Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Сіверщина»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

418 434

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴2 005 000

ЄМК Державного підприємства “Торговий дім “Сіверщина” (ЄДРПОУ – 21391080). м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А, 14037. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Торговий дім “Сіверщина”.

Місцезнаходження:14037, м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21391080.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2023: 6 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 182 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами., в точу числі експортна – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 66
2021 рік 81
2022 рік 35

За період 2020 – 2022 роки діяльність за основними видами підприємством не здійснювалась.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 416 492 419
1.1 Необоротні активи тис. грн. 266 261 256
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 136 136 136
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 130 125 120
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 150 231 163
1.2.1 запаси тис. грн. 65 65 65
1.2.2 дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 53 89 86
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 21 66 1
2. Пасиви тис. грн. 416 492 419
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн. -1456 -2155 -3042
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1872 2647 3461
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1872 2647 3461
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1653 2546 3383
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 577 1024 1509
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 522 746 867
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 451 630 786
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 103 138 221
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 66 81 35
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 66 81 35
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 589 780 922
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 19 38 20
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 153 216 305
4.3 Витрати на збут тис. грн. 406 512 594
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 11 14 3
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -523 -699 -887
6. Середня кількість всіх працівників чол. 6 6 6
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 447 574 682
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6217 8020 9472

Станом на 01.01.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 3383 тис.грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 1509 тис. грн.;
 • ПДФО з фіз. осіб – 598 тис. грн.;
 • ЄСВ – 786 тис. грн.;
 • Військовий збір – 48 тис. грн.;
 • ФДМУ (30% орендної плати) – 74 тис. грн.;
 • податок на землю – 24 тис. грн.;
 • ПДВ – 123 тис. грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 221 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 78 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 42 тис. грн.;
 • ПДФО з фіз. осіб – 9 тис. грн.;
 • ЄСВ – 11 тис. грн.;
 • Військовий збір – 1 тис. грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 15 тис. грн.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 07.12.2011 центральним відділом ДВС Чернігівського міського управління юстиції накладено арешт на все нерухоме майно в межах суми 25225 грн.

Згідно з інформацією з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 18.12.2020 Головним управлінням ДПС у Чернігівській області накладено податкову заставу на суму 445502,00 грн. згідно акту опису майна від 17.12.2020 року № 209/13-02-23.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежиле приміщення, магазин №11 м. Чернігів, вул. Громадська, буд.62А 53,1 2672041274100 1230.1 . Торгові центри, універмаги, магазини Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.10.2005 серія ЯЯЯ №624174 Державна, Фонд державного майна України
Нежитлове приміщення, магазин №6 м. Чернігів, вул. Чайковського, буд.3 114,2 2646451574100 1230.1 . Торгові центри, універмаги, магазини Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 25.10.2005 серія ЯЯЯ №624183 Державна, Фонд державного майна України
Нежитлове приміщення, магазин №2 м. Чернігів, проспект Левка Лукьяненка, буд.37 93,3 2646479874100 1230.1 . Торгові центри, універмаги, магазини Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.10.2005 серія ЯЯЯ №624177 Державна, Фонд державного майна України
Нежитлове приміщення, магазин №15 м. Чернігів, вул. Красносільського, буд.73 98,1 2646440274100 1230.1 . Торгові центри, універмаги, магазини Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.10.2005 серія ЯЯЯ №624176 Державна, Фонд державного майна України

На балансі ДП “Торговий дім “Сіверщина” обліковуються незавершені капітальні інвестиції – об’єкт незавершеного будівництва – склад, розташований за адресою м. Чернігів, вул. Громадська, буд.62-А. Коефіцієнт будівельної готовності – 85%, площа 4968,8 кв. м. Земельну ділянку під об’єктом не відведено.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв.) Кадастр. номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Чайковського, буд.3 19 Землі житлової та громадської забудови (комерційне використання) Комунальна власність,

Договір оренди земельної ділянки №3776 від 19.07.2010 року (Орендодавець – Чернігівська міська рада)

Земельна ділянка м. Чернігів, проспект Левка Лукьяненка, буд.37 18 Землі житлової та громадської забудови

(комерційне використання)

Комунальна власність,

Договір оренди земельної ділянки №3776 від 19.07.2010 року (Орендодавець – Чернігівська міська рада)

Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Красносільського, буд.73 47 Землі житлової та громадської забудови (комерційне використання) Комунальна власність,

Договір оренди земельної ділянки №3776 від 19.07.2010 року (Орендодавець – Чернігівська міська рада)

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП “Торговий дім “Сіверщина”, не перебуває в оренді.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А).

Відповідальна особа: в.о. директора Дмитро Іванович Підстрел. Телефон: +38 050 980-45-30.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.

Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.

Час роботи: пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Барабаш Регіна Анатоліївна, тел. (0462) 676-225, e-mail: olha.tytarenko@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.03.2023
Адреса активу Україна, 14037, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А
Регiон Чернігівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Сіверщина» , код за ЄДРПОУ 21391080
Вид діяльності за КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями (основний);
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
52.10 Складське господарство;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Барабаш Регіна, +380462676225, olha.tytarenko@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 19.05.2021 № 843 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 13/460 від 17.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 418 433.80
Гарантійний внесок 83 686.76
Прийом заявок до 13/03/2023
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУД-АРВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35385371), Україна, 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 37-Б
Ціна запропонована переможцем 2005000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 13/174 від 11.04.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Сіверщина» ”