Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

24 337 940

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴31 000 000

Основна діяльність підприємства: 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. Загальна кількість об’єктів нерухомості та споруд – 168 об’єктів, загальною площею 74 974,8 кв.м. Загальна площа земельних ділянок – 28,3108 га (5 земельних ділянок на праві постійного користування), цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На балансі обліковуються 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки (відсутні документи по 15 од. техніки). Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» має відокремлений структурний підрозділ Філію «Хлібна база № 88» без права юридичної особи, адреси розташування майна: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А; Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Сороходове, вул. Привокзальна, 4; Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023 – 70 осіб. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 1 квартал 2023 року – 13 538,7 тис. грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00952166.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 70 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: здійснення діяльності пов’язаної з виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – I квартал 2023 року: 13 538,7 тис. грн, в  тому числі експортної – не має.

Основна номенклатура продукції: виробництво борошна.

Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» має відокремлений структурний підрозділ Філію «Хлібна база № 88» державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» без права юридичної особи, адреси розташування майна: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А; Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Сороходове, вул. Привокзальна, 4;  Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 рік 1 684,0 1 479,0
2021 рік 7 744,7 7 697,0
2022 рік 2 363,6 2 363,6
I квартал 2023 року 1 999,1 1 999,1

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. I кв. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 15 694,0 18 833,4 18 573,9 24 425,3
1.1 Необоротні активи тис. грн 11 097,0 10 086,2 9 315,0 9 154,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 1 823,0 1 817,4 1 812,3 1 811,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 642,0 641,7 641,7 641,7
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 8 632,0 7 627,1 6 861,0 6 702,1
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн 4 597,0 8 747,2 9 258,9 15 270,5
1.2.1 запаси тис. грн 274,0 224,2 224,2 224,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 3 097,0 7 177,0 8 385,2 13 700,4
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 199,0 206,7 206,7 206,7
2. Пасиви тис. грн 15 694,0 18 833,4 18 573,9 24 425,3
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -81 366,0 -94 173,1 -101 415,3 -106 586,7
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 0 0 0 -21,3
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 97 060,0 113 006,5 119 989,2 131 033,3
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 97 060,0 113 006,5 119 989,2 131 033,3
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 55 800,9 110 297,6 117 526,9 128 905,9
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 14 233,2 21 723,5 29 788,2 30 862,6
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 7 891,8 10 604,6 11 532,2 12 910,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 5 223,4 7 182,7 8 992,7 9584,5
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 1 816,0 2 228,3 152,0 4 709,4
2.4.5 Інша кредиторська заборгованість тис. грн 26 636,5 68 558,5 67 061,8 70 839,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1 684,0 7 744,7 2 363,6 1 999,1
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1 479,0 7697,0 2 363,6 1 999,1
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 205,0 47,7 0 0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 74 427,0 20 551,8 9 605,8 7 170,5
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 9 909,0 13 687,6 7 557,1 5 873,8
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 4 941,0 5293,0 1457,9 0
4.3 Витрати на збут тис. грн 144 404,6 46,3 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 59 299,0 1166,6 544,5 1296,7
4.5 Інші витрати тис. грн 134 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -72 743,0 -12 807,1 – 7 242,2 – 5 171,4
6. Середня кількість всіх працівників чол. 117 104 70 70
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 10 244,0 13 201,6 7 450,4 742,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн 7 296,0 10 578,0 8 869,0 3 535,0

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 128 905 900,00 грн, в тому числі:

 • Заробітна плата – 30 862 618,00 грн;
 • Податки по ЄСВ – 9 584 522,00 грн;
 • Податки по ПДФО – 8 724 075,00 грн;
 • Податки по військовому зборі – 723796,00 грн;
 • Інші податки (податок на землю, екологічний) – 3 462 134,00 грн;
 • Товари, роботи, послуги – 4 709 400,00 грн;
 • Інші – 70 839 355,00 грн, в тому числі:

– Фін.допомога – 6 056 500,00 грн;

– Договора визнаного боргу – 21 374 700,00 грн;

– Інші кредиторські зобов’язання – 43 408 155,00 грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 2 127 336,00 грн, в тому числі:

 • Заробітна плата – 298 982,00 грн;
 • Податки – 125 573,00 грн;
 • Інші кредиторські зобов’язання – 1 702 781,00 грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м Реєстраційний номер Функціональне використання за класифікатором державного майна Підстава виникнення права власності/Інформація щодо реєстрації права власності Форма власності та власник
за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69
Споруда магазину, їдальня,  літ. «А-1, А2-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 154,5 2715832353080 1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Побутові приміщення, підсобний корпус, літ. «Б-1-2» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1331,1 2715832353080 1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Склад зберігання готової продукції, цех фасування борошна, літ. «В-3» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 4337,0 2715832353080 1252.9

Склади та сховища інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівлі млина, котельні трансформаторної підстанції, мехмайстерні, літ. «Г-1-7» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 6366,2 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля елеватора, силосний корпус, літ. «Д-1-9» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 4455,7 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Автогараж, літ. «Є-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 40,2 2715832353080 1242.1

Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Склад-навіс, літ. «Ж-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 131,4 2715832353080 1252.9

Склади та сховища інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Кузня, літ. «З-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 26,8 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Теплиця,  літ. «К-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 226,1 2715832353080 1271.6

Будівлі тепличного господарства

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Автогаражі, літ. «Л-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 382,6 2715832353080 1242.1

Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля залізничного ваговимірювального комплексу,  літ. «Н-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 7,9 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля депо для тепловоза,  літ. «П-2» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 223,0 2715832353080 1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля розвантаження, навантаження залізничних вагонів, літ. «Р-2» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 317,5 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Матеріальний склад, літ. «Т-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 215,4 2715832353080 1252.5

Склади спеціальні товарні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля газорозподільного пункту, літ «У-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 15,0 2715832353080 2221.2

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля автовагової, літ. «Ф-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 44,6 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Прохідна,  літ. «Х-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 14,1 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля візувальна, літ. «Ц-2» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 41,8 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля адміністрації, літ. «Ч-3 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1019,2 2715832353080 1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Склад ПММ, літ. «Ш-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 29,5 2715832353080 1252.9

Склади та сховища інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносушарка, літ. «Щ-1» м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 30,2 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Димова труба,  № 1 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1 шт. 2715832353080 2221.2

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Будівельна частина (ГУАР-30), №2 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Пробовідбірник, №3 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1 шт. 2715832353080 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Водоймище, № 4 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1 шт. 2715832353080 2152.5

Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Склад безтарного зберігання борошна, № 6 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 42 шт. 2715832353080 1252.9

Склади та сховища інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа № 7-17 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 2715832353080 1274.6

Господарські будівлі

Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328082700 Державна,

Фонд державного майна України

за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А
Будівля адмінкорпусу, літ. «А-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 731,5 2743797653080 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Побутовий корпус з їдальнею, літ. «Б-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 738,9 2743797653080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Елеватор, літ. «В-5-8» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 17302,2 2743797653080 1271.4 Будівлі силосні та сінажні Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 12, літ «Г-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1340,6 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 10, літ. «Д-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1224,9 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 7, літ. « Е-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1231,7 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 13, № 14, літ. «Ж-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2691,9 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 11, літ. «З-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1213,4 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 8, № 9, літ. «И-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2239,0 2743797653080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Автоприйом, літ. «К-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 580,2 2743797653080 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Залізничне депо, літ. «Л-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 151,6 2743797653080 1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля залізничного прийому, літ. «М-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 683,2 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вагова, літ. «Н-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 24,4 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вагова, літ. «О-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 8,9 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «П-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 16,2 2743797653080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Трансформаторна підстанція, літ. «Р-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 28,8 2743797653080 2224.1 Місцеві електросилові мережі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Робоча башта, літ. «С-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 271,7 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Робоча башта, літ. «Т-4» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 313,7 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Робоча башта, літ. «У-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 283,7 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Сушарка, літ. «Ф-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 136,1 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Склад ПММ, літ. «Х-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 4,8 2743797653080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Ц-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1,2 2743797653080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Ч-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1,2 2743797653080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України 5

Сушарка, літ. «Ш-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 35,5 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Ю-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 1,2 2743797653080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Гараж, літ. «Я-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 337,8 2743797653080 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Лабораторія з візировкою, літ. «L-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 146,1 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Прохідна, літ. «U-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 17,5 2743797653080 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Сушарка, літ. «V-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 45,5 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля залізничної вагової, літ. «W-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 8,2 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Склад, літ. «I-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 8,4 2743797653080 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «J» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «N» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «R» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 1 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа № 2 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 3 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Залізнична колія № 4 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 5 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 6 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 7 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 8 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 9 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 10 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 11 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 12 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 13 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 14 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 15 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар ПММ (підземний) № 16 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа № 17 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 18 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 19 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 20 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 21 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Колишня пожежна водойма № 22 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Колишня пожежна водойма № 23 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Колишня пожежна водойма № 24 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Артскважина № 25 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.5 Водонапірні башти, фонтани Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Водонапірна башта № 26 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.5 Водонапірні башти, фонтани Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Споруда автоприйому № 27 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Споруда автоприйому № 28 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Колодязь № 29 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 2743797653080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети

 

Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25
Прохідна, літ. «А-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 73,0 2743850453080 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Візіровка, літ. «Б-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 29,4 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Підсобне приміщення перепелів, літ. «В-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 94,2 2743850453080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Альтанка, літ. «Г» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Д-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 5,3 2743850453080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Автовагова, літ. «Е-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 21,5 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Душові та битовки, літ. «Ж-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 74,5 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Лабораторія, літ. «З-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 51,0 2743850453080 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Підсобне приміщення, літ. «И-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 71,3 2743850453080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Склад № 7, №8 та цех обмолки та калібровки літ. «К-1, К-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2569,5 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 15, літ. «Л-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1169,8 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Автонавантажувач У -15, літ. «М» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Бункер тимчасового зберігання, літ. «Н-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 65,5 2743850453080 1252.3 Силоси для зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Топочна, літ. «О-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 74,0 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносушарка СКП – 6, літ. «П-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 960,7 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Підсобне приміщення, літ. «Р-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 21,4 2743850453080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 5, № 6, літ. «С-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2496,3 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 1, № 2, літ. «Т-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2587,8 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Прийомно-очисна башта № 1, літ. «У-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 783,8 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 3, літ. «Ф-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1208,2 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Х-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1,4 2743850453080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 4, літ. «Ч-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1248,0 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Прийомно -очисна башта № 2, літ. «Ц-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 236,3 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Склад ГСМ, «літ. Ш-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 35,1 2743850453080 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Підсобне приміщення, лі. «Щ-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 130,4 2743850453080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Мехмайстерня, літ. «Ю-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 265,8 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Мехмайстерня, літ. «Я-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 111,6 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Корівник, літ. «I-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 97,5 2743850453080 1271.1 Будівлі для тваринництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «Й» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «Ї» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Навіс, літ. «Є» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Будка ж/д вагонів, літ. «F-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 10,5 2743850453080 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 9, літ. «G-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1253,5 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «J-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1,0 2743850453080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 12, літ. «L-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1247,3 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 13, №14, літ. «N-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2170,2 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Прийомно-очисна башта № 3, літ. «R-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 81,0 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Сіпораторна, літ. «S-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 45,7 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Телятник, літ. «U-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 61,5 2743850453080 1271.1 Будівлі для тваринництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Свинарник, літ. «Q-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 117,9 2743850453080 1271.1 Будівлі для тваринництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Прийомно-очисна башта, літ. «V-3» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 278,7 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля топ. сушарки, літ. «W-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 132,0 2743850453080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Вбиральня, літ. «Y-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 1,4 2743850453080 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Зерносклад № 10, №11, літ. «Ь-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2522,2 2743850453080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 1 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа № 2 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 3 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа № 4 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Хвіртка № 5 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота № 6 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Автопідйомник ГУАР Р 15 № 7 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Розвантажувач УРАГ 30 №8 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ж/д колія №9 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ж/д колія №10 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ж/д колія №11 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа №12 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Ворота №13 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар №14 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар №15 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар №16 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Резервуар №17 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Колишня пожежна водойма №18 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа №19 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Колишній пожежний резервуар №20 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Розвантажувач УРАГ 30 №21 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

Огорожа №22 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 2743850453080 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334442250 Державна,

Фонд державного майна України

за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Привокзальна, 4
Вагова, літ. «А-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 22,7 2750139253080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Навіс, літ. «а» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 2750139253080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Зерносклад № 5, літ. «Б-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 1236,9 2750139253080 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Гараж, літ. «В-1, в» Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 79,2 2750139253080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Колодязь № 1 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 2750139253080 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Залізнична колія № 2 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 2750139253080 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна
Зерносклад № 1 (стан аварійний) літ. Ж-1 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Державна
Зерносклад № 3 (зруйнований) Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Державна
Адмін корпус (стан аварійний) літ. Г-1 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Державна
Будинок охорони (стан аварійний) літ. Д-1 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Скороходове, вул. Привокзальна, 4 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна
за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Софіївська
Котельня

(стан аварійний)

Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Софіївська 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем Державна

 

за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева
Будівля очистки стічних вод (стан аварійний) Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Державна

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва/Марка/Модель Місцезнаходження Рік випуску Дані про державну реєстрацію (назва органу, який видав документ, дата видачі, серія та номер документа) Реєстраційний номер Форма власності
1 Автомобіль ВАЗ-21104 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 2005 Центр ДАІ 5301, 04.11.2015, CXT 573852 ВІ 6214 АС державна
2 Причіп ГКБ-8328 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1991 Відсутні документи державна
3 Тепловоз ТТК-2-9067 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 Відсутні документи державна
4 Причіп 2-ПТС-4-785А м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1973 ІДТН по м. Полтава, 02.02.2009, АБ № 601182 03611 ВІ державна
5 ЗІЛ ММЗ-554 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1992 Відсутні документи державна
6 Трактор колісний МТЗ-80 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 1993 ІДТН по м. Полтава, 17.01.2005, АБ № 120187 22326 НО державна
7 Автомобіль Газель 3302-14 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 2004 Відсутні документи державна
8 Трактор колісний МТЗ-80 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 1993 ІДТН по м. Полтава, 02.02.2009, АБ № 601181 03610 ВІ державна
9 Трактор колісний Т-16МГ-У1 Полтавський р-н, с. Петрівка, пров. Хлібний, 25 1991 ІДТН по м. Полтава, 07.08.2009, АБ № 601239 04418ВІ державна
10 Тепловоз ТГК-2-3617 Полтавський р-н, с. Петрівка, пров. Хлібний, 25 1973 Відсутні документи державна
11 Тепловоз ТГМ-40 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а Відсутні документи державна
12 Причепи тракторні МОД -887Б, 2 шт. Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а Відсутні документи державна
13 Автомобіль ГАЗ-52-01ЗНГ Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 1989 Відсутні документи державна
14 Автомобіль КIА, SEPHIA 1.6 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 2003 Полтавський ВРЕР, 19.08.2008, BIC 083995 BI 0284 ВА державна
15 Автомобіль Фолькс. ПАССАТ Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 2003 Відсутні документи державна
16 Автомобіль ЗІЛ 130 Полтавський р-н, с. Петрівка, пров. Хлібний, 25 Відсутні документи державна
17 Автомобіль ЗІЛ 130 АЦ63Б Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 1986 Відсутні документи державна
18 Автомобіль РАФ-2203 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 1981 Полтавський ВРЕР, 02.04.2010, САА 508412 ВІ 1847 АА державна
19 Автомобіль УАЗ 31512 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а 1994 Відсутні документи державна
20 Автоцистерна вакум АЦВ-2,9 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а Відсутні документи державна
21 Трактор ЮМЗ-6 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а Відсутні документи державна
22 Трактор МТЗ-82 Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а Відсутні документи державна

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки, кв.м Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 109001 5325455300:30:005:0042 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, машинобудівної та іншої промисловості Інформація про зареєстроване право власності в Державному земельному кадастрі відсутня, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 24.10.2008, серія ЯЯ № 221766, користувач – державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів», обтяження відсутні.
2 Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Сороходове, вул. Привокзальна, 4 31000 5325455300:30:005:0043 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Інформація про зареєстроване право власності в Державному земельному кадастрі відсутня, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 24.10.2008, серія ЯЯ № 221767, користувач – державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів», обтяження відсутні.
3 Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, пров. Хлібний, 25 113131 5325484001:01:001:0175 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Інформація про зареєстроване право власності в Державному земельному кадастрі відсутня, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 24.10.2008, серія ЯЯ № 221768, користувач – державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів», обтяження відсутні.
4 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 11238 5310136700:16:004:0096 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність.

Державний акт на право постійного користування землею, від 05.07.2006, серія  ЯЯ № 224244, обтяження відсутні.

5 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 18738 5310136700:16:004:0097 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність.

Державний акт на право постійного користування землею, від 05.07.2006, серія  ЯЯ № 224243, обтяження відсутні.

* На території виробничого підрозділу Філії «Хлібна база № 88» державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25 знаходиться земельна ділянка площею 0,0044 га, кадастровий номер 5325484001:01:001:0355, цільового призначення для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, що належить до комунальної власності Скороходівської селищної ради.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м Вартість за даними бухгалтерського обліку, (тис.грн) Реєстраційний номер Функціональне використання за класифікатором державного майна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Гуртожиток, літ. «А-1, А1-1»

 

м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 167,7 0 2715751453080
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Гуртожитки для робітників та службовців
Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328066274 Державна,

Фонд державного майна України

Сховище (склад ЦО), літ. «М-1»

 

м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 119,7 27,9 2715705653080 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328058680 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля пождепо, літ. «Е-1»

 

м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 201,3 18,9 2715785153080 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 індексний номер: 328072582 Державна,

Фонд державного майна України

Бомбосховище літ. «S-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9-А 148,4 0 2743797653080 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.06.2023 індексний номер: 334431116 Державна,

Фонд державного майна України

Квартира № 1 Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 10 31,1 0,9 1110.3 Будинки садибного типу Державна

 

Квартира № 16

 

Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Софіївська, 17б 41,7 39,6 1110.3 Будинки садибного типу Договір купівлі продажу від 10.01.2004, посвідчений приватним   нотаріусом Чутівського нотаріального округу Соколенко Л.О., за реєстром № 17 Державна

 

У зв’язку з наявністю боргу ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» по виконавчих провадженнях, який станом на 31.03.2023 складає 90 033 455,47 грн, органами виконавчої служби накладено арешт на рахунки, все нерухоме та рухоме майно ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» та Філії «Хлібна база № 88» державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

На підставі рішення уповноваженої особи ГУ ДПС у Полтавській  області від 28.03.2017 № 341/16-01 про опис майна у податкову заставу та відповідно до актів № 8/16-31-13-05-17 від 10.10.2022 та № 2/16-31-50-17-35 від 14.03.2019 проведено опис рухомого майна ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» в податкову заставу. Станом на 31.03.2023 податковий борг підприємства 4 873 801,72 грн.

ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • недопущення звільнення працівників ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення заборгованості ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем розташування об’єкта, за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69; Полтавський р-н, смт Скороходове, вул. Першотравнева, 9а; Полтавський р-н, с. Петрівка, провул. Хлібний, 25.

Відповідальні особи: директор ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» – Ілюха Олег Євгенович, телефон: 0675751300; т.в.о директора Філії «Хлібна база» № 88 ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» – Хлус Євген Володимирович, телефон: 0979099000.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Анжела Олянич. Телефон для довідок (0532) 500612.

Додаткова інформація

Дата торгів 03.08.2023
Адреса активу Україна, 36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код за ЄДРПОУ 00952166
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
52.10 Складське господарство
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Корж Світлана Василівна, +38 (053) 250-06-12
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.06.2021 № 1091 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 722 від 02.07.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 24 337 939,96
Гарантійний внесок 4 867 587,99
Прийом заявок до 02/08/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМ СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 44629983), Україна, 04060, місто Київ, вулиця Берлінського Максима, будинок 9
Ціна запропонована переможцем 31000000,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 70 від 14.02.2024