Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

2 298

Переможна пропозиція:

₴18 724

Державне підприємство “Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу” в 2016-2017 роках надавало консультаційні бухгалтерські послуги. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.11.2017 складала одну особу.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Балансоутримувач або орган управління: Фонд державного майна України.

Опис обєкта:

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2020 – 1 особа.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 – діяльність у сфері архітектури.

Основними напрямами діяльності, відповідно до Статуту, є:

– проектування і будівництво житлових, громадських, промислових будівель та споруд, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, транспортних споруд та споруд сільськогосподарського призначення тощо;

– проведення ліцензійної експертизи та підготовка експертних висновків щодо спроможності виконання робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, суб’єкта будівельної діяльності;

– здійснення технічного нагляду, технічного огляду та технічного обстеження у будівництві тощо.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та останній звітний квартал:

Станом на 31.06.2020 (згідно довідки від балансоутримувача) не має заборгованості підприємства з виплати заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.

Відомості про будівлі: нерухомого майна на балансі державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» немає.

Відомості про рухоме майно: до складу об’єкта входить: обладнання, а саме: кондиціонер внутр.блок. TLKA 12FS-AAR-evap – 1 шт.; кондиціонер зовн. блок. TLKA 12 FS-AAR-cond –1 шт.; кондиціонер GREE Ez – 1 шт.; ноутбук DELL Vostro – 1 шт.; комп’ютер IntelCeleron (r) CPO 2.13 GHz з монітором – 1 шт.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Основна діяльність підприємства (для ЄМК ДП, пакетів акцій): основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 – діяльність у сфері архітектури.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.01.2020 – 1 особа.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки:

з/п

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік
1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн
2 Величина чистого прибутку, тис. грн
3 Вартість активів, тис. грн 60,0 56,0 4,6
4 Вартість власного капіталу,

тис. грн

56,0 56,0 4,6
5 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі: 5,0 2,0
– дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 3,0
– дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2,0 2,0
– інша поточна заборгованість
6 Кредиторська заборгованість, тис. грн. (у т.ч. прострочена) 4,0

Умови продажу:

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» зобов’язаний забезпечити:

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

– погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Відповідальна особа за огляд обєкту:

Шведай Тетяна Сергіївна. Телефон: (067) 507 39 06

Час і місце проведення огляду обєкта:

У робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:

01601, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 26.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, Холодило Олена Василівна. Телефон (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 18.09.2020
Адреса активу Київ, вул. Велика Житомирська, 9
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу»
Вид діяльності за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
69.10 Діяльність у сфері права
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Юшко Валентина Іванівна, +38 (044) 281 00 34
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 854 від 15.06.2018
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Гарантійний внесок 229.84
Інформація про переможця Ковальов Юрій Андрійович Україна, 14007, Чернігівська область, Чернігів, вул.Неборака. 38 кв 3
Ціна запропонована переможцем 18723.6
Наказ про завершення приватизації від 16.11.2020 № 990
Код ЄДРПОУ 36946596

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» ”