Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Нігинський кар’єр”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Нігинський кар’єр». Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул. Українська, 1А.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Нігинський кар’єр».

Місцезнаходження: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с-ще Сахкамінь, вул. Українська, 1А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00373741.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2024: 67  осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю (вид діяльності за КВЕД: 08.11).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023 року: 6886,0 тис. грн., в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): камінь вапняковий, відсів вапняковий, борошно вапнякове, у тому числі експортної – немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 рік 2553,00 2022,00
2022 рік 5546,00 3977,00
2023 рік 947,00 887,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 11198 26342 26327
2 Основні засоби тис. грн. 6165 5927 5742
3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4 Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 5033 20415 20585
4.1 запаси тис. грн. 2765 17162 17051
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1127 2009 2052
5 Власний капітал тис. грн. (57715) (60510) (65209)
6 Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7 Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 68913 86852 91536
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 68788 72235 76960
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) 9847 11688 13768
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) 29854 30667 31691
7.1.3 розрахунками зі страхування; (рядок 1625) 10536 11068 11642
7.1.4 розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) 17538 15413 16252
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) _ _ _
8 Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2553 5546 947
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2022 3977 887
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. _ _ 60
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 531 1569
9 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 6839 8341 5648
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1363 3512 831
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4474 4105 4196
9.3 Витрати на збут тис. грн. 943 712 533
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 59 12 88
9.5 Інші витрати тис. грн. _ _ _
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. _ _ _
10 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (4286) (2795) (4699)
11 Середня кількість усіх працівників чол. 73 73 67
12 Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 4850 4085 3258
13 Середньомісячна заробітна плата грн. 5 4 4

Станом на 01.01.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 76960,2 тис. грн, в тому числі:

Найменування Сума

тис.грн.

1 Заборгованість до бюджету за податками 46940,4
2 Заборгованість із виплати заробітної плати 13768,1
3 Заборгованість за товари, роботи, послуги 16037,7
4 Заборгованість із розрахунків з підзвітними особами (за авансовими звітами) 214,0

Відомості про нерухоме майно:

Назва Місце знаходження Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник/Орган управління*
Будівля автогаража Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 482,2 25394576 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво на право власності САС 054734 від 03.04.2012 Державна / Фонд державного майна України
Будівля бетонного вузла Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 98,8 25394765 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054733 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Комплекс (приміщення для приїжджих, приміщення, банкетний зал) Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 465,7 25394810 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 751811 від 03.04.2012 Державна / Фонд державного майна України
Будівля їдальні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 414,7 25394858 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054731 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля галереї та бункеру відсіву Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 111,1 25394930 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054730 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Побутове приміщення залізничного цеху Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 141,7 25394992 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054729 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля складу фасовки Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 1352,9 25395088 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво на право власності CAC 054728 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля столярного цеху Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 372,2 25395159 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054727 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля пилорами Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 86,7 25395135 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054726 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Навіс,  прохідна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 58,7 25395237 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054725 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля силосного складу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 92,9 25395296 1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів Свідоцтво на право власності CAC 054724 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля галереї подачі сировини Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 1150,8 25395330 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054723 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля компресорної і добудови Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 270,7 25395450 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054722 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля лабораторії для очистки води для компресорів Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 121,3 25395492 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054721 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля побутового корпусу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 1251,4 25395541 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054720 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля паровозного депо Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 312,0 25395594 1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо Свідоцтво на право власності CAC 054719 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля майстерні з прибудовами Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 1513,5 25395640 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054718 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Адмінбудівля Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 419,7 25395660 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво на право власності CAC 054717 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля гаража Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 702,9 25395739 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво на право власності CAC 054716 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля сортівок і галерей Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2766,1 25395993 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054715 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля допоміжних дробілок Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 280,4 25396035 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054714 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля градірні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 23,0 25396116 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054713 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля підстанції-ТП Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 97,2 25396165 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Свідоцтво на право власності CAC 054712 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля тепловозного депо Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 404,7 25396227 1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо Свідоцтво на право власності CAC 054711 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля труби Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 28,3 25396296 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054710 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля ГРП Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 34,8 25396325 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем Свідоцтво на право власності CAC 054709 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля конденсаторної Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 28,3 25396382 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054708 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля складу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 122,9 25396435 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво на право власності CAC 054707 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля складу ГСМ (АЗС) Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 68,3 25396467 2420.9 Споруди автозаправних станцій Свідоцтво на право власності CAC 054706 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля артезіанської скважини Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 7,7 25396514 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво на право власності CAC 054705 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля сауни Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 165,7 25396560 1274.4 Будівлі лазень та пралень Свідоцтво на право власності CAC 054704 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля цеху вапнякового борошна Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 422,4 25396951 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054702 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля сушільно-помольного відділення Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 959,7 25397027 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054701 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля котельні Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 272,7 25397083 1220.5 Адміністративно- побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054700 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля диспетчерської Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 45,2 25397133 1220.5 Адміністративно- побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво на право власності CAC 054699 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля автовагової Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 90,5 25397202 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054698 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля залізничної вагової Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 8,9 25397264 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності CAC 054697 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будiвля пождепо Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1/1 244,5 25396864 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Свідоцтво на право власності САС 054703 25396864 від 13.11.2008 Державна / Фонд державного майна України
Будівля матеріального складу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 838,0 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна / Фонд державного майна України
Газопровід низького і середнього тиску Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Державна / Фонд державного майна України
Зовнішні мережі водопроводу Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна / Фонд державного майна України
Зовнішні мережі каналізації Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна / Фонд державного майна України
Кабельна ЛЕП від ТП-35 до ТП Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна / Фонд державного майна України
Кабельна ЛЕП-6 від ТП-35 до сушільно-помольного відділення 6-8 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна / Фонд державного майна України
Кабельна ЛЕП-6 від ТП-35 до ТП копресорнорї Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна / Фонд державного майна України
ЛЕП-35 з с-ща Нігин до ТП-35 Сахкамінь Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна / Фонд державного майна України
Мережі газопроводів низького тиску Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Державна / Фонд державного майна України
Мойка для автомобілів Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2999.9 Інші інженерні споруди Державна / Фонд державного майна України
Обеліск** Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 пам’ятник Державна / Фонд державного майна України
Огорожа контори Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2421.1 Огородження Державна / Фонд державного майна України
Під’їзні залізничні колії Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 4648,45 пог.м 2121.2 Під’їзні, станційні та сортувальні колії Державна / Фонд державного майна України
Тротуар Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул.Українська, 1 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна / Фонд державного майна України
Автодорога асфальтована Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,  с-ще Сахкамінь 1900,0 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна / Фонд державного майна України
Відповідно до Інформації з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від 01.09.2023 №344995173 постановою державного виконавця Виконавчої служби Кам’янець-Подільського району АА050182 від 10.03.2006 накладено арешт на все нерухоме майно ДП «Нігинський кар’єр»

* Єдиний майновий комплекс ДП «Нігинський кар’єр» згідно з Розпорядженням КМУ від 20.11.2019 № 1101-р було передано із сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Фонду державного майна.

**За інформацією, наданою Департаментом інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА (лист від 27.06.2023 № 02-992), на території ДП «Нігинський кар’єр» у селищі Сахкамінь по вул. Українська, 1А розташовується пам’ятка історії місцевого значення – «Пам’ятний знак воїнам-односельчанам» (ох. №2094), взята на облік рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів від 21.02.1990 №34. Згідно паспорта пам’ятки поховання під пам’ятним знаком відсутні.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул. Українська, земельна ділянка 1 0,3991 6822485400:03:001:0135 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для обслуговування адмінбудівлі Комунальна, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.03.2023 №327054219
2 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с-ще Сахкамінь, вул. Українська, земельна ділянка 1/1 0,1065 6822485400:03:001:0136 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для обслуговування пождепо Комунальна, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.03.2023 №327053959
3**** Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, Нігинська сільська рада***, «за межами населеного пункту» 79,1 6822485400:04:010:0001***** Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.08.2021 №272002618

*** Рішенням тридцять третьої позачергової сесії VI скликання Хмельницької обласної ради від 13.08.2015 затверджено створення Гуменецької об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшла Нігинська сільська рада.

**** За інформацією підприємства у межах земельної ділянки з кадастровим номером 6822485400:04:010:0001 розташована ділянка «Сахкамінь» Нігинсько – Вербовецького родовища вапняку, на яку 05.11.2021 року Державною службою геології та надр України, після проведення аукціону надано Спеціальний дозвіл на користування надрами №6586 на термін до 05.11.2041 року ТОВ «Укрдіабаз» код ЄДРПОУ 42512646.

***** У провадженні Господарського суду Хмельницької області перебуває судова справа № 924/74/24 від 11 січня 2024 року.

Перелік транспортних засобів та спецтехніки:

№ з/п Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автовишка телескопічна на базі ГАЗ 5312 Спецтехніка ТВ-5М

5312

ХМС-28350

1340 ХМЛ

1983
2 Автогрейдер ДЗ 143 Відсутні реєстраційні документи 1984
3 Автокран КС 3575 Відсутні реєстраційні документи 2000
4 Автомобіль Білаз 75405 00040 Т ВХ 1991
5 Автомобіль Білаз 75425 Відсутні реєстраційні документи
6 Автомобіль бортовий ГАЗ 53 7772ХММ 1988
7 Автомобіль УАЗ 31512 154 Відсутні реєстраційні документи 1994
8 Автобус ****** ПАЗ 3205 5150 ХМО 1992
9 Автомобіль ****** ВАЗ 21213 1576 ХМВ 1995
10 Автопогрузчик 40811 Відсутні реєстраційні документи 1990
11 Автоприцеп ГКБ 9370 2957 ХЛ 1989
12 Автосамоскид Білаз 75405 00037 Т ВХ 1992
13 Автосамоскид Білаз 75405  00038 Т ВХ 1991
14 Автосамоскид Білаз 75405  00039 Т ВХ 1991
15 Автосамоскид Краз 256 0018 Відсутні реєстраційні документи 1986
16 Автосамоскид Краз 256 0125 Відсутні реєстраційні документи 1990
17 Автосамоскид Краз 256 0625 ХМО 1991
18 Автосамоскид Краз 256 0626 Відсутні реєстраційні документи 1990
19 Автосамоскид Краз 256 2054 ХМН 1981
20 Автосамоскид Краз 256 5149 ХМО 1992
21 Автосамоскид Краз 256 ВХ6752АА 1981
22 Автосамоскид Краз 256 ВХ6753АА 1980
23 Бульдозер ДЗ 110 В Т-170 Т ВХ 00046 1991
24 Бульдозер ДЗ Т-150К Відсутні реєстраційні документи 1991
25 Буровий станок Спецтехніка 5 СБШ 200 00045 Т ВХ 1991
26 Екскаватор ЕКГ 4,6 Т ВХ 00041 1980
27 Екскаватор ЕКГ 4,6 Т ВХ 00042 1972
28 Екскаватор ЕКГ 4,6 Т ВХ 00044 1969
29 Екскаватор ЕО 6122 Т ВХ 00043 1986
30 Кран гусеничний РДК 160-2 16 тн Відсутні реєстраційні документи 1988
31 Кран залізн. КЖДЕ 16 Відсутні реєстраційні документи 1989
32 Машина для розсіювання добрив Спецтехніка РОВУ-9 Відсутні реєстраційні документи 2001
33 Машина поливочна Спецтехніка ЗИЛ 130 ВХ 6754АА 1986
34 Сідловий тягач КАМАЗ 5410 1689 ХМН 1989
35 Тепловоз ТЕМ-2 7189 Відсутні реєстраційні документи 1982
36 Транспортний засіб УРАЛ 4951 2233 ХМН 1990

****** Передано до Кам’янець-Подільського територіального центру комплектації та соціальної підтримки (акти від 14.03.2022 №669/1 та від 14.03.2022 №668/1).

Підприємство у своїх активах має великогабаритне і спеціалізоване виробниче обладнання.

Перелік рухомого майна, що обліковується на балансі підприємства та входить до складу об’єкта приватизації станом на 01.01.2024 р.: 358 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.01.2024 року:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за весь об’єкт за рік без ПДВ (грн)
1 Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Приміщення за адресою: с-ще Сахкамінь, вул. Українська******* (колишня Радянська), 1А 19,85 Розміщення поштового відділення для надання послуг поштового зв’язку № 130 від 01.08.2008 (додаткова угода від 01.04.2014).

Термін дії до 01.01.2025

1

******* Вулиця Радянська була перейменована на вулицю Українська відповідно до Рішення вісімнадцятої сесії Нігинської сільської ради V скликання від 05 грудня 2007 року №01.

На балансі державного підприємства «Нігинський кар’єр» обєктів, що не підлягають приватизації, немає.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Нігинський кар’єр» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом одного року боргів ДП «Нігинський кар’єр» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Нігинський кар’єр»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Нігинський кар’єр» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Білий Віталій Миколайович, тел. (096) 650 99 95.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа від представника організатора аукціону: Харюк Юлія Василівна, тел. (096) 049 43 91.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 32322, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Сахкамінь, вул. Українська, 1-А
Регiон Хмельницька область
Балансоутримувач Державне підприємство "Нігинський кар'єр", код ЄДРПОУ 00373741
Вид діяльності за КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Лазуткіна Ольга Анатоліївна, 38067 898 32 58, olgalazutkina0903@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 № 1619 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта від 14.08.2020 № 1356
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Нігинський кар’єр” ”