Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Розплідник дослідних тварин»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 833 100

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴6 400 000

Види діяльності єдиного майного комплексу державного підприємства за КВЕД:
01.49 Розведення інших тварин (основний);
46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Розплідник дослідних тварин».

Місцезнаходження: 08631, Київська обл., Фастівський р-н (Васильківський р-н), смт Глеваха, вул. Ботанічна, 3.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22206676.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: розведення інших тварин (основний).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік – 9 міс. 2022 року: 1 016,6 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня. Підприємство не провадить діяльності з основного виду з 2003 року. Експортні операції відсутні.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 рік 286,0 0,0
2020 рік 315,0 0,0
2021 рік 277,5 0,0
9 місяців 2022 року 138,1 0,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 рік 2020 рік 2021 рік 9 місяців 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 131,0 157,0 142,8 4 833,1
1.1 Необоротні активи тис. грн 11,0 9,0 6,6 4 675,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 11,0 9,0 6,6 4 675,3
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 120,0 148,0 136,2 157,8
1.2.1 запаси тис. грн 7,0 20,0 0,8 0,6
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 113,0 127,0 134,1 157,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 1,0 1,3 0,2
2. Пасиви тис. грн 131,0 157,0 142,8 4 833,1
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн 68,0 66,0 5,6 4 621,4
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 63,0 91,0 137,2 211,7
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 63,0 91,0 137,2 211,7
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.4.5 інша кредиторська заборгованість тис.грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 286,0 315,0 277,5 138,1
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 285,0 314,0 277,5 138,1
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1,0 1,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 283,0 311,0 337,7 194,4
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 144,0 144,0
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 138,0 167,0 337,7 194,4
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 1,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 3,0 4,0 -60,2 -56,3
6. Середня кількість всіх працівників чол. 2 2 2 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 100,5 123,1 145,5 117,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 4 187,5 5 129,17 6 062,50 6 500,0

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 211,7 тис. грн, в тому числі за:

  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 12,0 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 9,2 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 14,2 тис. грн;
  • розрахунками з оплати праці – 162,7 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 13,6 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Виробничий будинок з допоміжними (господарськими) будівлями та спорудами загальною площею 3 871,1 кв.м, що складається з:
Будівля, склад, Д Київська обл., Фастівський р-н (Васильківський р-н), смт Глеваха, вул. Ботанічна, 3 229,4 2640492232140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.09.2022 № 311270525 Державна.

Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля, дезинфекційна, Б 496,4 1271.1 Будівлі для тваринництва
Будівля, корпус мишей, Ж 1 055,9 1271.1 Будівлі для тваринництва
Будівля, кормокухня, Е 408,6 1271.1 Будівлі для тваринництва
Будівля, діагностична, В 177,6 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші
Будівля, санпропускник, А 353,3 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші
Будівля, корпус щурів, З 1 054,1 1271.1 Будівлі для тваринництва
Замощення – І

 

2112.7 Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств
Замощення – ІІ 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони
Ворота № 1 2421.1 Огородження
Огорожа № 2 2421.1 Огородження
Пожежний резервуар № 4

 

2999.9 Інші інженерні споруди
Будівля, вбиральня, К 3,3 1999.9 Інші будівлі
Будівля, навіс, М 27,9 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони
Будівля, майстерня, Л 39,6 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші
Будівля, ТП, Г 52,9 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж
Колодязь № 3 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети

Відомості про земельну ділянку: згідно із постановою Бюро Президії Національної академії наук України від 04.04.1997 № 131-Б за підприємством закріплена земельна ділянка площею 4,02 га. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою відсутній.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску
1. Автомобіль ЗАЗ 968 МП 1992

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 13.12.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа, м2 Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ (грн)
1. ФОП Півень А.В. нежитлове приміщення (ангар) 88,26 зберігання сільсько-господарської продукції № 27/08 від 13.07.2008

Термін дії: 11 місяців після підписання. Якщо немає заперечень від сторін пролонгується автоматично

12,34
2. ФОП Яцик В.В. нежитлове приміщення (дезінфекційна) 76,71 виробництво кормосумішей та кормових добавок № 18/07 від 30.08.2007

Термін дії: 11 місяців після підписання. Якщо немає заперечень від сторін пролонгується автоматично

49,22
3. ФОП Землянко М.В. нежитлове приміщення  (кормокухня та інш.) 150,40 виготовлення та ремонт  меблевої  продукції № 51/11 від 29.12.2011

Термін дії: 11 місяців після підписання. Якщо немає заперечень від сторін пролонгується автоматично

41,77
4. ФОП Касьяненко А.І. нежитлове приміщення (кормокухня ) 94,90 виготовлення  столярної  продукції № 54/13 від 28.01.2013

Термін дії: 11 місяців після підписання. Якщо немає заперечень від сторін пролонгується автоматично

28,10
5. ФОП Лавровська Н.М. нежитлове приміщення (корпус для щурів) 160,40 виготовлення харчових добавок № 68/19 від 13.11.2019

Термін дії: 11 місяців після підписання. Якщо немає заперечень від сторін пролонгується автоматично

27,00

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: станом на 13.12.2022 мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати,  перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 08631, Київська обл., Фастівський р-н (Васильківський р-н), смт Глеваха, вул. Ботанічна, 3.

Відповідальні особи:

  • Пальчуковський Віталій Юрійович – в.о. директора державного підприємства «Розплідник дослідних тварин». Телефон: +38 050 311 61 17. E-mail: palchukovsky@ukr.net.
  • Яцик Валерій Васильович – заступник директора державного підприємства «Розплідник дослідних тварин». Телефон: +38 050 310 48 84; +38 067 502 91 76. E-mail: rdtnanu@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50.

Адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38.

Додаткова інформація

Дата торгів 13.01.2023
Адреса активу Київська обл., Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Ботанічна, 3
Регiон Київська область
Балансоутримувач Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України, код ЄДРПОУ 22206676
Вид діяльності за КВЕД 01.49 Розведення інших тварин (основний);
46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Наталя Мельнікова, priv_32@spfu.gov.ua, +380442002538
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 10.08.2020 № 525, із змінами від 17.02.2022 № 153
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 4 833 100.00
Гарантійний внесок 966 620.00
Прийом заявок до 12/01/2023
Інформація про переможця ТОВ "НЕОЕЛЕКТРИК", № 43213357
Ціна запропонована переможцем 6400000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 56-вс від 06.02.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Розплідник дослідних тварин» ”