Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві “БУДЦЕНТР”

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Місцезнаходження об’єкта: 02125, м. Київ, вул.Віталія Шимановського, 2/1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 30251613.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 – 2 особи.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є:

  • Організація, координація та проведення робіт (надання послуг) згідно з вимогами технічних регламентів в сферах будівництва, застосування екологічного маркування, готельних послуг та інших;
  • створення організаційно-методичних, нормативних та інших документів з питань оцінки відповідності, підтвердження придатності тощо;
  • надання юридичним і фізичним особам інформаційних та інших послуг, які не пов’язані з оцінкою відповідності у будівельній галузі.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та за останній звітний період:

з/п

Найменування показника 2017 рік 2018

рік

2019

рік

1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн (2,2) (144,4)
2 Величина чистого прибутку, тис. грн (2,2) (144,4)
3 Вартість активів, тис. грн 533,4 260,6 58,3
4 Вартість власного капіталу,

тис. грн

 

13,1

 

10,9

 

(133,5)

5 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі:

 

– дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 30,3 73,2 0,7
– дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 8,7 2,3
– інша поточна заборгованість 59,7 3,8
6 Кредиторська заборгованість, тис. грн. (у т.ч. прострочена) 520,3 249,7 184,4

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, інструменти, прилади та інвентар.

Власні приміщення у підприємства відсутні.

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу покладаються на покупця.

Умови продажу:

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково – технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

– погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 02125, м.Київ, вул.Віталія Шимановського, 2/1. Телефон: (044) 501 19 98, e-mail: cbm@cbm.kiev.ua

Відповідальна особа: Артанов Олександр Йосипович.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html

Телефони для довідок (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Регiон Київ
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Голішевська Л.М.,+380442810035, kyiv_city@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 856 від 15.06.2018

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» ”