Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський автомобільний ремонтний завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

616 973 308 487

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴2 500 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський автомобільний ремонтний завод”, за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 364-В Код за ЄДРПОУ 08276316. Види діяльності за КВЕД: 29.10.Виробництво автотранспортних засобів; 29.32. Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; 45.11. торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами; 45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний); 45.32. Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. 49.41. Вантажний автомобільний транспорт; 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 72.19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих технічних наук; 77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів; 39.00.Інша діяльність щодо поводження з відходами. Основними напрямами діяльності підприємства згідно Статуту є: розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація автомобільної техніки і майна, капітальний, поточний, середній ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів; виробництво автомобільного транспорту, корпусів для автомобілів та причепів, устаткування для автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів та інше.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод».

Місцезнаходження: 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 364-В.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 08276316.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 52 особи.

Основний вид діяльності: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020р. – 2022р.: 4 668,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): технічне обслуговування та ремонт автомобілів, двигунів, агрегатів та роботи по наряд-замовленнях; в тому числі експертної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020р. 1538 1078
2021р. 5745 555
2022р. 3132 3035

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 1295 827 942
1.1 Необоротні активи тис. грн 407 363 341
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 1 1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 19
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 387 362 341
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 888 464 601
1.2.1 запаси тис. грн 607 385 429
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 190 11 155
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 40 68 17
2. Пасиви тис. грн 1295 827 942
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн -30352 -33527 -39166
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 31647 34354 40108
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 31647 34354 40108
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 31631 34345 39453
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 5872 5809 8235
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 14156 15504 17173
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 8369 9478 10180
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 1447 1593 1773
2.4.5 Інші поточні зобов’язання тис. грн 1787 1961 2092
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1538 5745 3132
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1078 555 3035
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 320 5137
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
3.4 Інші доходи тис. грн 140 53 97
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 6482 8920 8771
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2404 2131 3186
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2852 4498 4147
4.3 Витрати на збут тис. грн 523 926 1224
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 223 839 195
4.5 Інші витрати тис. грн 480 526 19
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -4944 -3175 -5639
6. Середня кількість всіх працівників чол. 54 53 52
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 3643 5191 5810
8. Середньомісячна заробітна плата грн 5622 8162 9311

Станом на 31.12.2022 р.:

Кредиторська заборгованість 40 108,00 тис. грн. (у т.ч. прострочена – 39 453,00 тис. грн.), в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 8 235 317,38 грн.;
 • розрахунки зі страхування – 10 179 557,99 грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 17 272 111,61 грн.;
 • товари, роботи, послуги – 2 119 927,92 грн.;
 • поточна заборгованість за одержаними авансами – 141 175,24 грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 2 160 361,99 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№ з/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
1 Будівля. Приміщення піноутворення літ «2Т-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 8,3 2643500956060 для обслуговування автомобільного ремонтного заводу Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ)/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311906756 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
2 Будівля, Корпус. Ремонт автобусів літ. «Д-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 2284,2 2643450456060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311896442 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
3 Будівля, Склад (навіс) для кисневих балонів літ. «2Ф-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 87,7 2643469756060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311899898 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
4 Будівля. Склад металу літ. «2Ц-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 376,2 2643486056060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311903177 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
5 Будівля. Склад. літ.  «2А-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 664,9 2643431356060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311892550 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
6 Будівля. Вхідний контроль і розконсервація деталей літ. «2Д-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 89,3 2643494456060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311904754 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
7 Будівля. Ремонт електрообладнання автомобілів літ. «2Ч-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 36,4 2643365556060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311878997 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
8 Будівля. Трансформаторна підстанція літ. «2Ш-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 50,7 2643460756060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311898252 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
9 Будівля.

Сховище арочне. Технічний склад літ. «2В-1»

м. Рівне, вул. Соборна, 364В 304,2 2643376356060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311881772 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
10 Будівля. Сховище арочне. Технічний склад літ.  «2Б-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 305,3 2643423356060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311890881 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
11 Будівля. Сховище арочне. Дільниця ремонту автобусів літ. «Г-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 616,9 2643406356060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311887212 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
12 Будівля. Сховище арочне ДОР літ. «2Щ-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 581,1 2643396756060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311885225 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
13 Будівля ацетиленової станції літ. «С-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 48,4 2643439956060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 311894395 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
14 Будівля насосної станції пожежжогасіння літ. «Р-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 69,4 2643478656060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 16.09.2022 № 10-15-13094 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд. № 311901672 від 07.10.2022) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
15 Будівля. Енергомеханічний відділ літ.«2Л-1» м. Рівне, вул. Соборна, 364В 1518,8 2683761556060 — // — Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 04.01.2023 № 10-15-152 (видавник: ФДМУ/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320881502 від 23.01.2023) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
16 Теплотpасса 1876 п/м 1437 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
17 Бесідка (парк) 8020 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
18 Водонапірна башта №521 1770 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
19 Підїздні доpоги на теppитоpії завода 1411 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
20 Забоp бетонно-блочний 220 м. 1415 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
21 Забоp бетонно-блочний 580м 1414 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
22 Площадки і доpога нового коpпуса 1409 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
23 Фонтан 8019 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
24 Опоpна стінка 151/78 1737 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
25 Підїздна доpога і площадка pемфонда 1418 м. Рівне, вул. Соборна, 364В не підлягає реєстрації — // — Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
1 м. Рівне, вул. Соборна, 364 130493 Для обслуговування автомобільного ремонтного заводу, гуртожитку, житлового будинку, у тому числі: 123967 – для обслуговування  автомобілььного ремонтного заводу;                                                                                3912  – для обслуговування гуртожитку,

2614  – для обслуговування житлового будинку.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою II-РВ №001616 від 04.11.2001р.

На земельних ділянках підприємства наявні будівлі та споруди, що належать іншим власникам.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки Рік випуску Дата реєстрації Серія та номер свідоцтва про реєстрацію
1 Автобус ПАЗ – 672 1982 18.11.2006 р. ВКС 009079
2 Автомобіль ГАЗ – 31029 “Волга” 1995 18.11.2006 р. ВКС 009083
3 Автомобіль РАФ – 2203 1991 18.11.2006 р. ВКС 009072
4 Автомобіль вантажний ЗІЛ-ММЗ-4502 1988 18.11.2006 р. ВКС 009065
5 Автомобіль вантажний КАМАЗ -53212 1990 18.11.2006 р. ВКС 009073
6 Причіп 2-П-8 1987 18.11.2006 р. ВКС 009085
7 Кран автомобільний КС-2573 А 2 УРАЛ-43202 1988 18.11.2006 р. ВКС 009069
8 Екскаватор трактор «Беларусь» ЕО-2621 В ЮМЗ 6КЛ 1987 16.04.1987 ВК 1340

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на все нерухоме майно підприємства накладено арешт, майно підприємства перебуває в податковій заставі.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод», не перебуває в оренді.

Підприємству встановлено мобілізаційне завдання.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають  приватизації, а саме:

 • Житловий будинок 16 квартирний, площею 1068,4 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 366;
 • Гуртожиток, площею 664,0 кв.м., за адресою: , м. Рівне, вул. Соборна, 364В;
 • Приміщення сховища (об’єкт цивільної оборони), площею 394,4 кв.м., за адресою:               м. Рівне, вул. Соборна, 364В;
 • Монумент «Слави» 8012 (місце поховання), за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364В.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно Додатку 1 до Податкової декларації екологічного податку) усього по підприємству – 0,00768 т.,  за 2022р. –  0,00576 т.
 2. Утворення відходів за 2021 рік – 0,00768 т., за 2022рік – 0,00576 т., усього за даний період по підприємству – 0,01344 т.

у тому числі:

 • 1 клас небезпеки – 0 т;
 • 2 клас небезпеки – 0,001974 т;
 • 3 клас небезпеки – 0,000105 т;
 • 4 клас небезпеки – 0,011361 т:
 1. Екологічні платежі за 2021рік – 15,12 грн., та за 2022р. – 11,72 грн.  не сплачено,  усього на суму – 26,84 грн,

у т. ч.: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення –  26,84 грн; в т.ч.:

 • за розміщення відходів –  0 грн.
 • за викиди– 26,84 грн.
 1. Викиди у навколишнє середовище забруднюючих речовинв атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення відсутні.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Телефон: 0(68) 465-77-44.

Відповідальна особа: Таборовець Олександр Петрович, e-mail: 113rarz@gmail.com.

Організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0362) 68-36-93.

Додаткова інформація

Дата торгів 10.04.2023
Адреса активу Україна, 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 364-В
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (ДП "РАРЗ"), код за ЄДРПОУ 08276316
Вид діяльності за КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний);
29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, +38036 268 36 93, rvfdmu56@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 05.07.2021 № 1148 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 692 від 07.07.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 308 486.51
Гарантійний внесок 61 697.3
Прийом заявок до 09/04/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», код ЄДРПОУ 44701304, Україна, 04176, місто Київ, Набережно-Рибальська дорога, Будинок 3, офіс 139
Ціна запропонована переможцем 2500000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 273 від 05.05.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський автомобільний ремонтний завод” ”