Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві “БУДЦЕНТР”

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Місцезнаходження об’єкта: 02125, м. Київ, вул.Віталія Шимановського, 2/1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 30251613.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 – 2 особи.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є:

  • Організація, координація та проведення робіт (надання послуг) згідно з вимогами технічних регламентів в сферах будівництва, застосування екологічного маркування, готельних послуг та інших;
  • створення організаційно-методичних, нормативних та інших документів з питань оцінки відповідності, підтвердження придатності тощо;
  • надання юридичним і фізичним особам інформаційних та інших послуг, які не пов’язані з оцінкою відповідності у будівельній галузі.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та за останній звітний період:

з/п

Найменування показника 2017 рік 2018

рік

2019

рік

1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн (2,2) (144,4)
2 Величина чистого прибутку, тис. грн (2,2) (144,4)
3 Вартість активів, тис. грн 533,4 260,6 58,3
4 Вартість власного капіталу,

тис. грн

 

13,1

 

10,9

 

(133,5)

5 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі:

 

– дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 30,3 73,2 0,7
– дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 8,7 2,3
– інша поточна заборгованість 59,7 3,8
6 Кредиторська заборгованість, тис. грн. (у т.ч. прострочена) 520,3 249,7 184,4

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, інструменти, прилади та інвентар.

Власні приміщення у підприємства відсутні.

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу покладаються на покупця.

Умови продажу:

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

– погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 02125, м.Київ, вул.Віталія Шимановського, 2/1. Телефон: (044) 501 19 98, e-mail: cbm@cbm.kiev.ua

Відповідальна особа: Артанов Олександр Йосипович.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html

Телефони для довідок (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр», код ЄДРПОУ 30251613
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Голішевська Л.М.,+380442810035, kyiv_city@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 856 від 15.06.2018

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» ”