Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорії: , , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 055 246 7 027 623

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴7 037 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці”, за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Косівщинська, 18

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30175035.

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2023: 26 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2021 2023 роки: 27999,00 тис. грн., в тому числі експортної – 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
 2. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічна діагностика) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 3. Державний технічний огляд великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.
 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників суб’єктів господарювання.
 5. Експертиза відповідності технологічних процесів, машин, механізмів устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин і їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаної за кордоном, нормативно-правовим актам з охорони праці.
 6. Експертиза технологічної, конструкторської технічної документації на виготовлення засобів на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.
 7. Психофізиологічна експертиза.
 8. Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд.
 9. Неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 10. Експертиза декларацій безпеки об’єктів небезпеки.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 14380 14153
2022 р. 9097 8802
2023 р. 5394 5044

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 17962 15562 14056
2. Основні засоби тис. грн. 12308 11707 11132
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі тис. грн. 5645 3752 2624
4.1 Запаси тис. грн. 94 100 56
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 276 1187 172
5. Власний капітал тис. грн. 12821 12237 11314
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 1434 1434 1434
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 3707 1891 1308
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 3191 1456 961
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 443 225 101
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 472 84 31
7.1.3 розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 115 59 29
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги; (рядок 1615) тис. грн. 42 21 11
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 14380 9097 5394
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 14153 8802 5044
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 213 189 151
8.3 Інші доходи тис. грн. 14 9
8.4 Дохід з податку на прибуток тис. грн. 97 199
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 13148 9554 6317
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9341 6945 4249
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3146 2498 1920
9.3 Витрати на збут тис. грн. 6 3 4
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 370 108 144
9.5 Інші витрати тис. грн. 11
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 274
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1232 -457 -923
11. Середня кількість всіх працівників чол. 39 35 29
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 8348 6102 3829
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 17838 14529 11003

Станом на 01.01.2024 прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Відомості про нерухоме майно*:

№ з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1

2

3

18/100,

4/1000,

9/100

часток об’єкта нерухомого майна, реєстраційний номер 28672359101, а саме: частина нежитлових адміністративних приміщень площею 692,4 м кв. (інв.2241) та частина нежитлових приміщень гаража, площею 107,2 м кв. (інв.2242)

м. Суми, вул. Косівщинська, 18 692,4

 

107,2

28672359101 Адміністративні приміщення

Гараж

Витяги (від 27.03.2019 № 161277335, від 27.03.2019 №161277088, Від 27.03.2019 № 161278282) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об’єктів нерухомого майна об’єкта нерухомого майна від 08.04.2024 №373151528.

Державна/ФДМУ

* за інформацією підприємства (від 08.04.2024 №63/01-31) перелік приміщень державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» згідно технічного паспорту:

 • А2 підвал: 1 – тамбур; 1а –  сходова клітина; 2 – приміщення; 2а – лабораторія; 2б – лабораторія; 3 – приміщення; 3б – приміщення; 3в – приміщення; 3г – приміщення; 3д – коридор (226,3 м2).
 • А2 1 поверх: 51 – сходова клітка; 53 – тамбур; 54 – коридор; 55 – топкова; 56 – кабінет; 56а – кабінет; 56б – кабінет; 56в – коридор; 57 – кабінет; 57а – коридор; 58 – душева; 59 – санвузол; 60 – лабораторія; 61 – лабораторія; 62 – кабінет; 62а – кабінет; 63 – туалет; 64 – туалет; 65 – коридор; 66 – коридор; 67 – електрощитова; 68 – коридор (213,6 м2).
 • А2 2 поверх: 4 – кабінет; 8- коридор; 9 – санвузол;10 – санвузол; 13 – кабінет; 23 – сходова клітка; 24 – коридор; 24а – санвузол; 25 – кабінет; 26 – кабінет; 27 – кабінет; 27а – кабінет; 27б – кабінет; 27в – коридор; 28 – кабінет; 29 – душева; 30 – санвузол; 31 – кабінет; 32 – кабінет; 33 – кабінет (252,5 м2).
 • В: 1- гараж (107,2 м2).

Відомості про земельні ділянки: за інформацією державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» земельна ділянка не виділена.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Легковий автомобіль FORD TRANSIT, інв. № 12661 загальний легковий пасажирський-В ВМ 0227 ВС 01.01.2011
2 Легковий автомобіль FORD TRANSIT Custom, інв. № 12983 загальний легковий пасажирський-В ВМ 7586 ВІ 15.05.2017
3 Легковий автомобіль RENAULT LOGAN,  інв. №13111 загальний легковий-загальний універсал-В ВМ 4417 ВМ 01.02.2018
4 Легковий автомобіль CНEVROLET Cruze, інв. №12798 загальний легковий,седан-В ВМ 2211 ВЕ 01.01.2014
5 Причіп ЛЕВ / 183210 пр-легковий-В ВМ 5874 ХР 01.01.2018

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 1469 інвентарних одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

За інформацією державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» майно підприємства в оренді не перебуває.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

Екологічні платежі за 2023 рік (згідно з податковою декларацією з екологічного податку) фактично сплачено усього – 0,09401 тис. грн, у т.ч.:

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 0,09401 тис. грн.;
 • за розміщення відходів – 0,0 тис. грн.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення заборгованості ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 16-00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

Телефон: (0542) 61-14-51, 099-3439792, E-mail: etc@etc.sumy.ua.

Відповідальна особа: начальник загального відділу державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці” Шмат Михайло Васильович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа організатора аукціону: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. 050-278-86-36, e-mail: admin_59@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.05.2024
Адреса активу 40000 Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Косівщинська, 18
Регiон Сумська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держпраці», код ЄДРПОУ 30175035
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.22 Спеціалізована медична практика;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Контактна особа по об'єкту Білоброва Наталія Михайлівна, admin_59@spfu.gov.ua, +380502788636
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1587 від 20.11.2020
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 7 027 622,99
Гарантійний внесок 1 405 524,60
Прийом заявок до 14/05/2024
Інформація про переможця Товариство зобмежено відповідальністю "виробничо-комерційна компанія "Електрифікатор", код за ЄДРПОУ 36550495
Ціна запропонована переможцем 7037000,00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці” ”