн.;
 • заборгованість перед бюджетом – 8 915,0 тис.грн.;
 • заборгованість зі страхування – 728,0 тис.грн.;
 • заборгованість по заробітній платі – 2 600,0 тис.грн;
 • за одержаними авансами – 2 205,0 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 4 114,0 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне призначення/ використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Адміністративно-побутовий корпус А-2 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 15 738,4 2623623107040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307641118 Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)
Будинок обрядових подій А-1 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 3-А 398,7 2623605407040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307637331
Теплиця-склад  О-1 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 15 373,9 2623642307040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307645615
Павільйон для велосипедів В1 55,3 2626808907040 1242.4 Навіси для велосипедів Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308284293
Пилорама П1 204,1 2624620907000 1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  19.08.2022, індексний номер витягу: 307855245
Гараж на 5 автомобілів К1 719,5 2623575107040 1242.1Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307629257
Бункерна сировини Д1 235,4 2624638307040 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  19.08.2022, індексний номер витягу: 307859317
Головний корпус з котельнею 4990,1 2623622507040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307641070
Естакада до головного корпусу (2гал.) Є 161,6 2623632607040 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307643433
Естакада до підготовчого відділення (1гал.) Ж 175,9 2626001607040 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  24.08.2022, індексний номер витягу: 308122402
Естакада подачі брикету Я 179,9 2626058207040 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  24.08.2022, індексний номер витягу: 308132273
Підготовче відділення Е4 589,2 2624086807040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307738145
Автомобільний склад брикетів З1 100,8 2624073807040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307735524
З/д склад брикетів Т1 568,1 2623982407040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307713494
Технологічна піч Ш1 24,8 2623973507040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307711409
Приміщення вагової Р1 33,3 2623966107040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  30.08.2022, індексний номер витягу: 308546777
Ангар С1 507,8 2623956207040 1252.8 Склади універсальні

 

Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307707966
Приміщення під пакувальну лінію торфобрикету Ц1 176 2626936607040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308314531
Приміщення торгової точки Ю1 128 2626943107040 1230.9 Будівлі торговельні інші Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308315840
Артсвердловина  з насосом М1 8,1 2626953907040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308318218
Насосна станція Л1 67 2626704807040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308260637
Площадка відпочинку з фонтаном Б 101,2 2626957607040 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  26.08.2022, індексний номер витягу: 308319202
Матеріальний склад Н1 623,4 2624627407040 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  30.08.2022, індексний номер витягу: 308545640
Склад нафтопродуктів Щ1 121,9 2626492007040 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  25.08.2022, індексний номер витягу: 308219223
Пождепо Г1 598,2 2624614907040 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  19.08.2022, індексний номер витягу: 307854171
Сушилка Х1 27,6 2624600107040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  19.08.2022, індексний номер витягу: 307850186
Центральна ремонтна майстерня Й2 1610,7 2626532907040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  25.08.2022, індексний номер витягу: 308228119
Локомотивне депо широкої колії Ч1 102,5 2626540807040 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  25.08.2022, індексний номер витягу: 308229778
Локомотивне депо ВУЗКа Ї1 214,3 2626474907040 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  25.08.2022, індексний номер витягу: 308215245
Автодорога з очисними спорудами Благоустрій території підприємства
Автодорога Благоустрій території підприємства
Автостоянка Благоустрій території підприємства
Внутрішня площа та дорога Благоустрій території підприємства
Внутрішньозаводська площа та дорога Благоустрій території підприємства
Огорожа завода Огородження підприємства
Тротуар Благоустрій території підприємства
Масло-насосна станція Споруди підприємств торф’яної промисловості
Технологічна площадка Благоустрій території підприємства
Шламові ставки Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площа електро мережі Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площа мережі каналів Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площа електромережі 10 кіловат Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площадка водопровода Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площадка електро мережі слабоструменевої Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площадка електромережі Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутрішня площадка тепломережі Споруди підприємств торф’яної промисловості
Каналізація побутова Споруди підприємств торф’яної промисловості
Високовольтна лінія Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги
Колія ВЗК 8474 м Залізничні колії промислових підприємств
ВУЗКа постійна 7 Залізничні колії промислових підприємств
ВУЗКа ст.Заводська 2.7 км Залізничні колії промислових підприємств
ВУЗКа тимчасова 10.5 км Залізничні колії промислових підприємств
Поля фільтрації Споруди підприємств торф’яної промисловості
Під’їздна з/д колія широкої колії 12,62 км Залізничні колії промислових підприємств
Внутрімасивна постійна колія 1,66 км Залізничні колії промислових підприємств
Внутрімасивна постійна колія 2,094 км Споруди підприємств торф’яної промисловості
Огорожа артсвердловини Огорожа
Блок-пункт обліку теплоенергії Споруди підприємств торф’яної промисловості
Вагончик Споруди підприємств торф’яної промисловості
Вагончик побутовий Споруди підприємств торф’яної промисловості
Вагончик побутовий Споруди підприємств торф’яної промисловості
Поле «Засвіття-Ситнелюк» 3 черга Споруди підприємств торф’яної промисловості
Торфородовище «Засвіття-Ситнелюк» (ділянка №1) Споруди підприємств торф’яної промисловості
Тимчасова під’їздна дорога до сировинної бази «Засвіття-Ситнелюк» Споруди підприємств торф’яної промисловості
Площадка для перевантаження торфу Споруди підприємств торф’яної промисловості
Оптична локальна мережа Мережі
Адмінбудинок  А-2 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт.Маневичі, вул.Луцька, 21 272,4 2623736107040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307662917
Пождепо Н2 133,3 2623123507040 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  16.08.2022, індексний номер витягу: 307531860
Головний корпус брикетного цеху З-4 581,3 2623052307040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  16.08.2022, індексний номер витягу: 307514841
Бункерна сировини Є-1 328,2 2624123107040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307746647
Підготовче відділення Ж1 161 2623075407040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  16.08.2022, індексний номер витягу: 307520510
Склад брикетів И-1 1491 2624175707040 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307759135
Котельня К-1 105,4 2624190907040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307761806
Механічна майстерня Д2 999,5 2623744307040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307664235
Склад зберігання овочів  Б1 56,7 2623754107040 1252.5 Склади спеціальні товарні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  18.08.2022, індексний номер витягу: 307666029
Складське приміщення М1 1349,7 2623659007040 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307648794
Будинок-столова П1 244,1 2623665307040 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307650255
Матеріальний склад Е1 299,9 2625731307040 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  23.08.2022, індексний номер витягу: 308073292
Артскважена Й1 15,1 2625744107040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  23.08.2022, індексний номер витягу: 308075800
Побутовий корпус Г1 335,7 2625760107040 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  23.08.2022, індексний номер витягу: 308079217
Вага автомобільна І1 102,5 2623657007040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307648382
Трансформаторна Л1 38,6 2623652007040 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307647463
Піднавіс О1 451,8 2623646907040 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  17.08.2022, індексний номер витягу: 307646479
Локомотивне депо А1 Волинська область, Камінь-Каширський р-н, Маневицька територіальна громада, комплекс будівель та споруд, будинок 3 204,4 2663826107040 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту Витяг з Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від  29.11.2022, індексний номер витягу: 316280096
Естакада бункер. сировини Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт.Маневичі, вул.Луцька, 21 Споруди підприємств торф’яної промисловості
Естакада подачі сировини Споруди підприємств торф’яної промисловості
Естакада Споруди підприємств торф’яної промисловості
Протипожежні споруди Споруди підприємств торф’яної промисловості
Залізнична дорога  ВУЗК 2968м Залізничні колії промислових підприємств
Залізнична дорога ВУЗК 1610 м Залізничні колії промислових підприємств
Благоустрій території Благоустрій території підприємства
Путь УЗК 360м Залізничні колії промислових підприємств
Автопід’їзд до сировинної бази Благоустрій території підприємства
Залізнична дорога ВУЗК 1060м Залізничні колії промислових підприємств
Осушувальна система Споруди підприємств торф’яної промисловості
Технологічний майданчик Споруди підприємств торф’яної промисловості
Внутріпромислові електролінії Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги
Лінії водопроводу Споруди підприємств торф’яної промисловості
Виробнича каналізація Споруди підприємств торф’яної промисловості
Дизельна електростанція Споруди підприємств торф’яної промисловості
Госфикальна каналізація Споруди підприємств торф’яної промисловості
Торфовище «Вутишно» Споруди підприємств торф’яної промисловості
Колія УЗК 1650 м Залізничні колії промислових підприємств
Болотна площа Вутишно Споруди підприємств торф’яної промисловості
Огорожа заводу Споруди підприємств торф’яної промисловості
Тимчасова споруда Споруди підприємств торф’яної промисловості
Шлагбаум Споруди підприємств торф’яної промисловості
Майданчик для стоянки автомобілів Споруди підприємств торф’яної промисловості
Фонтан Споруди підприємств торф’яної промисловості

 Відомості про транспортні засоби:

№п/п Марка, тип автомобіля Рік випуску/ придбання Реєстраційний номер
1 Автомобіль SKODA OCTAVIA легковий сєдан 2006 АС4359 АН
2 Автомобіль ВАЗ-21043 2004 АС9095АА
3 Автомобіль FIAT DOBLO вантажний фургон малотонажний 2014 АС2410ВК
4 Автомобіль УАЗ-2206, мікроавтобус пасажирський 2004 02940ВК
5 Автомобіль ПАЗ-32053, автобус пасажирський 2008 АС4066АР
6 Автомобіль ГАЗ 3307, вантажний самоскид 1994 АС5892ВЕ
7 Автомобіль  КАМАЗ 55102, вантажний самоскид 2003 10661ВМ
8 Причіп платформа ГКБ-8350 1988 АС0986ХТ
9 Причіп самоскид ПП 2003 07714ВО
10 Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид 2012 АС4947ВЕ
11 Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид 2012  АС4946ВЕ
12 Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид 2003 10662 ВМ
13 Причіп-причіп бортовий ПП 2003 07712ВО
14 Автомобіль КАМАЗ 45143-012-15, вантажний самоскид 2011 АС6125АІ
15 Причіп самоскид ПР НЕФАЗ-8560-82-02 2011 АС8104ХХ
16 Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид 2004 АС3436АА
17 Причіп самоскид ПП 2004 АС0345ХХ
18 Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид 2003 10663ВМ
19 Причіп самоскид ПП 2003 07685ВО
20 Автомобіль ЗІЛ-131А 1985 2934 ВНМ
21 Причіп ЛУАЗ 8148 2004 АС1186ХХ
22 Навантажувач ТО-30 1988 48983АС
23 Автомобіль КАМАЗ 5320* 1992 3075ВНО
24 Причіп ГКБ 8535* 1989 02000ВО
25 Навантажувач ТО-18Б.3 2003 48872АС
26 Навантажувач ТО-1863 2004 03451ВК
27 Навантажувач Т-156Б 2005 51050АС
28 Трактор гусеничний ДТ-75Б 1987 48989АС
29 Автобус ПАЗ 3205 2004 АС6590СІ
30 Трактор гусеничний ДТ-75 1984 48988АС
31 Трактор гусеничний ДТ-75 1985 48980АС
32 Трактор гусеничний ДТ-75 1995 48981АС
33 Трактор гусеничний ДТ-75 1989 48979АС
34 Трактор гусеничний ДТ-75 2003 48984 АС
35 Трактор гусеничний ДТ-75 2008 АС11728
36 Трактор гусеничний ДТ-75 2008 48985 АС
37 Причіп  ПТС-4 2007 ВИ7191
38 Причіп  ПТС-4 2007 ВИ7190
39 Трактор МТЗ-82.1 2008 АС07021
40 Трактор МТЗ -82.1 2008 АС07022
41 Трактор МТЗ-82.1 2005 06976ВК
42 Трактор МТЗ-82.1 2004 48629АС
43 Трактор TS-354С 2008 07019АС
44 Торфозбиральний комплекс МТФ-13М/МТЗ-82 2007 04406АС
45 Трактор гусеничний Т-10МБ 2006 01804АС
46 Екскаватор ЕО-4225 А-071 2007 Т1482ВН
47 Екскаватор ЕТ-16-20 2011 16893АС
48 Трактор колісний БЕЛАРУС-920 2011 19963АС
49 Навантажувач фронтальний АМКОДОР 342Р-01 2011 19964АС
50 Навантажувач фронтальний АМКОДОР 342Р-01 2012 20134 АС
51 Причіп двохвісний 2ПТС-4.5 2016 27185АС
52 Трактор гусеничний Т-130 БМГ 1987 48987АС
53 Трактор гусеничний ДТ-75 1988 48982АС
54 Автомобіль КАМАЗ 532150, вантажний самоскид* 2005 АС7137АС
55 Причіп самоскид ПП* 2005 АС2482ХХ
56 Автобус пасажир ПАС 32054 2008 АС3606АТ
57 Автокран ЗІЛ 431412 1993 3788ВНО
58 Вантажний автокран КС 35715 база МАЗ5337 2005 АС5633АС
59 Автомобіль OPEL ASTRA, легковий сєдан 2002 02365ВК
60 Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, легковий універсал 2008 АС2078АР
61 Автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, загальний легковий пасажирський 2006 АС8270ВМ
62 Автомобіль ВАЗ 21150, легковий сєдан 2006 АС6904АЕ
63 Платформа ГАЗ 33021 2000 8918ВНО
64 Автомобіль ГАЗ 5201, спеціальний вантажний-спеціальний цистерна пожежна-С 1992 АС1513СВ
65 Автомобіль ГАЗ 66* АС5238АЕ
66 Автомобіль ГАЗ 66* АС0743ВМ
67 Автомобіль спеціалізований вантажний – спеціалізований самоскид ГАЗ-САЗ 350701 1991 АС1512СВ
68 Спеціальний вантажний фургон ГАЗ 66 ТС* АС0741ВМ
69 Спеціальний вантажний фургон ГАЗ 66* АС7384ВА
70 Автомобіль КАМАЗ* АС0627АС
71 Автомобіль КАМАЗ 45143-013-15, вантажний самоскид 2007 АС2723АМ
72 Автомобіль вантажний КАМАЗ 55102 2003 10651ВМ
73 Вантажний самоскид  КАМАЗ 55102 2004 АС5143АА
74 Вантажний самоскид КАМАЗ 45143-013-15 2010 АС4995АН
75 Причіп самоскид ПР НЕФАЗ 8560-1202 2010 АС2794ХХ
76 Автомобіль MERCEDES-BENZ 200 1987 АС6375ВМ
77 Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид 2012 АС4920ВЕ
78 Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид 2012 АС4921ВЕ
79 Автомобіль MUDAN MD 1044Z, вантажний самоскид 2008 АС7038ВА
80 Автомобіль УАЗ * 2207ВНО
81 Автомобіль УАЗ 31519, легковий універсал 2004 АС6709АА
82 Автонавантажувач TOYOTA FD25 2004 Т1737ВН
83 Навантажувач MITSUBISHI FD25F18A 1990 Т00247АС
84 Машина МТФ-71 1990 Т0374ВН
85 Автомобіль КАМАЗ 53228, вантажний самоскид 2012 АС4919 ВЕ
86 Навантажувач ПЕА-1.0 1995 0852 ВШ
87 Автомобіль ГАЗ 53, спеціальний пожежна цистерна 1981 1473ВНН
88 Причіп * АС1760ХХ
89 Спеціалізований причіп – спеціалізований ПР-самоскид-Е СЗАП 8551 2007 АС6003ХХ
90 Причіп ПП 2003 07681ВО
91 Загальний причіп ЛЕВ 183625 2018 АС5736ХР
92 Причіп платформа ЛУАЗ3814802 1997 02247ВО
93 Причіп самоскид ПР 2004 АС0972ХХ
94 Трактор ДТ75 1990 Т0389ВН
95 Трактор колісний МТЗ-821 2002 00235ВК
96 Трактор МТЗ-82.1 2004 03461ВК
97 Навантажувач В-138.00110 2008 04428АС
98 Автоцистерна пожежна ГАЗ-66 1982 АС1520СВ
99 Автомобіль ЗИЛ 130АЦ 40/130/63Б, спеціальний вантажний-спеціальний цистерна пожежна-С 1982 АС1519СВ
100 Екскаватор ЕТ-16-20 2012 Т00477АС
101 Екскаватор ЕТ-16-20 2012 Т00476АС
102 Екскаватор ЕО-4225А 2007 Т1494ВН
103 Машина МТП-71 1982 Т0390ВН
104 Трактор Т-170.Б.00 2004 Т0371ВН
105 Ковалеророзрівнювач Т10МБ.0121-0 2007 Т1537ВН
106 Трактор Т-130 1990 Т0380ВН
107 Машина штабелююча МТФ – 71М 2010 Т00130АС
108 Трактор ДТ75 1989 Т0377ВН
109 Причеп 2птс-6 1991 ХВ4972
110 Причеп 2ПТС-4 1988 49-74ХВ
111 Причіп ПТС-4 2007 ВИ7178
112 Причіп ПТС -4** ВИ7180
113 Причіп ПТС-4 2007 ВИ7178
114 Трактор Беларус -920 2007 04100АС
115 Трактор Беларус-920** 04099АС
116 Трактор МТЗ-82.1 2004 03457ВК
117 Трактор МТЗ-82.1 2004 03462ВК
118 Трактор МТЗ-82.1 2004 03460ВК
119 Трактор колісний Беларус-892 2016 24392АС
120 Трактор колісний Беларус-892 2015 23913АС
121 Трактор колісний Беларус-952 2015 25825АС
122 Бульдозер ДТ-75 ДРС2 2005 Т0970ВН
123 Трактор гусеничний ДТ-75ДТХС4 2005 Т0969ВН
124 Трактор гусеничний ДТ-75ДТ 2007 Т1864ВН
125 Трактор гусеничний ДТ-75ДТХС4 2003 Т0759ВН
126 Трактор на гусеничному ходу ДТ-75ДТХС4 2003 Т0747ВН
127 Трактор на гусеничному ходу ДТ-75ДТХС4 2003 Т0746ВН
128 Трактор гусеничний ДТ-75ДТХС4 2003 Т0758ВН
129 Трактор на гусеничному ходу ДТ-75ДТХС4 2003 Т0745ВН
130 Трактор ДТ-75 1991 Т0392ВН
131 Трактор ДТ-75 1989 Т0372ВН
132 Трактор колісний Беларус-892 2012 21609АС
133 Трактор МТЗ-82.1 2002 00234ВК
134 Трактор колісний МТЗ-1221 2014 04073АС
135 Трактор МТЗ-80.1 2003 00258ВК
136 Трактор колісник МТЗ-80 1995 3408ВШ
137 Трактор колісник МТЗ-80 1989 0864ВШ
138 Трактор МТЗ-82.1 2004 03459КВ
139 Трактор МТЗ-82.1 2004 03456ВК
140 Трактор МТЗ-82.1 2004 03458ВК
141 Трактор МТЗ-82.1 2005 06975ВК
142 Машина штабелююча МТФ-71М 2007 Т1712ВН
143 Навантажувач «Амкодор» 342Р-01 2008 Т00139АС
144 Фронтальний «Амкодор» 342Р-01 2008 14320АСН
145 Навантажувач колісний  «Амкодор» 342Р-01 2008 АС07668
146 Гусеничний кран МТТ-16** 1995
147 Колієвкладач** 1988
148 Кран МТТ-16** 1986
149 Тепловоз ТУ-7** 1981
150 Тепловоз ЕСУ-2** 1980
151 Тепловоз ЄСУ-2А** 1988
152 Тепловоз ТУ 7А** 2013
153 Тепловоз ТУ-6А** 1981
154 Тепловоз ТУ-6А** 1981
155 Тепловоз ТУ-7** 1996
156 Тепловоз ТУ-7А** 1995
157 Тепловоз ТГМ-4А** 1983
158 Машина МТФ-71А** 1988
159 Трактор ДТ-75б бульдозер -606** 2001
160 Трактор ДТ-75** 2006
161 Кран МПТ-16А** 2011
162 Тепловоз ТУ-6А** 2017
163 Тепловоз ТУ6** 1997
164 Вантажний КАМАЗ-5320 Платформа –С, реєстраційний номер АС4150НН* 1988/2023 АС4150НН

* Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 №1921 «Про затвердження положення Про військово-транспортний обов’язок» на потреби Збройних сил України було передано по мобілізації:

– автомобіль ГАЗ 6612, реєстраційний номер АС0743ВМ;

– автомобіль ГАЗ 66, реєстраційний номер АС5238АЕ;

–  автомобіль УАЗ 3303, реєстраційний номер 2207ВНО;

– автомобіль ГАЗ 66, реєстраційний номер АС7384ВА;

– автомобіль ГАЗ 66 ТС, реєстраційний номер АС0741ВМ;

– автомобіль КАМАЗ 532150, реєстраційний номер АС0627АС;

– причіп, реєстраційний номер АС1760ХХ,

– автомобіль КАМАЗ 5320, реєстраційний номер 3075 ВНО,

– причіп ГКБ 8535, реєстраційний номер 02000ВО,

– автомобіль КАМАЗ 532150, реєстраційний номер АС7137АС;

– причіп НЕФАЗ, реєстраційний номер АС2482ХХ

– вантажний КАМАЗ-5320 Платформа –С, реєстраційний номер АС4150НН

*/** Правовстановлюючі документи відсутні.

На балансі державного підприємства «Волиньторф» обліковується майно, що перебуває у податковій заставі.

Відомості про земельні ділянки (право постійного користування):

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
В межах населеного пункту
с.Прилісне
1 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Прилісне 0,1782 0723685500:01:001:0353 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 39141413 від 16.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Охорона зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0009 га.
2 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Прилісне 0,6810 0723685500:01:001:0354 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами              (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 39135461 від 16.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
3 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Прилісне 3,1081 0723685500:01:002:0316 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами                   (під залізницею (1520 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 39138979  від 16.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Охорона зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0431 га.
с. Галузія
4 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Галузійський старостинський округ 3,2797 0723681500:01:003:0124 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами            (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 40078800 від 03.07.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
За межами населеного пункту
Галузійський старостинський округ
5 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Галузійський старостинський округ 4,0767 0723681500:02:003:0375 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами                   (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38669412 від 07.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
6 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Галузійський старостинський округ 4,4886 0723681500:02:001:0183 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами           (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 39131171 від 16.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
Серхівський старостинський округ
7 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, родовище «Засвіття-Ситнелюк» 10,9712 0723686200:03:003:0140 Для видобутку торфу на паливо Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341897456 від 07.08.2023. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер  ЯЯ  №034560 від 08.07.2008.
8 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, родовище «Засвіття-Ситнелюк» 65,8052 0723686200:03:002:0113 Для видобутку торфу на паливо Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341897034 від 07.08.2023.  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер  ЯЯ  №034559  від 08.07.2008.
9 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Серхівський старостинський округ 0,9351 0723686200:02:002:0124 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38874871 від 10.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
10 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Серхівський старостинський округ 11,1117 0723686200:02:004:0009 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341895734 від 07.08.2023, рішення серія та номер: 32/33 від 12.07.2023, видавник: Прилісненська сільська рада, надання земельної ділянки у постійне користування.
11 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Серхівський старостинський округ 22,9229 0723686200:02:002:0137 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341897621 від 07.08.2023, рішення серія та номер: 32/34 від 12.07.2023, видавник: Прилісненська сільська рада, надання земельної ділянки у постійне користування.
12 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Серхівський старостинський округ 8,8509 0723686200:02:001:0010 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341897580 від 07.08.2023,  рішення серія та номер: 32/35 від 12.07.2023, видавник: Прилісненська сільська рада, надання земельної ділянки у постійне користування.
Карасинський старостинський округ
13 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 0,6582 0723682800:03:003:0164 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами                (під залізницею (750 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38859182 від 10.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
14 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 8,1353 0723682800:03:003:0190 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна. Витяг з Державного реєстру речових прав №341897537 від 07.08.2023,  рішення серія та номер: 32/36 від 12.07.2023, видавник: Прилісненська сільська рада, надання земельної ділянки у постійне користування.
Прилісненська сільська рада
15 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 10,8733 (в т.ч. 2,3858 га під залізницею (750 мм)) 0723685500:02:001:0316 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 37829455 від 20.05.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Земельний сервітут: право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху – 0,0688га. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,3057га, 0,0406 га, 0,0113 га.
16 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 1,0580 0723685500:02:001:0317 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 37799723 від 20.05.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0143 га.
17 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 2,0023 0723685500:02:003:0376 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 37797664 від  20.05.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
18 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 1,0244 0723685500:02:001:0283 Для виробничо-господарської діяльності Державна. Державний акт на право постійного користування землею, серія та номер ЯЯ №034675.
19 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 3,8065 0723685500:02:001:0318 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38601602  від  05.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
20 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 1,1023 0723685500:02:003:0377 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38594331 від  05.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Земельний сервітут: право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху – 0.1785 га. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0362 га, 0,1169 га.
21 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 7,6045 0723685500:02:003:0378 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 38669198 від  07.06.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
Маневицька селищна рада
22 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н,  Маневицька селищна рада 3,0049 0723655100:02:001:0192 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами            (під залізницею (1520 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 40070261 від  03.07.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0,0375 га, 0,1210 га).
23 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Маневицька селищна рада 1,7550 0723655100:02:001:0193 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами   (під залізницею (1520 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 40052728 від  03.07.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
24 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Маневицька селищна рада 3,4825 0723655100:02:001:0194 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами               (під залізницею (1520 мм)) Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 40074687 від 03.07.2015. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №000261 від 03.03.1997.
В межах населеного пункту
смт. Маневичі
25 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт. Маневичі 6,9716 0723655100:01:001:1168 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.05.2020 №НВ-0709941952020. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №001025 від 22.03.2001. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,5084 га.
26 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт. Маневичі 0,1432 0723655100:01:001:1166 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.05.2020 №НВ-0709918102020. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер І-ВЛ №001025 від 22.03.2001
27 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт. Маневичі 0,3481 0723655100:01:001:1167 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами Державна.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.05.2020 №НВ-0709921902020. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 02.06.2003 ВЛ. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0664 га.
За межами населеного пункту
Довжицький старостинський округ
28 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Довжицький старостинський округ 4,000 0723682200:06:001:0168 Для обслуговування господарського двору Державна. Державний акт на право постійного користування землею, зареєстровано за №030908900009 від 01.09.2009.

 

Відомості про земельні ділянки, які використовує ДП «Волиньторф» (оренда/сервітут).

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (оренда/сервітут) (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Відомості про призначення/використання земельної ділянки Відомості про  право користування земельною ділянкою (оренда/сервітут) Термін дії
За межами населеного пункту
Городоцький старостинський округ
1 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Городоцький старостинський округ 45,5 0723682000:02:002:0305 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для будівництва полів видобутку торфу на паливо Договір оренди землі від 18.06.2013, держ реєстрація від 08.08.2013 №2042048, додаткова угода від 07.06.2019  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  15.07.2019 № 173846678. 06.06.2024
Карасинський старостинський округ
2 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 8,6998 0723682800:03:002:0186 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для будівництва полів видобутку торфу на паливо Договір оренди землі від 18.06.2013, держ реєстрація від 09.08.2013 №2056257, додаткова угода від 07.06.2019.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  15.07.2019 № 173850544. 06.06.2024
3 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 1,8 0723682800:03:002:0187 Для розміщення тимчасових споруд  з обслуговування торфовидобувних робіт Договір про встановлення земельного сервітуту  б/н від 01.09.2021, держ. реєстрація  від 08.12.2001 №45551944. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  09.12.2021 № 289339831 01.09.2029
4 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 0,2417 0723682800:03:002:0188 Сервітут на право проїзду транспортних засобів по наявному шляху Договір про встановлення земельного сервітуту б/н  від 01.09.2021, держ. реєстрація  від 08.12.2021 №45550628. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  09.12.2021 № 289327053 01.09.2029
5 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 4,0 0723682800:03:002:0188 Для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (торфу) Договір про встановлення земельного сервітуту б/н  від 01.09.2021, держ. реєстрація  від 30.11.2021 №45536384. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  05.08.2022 № 306684213 01.09.2029
6 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 0,2548 0723682800:03:002:0188 Сервітут на право проїзду транспортних засобів по наявному шляху Договір про встановлення земельного сервітуту б/н  від 01.09.2021, держ. реєстрація  від 08.12.2021 №45550159. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  09.12.2021 № 289322970 01.09.2029
7 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Карасинський старостинський округ 28,9013 0723682800:03:002:0213 Для потреб пов’язаних з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення (торфу) Договір про встановлення земельного сервітуту  б/н від 22.02.2022, держ. реєстрація  від 24.10.2022 №48266642.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  27.10.2022 № 313570562 22.02.2027
Прилісненська сільська рада
8 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 8,8 0723685500:02:001:0301 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для будівництва полів видобутку торфу Договір оренди землі від 11.09.2013, держ. реєстрація від 17.07.2014 №6373351, додаткова угода від 22.08.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  22.08.2019 № 178461893. 19.06.2024
9 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 2,6 0723685500:02:001:0306 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для будівництва полів видобутку торфу Договір оренди землі  б/н від 11.09.2013, держ. реєстрація від 17.07.2014 №6372875, додаткова угода від 22.08.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  22.08.2019 № 178454813. 19.06.2024
10 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 56,4996 0723685500:02:002:0337 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами, для будівництва полів видобутку торфу на паливо Договір оренди землі від 18.06.2013, держ. реєстрація від 08.08.2013 №2051755, додаткова угода від 07.06.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  15.07.2019 № 173854181. 06.06.2024
11 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,9 723685500:02:001:0302 Для видобутку торфу на паливо Договір оренди землі від 11.10.2013, держ. реєстрація від  04.12.2013 №3680029, додаткова угода від 05.06.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  15.07.2019  № 173860234 04.06.2024
12 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,9 0723685500:02:001:0303 Для ведення лісового господарства (зміна цільового призначення – на торфорозробки) Договір оренди землі від 11.10.2013, держ. реєстрація від 01.12.2013 №3679065, додаткова угода від 05.06.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  15.07.2019 № 173857678. 04.06.2024
13 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6174 0723685502:02:001:0046 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 16.01.2017, держ. реєстрація від 17.01.2017 №18624013. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  19.01.2017 № 78427993 17.01.2024
14 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6170 0723685502:02:001:0073 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 27.02.2018, держ реєстрація від 19.03.2018 №25337109. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  21.03.2018 № 117800267 19.03.2025
15 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6172 0723685502:02:001:0072 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 13.03.2018, держ. реєстрація від 14.03.2018 №25298346. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  19.03.2018 № 117528789 14.03.2025
16 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,2207 0723685502:02:001:0059 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 27.02.2018, держ. реєстрація від 06.03.2018 №25218724. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  13.03.2018 № 116886325 06.03.2025
17 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6173 0723685502:02:001:0032 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 15.03.2018, держ. реєстрація від 19.03.2018 №25336753. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  21.03.2018 № 117797496 19.03.2025
18 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6171 0723685502:02:001:0034 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 15.03.2018, держ реєстрація від 19.03.2018 №25337683. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  21.03.2018 № 117805117 19.03.2025
19 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6171 0723685502:02:001:0050 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 15.03.2018, держ. реєстрація від 19.03.2018 №25338336. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  21.03.2018 № 117810356 19.03.2025
20 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська територіальна громада 0,6172 0723685502:02:001:0058 Для ведення особистого селянського господарства Договір оренди землі від 15.03.2018, держ. реєстрація від 19.03.2018 №25337398. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  21.03.2018 № 117802579 19.03.2025
Маневицька селищна рада
21 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Маневицька селищна рада 0,2858 0723655100:01:001:0199 Для обслуговування під’їзної колії ДП «Волиньторф» Договір про встановлення земельного сервітуту б/н від 08.10.2019, держ. реєстрація від 09.10.2019 №33687588. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  16.10.2019 №184904009 08.10.2024
22 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Маневицька селищна рада 0,2170 0723655100:02:001:0001 Для обслуговування під’їзної колії ДП «Волиньторф» Договір про встановлення земельного сервітуту б/н від 08.10.2019, держ. реєстрація від 09.10.2019 №33686937. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від  16.10.2019 № 184899314 08.10.2024
Довжицький старостинський округ
23 Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, Довжицький старостинський округ 23,7609 0723682200:06:002:0321

 

Для розміщення полів торфовидобутку Договір оренди землі від 12.05.2020 №2, державна реєстрація від 20.05.2020 №36604328 12.05.2030

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.07.2023 року

№ з/п Орендар Назва обєкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за весь обєкт за рік без ПДВ (грн)
1 ТОВ «Ягоди
Волині»
Кабінет (кімната) адмінприміщення 31 офіс №63 від 10.12.2019. З 01.01.2020 до 15.09.2023 включно (угода по
відшкодуванню витрат
орендодавця на утримання
Орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг
Орендарю від 10.12.2019 №64)
1834,86

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • 4-х кв. дов. будинок (інв. №493) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт. Маневичі, вул. С. Бойка, 1;
 • Сарай 4 шт (інв №494) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт. Маневичі, вул. С. Бойка, 1;
 • Теплотраса (інв №372) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н (колишній – Маневицький р-н), с. Прилісне, вул. Сойне, 15.

Державному підприємству «Волиньторф» надано наступні дозволи та ліцензії:

 • Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер № 785 від 13.02.1997 (продовжено строк дії). Угода про умови користування ділянкою надр №785 від 20.04.2017. Родовище – «Засвіття Ситнелюк» (Ділянки №1,№2,№3,№4, №5). Строк дії – 18 років.
 • Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер № 810 від 04.03.1997 (продовжено строк дії). Угода про умови користування ділянкою надр № 810 від 20.04.2017 Родовище – “Сойне”(Ділянки №1, №2, №3, №4). Строк дії 19 років. (Судове провадження у справі № 140/1550/23 за позовом Держгеонадра).
 • Дозвіл на спеціальне водокористування №139/ВЛ/49д-20 від 10.12.2020. Строк дії до 10.12. 2025.
 • Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при добуванні та агломерації торфу (котельня підприємства) №410.18.07 від 06.11.2018. Строк дії до 06.11.2023.
 • Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки при видобутку торфу на родовищах «Сойне», «Засвіття-Ситнелюк» та виробництві торфопродукції на торфовому заводі «Сойнеторф» № 13.07-10.30.0 від 09.01.2013. Термін дії: до 09.01.2023. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» встановлено, що строк дії документів дозвільного характеру, який закінчився в період дії воєнного стану автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування.
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при видобутку торфу на родовищах «Сойне», «Засвіття-Ситнелюк» та виробництві торфопродукції на торфовому заводі «Сойнеторф» №583.12.07-10.30.0 від 22.11.2012. Термін дії: до 22.11.2022. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» встановлено, що строк дії документів дозвільного характеру, який закінчився в період дії воєнного стану автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування.
 • Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при розробленні кар’єрів №032.17.07-08.92 від 09.02.2017. Дозвіл діє до 08.02.2027.
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при розробленні кар’єрів №17.07-08.92 від 09.02.2017. Дозвіл діє до 08.02.2027.
 • Ліцензія на право зберігання пального реєстраційний номер 03110414202200063, дата реєстрації 19.04.2022. Термін дії до 25.04.2027.
 • Ліцензія на право зберігання пального реєстраційний номер 3110414202200064, дата реєстрації 19.04.2022. Термін дії до 25.04.2027.
 • Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. Термін дії: безстрокова. (Розпорядження Голови Волинської обласної державної адміністрації від 06.12.2019 №728 «Про переоформлення ліцензії, виданої ДП «ВОЛИНГЬТОРФ» на безстрокову»).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 248,923 т.
 2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 1632,597 т.

у тому числі:

1 клас небезпеки – відсутні.

2 клас небезпеки – 5,980 т.

 1. батареї свинцеві – 1,257 т;
 2. мастила відпрацьовані – 4,705 т.

3 клас небезпеки – 0,081 т:

 1. фільтри масляні – 0,0,081 т.

4 клас небезпеки – 1626,536 т:

 1. шини зіпсовані – 1,550 т;
 2. пил зольний торфовий – 1622,770 т.
 3. брухт чорних металів – 2,216 т.
 4. Екологічні платежі за 2022 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 929,0 тис. грн, у т. ч.:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 306 тис. грн;

за розміщення відходів – 84,0 тис. грн;

за двоокис вуглецю – 539,0 тис. грн.

4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – відсутні.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за адресою: Волинська обл.,   Камінь-Каширський р-н, с. Прилісне, вул.Сойне, 15.

Відповідальна особа від балансоутримувача: директор ДП «Волиньторф» – Киричик Іван Мировнович, тел. 03376 98163.

Організатор аукціону:  Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл.,  м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса веб-сайту:  https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/volyn.html.

Відповідальна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.:  (0332) 240057, адреса електронної пошти: volyn@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 06.10.2023
Адреса активу Україна, 44614, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне, вул. Сойне, 15
Регiон Волинська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф», код ЄДРПОУ 00426302
Вид діяльності за КВЕД 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
02.20 Лісозаготівлі;
08.92 Добування торфу;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення (основний);
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
36.00 Забір, очищення та постачання води;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Кизицька Наталія Володимирівна, +380957254369, ocenka_07@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01656 від 17.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 190 194 506,00
Гарантійний внесок 38 038 901,20
Прийом заявок до 05/10/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОБІОСТАНДАРТ"(код за ЄДРПОУ 43065223), Україна, 48100, Тернопільська область, Тернопільський район, місто Теребовля, вулиця Мазепи І., будинок 7
Ціна запропонована переможцем 212221200,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 313 від 19.12.2023 із змінами від 01.02.2024 № 19

 1. magnustreyding

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи збережуться за новим власником, який придбає обєкт на аукціоні, спеціальні дозволи на користування надрами?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Відповідно до вимог статті 16 Кодексу України “Про надра” суб’єкт господарювання, який приватизував державне підприємство відповідно до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, набуває право на користування надрами шляхом внесення на підставі пункту 15 частини першої статті 16-5 цього Кодексу змін до спеціального дозволу на користування надрами, наданого зазначеному державному підприємству, на строк дії такого спеціального дозволу.

 2. magnustreyding

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи для переоформлення спецдозволу на користування надрами потрібно оформляти право оренди/користування земельними ділянками? Чи можна здійснювати видобуток тільки на підставі дозволу без оформлення земельних ділянок?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На жаль, порушені у Вашому зверненні питання, не відносяться до компетенції Фонду державного майна України. З метою їх вирішення, пропонуємо Вам ознайомитися з нормами Земельного Кодексу України та Кодексу України “Про надра”.

Додайте запитання