Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Морський торговельний порт Усть-Дунайськ”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

60 014 678

Кількість учасників аукціону:

8

Переможна пропозиція:

₴201 000 300

Основним видом діяльності є вантажно-розвантажувальні роботи, які проводяться в портовому пункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м. Лімітуючим для заходу суден в річку Дунай є канал Дунай-Чорне море, глибина якого коливається в межах 3-,5-4 м в залежності від пори року. Місцезнаходження: Одеська область, м. Кілія, вул. Портова, 4; Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 201; Одеська область, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2; Одеська область,  м. Вилкове, вул. Придунайська, 46; Одеська область, о. Шабаш, Жебріянівська бухта Чорного моря. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022 – 76 осіб.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: допоміжне обслуговування водного транспорту.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)
за період  2019 р. – 9 місяців 2022р.: 23 413 тис. грн, в  тому числі експортної – 6266 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, послуги флоту;
в тому числі експортної: вантажно-розвантажувальні роботи.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 80 зареєстрованих одиниць нерухомого майна (адмінбудівлі, надвірні споруди, виробничі споруди, будівлі теплиці, склади, магазини тощо) загальною площею понад 6251,7 кв. м., розташовані за адресами:

 • Одеська область, м. Кілія, вул. Портова, 4;
 • Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 201;
 • Одеська область, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2;
 • Одеська область, м. Вилкове, вул. Придунайська, 46;
 • Одеська область, о. Шабаш, Жебріянівська бухта Чорного моря.

Підприємство має в своїх активах 15 суден, 4 плавпричали та 6 транспортних засобів.

Відомості про земельні ділянки: Підприємство має 5 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею
207,1480 га, які належать на праві постійного користування ДП, розташованих за адресами:

 • вул. Придунайська, 2, м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 • вул. Придунайська, 46, м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 • вул. Різдвяна, 201, м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 • вул. Портова, 4, м. Кілія, Ізмаїльський район;
 • Острів Шабаш, Ізмаїльський район.

Форма власності: державна.

Підстава на право користування земельною ділянкою: державні акти на право постійного користування земельною ділянкою.

 

Основні показники господарської діяльності:

п/п

Показники 2019 р. 2020 р.  2021 р. 9 місяців  2022 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 38508 40706 58559 60279
1.1 Необоротні активи 36210 34780 54714 52647
1.2 Оборотні активи 2298 5926 3845 7632
2. Пасиви 38508 40706 58559 60279
3. Доходи всього, в тому числі: 11510 11206 13960 17383
4. Витрати всього, в тому числі: 11712 11514 14182 16535
5. Чистий прибуток (збиток) +,- (202) (308) (222) 848
6. Середня кількість всіх працівників 77 76 73 76
7. Фонд оплати праці усіх працівників 6591 6376 7783 7493
8. Середньомісячна заробітна плата 7133 6991 8885 10955

 

Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість  –  1 375 324,23 грн,
в т.ч. за товари, роботи, послуги – 1 375 324,23 грн;
Поточна кредиторська заборгованість, в т.ч.:
за товари, роботи, послуги –  385 308,54 грн;
розрахунки з бюджетом – 434 162,88  грн;
із заробітної плати – 723 481,3 грн;
розрахунки зі страхування – 184 215,35 грн;
інша кредиторська заборгованість – 91 000,00 грн.

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,                тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019 р. 11 510 3226
2020 р. 11 206 2332
2021 р. 13 960 2927
І-ІІІ кв 2022 р. 17 383 14 928

 

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: Бочкова стоянка №1, Бочкова стоянка №2, Бочкова стоянка №3, за адресою: Жебріянівська бухта, о. Шабаш.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 • Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0,911 т.
 • Утворення відходів за 2021 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 6,500 т.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
 • Недопущення звільнення працівників ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

 

 

Додаткова інформація

Дата торгів 17.01.2023
Адреса активу Україна, 68355, Одеська обл., м. Вилкове, вул. Придунайська, 2
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ УСТЬ-ДУНАЙСЬК", код за ЄДРПОУ 01125206
Вид діяльності за КВЕД 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
42.91 Будівництво водних споруд
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
50.20 Вантажний морський транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
79.12 Діяльність туристичних операторів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 01.06.2021 № 943 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1240 від 03.12.2019
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 60 014 677.70
Гарантійний внесок 12 002 935.54
Прийом заявок до 16/01/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІКСИР УКРАЇНА", № 41054005
Ціна запропонована переможцем 201000300.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 882 від 25.08.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Морський торговельний порт Усть-Дунайськ” ”