Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

2 056 842 1 028 421

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴1 540 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці”, що знаходиться за адресою : Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ : 22607725.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 21 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробовування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 року – 9 місяців.2022 року: 21803 тис.грн., в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції: технічні випробовування та дослідження; навчання з охорони праці; психофізіологічна експертиза.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 рік 8323 8069
2020 рік 6536 5841
2021 рік 6010 5892
Станом на 30.09.2022 року 2018 2001

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. Станом на

30.09.2022р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис.грн. 4616 3112 2686 2056
1.1. Необоротні активи тис.грн. 1066 1705 1491 1180
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 39 31 30 25
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн. 1003 1673 1369 1155
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн.
1.2. Оборотні активи тис.грн. 3550 1407 1195 876
1.2.1. Запаси тис.грн. 121 60 81 35
1.2.2. сумарна дебіторська заборгованість              (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 310 127 185 167
1.2.3. гроші (форма №1, рядок 1165) тис.грн. 2530 985 754 554
2. Пасиви тис.грн. 4616 3112 2686 2056
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис.грн. 722 1262 1333 749
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595) тис.грн. 380 272 199 252
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 3514 1578 1154 1055
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис.грн. 3514 1578 1154 1055
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн.
2.4.1. розрахунками з оплати праці тис.грн.
2.4.2. розрахунками перед бюджетом тис.грн.
2.4.3. розрахунками зі страхування тис.грн.
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис грн. 8323 6536 6010 2018
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг тис.грн. 8069 5841 5892 2001
3.2. Інші операційні доходи тис.грн. 254 695 118 17
3.3. Інші фінансові доходи тис.грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн. 7991 6321 5614 2603
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 4646 3604 3759 1598
4.2. Адміністративні витрати тис.грн. 3191 2179 1802 934
4.3. Витрати на збут тис.грн.
4.4. Інші операційні витрати тис.грн. 112 513
4.5. Інші витрати тис.грн.
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн. 42 25 53 71
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис.грн. 332 215 396 -585
6. Середня кількість всіх працівників чол. 23 23 23 21
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн. 4302 3208 2509 844
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 15587 11623 9091 3349

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1 055 332 грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 79 215 грн;
  • податки з заробітної плати – 42 987 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 933 130 грн.

Відомості про об’єкт: на підприємстві відсутні об’єкти нерухомого майна, споруди, нежитлові приміщення, земельні ділянки.

Господарська діяльність підприємства проводиться в орендованих приміщеннях загальною площею 206,39 кв.м, за адресою: вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, що знаходяться на балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації», відповідно до укладеного договору термін дії якого до 30.11.2026.

На балансі підприємства обліковуються транспортні засоби: ВАЗ 21074, ВАЗ 21070, ВАЗ 217130, FORD TOURNET CUSTOM, RENO LOGAN, OPEL ASTRA, причіп легковий ПГМФ 8304.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (пункт 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Відповідальна особа на об’єкті: Слободянюк Володимир Леонідович – т.в.о. директора  Державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці», контактний телефон – (067) 208 6192.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано – Франківськ, вул. Василіянок, 48; адреса веб-сайту – www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html; email: ternopilspfu@gmail.com.

Телефон для довідок: (0352) 25-04-87, мобільний телефон : 097 788 8859

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону: Белошицький Р.А. тел. (0352) 52-73-77.

Додаткова інформація

Дата торгів 13.12.2022
Адреса активу 46008, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
Регiон Тернопільська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 22607725
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.22 Спеціалізована медична практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Контактна особа по об'єкту Лінев'юк Олександр Григорович, SASHA@TE.SPFU.GOV.UA, +38 (097) 788 88 59
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 26.11.2020 № 174
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 1 028 421.00
Гарантійний внесок 205684.2
Прийом заявок до 12/12/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", № 44636959
Ціна запропонована переможцем 1540000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 09 від 23.01.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці” ”